Vereniging in beeld

“De speel-o-theek is een plek waar we graag vertoeven, samen met onze kinderen", zegt Cindy van Mensen voor Mensen in Aalst.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Jaarthema

Herverdeling loont

Armoede stijgt in België en bovendien wordt de kloof tussen arm en rijk groter. Daarom werkt het Netwerk tegen Armoede een jaar lang rond herverdeling. Afbouw van werkloosheidsuitkeringen, afbouw van het wettelijk pensioen, maar ook 'sociale' investeringen die haar doel voorbijschieten, zoals de woonbonus of een isolatiepremie, waar mensen in armoede nauwelijks gebruik kunnen van maken. Daardoor wordt de armoedekloof nog verder uitgediept.

Het Netwerk tegen Armoede zal een jaar lang werken aan een agenda voor herverdeling. Mensen in armoede uit onze verenigingen zullen bevraagd worden over hoe we de kloof tussen arm en rijk, tussen hoge en (te) lage inkomens kunnen verkleinen. Op het einde van de rit zullen we enkele concrete voorstellen formuleren voor herverdeling en ze voorleggen aan de bevoegde overheid.
Lees meer over ons jaarthema

Standpunten

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA
 

Actie

GO! for life zet zich in voor Netwerk tegen Armoede

Naar jaarlijkse gewoonte zet het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een actie op poten voor Music for Life. Door het verkopen van knuffelkonijntjes wil het GO! geld inzamelen voor de uitbouw van spelotheken en vorming in scholen over schoolkosten en communicatie met kwetsbare gezinnen. 

GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, zet zich ook dit jaar in voor het goede doel. Net zoals de afgelopen jaren zetten directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders van het GO! zich enthousiast in. De mascotte dit jaar is een klein knuffelkonijntje.  De scholen van het GO! proberen zoveel mogelijk van deze konijntjes te verkopen voor Netwerk tegen Armoede.

De keuze voor Netwerk tegen Armoede was snel gemaakt, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck: “1 op de 10 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, scholen worden hier dus vaak mee geconfronteerd. Door te kiezen voor het Netwerk tegen Armoede willen we deze problematiek extra onder de aandacht brengen en iets doen voor deze kinderen. Als onderwijsverstrekker willen we onze leerkrachten ook  weerbaarder maken om met deze thematiek om te gaan, vandaar dat een deel van de verzamelde middelen voor vorming in scholen zal worden ingezet.”

Het Netwerk tegen Armoede brengt 60 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. 

“Wij zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee,” zegt Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede. “Dit zal onze werkingen met kinderen en jongeren een belangrijke duw in de rug geven. Het ingezamelde geld kunnen we investeren in spelotheken en in nog meer vorming voor leerlingen, leerkrachten en directies in het GO!. Maar deze actie is niet alleen financieel een grote opsteker. Even belangrijk is de boodschap van armoedebestrijding vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het GO! geeft met deze actie ook en vooral een heel belangrijk maatschappelijk signaal.”

Heel wat scholen zetten zelf kleinere acties op touw en brengen zo op een creatieve manier geld in het laatje. Zo leren de leerlingen in de praktijk wat solidariteit is en hoe zij als groep veel kunnen bereiken. “De laatste jaren gingen honderden scholen en duizenden leerlingen aan de slag voor GO! for Life, we hopen dat we ook deze keer op zo’n groot engagement kunnen rekenen,” zegt Raymonda Verdyck.

Bekijk de reportage over de spelotheek van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst.
Lees meer over onze acties

Voorstellings
film

Nieuws

Vormings- en expopakket Eropuit

Vormings- en expopakket Eropuit

20/12/2014
In het kader van het proefproject UiTPAS ontwierp de vereniging waar armen het woord nemen ‘Welzijnsschakel Ommekeer’ uit Erpe-mere een prachtig visueel pakket rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Wilt u als gemeente, vereniging, bibliotheek of sociale organisatie vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede extra in de kijker zetten? Bestel dan de multimediale tentoonstelling; 4 informatiepanelen en 2 televisieschermen brengen getuigenissen en thema’s in beeld rond drempels naar vrijetijdsparticipatie. De expo is eenvoudig en gratis (enkel vervoersonkosten) ontleenbaar via karel@cultuurnet.be .
 
Wilt u meer inzicht in drempels die mensen in armoede ervaren en ben je op zoek naar concrete tips om deze weg te werken binnen je eigen aanbod? Bestel dan de ErOpUit kaartjes: in 23 fiches wordt telkens een getuigenis, een drempel en een voorstel van aanpak om ze weg te werken, behandeld. De doosjes kosten 5€/stuk en kunnen zowel besteld worden via karel@cultuurnet.be als via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
 
Wilt u hier dieper op ingaan tijdens een gesprek of vorming op maat met een vereniging waar armen het woord nemen in je buurt? Het pakket wordt gebruikt door verenigingen tijdens een interactief gesprek met mensen in armoede.
Voorlopig zijn er verenigingen aan de slag met dit pakket in Aalst, Antwerpen, Oostende, Puurs, Izegem en Leuven.
Aan te vragen via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Vormings- en expopakket Eropuit"
Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas

Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas

19/12/2014
De Vlaamse regering keurde zopas de uitrolprocedure goed van het UiTPASproject. De UiTPAS moet vrijetijdsparticipatie bevorderen van elke Vlaming en mensen in armoede in het bijzonder. Met een puntenspaarsysteem, een kortingsstelsel en een lokaal en bovenlokaal vrijetijdsparticipatiebeleid, wordt het vrijetijdsaanbod gecommuniceerd  en worden drempels voor mensen in armoede weggewerkt. Het project werd 4 jaar geleden gelanceerd in de regio Aalst en werd inmiddels al overgenomen door Gent, Oostende, regio Kortrijk, Turnhout en Brussel.
 
Het plan is om van de pas een Vlaams systeem te maken, zodat mensen over heel Vlaanderen punten kunnen sparen met hun vrijetijdsactiviteiten en mensen in armoede over de gemeentegrenzen heen recht hebben op een verminderd tarief voor vrijetijdsparticipatie.
 
Het UiTPASproject is zeker een stap in de goede richting en een voorbeeld van een beleidsdomeinoverschrijdende armoede-actie.  Het Netwerk tegen Armoede merkt echter op dat er blijvende aandacht nodig is voor een aantal cruciale punten.
 
Intergemeentelijk?
 
Zo is het intergemeentelijke aspect van de pas zeker nog niet vanzelfsprekend. De meerwaarde voor mensen in armoede is net dat ze in een andere gemeente dezelfde rechten krijgen, of kunnen participeren aan korting, ook als er in hun eigen gemeente geen of weinig aanbod is.  Gemeenten zijn echter zeer terughoudend in het bepalen van de doelgroep van ‘hun’ UiTPAS, waardoor intergemeentelijke participatie op dit moment nog bijna nergens mogelijk is.
 
Ook wat betreft het aanbod, dreigt de UiTPAS een slachtoffer te zijn van haar eigen succes; overal waar een degelijk toeleidings- en vrijetijdsparticipatiebeleid wordt gevoerd, zien we een duidelijke stijging van de participatie aan het vrijetijdsaanbod van mensen in armoede. Net hierdoor echter schrikken gemeenten terug voor de mogelijke kosten van het project en wordt zowel de doelgroep als het aanbod erg beperkt gehouden. Hierdoor is de komst van de UiTPAS voor mensen in armoede soms een achteruitgang in de praktijk.
 
Verenigingen waar armen het woord nemen betrekken bij uitrol Uitpas
 
Om zeker te zijn dat de zwakste, meest geïsoleerde gezinnen… hierdoor niet wéér uit de boot vallen, raden we steden en gemeenten dan ook zeker aan om hun verenigingen waar armen het woord nemen van meet af aan te betrekken bij het UiTPASproject.
 
Toeleiding, aanbod, bepalen van de doelgroep.. zijn zaken die niet zonder de participatie van mensen in armoede mogen gebeuren.  Het Netwerk tegen Armoede volgt het UiTPASproject op de voet op, zowel via de ondersteuning van haar lokale verenigingen waar armen het woord nemen, als op Vlaams niveau in samenwerking met CultuurnetVlaanderen.
 
Meer info over het UiTPASproject vindt u hier.
 
Meer info over de standpunten van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS bij carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
 
 
Lees meer over "Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas"
Netwerk tegen Armoede en verenigingen waar armen het woord nemen tijdens Music For Life

Netwerk tegen Armoede en verenigingen waar armen het woord nemen tijdens Music For Life

18/12/2014
U kunt tijdens Music For Life de armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel een stevige duw in de rug geven. Zowel het Netwerk tegen Armoede als een groot aantal verenigingen waar armen het woord nemen zijn een goed doel tijdens de Warmste Week. Aarzel dus niet en draag uw steentje bij. Hier krijgt u een overzicht:
 • Netwerk tegen Armoede
- GO! For Life: scholen van GO! verkopen knuffels
- Geef iets hartigs: SP.A en Jongsocialisten verkopen brooddozen
 • 't Schoederkloptje, Zarren
 • Al-Arm, Geel
- Huiskameroptreden Sarah De Vreese, Gent
- Soep voor Solidariteit, Basiseducatie Kempen
- Ontbijt in de bib Geel
 • Betonne Jeugd, Antwerpen
- Slongs Dievanongs & Halve Neuro: Doe je eigen ding (online)
- Garden for Life, Oostmalle
- Taartjes voor Betonne Jeugd (Cel Onderwijs Stad Antwerpen)
- Hip-Hop Unplugged (Cultureel Centrum Sint-Andries, Antwerpen)
- Gibo Driehoek for Life (Brasschaat) 
 • Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen , Gent
- Verkoop Kerst Oorballen (Sint-Lukas, Arteveldehogeschool Gent en Ikea)
- Straatverkoop (Merel, Antwerpen)
- Muffins for Life (KBC Antwerpen)

 • Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen , Oostende
- Speelgoedinzameling (VBS Sint)Jozef Lombardsijde)  
-  Shop till you drop (vzw Glek, Zuienkerke) 
 • Bij Ons - Chez Nous, Brussel
- Inzameling kleingeld tijdens concerten (AB, Brussel) 
- Jukebox for Life (Merel Swyngedouw, Kerstmarkt Brussel) 
- The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band straatconcert in Brussel (Iedereen Beroemd) 
 • Buurtwerk 't Lampeke, Leuven
- Barry Johnson's Music for Life (Wouter Devroye) 
- Christmas Charity Auction (Lab of Aquatic Ecology, Evolution and Conservation) 
 • Centrum Kauwenberg, Antwerpen
- Soup for Life (Verde Foodbar, Antwerpen) 
- Het warmste & plezantste kapsalon (Linqed to you, Temse)
 • De Keeting, Mechelen
- Collega's geven cadeaus voor een goed doel (De Ploeg vzw, Mechelen) 
- Wenskaartenverkoop (De Plooeg vzw, Mechelen)
 • Leren Ondernemen, Leuven
- Warme weken (Ecowerf, Leuven)
- Brunch for Life
- Repair Café for Life (wzc Hof ter Vlierbeke, Kessel-Lo)
 • Onmoetingshuis De Moazoart, Lokeren
- Gin Tonic for Life (Lokerse Feesten, Marktplein, Lokeren)
- Back to the Eighties (1968, Lokeren)
- Soepverkoop (Stedeijke Basisschool Staakte, Lokeren)
 • Permanent Welzijnsoverleg, Wetteren
- (W)arme soep, rijk aan groenten (Markt, Wetteren)
- Shoot for Life (Shooting Stars, Wetteren)
 • Wijkcentrum De Kring, Eeklo
- Spaghettimiddag
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en verenigingen waar armen het woord nemen tijdens Music For Life"
150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas

150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas

18/12/2014
Mensen zonder papieren leven in een zeer kwetsbare situatie, nog meer in deze koude wintermaanden en zeker als ze dakloos worden. Vlos, onze vereniging waar armen het woord nemen in Sint-Niklaas, voerde afgelopen donderdag actie voor een menwaardige opvang van deze mensen. Ze worden systematisch doorverwezen naar Antwerpen en Gent, terwijl hun kinderen in Sint-Niklaas school lopen en ze daar ook weten waar ze hulp kunnen vinden. 150 manifestanten kwamen op de optocht af.

In april voerde de politie nog een inval uit in de lokalen van Vlos, Sedertdien is het veel moeilijker werken voor de organisatie om de mensen nog op te vangen. De angst overheerst. Vlos vraagt, samen met het Netwerk tegen Armoede, om zo snel mogelijk met het stadsbestuur overleg te hebben over de situatie van mensen zonder papieren.

Bekijk de reportage in TVOost.
Lees meer over "150 manifestanten voor waardige winteropvang in Sint-Niklaas"
Winteropvang is ontoereikend, ook in Vlaanderen

Winteropvang is ontoereikend, ook in Vlaanderen

17/12/2014
Cijfers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin tonen aan wat het Netwerk tegen Armoede al jaren zegt:  dakloosheid in Vlaanderen is een probleem. Dat wordt bevestigd in de eigen bevraging die wij organiseerden onder onze 60 verenigingen. Bij veel verenigingen waar armen het woord nemen, komen mensen over de vloer die geen vaste plek hebben om te slapen. Volgens de studie zouden er in Vlaanderen minstens 5.378 daklozen zijn, al geven de onderzoekers zelf aan dat het er allicht meer zijn.
 

Dakloosheid beperkt zich zeker niet tot de grote steden, ook in kleinere steden en gemeenten vindt niet iedereen gepaste huisvesting. Mensen worden in gans Vlaanderen uit huis gezet en zeker in winterperiodes zorgt dat voor problematische situaties. Lang niet alle gemeenten of steden hebben hiervoor gepaste antwoorden. Sommige lokale besturen ontkennen het probleem, terwijl anderen de daklozen systematisch doorschuiven naar nabijgelegen steden die wél opvang voorzien.
 
Het Netwerk hoopt dat deze studie en de (verontrustende) resultaten van onze eigen bevraging een wake up – call wordt voor alle bevoegde overheden. De lokale overheden moeten inzien dat dakloosheid bestaat, ook  in kleinere steden en gemeenten en zorgen dat gepaste oplossingen worden gevonden. Het probleem ontkennen lost niks op, mensen doorsturen naar andere steden helpt mensen slechts minimaal.

 Ook hogere overheden moeten in actie schieten. Dakloosheid spreidt zich beleidsmatig uit over wonen, welzijn & armoedebestrijding, wij verwachten dat bevoegde ministers en staatssecretarissen samen tot oplossingen komen. Via extra ondersteuning van die lokale  overheden, via uitbreiding van (woon-)begeleiding, via duidelijk beleid ter preventie van uithuiszetting, via verruiming huursubsidies en, belangrijkst van allemaal, een versnelde bouw van sociale woningen. 

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Winteropvang is ontoereikend, ook in Vlaanderen"
Het ideale clb volgens mensen in armoede

Het ideale clb volgens mensen in armoede

16/12/2014
Het Netwerk tegen Armoede schetst in een lijvig dossier hoe het ideale clb eruit ziet voor mensen in armoede. Dat gebeurde op basis van vier dossiers van verenigingen waar armen het woord nemen en de inbreng van de overleggroep onderwijs binnen het Netwerk. Opvallend is dat ouders in armoede het clb een meer centrale rol willen geven als brug tussen leerlingen, ouders en leerkrachten/directies.

Lees het volledige dossier.
Lees meer over "Het ideale clb volgens mensen in armoede"
Inspiratiedag Armoede Gekleurd op 23 januari in Vlaams Parlement

Inspiratiedag Armoede Gekleurd op 23 januari in Vlaams Parlement

11/12/2014
Mensen met een migratieachtergrond en armoede… De cijfers zijn alarmerend! Er wordt veel óver hen gepraat. Maar hoe kunnen we ook hun stem laten horen? Met het project “Armoede Gekleurd” gingen verschillende organisaties aan de basis de uitdaging aan. Het resultaat is inspirerend!

Tijdens de inspiratiedag licht Bart Ketelslegers (Netwerk tegen Armoede) het project en de eindpublicatie toe, zijn er discussietafels over hoe mensen in armoede met een migratieachtergrond hun stem kunnen laten horen en is er tot slot een vraaggesprek met Vlaams minister voor Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Inburgering Liesbeth Homans.
 
Wil u ook stem geven aan mensen in armoede met een migratieachtergrond, zorg dan dat u erbij bent! Het volledige programma vindt u hier.
Lees meer over "Inspiratiedag Armoede Gekleurd op 23 januari in Vlaams Parlement"
Ook mensen zonder papieren hebben grondrechten

Ook mensen zonder papieren hebben grondrechten

10/12/2014
Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11, ORBIT vzw, Minderhedenforum en Samenlevingsopbouw Brussel sloegen in 2014 de handen in mekaar voor een beter migratiebeleid. Deze vernieuwende en verrijkende mix van armoedebestrijders, asiel-en migratiewerkers en ontwikkelingssamenwerkers besloot dat het tijd is om migratie te bekijken door de bril van migranten en hun landen van herkomst. Ze willen in deze materie een volwaardige gesprekspartner worden voor de regering.
 
Hoewel heel verschillend van elkaar, delen al deze organisaties dezelfde uitgangspunten: wie op zoek is naar bescherming of een andere plek om zijn leven uit te bouwen, moet menswaardig behandeld worden. De mensenrechten gelden voor iedereen. Het migratiebeleid in België en Europa focust echter te eenzijdig op binnenlandse belangen en op terugkeer. De beleidsmakers houden daarbij te weinig rekening met de oorzaken en de impact van migratie. Dat was zo onder de vorige staatssecretaris Maggie De Block en de eerste signalen van haar opvolgerTheo Francken, lijken voorlopig vooral meer van hetzelfde
 
Het Netwerk tegen Armoede krijgt in verschillende verenigingen mensen zonder papieren over de vloer. Dagelijks zien we hoe hun grondrechten geschonden worden:  het recht rechtsbijstand, op gezondheidszorg, op menswaardige huisvesting of opvang, ... Onder welk statuut mensen hier ook verblijven, of als ze geen statuut hebben: grondrechten zijn mensenrechten waarvoor  de overheid garant moet staan. Daarom pleiten wij samen met de andere partners van de Migratiecoalitie voor een  migratiebeleid dat verder kijkt dan terugkeer alleen.

Lees het interview in Knack van deze week  op blz. 36-37.
 
Lees het volledige rapport van de Migratiecoalitie.
Lees meer over "Ook mensen zonder papieren hebben grondrechten"
Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren

Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren

7/12/2014
Het Netwerk tegen Armoede ondertekende mee een open brief van Vlos aan de burgemeester van Sint-Niklaas. Vlos is een vereniging waar armen het woord nemen die zich inzet voor mensen zonder papieren. Sint-Niklaas is de laatste centrumstad die alle mensen zonder papieren doorstuurt naar omliggende centrumsteden voor opvang. Nochtans is opvang een grondrecht.

Op 18 december om 17 uur voert Vlos actie op de Grote Markt in Sint-Niklaas.

Lees hier de open brief.

Teken de petitie 'Opvang is een grondrecht voor iedereen'.
Lees meer over "Vlos en Netwerk tegen Armoede vragen menswaardige opvang van mensen zonder papieren"
Inspiratiedag 'Over de drempel' voor een lagere drempel naar amateurtheater - 15 januari in Eeklo

Inspiratiedag 'Over de drempel' voor een lagere drempel naar amateurtheater - 15 januari in Eeklo

4/12/2014
3 jaar lang gingen Wijkcentrum De Kring en OPENDOEK op zoek naar wegen om de drempel naar amateurtheater voor mensen in armoede te verlagen. Er werden eigen gezelschapjes opgericht, bestaande ondersteund, peter- en meterschappen aangegaan met amateurgezelschappen, een samenwerking aangegaan met het Deeltijds Kunstonderwijs, opvoeringen gespeeld op het Landjuweelfestival.

Dit succesvolle project werd beschreven in een eindpublicatie, die op 15 januari wordt gepresenteerd aan het publiek.
Beleidsaanbevelingen, praktische tips, getuigenissen van deelnemers een betrokkenen.

Tijdens het slotmoment op 15 januari in Eeklo, reikt het Netwerk tegen Armoede samen met het kabinet Cultuur ook de ‘prijs voor de laagste drempel’ uit: om de 2 jaar:  Om de 2 jaar verrassen we een gemeente of organisatie die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt om de drempel naar vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede weg te werken.
Genomineerden worden tijdig verwittigd.

Schrijf snel (gratis) in voor deze inspirerende en boeiende dag.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Inspiratiedag 'Over de drempel' voor een lagere drempel naar amateurtheater - 15 januari in Eeklo"
Jaarboek Oases hekelt versnelde daling werkloosheidsuitkeringen

Jaarboek Oases hekelt versnelde daling werkloosheidsuitkeringen

2/12/2014
Uitkeringen van mensen doen zakken tot ver onder de armoedegrens helpt hen niet aan een job. Integendeel, ze belanden nog dieper in de put. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen). De versnelde afbouw van werkloosheidsuitkeringen (nog ingevoerd door de vorige federale regering en verder doorgetrokken door de huidige) creëert armoede in plaats van tewerktstelling, zo blijkt uit onderzoek van Oases.

Het armoederisico stijgt na 13 maanden werkloosheid van 16,2 % naar 21,5 %. Na 61 maanden is het verschil nog groter (21,5 % voor de hervorming tegenover 28,2 % erna). Vooral alleenstaanden zijn de dupe. Hun armoederisico loopt na 61 maanden op tot maar liefst 71,9 %. De daling van de werkloosheidsuitkeringen is dus de snelste weg naar meer armoede. Hoog tijd om het beleid om te gooien.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Jaarboek Oases hekelt versnelde daling werkloosheidsuitkeringen"
GO! for life zet zich in voor Netwerk tegen Armoede

GO! for life zet zich in voor Netwerk tegen Armoede

1/12/2014
Naar jaarlijkse gewoonte zet het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een actie op poten voor Music for Life. Door het verkopen van knuffelkonijntjes wil het GO! geld inzamelen voor de uitbouw van spelotheken en vorming in scholen over schoolkosten en communicatie met kwetsbare gezinnen. 

GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, zet zich ook dit jaar in voor het goede doel. Net zoals de afgelopen jaren zetten directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders van het GO! zich enthousiast in. De mascotte dit jaar is een klein knuffelkonijntje.  De scholen van het GO! proberen zoveel mogelijk van deze konijntjes te verkopen voor Netwerk tegen Armoede.

De keuze voor Netwerk tegen Armoede was snel gemaakt, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck: “1 op de 10 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, scholen worden hier dus vaak mee geconfronteerd. Door te kiezen voor het Netwerk tegen Armoede willen we deze problematiek extra onder de aandacht brengen en iets doen voor deze kinderen. Als onderwijsverstrekker willen we onze leerkrachten ook  weerbaarder maken om met deze thematiek om te gaan, vandaar dat een deel van de verzamelde middelen voor vorming in scholen zal worden ingezet.”

Het Netwerk tegen Armoede brengt 60 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. 

“Wij zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee,” zegt Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede. “Dit zal onze werkingen met kinderen en jongeren een belangrijke duw in de rug geven. Het ingezamelde geld kunnen we investeren in spelotheken en in nog meer vorming voor leerlingen, leerkrachten en directies in het GO!. Maar deze actie is niet alleen financieel een grote opsteker. Even belangrijk is de boodschap van armoedebestrijding vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het GO! geeft met deze actie ook en vooral een heel belangrijk maatschappelijk signaal.”

Heel wat scholen zetten zelf kleinere acties op touw en brengen zo op een creatieve manier geld in het laatje. Zo leren de leerlingen in de praktijk wat solidariteit is en hoe zij als groep veel kunnen bereiken. “De laatste jaren gingen honderden scholen en duizenden leerlingen aan de slag voor GO! for Life, we hopen dat we ook deze keer op zo’n groot engagement kunnen rekenen,” zegt Raymonda Verdyck.

Bekijk de reportage over de spelotheek van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst.
Lees meer over "GO! for life zet zich in voor Netwerk tegen Armoede"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Recht op wonen voor iedereen, ook in sociale woningen

Recht op wonen voor iedereen, ook in sociale woningen

26/11/2014
Opschudding in het Vlaams Parlement: minister Homans wil bepaalde sociale huurders die onvoldoende Nederlands spreken beboeten. Zowel coalitiepartners als partijen uit de oppositie stellen zich hier vragen bij. Het Netwerk tegen Armoede is waakzaam en zal juridische stappen zetten wanneer het recht op wonen in gedrang komt. Bovendien verwijzen wij naar het standpunt van de sector Samenlevingsopbouw,  dat ernstige vraagtekens plaatst bij het geplande boete-systeem.

Lees meer over "Recht op wonen voor iedereen, ook in sociale woningen"
Daniel Alliet wint Gastvrije Award 2014

Daniel Alliet wint Gastvrije Award 2014

25/11/2014
Vluchtelingenwerk Vlaanderen reikte zijn Gastvrije Awards uit. Daarmee gaat de organisatie op zoek naar gastvrije initiatieven in Vlaanderen en Brussel. In de categorie Individu ging Daniel Alliet, priester in de Begijnhofkerk in onze hoofdstad én voorzitter van het Brussels Platform Armoede, met de hoofdprijs lopen. "Ik wil het geld investeren in de mensen met wie ik al 25 jaar samenleef: mensen zonder wettelijk bedrijf, vluchtelingen en andere kwetsbare mensen", verklaarde hij zelf. Het Netwerk tegen Armoede wenst hem van harte proficiat.
Lees meer over "Daniel Alliet wint Gastvrije Award 2014"
Bijna 2.000 paraplu's voor Welzijnszorg-campagne rond sociale zekerheid

Bijna 2.000 paraplu's voor Welzijnszorg-campagne rond sociale zekerheid

19/11/2014

Met 1.988 waren ze om hun paraplu op te steken op het Possozplein in Halle. Meteen goed voor een wereldrecord. De paraplu-actie was meteen het startschot van de Welzijszorg-campagne 'Iedereen beschermd tegen armoede?', met het Netwerk tegen Armoede als een van de partners. Op de actie was ook een ruime delegatie uit de verenigingen waar armen het woord nemen.

Lees het volledige persbericht.
Lees meer over "Bijna 2.000 paraplu's voor Welzijnszorg-campagne rond sociale zekerheid"
Netwerk tegen Armoede steunt protest Gezinsbond tegen afschaffing leeftijdstoeslagen

Netwerk tegen Armoede steunt protest Gezinsbond tegen afschaffing leeftijdstoeslagen

19/11/2014
De Gezinsbond voert momenteel een petitie-actie tegen de plannen van de Vlaamse regering om de leeftijdstoeslagen voor de kinderbijslag af te schaffen. Het Netwerk tegen Armoede steunt het protest en zal de petitie actief promoten bij zijn eigen achterban. Kinderen kosten meer naarmate ze ouder worden en de leeftijdstoeslagen vangen dit (zij het maar deels) op. De afschaffing zal de meest kwetsbare gezinnen zwaar treffen en de kinderarmoede verder de hoogte in jagen.

Teken hier de petitie.

Lees hier ons uitgebreide standpunt over de Vlaamse kinderbijslag.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt protest Gezinsbond tegen afschaffing leeftijdstoeslagen"
Grondwettelijk Hof vraagt advies aan Europees Hof van Justitie over btw-plicht voor advocaten

Grondwettelijk Hof vraagt advies aan Europees Hof van Justitie over btw-plicht voor advocaten

13/11/2014
De lang verwachte uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de btw-plicht van advocaten, nog doorgevoerd door de vorige federale regering, is er vandaag niet gekomen. Het Hof stelt een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie of de btw-plicht het grondrecht op rechtsbijstand schendt. Europa legt in principe een btw-plicht voor advocaten op aan haar lidstaten, maar België verkreeg daarop een uitzondering (tot de vorige regering aan die uitzondering zelf een eind maakte). Door de vraag aan het Europees Hof kan de uitspraak nog enkele jaren op zich laten wachten.
 
Eind vorig jaar startten 10 organisaties*, waaronder het Netwerk tegen Armoede en het ABVV, een procedure op bij het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van btw-plicht voor advocaten. Die doet de prijs voor rechtsbijstand in een klap met 21 % toenemen, een zoveelste drempel voor mensen met een laag inkomen om hun rechten te realiseren. Bovendien leidt de maatregel tot discriminatie. Btw-plichtigen (bedrijven, zelfstandigen), kunnen de btw zelf aftrekken. Particulieren betalen het volle pond.
 
De uitspraak leidt tot verder uitstel over de grond van de zaak, wat de 10 middenveldorganisaties betreuren. “Tegelijk opent de uitspraak ook wel perspectieven”, zegt advocaat Jan Buelens van het Progress Lawyers Network, die de procedure mee opstartte. “Het Hof had wel oren naar ons argument dat de btw-plicht de grondrechten schendt van de rechtszoekende.”
 
Bij het Europees Hof van Justitie kunnen ook middenveldorganisaties uit andere lidstaten bevraagd worden. “En dat is een kans die we ten volle gaan benutten”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “We gaan overleg plegen met andere Europese armoedeorganisaties en bekijken hoe we bredere steun kunnen vinden voor onze procedure. Mocht het Europees Hof oordelen dat btw-plicht effectief in strijd is met de grondrechten van Europese burgers, komt ze in heel de Europese Unie op de helling te staan.”
 
*Netwerk tegen Armoede, ABVV, l’ordre des barreaux francophones et germanophones, le Syndicat des avocats pour la démocratie, le Bureau d’accueil et de défense des jeunes, le Syndicat des Locataires de logements sociaux, Ligue des Droits de l’Homme, l’Association de défense des allocataires sociaux, l’Atelier des droits sociaux, le Collectif Solidarité contre l’Exclusion – Bruxelles
Lees meer over "Grondwettelijk Hof vraagt advies aan Europees Hof van Justitie over btw-plicht voor advocaten"
Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen

Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen

7/11/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het terugschroeven van de middelen voor kansarme kinderen in het onderwijs onbegrijpelijk. Dit is de zoveelste klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen. Eerder kregen mensen in armoede al de verhoging van de maximumfactuur over zich heen. Het Vlaamse onderwijs heeft al de slechte eigenschap om de kloof tussen rijk en arm verder uit te diepen. Deze maatregelen zullen dat alleen maar versterken.

Verenigingen waar armen het woord nemen beraden zich momenteel over verdere protestacties. De ongerustheid over deze en andere besparingsmaatregelen stijgt met de dag. En de Vlaamse regering heeft tot nog toe geen enkel geruststellend signaal gegeven. Mensen in armoede worden meer en meer aan hun lot overgelaten, zo lijkt het.
Lees meer over "Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen"
Krachtig signaal tegen sociale afbraak van 120.000 betogers

Krachtig signaal tegen sociale afbraak van 120.000 betogers

6/11/2014
Met een historische opkomst van 120.000 manifestanten leverde de nationale vakbondsbetoging een krachtig signaal af aan de regering dat gezinnen de sociale afbraakpolitiek van deze regering niet pikken. Ook het Netwerk tegen Armoede was aanwezig met een ruime delegatie. Omdat ook de laagste inkomens hard getroffen worden door de besparingen. De sociale correcties die de regering vooropstelt, blijken in de feiten en in de cijfers zeer minimaal te zijn. Ook de laagste inkomens verliezen op die manier koopkracht.

Mensen met een uitkering of een vervangingsinkomen zien hun koopkracht sterk achteruit gaan, mede ook als gevolg van de maatregelen op Vlaams niveau. Voor het optrekken van uitkeringen en inkomens boven de armoedegrens lijkt geen geld voorzien te zijn en bovendien gaat men in de berekening nu allerlei sociale voordelen meetellen. Daarnaast dreigt het beleid ook een hele groep lagere middenklassers richting armoede te duwen: een indexsprong, besparingen in gezondheidszorg en op vele andere domeinen.

1 op 7 gezinnen in België en 1 op 10 in Vlaanderen blijven ver onder de armoedegrens, terwijl langdurig werkzoekenden ook nog eens opgezadeld worden met een verplichte gemeenschapsdienst. Wij vragen dat mensen begeleid worden naar werkbaar, degelijk betaald werk en niet naar verplicht vrijwilligerswerk, voor een uitkering waar gezinnen niet eens hun basisbehoeften mee kunnen financieren.

Voor het Netwerk tegen Armoede was deze betoging nog maar het begin. Wij zullen de komende weken en maanden nadrukkelijk de stem van mensen in armoede laten horen. Deze regering creëert armoede in plaats van ze te bestrijden en dat is onaanvaardbaar. Wij roepen werkgevers en vakbonden op om tijdens het komende sociaal overleg de blinde, kille besparingen bij te sturen: voor werkenden, maar ook en vooral voor niet-werkenden.

Herbeluister de reportage in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk op knack.be.


Lees meer over "Krachtig signaal tegen sociale afbraak van 120.000 betogers"
Vorming armoede voor cultuuraanbieders volzet

Vorming armoede voor cultuuraanbieders volzet

6/11/2014
Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partners als het Fonds Vrijetijdsparticipatie, Demos, Socius en verenigingen waar armen het woord nemen tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken aan de slag te gaan.
Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.
 
Dit jaar geven we de vorming op 5 december en 23 januari in Erpe-Mere.
 
De vorming is helaas volzet, dus inschrijven kan niet meer. Wie geïnteresseerd is, kan zich nog opgeven voor de reservelijst en voor volgend jaar. 

Het volledige programma vindt u hier.
Lees meer over "Vorming armoede voor cultuuraanbieders volzet"
Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten

Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten

3/11/2014
Gezondheid is een kostbaar goed, voor alle lagen van de bevolking. Niemand die daaraan twijfelt. Ons welzijn en welbevinden hangt voor een groot deel af van hoe gezond we ons voelen en, als dat niet zo is, van welke zorg we gebruik kunnen maken. Laat nu net in Vlaanderen, toch een van de welvarendste regio's ter wereld, een diepe gezondheidskloof gapen. Het Netwerk tegen Armoede schreef hierover een uitgebreid artikel in de 21ste uitgave van Welzijn en zorg in Vlaanderen 2014-2015, een naslagwerk over de socio-profitsector.

U kunt het boek hier bestellen.
Lees meer over "Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten"
GO! voert actie voor Netwerk tegen Armoede tijdens Music For Life

GO! voert actie voor Netwerk tegen Armoede tijdens Music For Life

2/11/2014
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, koos dit jaar voor het Netwerk tegen Armoede als goed doel tijdens Music For Life. Het GO! zal via haar scholen in december geld inzamelen voor de strijd van verenigingen waar armen het woord nemen tegen kinderarmoede.

Die strijd wordt heel concreet gemaakt, onder meer met speelotheken en vorming in scholen over schoolkosten en communicatie met kwetsbare gezinnen en natuurlijk het beleidswerk op Vlaams niveau vanuit het Netwerk tegen Armoede. Wij zijn uiteraard zeer verheugd dat een belangrijke organisatie als het GO! voor ons kiest in het kader van Music For Life. Los van de extra inkomsten, die zeer welkom zijn, is dit ook een belangrijk signaal om het probleem van kansarmoede in het onderwijs onder de aandacht te brengen.

Sociaal kwetsbare gezinnen hebben meestal niet het geld om duurzaam, kwaliteitsvol speelgoed te kopen voor hun kinderen. Speelgoed is duur, zeker voor gezinnen die al moeite hebben om de huishuur, energiefactuur of doktersrekening te betalen. Ook Sint of Kerstman vindt zelden de weg naar kinderen in armoede. Maar spelen is essentieel voor opgroeiende kinderen. Om de wereld te leren kennen, om zich te ontplooien of gewoon om te ontsnappen uit de dagelijkse stress van een leven in armoede.1 op 10 Vlaamse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin.

Meer info over de concrete geldinzamelingsactie volgt binnenkort.
 
Lees meer over "GO! voert actie voor Netwerk tegen Armoede tijdens Music For Life"
Gazelles de Bruxelles lanceren Ethiopisch toptalent zonder papieren

Gazelles de Bruxelles lanceren Ethiopisch toptalent zonder papieren

2/11/2014
Grote vreugde bij les Gazelles de Bruxelles op de voorbije halve marathon in Brussel begin oktober. Massarat 'Messy' Haileselassie, een Ethiopische loopster zonder papieren, rijfde er de bronzen medaille binnen, en dat zonder veel training. Een toptalent, maar helaas is de race om papieren te krijgen lang en uitputtend. Nu hoopt 'Messy' door te stoten bij de Molenbeekse atletiekclub Atlemo.

Lees het interview met 'Messy' op brusselnieuws.be.

Meer info bij Les Gazelles de Bruxelles of Lore Bellemans.
Lees meer over "Gazelles de Bruxelles lanceren Ethiopisch toptalent zonder papieren"
Bezetting mensen zonder papieren in Sint-Joost-ten-Node onder protest stopgezet

Bezetting mensen zonder papieren in Sint-Joost-ten-Node onder protest stopgezet

31/10/2014
Het Collectief Mobilisatie Groep 2009, een groepering van mensen zonder papieren, heeft de bezetting van een gebouw op het Quetelet-plein in Si,nt-Joost-ten-Node beëindigd. Het Collectief heeft als doel een plaats te vinden voor ontmoeting, uitwisseling en een politieke discussie te voeren over de mislukking van de regularisatiecampagne van 2009 op basis van een arbeidscontract. Deze campagne zorgde voor de weigering van een werkvergunning van duizenden personen met dossiers die nochtans aan de opgelegde criteria voldeden. De bezetting is nu onder protest beëindigd, nadat bugemeester Kir (PS) met uitzetting had gedreigd. Het is teleurstellend hoe de burgemeester doof blijft voor de meest kwetsbare inwoners van zijn gemeente. De bezetters hebben het gebouw goed onderhouden zodat het nu in betere staat is dan bij hun aankomst. In een open brief hebben ze de kille houding van burgemeester Kir andermaal aangeklaagd.

Lees hier de open brief.

Lees hier het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op brusselnieuws.be.


Lees meer over "Bezetting mensen zonder papieren in Sint-Joost-ten-Node onder protest stopgezet"
De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?

De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?

27/10/2014
Armoedebestrijding is hot. De media heeft het thema (her)ontdekt en de Vlaamse regering-Peeters I zette haar prioriteiten in op kinderarmoede. Ook binnen het onderwijs leeft het thema sterk. Steeds meer gezinnen hebben moeite om schoolfacturen betaald te krijgen.

Lees het volledige artikel in Caleidoscoop, het tijdschrift van de clb's verbonden aan het vrij onderwijs.
Lees meer over "De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?"
Gouden Baksteen voor Netwerk tegen Armoede

Gouden Baksteen voor Netwerk tegen Armoede

26/10/2014
Net als afgelopen jaren reikte het Huurdersyndicaat, de Limburgse Huurdersbond, ook dit jaar een gouden baksteen uit. Op hun Dag van de Huurder viel dit jaar het Netwerk tegen Armoede in de prijzen. Hiermee willen ze benadrukken dat huurdersbonden en verenigingen waar armen het woord nemen partners kunnen zijn in de strijd voor een volwaardig recht op wonen. De trofee is dan ook een mooie bekroning voor het werk dat we al leverden en een duw in de rug om, samen met partners, te blijven ijveren voor kwalitatief, betaalbaar wonen voor iedereen!
Lees meer over "Gouden Baksteen voor Netwerk tegen Armoede"
Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden

Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden

24/10/2014
De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers (DS 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen.
 
Tussen criminaliteit en armoede bestaat een duidelijke correlatie. Heel wat ex-gedetineerden belanden in armoede na het uitzitten van hun straf. Daarnaast zijn er ook mensen in armoede die (kleinere) criminele feiten plegen. Zij kennen bovendien vaak de rechtsprocedures niet en kunnen evenmin een advocaat betalen. Dit maakt dat er sprake is van een groot aandeel mensen in armoede in de Belgische gevangenissen en een groot aandeel mensen die de gevangenis verlaten in armoede.

Een veroordeling tot een gevangenisstraf is zeer ingrijpend. Je wordt gestraft voor een misdrijf. Je straf bestaat uit vrijheidsberoving, eventueel samen met een boete en/of schadevergoeding. Het doel van de straf bestaat o.a. uit een na te streven herstel tussen dader en slachtoffer, de rehabilitatie van de dader en de re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de straf. Op een ondoordachte wijze ingrijpen in de financiële situatie van (ex-)gedetineerden kan een ernstige hypotheek plaatsen op dit laatste.
 
Vandaag zien we al een zeer dubbelzinnig beleid: bepaalde uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts een fractie van het minimumloon op en tegelijk sta je als gedetineerde in voor eigen kosten én de vergoeding die aan slachtoffers betaald moet worden.
 
Het voornemen van de regering om tot een logische regeling te komen wat betreft de verschillende soorten vervangingsinkomens voor gedetineerden ondersteunen wij ten zeerste. Vandaag worden pensioenen nog tijdelijk en ziekte-uitkeringen voor de ene gedetineerde wel en de andere niet verder uitbetaald. We vragen echter wel deze stroomlijning op een billijke wijze gebeurd, met aandacht voor het uiteindelijke objectief van de gevangenisstraf, met name de re-integratie van de (ex)gedetineerde in de samenleving, met de grootst mogelijke kans op slagen.
 
Maar er staat meer op het spel dan dat. Een gevangenisstraf moet in de eerste plaats bedoeld zijn om mensen die een misdrijf gepleegd hebben, opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het is duidelijk dat het ondoordacht schorsen van uitkeringen veel ex-gedetineerden veroordeelt tot de vicieuze cirkel van armoede. Indien mensen schulden opbouwen bij hun verblijf in de gevangenis, indien zij nog vóór hun vrijlating al zonder een minimum aan financiële ademruimte vallen, vergroot bovendien het risico op mislukking van re-integratie na hun vrijlating. Met nadelige gevolgen voor de samenleving. Ook de slachtoffers zijn niet gebaat met zo’n maatregel, integendeel, zij riskeren zo nooit de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op hebben.
 
Hoe moeilijk dit binnen deze thematiek ook is, we mogen ons niet laten leiden door wrok of verbittering. Indien deze regering het voornemen heeft een regeling uit te werken die zowel de rechten van slachtoffers als die van daders respecteert én die het algemeen belang dient, dan is een evenwichtiger aanpak van deze kwestie nodig. Eenzijdig de ziekte-uitkering ontnemen tijdens de gevangenschap is niet de juiste weg.

Wij roepen de regering op hierover dringend het overleg aan te gaan met alle partners op het terrein. Als middenveldorganisaties actief op het vlak van armoedebestrijding en welzijnswerk worden wij daar graag bij betrokken. 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden"
Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen

Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen

23/10/2014
Ons Centrum uit Leopoldsburg is de 60ste vereniging die toetreedt tot het Netwerk tegen Armoede. De vereniging werkt vooral rond gezondheid, energie en beweging en heeft ontmoetingsmomenten, eetdagen, creamomenten en computerworkshops om mensen in armoede uit hun isolement te halen. Samen met hen willen ze de hoge armoedecijfers in Leopoldsburg terugdringen. Het Netwerk tegen Armoede heet hen van harte welkom.
Lees meer over "Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen"
Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting

Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting

23/10/2014
De Algemene Vergadering van het Netwerk tegen Armoede koos een nieuwe Raad van Bestuur. Opvallendste nieuwkomer is Ann Demeulemeester, voormalig algemeen secretaris van het ACW en momenteel vice-voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Ze brengt een pak ervaring uit het middenveld binnen, want ze was voordien onder meer ook voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en van de Verenigde Verenigingen, waarvan ze mee aan de wieg stond. Het Netwerk tegen Armoede heet Ann van harte welkom en is ervan overtuigd dat met haar kennis en ervaring de stem van mensen in armoede nog krachtiger en nog meer onderbouwd zal weerklinken. De vernieuwde Raad van Bestuur, waar logischerwijs ook mensen in armoede sterk vertegenwoordig zijn, zal de missie van armoedebestrijding met mensen in armoede meer dan ooit verderzetten, ook in deze moeilijke tijden van economische crsisi en besparingen.
Lees meer over "Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting"
Netwerk tegen Armoede moet fors besparen in 2015

Netwerk tegen Armoede moet fors besparen in 2015

22/10/2014
In 2015 zal het Netwerk tegen Armoede het met drie personeelsleden minder moeten doen. Minister Vandeurzen bespaart bij het Netwerk tegen Armoede ongeveer 1 % op het algemene budget van armoedeverenigingen en het Netwerk tegen Armoede samen. Enkele projecten lopen ten einde en daarnaast zijn er bij de coördinerend minister armoedebestrijding Homans voorlopig geen vooruitzichten dat zij, net zoals haar voorgangers, zal investeren in de dialoog met mensen in armoede via het Netwerk tegen Armoede. “Nochtans is uitgerekend nu overleg met mensen in armoede en de uitvoering van een armoedetoets van cruciaal belang. Er dreigen immers heel wat besparingen kwetsbare mensen te gaan treffen en anderzijds komen ook heel belangrijke bevoegdheden met impact in armoedebestrijding via de staatshervorming naar Vlaanderen,” zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. “Bovendien stelt het regeerakkoord heel duidelijk de werking van een armoedetoets en de betrokkenheid van mensen in armoede bij het beleid voorop. Ook de maximale inzet voor armoedebestrijding van bevoegdheden die via de staatshervorming overkomen staat in het regeerakkoord. Wij blijven ook wachten op de uitwerking van sociale correcties bij de aangekondigde besparingen.”
 
Het Netwerk tegen Armoede tekent dan ook stevig protest aan tegen de besparing en het niet investeren in armoedebestrijding. Deze Vlaamse Regering moet de omgekeerde weg kiezen en investeren in armoedebestrijding: in structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld een versnelling van de bouw van sociale woningen, in een structurele dialoog met mensen in armoede via onder meer een armoedetoets, maar ook in bijkomende middelen voor armoedeverenigingen. Zij krijgen immers de voorbije jaren al meer en meer mensen over de vloer, ook specifieke doelgroepen als mensen zonder papieren en mensen met psychische en mentale problemen. Zij krijgen ook dagelijks meer vragen van organisaties en dienstverleners die advies en ondersteuning inroepen om te werken met deze kwetsbare groepen en hun moeilijke toegang tot grondrechten en dienstverlening.
 
Een eerste overleg met de coördinerend minister armoedebestrijding Homans is pas donderdag gepland. ‘Wij betreuren dat dit pas drie maanden na haar aantreden plaatsvindt, op een moment dat de beleidsnota’s binnen de Vlaamse Regering zo goed als afgerond zijn,’ aldus Vanhauwaert. ‘De ongerustheid over de maatregelen die de Vlaamse Regering neemt, is bij mensen in armoede heel groot. Het is de taak van de minister van Armoedebestrijding om deze te beluisteren, alternatieven te bekijken en collega-ministers tot actie aan te zetten. Hopelijk kan vanaf donderdag de inspraak van mensen in armoede aan het Vlaamse beleid een duidelijke start nemen.’

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede moet fors besparen in 2015"
Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad

Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad

22/10/2014
Naar aanleiding van Ieders Stem Telt en in samenwerking met Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw
vroeg vereniging waar armen het woord nemen Ons Huis uit Mol hun gemeenteraad de motie afsluiten van nutsvoorzieningen, niet in mijn gemeente goed te keuren.

Op deze manier engageert Mol zich om als stad te onderzoeken  welke instrumenten zij ter beschikking heeft of kan uitbouwen om haar bewoners te ondersteunen om hun recht op gas, elektriciteit en water te verzekeren.
Uiteraard juicht het Netwerk tegen Armoede dit initiatief toe & hopen we dat andere gemeenten snel volgen. 
Lees meer over "Ons Huis loodst motie tegen afsluiten nutsvoorzieningen door Molse gemeenteraad"
Fondsenwerving en frontvorming: een debat over armoedebestrijding

Fondsenwerving en frontvorming: een debat over armoedebestrijding

21/10/2014
Armoede blijft een probleem. 15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. In Vlaanderen ligt dat cijfer op 9,8%. Deze cijfers zijn al enkele jaren stabiel. Belangrijke nuance: de kinderarmoede neemt in Vlaanderen wel toe. Zo leeft vandaag in België 18,7% van de kinderen in armoede. De cijfers komen van het onderzoekscentrum OASES (Universiteit Antwerpen) dat er nog aan toevoegt dat zonder sociale transfers het armoederisico in ons land zou stijgen tot 42%. Anders gezegd: sociale herverdeling is dé buffer tegen armoede. Als dit zo is, wat houdt ons dan tegen om die sociale herverdeling zo te organiseren dat het armoederisico in België gevoelig daalt? Het tijdschrift ALERT organiseerde hierover een debat en vroeg als inleiding aan Jos Geysels (Decenniumdoelen 2017) naar zijn kijk op de zaak. Daarop reageerden Danielle Dierickx (OASES), Hilde Linssen (Netwerk tegen
Armoede), Theo Vaes (Armen Tekort vzw) en een alerte zaal geïnteresseerden.

Lees het verslag van het debat in Alert.
Lees meer over "Fondsenwerving en frontvorming: een debat over armoedebestrijding"
Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

21/10/2014
Integrale jeugdhulp wil de jonge gebruiker van hulp en ondersteuning meer centraal plaatsen. Participatie is daarbij één van de
leitmotieven. De overheid richt allerlei participatiestructuren op en spreekt vertegenwoordigers van cliënten aan om deze structuren te bevolken. Klinkt mooi, maar in de praktijk is zo'n geprefabriceerd vertegenwoordigingsmodel tot mislukken gedoemd. Het mondt uit in georganiseerde schijnparticipatie die voorbijgaat aan de jongere zelf.

Lees het volledige artikel in Alert.
Lees meer over "Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie"
Brussels Platform Armoede bekroont beste en slechtste armoedemaatregel

Brussels Platform Armoede bekroont beste en slechtste armoedemaatregel

17/10/2014
Het Brussels Platform Armoede, de koepel van 7 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, reikte vandaag op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, de jaarlijkse Armoedeprijs uit voor de beste en de slechtste beleidsmaatregel in de strijd tegen armoede.
 
De prijs voor beste maatregel ging naar de hervorming van de vroegere Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage (VIHT) door Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo). mensen in armoede en hulpverleners meerdere goede en slechte beleidsmaatregelen. Door een gebrek aan inzendingen voor de beste beleidsmaatregel worden er voor deze Armoedeprijs dit jaar slechts twee maatregelen genomineerd. Slachtoffers van echtelijk geweld, daklozen en mensen die een opvangtehuis of een transitwoning verlaten komen nu ook in aanmerking voor een verhuis- en huurtoelage.

Voorzitter Daniel Alliet van het Brussels Platform Armoede plaatste hier wel enkele kanttekeningen bij. “Dit is zonder meer een stap vooruit. Alleen blijft de procedure zeer ingewikkeld. Mensen zullen hier geen gebruik kunnen van maken zonder hulp van een maatschappelijk werker. Wij hopen ook dat hier voldoende budget voor voorzien wordt zodat iedereen die het aanvraagt en er recht op heeft, het ook krijgt. Sommige van onze mensen weigerden een beste maatregel te kiezen omdat het woningtekort in Brussel zeer acuut blijft. Zolang er niet meer betaalbare woningen bijkomen, blijft Brussel opgezadeld met een gigantisch probleem van tekort aan woningen en een gebrek aan kwaliteit.”
 
De prijs voor de slechtste maatregel ging naar de Europese Raad voor Mos Maiorum, de grootschalige Europese politieactie die vanaf 13 tot en met 26 oktober 2014 wordt uitgevoerd in 25 EU-landen, ook in Brussel. Mos Maiorum wordt voorgesteld als een belangrijk instrument in de strijd tegen internationale mensenhandel. Mensenrechten- en andere organisaties krijgen echter duidelijke signalen dat deze acties dreigen uit te monden in een klopjacht op mensen zonder papieren. Het Brussels Platform Armoede pleit voor respect voor de grondrechten van deze kwetsbare groep en tegen een criminalisering van mensen zonder papieren. Daniel Alliet: “Het migratiebeleid verwordt op die manier tot een puur opsporings- en terugkeerbeleid. De overheid bekommert zich minder en minder om het lot en de rechten van deze zeer kwetsbare groep, die stilaan een 20ste gemeente vormen in Brussel.”
Lees meer over "Brussels Platform Armoede bekroont beste en slechtste armoedemaatregel"
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

16/10/2014
Vandaag, 17 oktober, voeren de 59 verenigingen waar armen het woord nemen in heel Vlaanderen en Brussel actie naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Mensen in armoede komen daarbij nadrukkelijk op de voorgrond, want verenigingen vertrekken, ook op 17 oktober, vanuit hun kennis en ervaring. Verenigingen pakken uit met hun eigen acties en thema’s (toegankelijke gezondheidszorg, betaalbaar wonen, ongelijkheid, vervoersarmoede, …).
 
Actie is meer dan ooit nodig, want mensen in armoede worden op alle niveaus geconfronteerd met besparingen en asociale maatregelen waar ze het slachtoffer van zijn. De federale regering wil een verplichte gemeenschapsdienst invoeren, waardoor mensen voor een uitkering onder de armoedegrens verplicht worden om 2 halve dagen per week ‘vrijwilligerswerk’ te doen. Daar komen nog zware besparingen in de gezondheidszorg bij. De regering plant de optrekking van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens, maar wil wel eerst alle sociale voordelen in rekening brengen. Maar weinig mensen zullen op die manier hun inkomen zien verhogen. Voor ons is dit geen correcte toepassing van die armoedegrens.
 
De Vlaamse Regering kondigde een hele reeks besparingen aan waardoor facturen voor gezinnen, die het nu al moeilijk hebben, op vlak van kinderopvang, mobiliteit, water, elektriciteit, onderwijs, zorgverzekering,... duurder worden. Ook structurele maatregelen zoals de bouw van nieuwe sociale woningen worden minder snel uitgevoerd.
Op lokaal vlak voelen mensen in armoede even goed de gevolgen van besparingen. In het gemeentelijk onderwijs nemen scholen in sommige gemeenten drieste maatregelen om onbetaalde facturen te innen. Schoolmaaltijden worden geweigerd of de boterhammentaks wordt ingevoerd of sterk verhoogd. In heel wat centrumsteden wordt zwaar beknibbeld op verenigingen en diensten die de meest kwetsbaren bereiken.
 
Daarom vrezen het Netwerk tegen Armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen dat de armoede de komende jaren nog zal toenemen. Hoog tijd voor actie dus.
 
U bent van harte welkom op een van de lokale acties in Vlaanderen en Brussel. Een overzicht vindt u op www.netwerktegenarmoede.be/17oktober

Lees het opiniestuk op mo.be.
Lees meer over "17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede"
Armoedevorming voor sportactoren

Armoedevorming voor sportactoren

16/10/2014
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag nog niet volledig in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Sportclubs, -federaties, sportdiensten…  worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Er is al heel wat gerealiseerd maar er ligt ook nog heel wat werk op de plank.
Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met Wijkcentrum De Kring, ISB , VSF en Demos  een tweedaags vormingstraject.

De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen. Daarnaast staan het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken op de planning. Allemaal zaken die jou verder helpen om concreet aan de slag te gaan met dit thema.
De vormingstweedaagse gaat door op donderdag 5 februari en donderdag 26 februari, respectievelijk in Eeklo en Gent.
Kosten: 100 euro voor 2 dagen, lunch inbegrepen. Extra partner uit dezelfde gemeente kan inschrijven aan 50 euro extra.
 
Info en inschrijvingen: http://www.isbvzw.be/nl/events/1917/vormingstweedaagse-sport-armoede.html
Lees meer over "Armoedevorming voor sportactoren"
Betaalbaar onderwijs? Het kan!

Betaalbaar onderwijs? Het kan!

15/10/2014
De gemeenteschool in Herzele, stadsschool De Notelaar in Aalst of het atheneum Wollemarkt in Mechelen, allemaal bieden ze onderwijs aan een zeer lage prijs, zodat financiële drempels wegvallen voor kwetsbare gezinnen en kinderen hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Zo zijn er nog tal van scholen die bewust omgaan met kosten en op een open, respectvolle manier omgaan met kwetsbare gezinnen. In de provincie Antwerpen hanteert het provinciaal onderwijs op eigen initiatief een maximumfactuur in de middelbare scholen. Na de publicatie van onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school 2 jaar geleden bleek al een grote belangstelling van scholen om daarrond een sociaal beleid te voeren.

Daarom is de recent aangekondigde verhoging van de maximumfactuur in het basisonderwijs een zeer spijtig signaal. Scholen tonen elke dag dat het anders kan. Tegelijk maken een heel pak andere scholen zich schuldig aan bedenkelijke praktijken. Incassobureau's en gerechtsdeurwaarders gaan onbetaalde facturen innen bij gezinnen die financieel al in de problemen zitten. Kinderen krijgen geen rapport uitgereikt of geen warme schoolmaaltijd omdat ouders de factuur niet kunnen betalen. Met een duurdere maximumfactuur zullen ouders hier nog vaker mee geconfonteerd worden en zullen scholen aankijken tegen nog meer onbetaalde facturen.


Lees meer over "Betaalbaar onderwijs? Het kan!"
700 mensen komen op straat voor inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens

700 mensen komen op straat voor inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens

12/10/2014
Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Daarvoor kwamen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië vandaag op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober. In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn.
“Vandaag vrezen we dat de kersverse federale regering weinig met die belofte zal doen. In het regeerakkoord wordt veel mist gespuid en wil men eerst sociale voordelen in rekening brengen om te oordelen of een inkomen al dan niet onder de armoedegrens ligt. In de praktijk zullen zo maar heel weinig mensen hun uitkering of inkomen effectief zien verhogen”, zegt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Het Netwerk tegen Armoede voerde samen met het BAPN (Belgisch Netwerk tegen Armoede), het Brussels Platform Armoede, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté en het Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté actie voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. Er waren ook ruime delegaties aanwezig van de drie vakbonden en van andere sociale bewegingen en armoedeorganisaties.
 
Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2.100/maand voor een gezin en €1.000/maand voor een alleenstaande). Het leefloon bedraagt in ons land bijvoorbeeld maar €1.089/maand voor een gezin en €817/maand voor een alleenstaande, ver onder de armoedegrens. Langdurig werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, … kampen met een schrijnend gebrek aan inkomen.
 
De betogers trokken ook van leer tegen andere plannen uit het regeerakkoord zoals de aangekondigde btw- en accijnsverhogingen, besparingen in de gezondheidszorg en de invoering van de verplichte gemeenschapsdienst. Die laatste maatregel zal mensen verplichten om voor een te lage uitkering vrijwilligerswerk te verrichten zonder dat ze begeleid worden naar werkbare en degelijk betaalde jobs. Ook is er geen enkele garantie in het federaal regeerakkoord dat de lastenverlagingen en andere voordelen voor bedrijven effectief zullen leiden tot meer jobs voor laaggeschoolden.
In het algemeen vrezen de armoedeorganisaties dat het beleid van zowel de federale als de Vlaamse regering nog meer mensen nog verder in de armoede zullen duwen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel op brusselnieuws.be.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Metro

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "700 mensen komen op straat voor inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens"
Werelddag Geestelijke Gezondheid: Laat geestelijke gezondheidszorg uit haar muren breken

Werelddag Geestelijke Gezondheid: Laat geestelijke gezondheidszorg uit haar muren breken

10/10/2014
10 oktober is Werelddag Geestelijke Gezondheid. Het Netwerk tegen Armoede verrichtte hierrond de voorbije jaren diepgaand inhoudelijk werk, samen met Cera. Het project 'Oog voor elkaar, ook met elkaar' bracht de drempels in de geestelijke gezondheidszorg in kaart en leidde tot een aantal aanbevelingen die de sector uit haar muren kan laten treden. Zeker voor mensen in armoede blijven financiële en andere drempels overeind. Om die drempels weg te werken moeten instellingen en therapeuten letterlijk en figuurlijk naar de cliënten komen, in een vertrouwde omgeving en met een open geest.

Lees de publicatie Oog voor elkaar, ook met elkaar, van het Netwerk tegen Armoede in samenwerking met Cera.
Lees meer over "Werelddag Geestelijke Gezondheid: Laat geestelijke gezondheidszorg uit haar muren breken"
Michel I duwt meer mensen verder de armoede in

Michel I duwt meer mensen verder de armoede in

9/10/2014
Met de regering Michel I zullen mensen in armoede het nog moeilijker krijgen en zullen nog meer mensen in de armoede verzeilen. Dat vreest het Netwerk tegen Armoede in een eerste reactie na de bekendmaking van het federale regeerakkoord.  Na de Vlaamse regering kiest nu ook deze nieuwe federale regering voor een onevenwichtig en asociaal beleid. Nu worden de zwaarste lasten op de zwakste schouders gelegd. “Het zijn vooral de meest kwetsbaren die de rekening gepresenteerd krijgen: met te lage uitkeringen, een moeilijkere opbouw van rechten en allerlei nieuwe uitsluitingsmechanismen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.
 
 
Minder koopkracht voor lage inkomens
 
Nagenoeg alle partijen hadden voor de verkiezingen een verhoging van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens vooropgesteld. Het is heel onduidelijk of en op welke manier men die belofte wil inlossen. De federale regering wil immers bijkomende voordelen mee in rekening brengen om te bepalen of een uitkering al dan niet onder de armoedegrens valt. De vraag is of mensen hun uitkering dan nog zien stijgen. Het is bovendien totaal onduidelijk hoe de laagste inkomens bij de geplande indexsprong ontzien worden, wat de welvaartsenveloppe nog precies inhoudt en welke impact de aanpassing van de index zal hebben. De aangekondigde btw- en accijnsverhogingen en besparingen in de gezondheidszorg zullen de koopkracht van lage inkomens zeker verder ondermijnen.
 
Geen activering zonder werkbare jobs
 
Inzetten op jobcreatie is een goede keuze. De federale regering heeft echter een blind geloof in lastenverlaging voor bedrijven als middel om jobs te creëren. Aan bedrijven wordt geen enkele garantie gevraagd voor duurzame jobcreatie voor kortgeschoolden en kansengroepen. Kansengroepen worden verder in een strenge activeringsaanpak geduwd, onder meer via de verplichte gemeenschapsdienst. Dat komt bovenop de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, beslist door de vorige regering. Ook onder meer invaliden dreigen nog meer dan vandaag hun uitkering te verliezen onder het mom van een ‘reïntegratie’.
 
Toenemende onderbescherming
 
Sociale zekerheid zal voor steeds minder mensen een vangnet zijn. Wie ziek wordt of zijn werk verliest voor zijn 67ste, valt terug op een onvolledig pensioen of zakt weg in de ziekteverzekering of een werkloosheidsuitkering die ver onder de armoedegrens ligt. Mensen met een onderbroken loopbaan zien hun pensioen zakken,  in het slechtste geval halen ze niet eens meer het minimumpensioen en moeten het dan doen met de inkomensgarantie voor ouderen. Overlevingspensioen, SWT (het vroegere brugpensioen), de inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering), het zal voor heel weinig mensen nog een vangnet zijn.
 
Bovendien wordt de toegang tot justitie verder bemoeilijkt. De invoering van het remgeld voor pro-deo rechtsbijstand duikt terug op, nadat dit onder de vorige regering afgevoerd werd na massaal protest van armoedeorganisaties, vakbonden en advocaten.
 
Ook in het ‘laagste vangnet’, bij het OCMW, krijgen mensen steeds meer verplichtingen en voorwaarden opgelegd die de uitweg uit armoede enkel bemoeilijken. De nu al grote groep onderbeschermden die het zelfs zonder leefloon of het equivalent daarvan moet doen zal morgen nog groter zijn. Het lokale niveau is het best geplaatst om een gericht armoedebeleid te voeren, vinden de kerverse regeringpartijen. Die lokale besturen wordt ook bijkomende middelen beloofd als ze door het federale beleid een grotere instroom van hulpvragen krijgen. Dat is de problemen afschuiven op het lokale niveau en tegelijk erkennen dat het regeerakkoord armoede gaat creëren die gemeenten en ocmw’s dan op hun beurt mogen bestrijden.
 
Na de Vlaamse regering kiest nu ook deze nieuwe federale regering voor een onevenwichtig en asociaal beleid. De zwaarste lasten worden op de zwakste schouders gelegd. Co-formateur Kris Peeters deed een oproep tot overleg aan het middenveld. Dit regeerakkoord is op dat vlak zonder meer een valse start
Lees meer over "Michel I duwt meer mensen verder de armoede in"
Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

9/10/2014
Sinds 2011 verenigen de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede zich om de stem van jongeren in armoede te versterken in het beleid. Een groep van 20 tot 30 jongeren komt al 4 jaar regelmatig bij elkaar om ervaringen te verzamelen, standpunten te bepalen en in dialoog te gaan met het beleid. De jongeren leren elkaar kennen, merken dat ze niet alleen staan met hun problemen en versterken elkaars vaardigheden.

De groep ging al in gesprek met de voormalige Minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet en met de hoofden van de onderwijskoepels. Naar aanloop van de verkiezingen in mei 2014 stelden de jongeren in een videomemorandum hun 17 eisen voor aan de nieuwe regering. Hun aandacht gaat vooral naar onderwijs, wonen, werken, vrije tijd en de overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongeren in armoede.
 
Zo willen ze dat jongeren in armoede beter en langer ondersteund worden in het regulier onderwijs ipv doorverwezen naar buso, dat er meer mogelijkheden worden geboden om terug te keren naar het ASO, TSO of BSO, zodat de jongeren met een volwaardig diploma op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Verder moet er in het onderwijs meer tijd besteed worden aan zaken die jongeren echt kunnen gebruiken om zelfstandig te leven, zoals kennis over solliciteren, hulpverlening, de woonmarkt, fiscaliteit…
Een vertrouwenspersoon op school moet vermijden dat jongeren zich isoleren en afhaken.
 
Verder moeten hulpverlening en diensten zich meer outreachend organiseren en informatie en hulp bieden op vraag en maat van de jongere zelf. Jongeren hebben nood aan figuren die hen begrijpen, zicht hebben op de complexiteit van hun leven en sámen met hen op zoek gaan naar oplossingen.
 
De volledige tekst bij het videomemorandum vind je hier.
 
De 25 jongeren uit Eeklo, Roeselare, Gent, Antwerpen en Wetteren zetten ook dit jaar nieuwe stappen om hun standpunten te verdedigen bij het beleid. Zaterdag 3 oktober nodigden ze organisaties uit die de belangen van jongeren verdedigen, zoals het kinderrechtencommissariaat, de Ambrassade, de Jeugdraad en de scholierenkoepel. We gaan op zoek naar manieren hoe de stem van jongeren in armoede ook in hun kanalen sterker kan klinken.
 
Het beleidsparticipatietraject van jongeren in armoede kadert in de opdracht van het Netwerk tegen Armoede om rechtstreekse beleidsdialoog op te zetten tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Ook jongeren moeten hierin hun stem krijgen! De komende maanden zal de groep zich buigen over de moeilijkheden die jongeren in armoede ondervinden in de overgang naar meerderjarigheid. Thema’s als jeugdhulp, werk zoeken, alleen gaan wonen.. zullen worden uitgediept. 
Lees meer over "Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid"
Verplichte gemeenschapsdienst is absoluut geen goed idee

Verplichte gemeenschapsdienst is absoluut geen goed idee

8/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden. Dit zal mensen niet aan werk helpen. "Wat we wel nodig hebben zijn werkbare, waardig betaalde jobs en daar ontbreekt het aan", stelde coördinator Frederic Vanhauwaert. "Het Netwerk tegen Armoede is er niet tegen dat mensen begeleid worden naar werk, maar dan wel degelijk betaald werk, en geen verplicht vrijwilligerswerk voor een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt."

Bovendien werkt zo'n gemeenschapsdienst stigmatiserend en vermindert hij zelfs de kansen van mensen om werk te vinden. Er zal minder tijd overblijven om te solliciteren en verplicht vrijwilligerwerk zal ook het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van mensen verder aantasten. Op de koop toe dreigen op die manier reguliere jobs verloren te gaan.

Om langdurig werkzoekenden aan werk te helpen, moeten heel concreet volgende dingen gebeuren:

- Uitkeringen verhogen tot de Europese armoedegrens, ook van langdurig werkzoekenden (dat betekent een einde maken aan de versnelde degressiviteit, ingevoerd door de vorige federale regering). Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen in armoede blijkt dat hogere uitkeringen net heel activerend werken. Er komt meer financiële ruimte en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen investeren in computer en internetverbindng en zullen meer gemotiveerd zijn om te solliciteren. Ze hebben het gevoel dat ze hun leven opnieuw in handen kunnen nemen. Dit is dus een investering die zichzelf terugverdient in meer koopkracht, meer werkenden en economische groei.

Aan de Vlaamse regering vragen wij om te: 

- Investeren in werkbare jobs op maat, ook in de sociale economie.

- Investeren in betaalbare kinderopvang (nu wordt kinderopvang voor de laagste inkomens 3 keer duurder).

Lees het artikel in Metro.
Lees meer over "Verplichte gemeenschapsdienst is absoluut geen goed idee"
Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen

Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen

8/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het onbegrijpelijk dat de maximumfactuur verhoogd wordt in het basisonderwijs. Voor de eerste kleuterklas gaat het zelfs om een verdubbeling. Dat dreigt de kleuterparticipatie, waar de voorbije jaren ernstig werk van gemaakt is, opnieuw te bemoeilijken. "Daarmee wordt de factuur voor besparingen eens te meer doorgeschoven naar de meest kwetsbare gezinnen. Coördinator Frederic Vanhauwaert: "De maximumfactuur had er de afgelopen jaren net voor gezorgd dat scholen gingen nadenken over hoe ze onnodige schoolkosten konden vermijden. Een grote stap voorwaarts dus. Nu wordt dat voor een stuk teruggedraaid."

Met de verhoging geeft de Vlaamse regering een bijzonder pijnlijk signaal aan mensen in armoede, op een moment dat steeds meer scholen incassobureau's en deurwaarders inschakelen en kinderen van gezinnen in armoede zwaar geviseerd worden, van het inhouden van schoolrapporten tot de weigering om nog warme schoolmaaltijden aan te bieden. Door de verhoging zal dit soort bedenkelijke pratkijken nog toenemen.

Het Netwerk tegen Armoede zal blijven ijveren voor:

- Automatische toekenning van de schooltoelage

- Verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens, dit zou minstens de verhoging van de maximumfactuur moeten compenseren voor gezinnen met een laag inkomen

- Uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs
Lees meer over "Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen"
Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars

Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars

8/10/2014
Een studie van het  Interfederaal Gelijkekansencentrum toont aan wat huurders al jaren aanvoelen: op de huisvestingsmarkt is discriminatie schering en inslag. Dat bleek op een studiedag van het Centrum. Hoewel het recht op wonen gegarandeerd is door onze grondwet, blijven velen uitgesloten van degelijke huisvesting. De overheid blijft in gebreke, vooral door het uitblijven van voldoende aanbod aan sociale woningen. Daarnaast stellen we vast dat ook de privésector een grote verantwoordelijkheid heeft. Het onderzoek toont aan dat 42% van de vastgoedmakelaars ingaat op het verzoek van verhuurders om “vreemdelingen” te weigeren, en 61% van hen is bereid werklozen te weren. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat beleidsmakers deze grondige studie serieus nemen en aangrijpen om over  te gaan tot actie. Belangrijke bevoegdheden werden overgeheveld naar het Vlaamse niveau, hopelijk doen beleidsmakers er iets mee.

Meer info : http://www.diversiteit.be/discriminatie-op-de-belgische-huisvestingsmarkt-de-diversiteitsbarometer-huisvesting  
 

Lees meer over "Discriminatie schering en inslag bij vastgoedmakelaars"
Inspiratiedag gekleurde armoede op 23 januari in Vlaams Parlement

Inspiratiedag gekleurde armoede op 23 januari in Vlaams Parlement

3/10/2014
Het project “Armoede Gekleurd” loopt ten einde in februari 2015 maar gekleurde armoede blijft een zeer belangrijk thema voor het Netwerk tegen Armoede. Daarom willen we verenigingen, partners en spelers uit het veld inspireren met onze aanpak. Op 23 januari zijn geïnteresseerden van harte welkom op onze inspiratiedag in het Vlaams parlement.

Meer info vindt u hier
Lees meer over "Inspiratiedag gekleurde armoede op 23 januari in Vlaams Parlement"
Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk

Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk

2/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de praktijken van het gemeentelijk onderwijs in Meise, waar kinderen een warme maaltijd geweigerd wordt als hun ouders openstaande schoolfacturen hebben. Een discriminerende praktijk die kinderen zwaar stigmatiseert. Wij doen een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.
 
Kwetsbare gezinnen krijgen schoolkosten steeds moeilijker betaald. Dat heeft enerzijds te maken met een te laag budget voor die gezinnen (te laag inkomen, hoge kosten voor huur en energie, vaak ook hoge medische kosten) en anderzijds met een weinig sociaal kostenbeleid op scholen zelf. Het is schrijnend om deze praktijken te dien opduiken terwijl tegelijkertijd de boterhammentaks in veel gemeentescholen ingevoerd of verhoogd wordt. Kinderen die hun boterhammen meenemen naar school, krijgen met andere woorden even goed de rekening gepresenteerd (onder de vorm van ‘stoelgeld’).
 
Nochtans kan het ook anders. Het Netwerk tegen Armoede lanceerde in november 2012 de brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor leekrachten en directies met tips om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden en op een respectvolle manier met hen te communiceren. Dat houdt onder meer in dat kinderen niet aangesproken worden op onbetaalde facturen, dat gespreide betaling actief aangeboden wordt en dat er rekening gehouden wordt met gezinnen die geen budget hebben voor computer of internet.
 
Wij stellen vast dat scholen deze houding ook hanteren al selectiemiddel. Ouders zullen sneller geneigd zijn om hun kind van school te laten veranderen als zij op die manier geviseerd worden. Een perverse manier van werken.
 
Naast de tips voor scholen stelt het Netwerk tegen Armoede ook structurele maatregelen voor om het onderwijs betaalbaar te houden voor kwetsbare gezinnen:
 
-          Maximumfactuur uitbreiden naar de eerste graad secundair onderwijs
-          Maximumfactuur per graad en per richting in de tweede en derde graag secundair onderwijs
-          Schooltoelagen in functie van studierichting (hoe hoger de kosten, hoe hoger de toelage)
-          Automatische toekenning van de schooltoelage en verhoging voor de laagste inkomens

Helaas was daar niets over terug te vinden in de Septemberverklaring en het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Wij doen hiermee een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.”
Lees meer over "Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk"
De prijs voor de laagste drempel 2015: nomineer jouw gemeente!

De prijs voor de laagste drempel 2015: nomineer jouw gemeente!

30/09/2014
Het Netwerk tegen Armoede reikt om de twee jaar de ‘Prijs voor de laagste drempel’ uit aan een vrijetijdsaanbieder die bijzondere inspanningen levert voor mensen in armoede.
In 2012 was CC De Kolleblom uit Puurs de terechte winnaar, dankzij hun traject ‘Om-armen’, waarmee het CC samen met de bibliotheek, het ocmw en de vereniging waar armen het woord nemen, het cultuuraanbod toegankelijker hebben gemaakt voor mensen in armoede.
Dit jaar verkiezen we een lokaal bestuur dat er, ondanks de besparingen en de veranderende lokale bevoegdheden, voor kiest om een participatief en laagdrempelig vrijetijdsbeleid te voeren voor mensen in armoede.
Vind je dat jouw gemeente (of een andere) deze prijs verdient, vul dan via deze link het nominatieformulier in.
Op donderdag 15 januari reiken we de prijs uit, op het slotevenement van het theaterproject ‘Mia maakt scène’ in de Kunstacademie van Eeklo.
Wie een gemeente nomineert via dit formulier, wordt automatisch uitgenodigd op dit evenement.
 
NOMINEER HIER JOUW GEMEENTE
(nomineren kan tot 28 november)
Lees meer over "De prijs voor de laagste drempel 2015: nomineer jouw gemeente!"
Hart boven hard wil meer dan besparingspolitiek

Hart boven hard wil meer dan besparingspolitiek

22/09/2014

Wat staat er met de nieuwe Vlaamse en federale regering op het spel? Wij trekken het ons aan. Nog maar net zal onze minister-president in het parlement zijn Septemberverklaring uitgesproken hebben, of wij leggen ze kritisch onder de loep. Met betrokken beschouwers. In drie steden tegelijk. Omdat er iets op til is.

Deze debatavond vormt het startschot van een brede maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die hopen op méér dan louter vijf jaar besparingspolitiek. Mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen, vakbonden, noem maar op: samen gaan we ‘hart boven hard’. Omdat er iets op til is. Voor meer mensen dan ooit.

Maandag 22 september, 20u30

CAMPO - Nieuwpoort 31-35, Gent
Beursschouwburg – Auguste Ortsstraat 20-28, Brussel
Monty – Montignystraat 3, Antwerpen

Teken de petitie.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het editoriaal in De Morgen.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.


Lees de reactie van Decenniumdoelen op deredactie.be

 

Lees meer over "Hart boven hard wil meer dan besparingspolitiek"
Armoedebestrijding blinkt uit in afwezigheid in Septemberverklaring Bourgeois I

Armoedebestrijding blinkt uit in afwezigheid in Septemberverklaring Bourgeois I

22/09/2014
In de Septemberverklaring van de nieuwe Vlaamse regering blinkt armoedebestrijding helaas uit in afwezigheid, stelt het Netwerk tegen Armoede vast. Wij waren na het regeerakkoord van eind juli bijzonder ongerust. Terecht zo blijkt. Wat we toen al vreesden, vertaalt zich verder in de beleidsverklaring die vandaag aan het Vlaams Parlement werd toegelicht:  geen aanpak van de stijgende schoolkosten, een verdere vertraging van het groeiritme voor sociale woningen en invoering van tijdelijke contracten in de sociale huur, afschaffing van de gratis hoeveelheid energie en water terwijl het niet duidelijk is welke alternatieven er voor kwetsbare groepen komen, op vele terreinen wordt het leven duurder waardoor meer mensen en gezinnen het moeilijk zullen krijgen, …
 
De positieve punten uit het regeerakkoord vinden we vandaag niet meer terug. Geen melding van de inzet van een armoedetoets, terwijl deze net ook in besparingsplannen degelijk werk zou kunnen verrichten om verdere ongelijkheid te vermijden, om aan een warm Vlaanderen te werken. Ook geen melding dat men er naar streeft om de nieuwe bevoegdheden (door de zesde staatshervorming) prioritair in te zetten in armoedebestrijding…  Het maakt duidelijk dat armoedebestrijding geen topprioriteit is voor deze Vlaamse Regering.
 
Vandaag voerde het Netwerk tegen Armoede samen met 40 andere middenveldorganisaties actie tegen de kille besparingslogica van deze regering in het platform Hartbovenhard. De besparingen komen eenzijdig terecht bij gezinnen met een gemiddeld en laag inkomen en bij het verenigingsleven, net die groepen die al zwaar getroffen zijn door de crisis.  Wij zullen daarom blijven ijveren, via dialoog en actie, voor een stevige bijsturing van de huidige beleidsplannen.

Lees het artikel op knack.be. 

Lees het artikel iop zita.be.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedebestrijding blinkt uit in afwezigheid in Septemberverklaring Bourgeois I"
Oases viert 25ste verjaardag

Oases viert 25ste verjaardag

19/09/2014
Oases, het onderzoekscentrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, blies deze week 25 kaarsjes uit. Een verjaardag om trots op te zijn. Netwerk tegen Armoede houdt eraan om Oases te feliciteren en hoopt dat het onderzoekscentrum op zijn elan kan verdergaan. Degelijk wetenschappelijk onderzoek is absoluut noodzakelijk om de armoedeproblematiek in kaart te krijgen en beleidsmensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, in weerwil van politici die beweren zelf wel te weten hoe armoede best bestreden wordt. Armoedebestrijding is zoveel meer dan lege boterhamdozen vullen.
Lees meer over "Oases viert 25ste verjaardag"
Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsmeeting voor sociale rechtvaardigheid

Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsmeeting voor sociale rechtvaardigheid

17/09/2014
Het Netwerk tegen Armoede schaart zich achter het vakbondsprotest tegen de blinde besparingsplannen van de federale regeringsonderhandelaars. Zoals het er nu naar uitziet zullen net de meest kwetsbaren de rekening betalen voor de crisis, in de eerste plaats via een indexsprong. Vermogenden en ondernemingen worden ontzien, alleen werknemers en mensen met een uitkering moeten inleveren. Voor het Netwerk tegen Armoede is dat onaanvaardbaar. Daarom voeren wij op dinsdag 23 september mee actie met de drie vakbonden.

Afspraak op dinsdag 23 september van 11 tot 13 uur op het Muntplein in Brussel. Meer info vind je hier.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsmeeting voor sociale rechtvaardigheid"
Financiële druk op gezinnen met kinderen neemt toe

Financiële druk op gezinnen met kinderen neemt toe

16/09/2014
Gezinnen met kinderen staan financieel steeds meer onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond. Gezinnen met een laag inkomen en eenoudergezinnen krijgen het daarbij nog moeilijker. Besparingen op Vlaams en lokaal niveau verhogen de druk nog: duurdere kinderopvang, duurdere sportclubs en zwemlessen en de boterhammentaks die in steeds meer scholen ingevoerd wordt.

Lees het artikel in De Morgen (deel 1).

Lees het artikel in De Morgen (deel 2, met een bijdrage van het Netwerk tegen Armoede).
Lees meer over "Financiële druk op gezinnen met kinderen neemt toe"

Netwerk tegen Armoede steunt Class Action tegen EU-soberheidsverdrag

15/09/2014
Sinds 7 april zijn ook de gemeentelijke financiën onder de controle gekomen van de Europese Commissie, die een permanent besparingsbeleid wil doordrukken. In al onze nationale parlementen werd het EU-soberheidsverdrag gestemd, in alle stilte. Daardoor wordt elke investering als pure uitgave gezien. Leent een gemeente om te investeren, dan moet die kost elders gecompenseerd worden via besparingen. In de eigen gemeente of in een andere gemeente. Zo dreigt ook het lokaal beleid, naast het beleid op Vlaams en Belgisch niveau, platgedrukt te worden door de Europese besparingslogica. Daarom zijn burgers, parlementsleden en vakbonden naar de rechtbank gestapt, om het EU-soberheidsverdrag ongrondwettelijk te laten verklaren. 

Lees het opiniestuk van Geert van Istendael in Mo.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt Class Action tegen EU-soberheidsverdrag"
Welzijnszorg-campagne: iedereen beschermd tegen armoede?

Welzijnszorg-campagne: iedereen beschermd tegen armoede?

14/09/2014
De jaarlijkse adventscampagne van Welzijnszorg heeft als thema ‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ Netwerk tegen Armoede is een van de partners die zijn schouders mee onder de campagne zet. Met de campagne willen de verschillende partners beklemtonen dat 1 op 7 Belgen getroffen wordt door armoede, hoewel België een welvaartsstaat is, Brussel de hoofdstad is van Europa en Vlaanderen zichzelf beschouwt als een topregio.
 
Toch vallen veel mensen door de mazen van ons sociaal vangnet. Daarom eist de campagne:

-       Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen
-       Automatische toekenning van rechten voor al wie hulp nodig heeft
-       Kwaliteitsvolle dienstverlening voor al wie steun zoekt
 
Meer info vind je hier.
 
Inschrijven voor de startavonden kan nu al.
Lees meer over "Welzijnszorg-campagne: iedereen beschermd tegen armoede?"
Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

11/09/2014
Als gevolg van lokale besparingen zien sportclubs zich verplicht om de lidgelden, soms fors, te verhogen. Nochtans zien we dat bepaalde sportclubs vaak heel populair zijn bij maatschappelijk kwetsbare kinderen. De besparingen treffen dus een aanbod dat een eerste stap kan zijn naar duurzame ontspanning voor kinderen in armoede. En net die gezinnen kunnen de hoge lidgelden niet betalen. . Vooral omdat de lokale besparingsgolf binnenkort nog gevolgd wordt door een besparingsoefening op Vlaams niveau. Daarmee maken de verschillende overheden het voor gezinnen met een laag inkomen heel moeilijk om aan sport te doen. Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat een goede uitrol van de Uitpas, zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord, meer dan ooit noodzakelijk wordt als we kwetsbare gezinnen toegang willen bieden tot vrijetijdsactiviteiten, waaronder sport. Het lokale en het Vlaamse beleidsniveau moeten de handen in elkaar slaan voor een solidaire kostenvisie op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 

Lees het artikel op DeWereldMorgen
Lees meer over "Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?"
Campagne ikgeraakerniet legt mobiliteitsproblemen Vlamingen bloot

Campagne ikgeraakerniet legt mobiliteitsproblemen Vlamingen bloot

10/09/2014
Met de campagne ikgeraakerniet willen Welzijnsschakels vzw, Mobiel21 vzw en het Netwerk tegen Armoede de aandacht vestigen op mobiliteitsproblemen die er voor zorgen dat mensen niet op hun bestemming geraken. In het filmpje dat bij de campagne hoort, vertellen enkele inwoners uit Heist-op-den-Berg over hun mobiliteitsproblemen. Maar de voorbeelden die ze aanhalen, komen niet enkel in deze gemeente voor. In heel Vlaanderen zijn er mensen die moeilijk op hun bestemming geraken. De problemen zijn erg uiteenlopend. Het gaat niet enkel over slechte busverbindingen en -aansluitingen, maar ook over weinig toegankelijke informatie of onveilige wegen om te fietsen.
 
Een gebrek aan mobiliteit doet mensen letterlijk en figuurlijk stilstaan. “Mobiliteit vormt de rode draad in het leven van mensen”, zegt Els Van den Broeck van Mobiel 21. “We verplaatsen ons de hele dag, maar als dat niet vanzelfsprekend is, heeft dat een niet te onderschatten impact. Denk maar aan dagelijkse verplaatsingen als gaan werken, naar school gaan, naar de sportclub of de dokter,….” Ook sociale uitsluiting is nauw verbonden met een gebrek aan mobiliteit. Uit eigen onderzoek van Mobiel 21 blijkt dat de werkplek de belangrijkste bestemming is  waar mensen met vervoersproblemen moeilijk geraken. “Voor mensen in armoede is dat dubbel zo lastig. Want werk vinden is vaak een belangrijke opstap  naar betere vooruitzichten”, klinkt het verder.
 
“Op het platteland is vervoersarmoede het meest tastbaar”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Maar ook in een stad kunnen mensen moeilijkheden ondervinden, zelfs als ze niet kansarm zijn. Veel mensen hebben waarschijnlijk al eens gedacht: Oei, ik geraak er niet. Daarom is dit een campagne voor iedereen en hopen we dat dit op termijn resulteert in oplossingen.”

Op de website van de campagne kan iedereen zijn verhaal kwijt via een enquête. Het is een plek om vervoersknelpunten te verzamelen, maar ook een opstap naar vooruitgang. Via de ideeënbus kunnen mensen eigen oplossingen insturen. De verhalen zullen worden gebundeld en moeten dienen om samen met o.a. het beleid en andere organisaties iets te veranderen aan de huidige situatie. 
Lees meer over "Campagne ikgeraakerniet legt mobiliteitsproblemen Vlamingen bloot"
Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas

Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas

9/09/2014
Na regio Aalst en Brussel, lanceert vrijdag ook Gent een lokale UiTPAS. De pas is bedoeld als algemene spaarpas, maar biedt ook kortingen op het vrijetijdsaanbod aan mensen in armoede. Het is van groot belang dat van in het begin wordt ingezet op een gevarieerd en uitgebreid vrijetijdsaanbod, dat meteen toegankelijk is voor alle mensen in armoede.

Op dit moment hebben enkel mensen met verhoogde tegemoetkoming en schuldenlast recht op het kansentarief. Ook het aanbod aan kansentarief blijft voorlopig beperkt tot het gesubsidieerde stadsaanbod. En tenslotte is er nog onduidelijkheid hoe het vrijetijdsaanbod precies toegankelijk zal gemaakt worden voor mensen in armoede.

De Gentse verenigingen deden het stadsbestuur een zeer concreet voorstel, met uitgewerkt criteria en tools om de doelgroep af te bakenen, een uitgewerkte visie op toeleiding en hoe die georganiseerd kan worden en een concreet plan voor een laagdrempelig en mobiel vrijetijdsloket.

Het Netwerk tegen Armoede steunt de Gentse verenigingen in hun voorstel en hoopt dat de stad er op intekent.

De conceptnota van de Gentse verenigingen vindt u hier.
 
Meer info over de Gentse Uitpas vindt u hier.
 
Meer info over het UiTPASproject vindt u hier

Meer info over de standpunten van het Netwerk tegen Armoede: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
Lees meer over "Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas"
Verenigingsleven kant zich tegen invoering van gemeenschapsdienst

Verenigingsleven kant zich tegen invoering van gemeenschapsdienst

7/09/2014
De federale regeringsonderhandelaars overwegen een gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. De gemeenschapsdienst is te beschouwen als een soort verplichte vorm van vrijwilligerswerk: in ruil voor een uitkering doet de uitkeringsgerechtigde klussen voor de overheid. De aanhangers van een gemeenschapsdienst verwachten hiervan een aantal effecten die men ook ziet bij vrijwilligerswerk: verhoogde  betrokkenheid op de arbeidsmarkt, minder sociaal isolement, meer zelfvertrouwen en zelfrespect en bijkomende werkervaring. Het Vlaams verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ (waaronder ook het Netwerk tegen Armoede) kant zich tegen dat idee en waarschuwt voor de gevaren van zo’n gemeenschapsdienst.

‘de Verenigde Verenigingen’ waarschuwt dat die positieve effecten zich enkel voordoen bij vrijwilligerswerk dat  vrijwillig wordt verricht. Eens vrijwilligerswerk in de vorm van een gemeenschapsdienst verplicht wordt gemaakt, vervallen ook de positieve effecten.  “Een gemeenschapsdienst is een externe verplichting door de overheid en vertrekt niet van de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van mensen. Daardoor vervallen ook de positieve effecten en schiet de gemeenschapsdienst haar doelstelling voorbij.”, zo waarschuwt Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen’. Sommige buitenlandse programma’s laten bovendien zien dat men langdurige werklozen met een gemeenschapsdienst nog dieper in de miserie duwt. Het verenigingsnetwerk zal zich dan ook verzetten tegen de invoering van een gemeenschapsdienst.

'de Verenigde Verenigingen'   vindt voor dit verzet ook steun in een studie van de Université catholique de Louvain (UCL) die vandaag bekend gemaakt werd. Die studie waarschuwt voor het risico dat de gemeenschapsdienst gewone jobs gaat vernietigen. Die studie stelt trouwens ook vast dat aan het invoeren van gemeenschapsdienst een kostenplaatje hangt. Zo lopen de kosten van begeleiding van mensen met gemeenschapsdienst hoog op.

‘de Verenigde Verenigingen’ wijst tot slot nog op een paradox. Vandaag is vrijwilligerswerk tijdens de werkloosheid een behoorlijk complexe aangelegenheid. Mensen die er vrijwillig voor kiezen als vrijwilliger aan de slag te gaan tijdens de werkloosheid, moeten hun vrijwilligerswerk aangeven bij de RVA – zelfs als zij dit vrijwilligerswerk al vóór de werkloosheid uitoefenden. Deze aangifteplicht is zowel voor werklozen als voor verenigingen een administratieve last. “Een federale regering die op een positieve manier mensen wil stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten, zou die last alvast kunnen aanpakken. Het verenigingsnetwerk heeft daartoe alvast concrete voorstellen aan de onderhandelaars overgemaakt”, aldus Danny Jacobs.

“Als we hoge werkloosheidscijfers willen aanpakken, moeten inzetten op goede en intense begeleiding en opleiding van werkzoekenden, afrekenen met discriminaties op de arbeidsmarkt en vooral voldoende goede en werkbare banen creëren.”, besluit Jacobs.

De studie van de UCL is hier  te downloaden.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Verenigingsleven kant zich tegen invoering van gemeenschapsdienst"
Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage

Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage

3/09/2014
Het Netwerk tegen Armoede riep minister van Onderwijs Crevits in De Ochtend op Radio 1 op om een aantal concrete maatregelen te nemen in de strijd tegen te hoge schoolkosten. Deze kwestie moet op de politieke agenda via de beleidsnota van de minister. In het regeerakkoord staat hier niks over.

Coördinator Frederic Vanhauwaert pleitte voor:
 
- invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een algemene maximumfactuur in de eerste graad en vanaf de tweede graad met een aangepast bedrag per studierichting.
 
- automatische toekenning van de schooltoelage
 
- verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens
 
Het Netwerk tegen Armoede roept ook de federale onderhandelaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in het regeerakkoord te voorzien dat alle inkomens en uitkeringen worden verhoogd tot minstens de Europese armoedegrens. Dat moet gezinnen de nodige ademruimte geven om kosten voor basisbehoeften, waaronder schoolkosten, te kunnen financieren.
 
Tot slot verwijst het Netwerk tegen Armoede ook naar haar brochure "Maak je sterk tegen armoede op school" (http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf), een heel concreet stappenplan voor directies en leerkrachten om de kosten te beperken en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Een greep uit de tips: bied gespreide betaling aan en de mogelijkheid om cash te betalen, denk aan schooluitstappen die per fiets mogelijk zijn en denk ook aan minder zichtbare kosten (brooddozen, laarzen, vervoer, computer en printer voor huiswerk,…). De brochure werd gelanceerd in 2012 kreeg meteen veel belangstelling bij directies en leerkrachten. De eerste druk van 4.000 exemplaren was in geen tijd de deur uit. 

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage"
Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

31/08/2014
De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag niet in de deelname aan het sociaal-culturele aanbod in Vlaanderen. Zo is er een kloof tussen de de leefwereld van mensen in armoede en de sociaal-culturele sector. Cultuur- en vrijetijdsdiensten, sociaal-culturele organisaties, musea, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partners als het Fonds Vrijetijdsparticipatie, Demos, Socius en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken aan de slag te gaan.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.
 
 
Programma

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen


De eerste dag wordt volledig opgebouwd rond de ervaringen van en de dialoog met mensen in armoede zelf. De deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van cultuur en vrijetijd. Hoe ervaren zij de huidige werking en het aanbod? Ook de bredere context van armoede komt aan bod, samen met de verschillende drempels die deelname aan o.a. het sociaal-culturele aanbod bemoeilijken.

De tweede dag start met een reflectiekader waarin we de verschillende acties m.b.t. het werken met mensen in armoede positioneren. We staan stil bij het belang van toeleiding, van een integrale aanpak en benoemen de kritische succesfactoren. De namiddag staat in het teken van de praktijk. We beleven een fototentoonstelling die werd gemaakt door mensen in armoede en praten met Welzijnschakels Ommekeer die samen met hen dit project ondersteunde. Ten slotte volgen een aantal concrete tips en tools (o.a. binnen het Participatiedecreet) om lokaal aan de slag te gaan.


 
 
Voor wie?

De vorming staat open voor medewerkers van erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties, vrijetijdsdiensten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en bovenlokale cultuuraanbieders zoals musea. Zowel beleids-, praktijk- als publieksmedewerkers zijn welkom, maar er wordt een minimale kennis van de praktijk verwacht.
 
Medewerkers die niet in de praktijk staan (steunpunten, bovenlokale ondersteuners, Vlaamse of provinciale overheid) en die toch willen deelnemen aan de vorming, sturen een mail met motivatie naar carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be.
 
Wanneer?

Dag 1: vrijdag 5 december, van 10u tot 16u in Erpe-Mere, Welzijnsschakel Ommekeer, Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere
 
Dag 2: vrijdag 23 januari, van 10u tot 16u in Brussel, Netwerk tegen Armoede, Vooruitgangsstraat 323, 1030 Schaarbeek
 
 
Praktisch en inschrijven
 
-       150 euro per deelnemer voor 2 dagen, inclusief lunch. U ontvangt een factuur.
-       Maximum 20 deelnemers.
-       De vormingsdagen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. U schrijft in voor het hele traject.
-       Inschrijven via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be voor 15 november 2014.
-       Er wordt een carpoolsysteem voorzien voor de eerste vormingsdag in Erpe-Mere. Deelnemers die met de auto komen en andere deelnemers willen meenemen, krijgen een vergoeding

Lees meer over "Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen"
Besparen op armoedebestrijding getuigt niet van moed

Besparen op armoedebestrijding getuigt niet van moed

28/08/2014
Armoedeverenigingen en academici zijn kritisch voor de besparingsplannen van de Vlaamse regering. 'Aan besparen en het afbouwen van diensten is niets moedigs. Met besparen alleen los je nooit een probleem op, laat staan dat je op die manier 'verandering' tot stand brengt.'

Lees het opiniestuk in Knack
Lees meer over "Besparen op armoedebestrijding getuigt niet van moed"
Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten

Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten

28/08/2014
Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door de resultaten van het onderzoek dat ouderkoepels voerden en die verschenen in Klasse. Daaruit blijkt dat heel wat scholen de kosten bewust hoog houden. Vanuit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen krijgen wij veel signalen binnen die het fenomeen bevestigen. Schoolkosten beheersen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en van de scholen zelf. De uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs en een automatische toekenning en verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens zijn belangrijke instrumenten om financiële drempels in het leerplichtonderwijs weg te werken.
 
De maximumfactuur heeft in het basisonderwijs haar nut bewezen. Ze heeft basisscholen ertoe aangezet om na te denken welke kosten echt nodig zijn en te zoeken naar betaalbare alternatieven, bijvoorbeeld voor dure schooluitstappen. Met de maximumfactuur zijn niet alle drempels weggewerkt, maar het was zeker een grote stap vooruit.
 
Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een uitbreiding naar het secundair onderwijs, met een veralgemeende maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur in de tweede en derde graad, in functie van de studierichting.
 
Daarnaast vragen wij al langer de automatische toekenning van de schooltoelage en een verhoging voor de laagste inkomens. De automatische toekenning zit al in de pijplijn en zou vanaf dit schooljaar een feit moeten zijn. Wij hopen dat de nieuwe Vlaamse regering hier de engagementen van de vorige verderzet.
 
Ook de scholen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Onnodige kosten, dure schooluitstappen en een gebrekkige communicatie leiden nog al te vaak tot uitsluiting van kwetsbare gezinnen. Daarom lanceerden wij in 2012 de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een heel concreet stappenplan voor directies en leerkrachten om de kosten te beperken en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Een greep uit de tips: bied gespreide betaling aan en de mogelijkheid om cash te betalen, denk aan schooluitstappen die per fiets mogelijk zijn en denk ook aan minder zichtbare kosten (brooddozen, laarzen, vervoer, computer en printer voor huiswerk,…). De 4.000 exemplaren waren heel snel de deur uit en momenteel is de brochure aan haar tweede druk toe. Het toont aan dat heel wat scholen wel degelijk op zoek zijn naar manieren om schoolkosten te beperken. Te hoge schoolkosten zijn dus niet alleen een kwestie van onwil, maar even goed van een gebrek aan kennis over de impact van schoolkosten.
 
In het algemeen blijft een grote groep ouders kampen met een nijpend gebrek aan inkomen. Heel wat gezinnen moeten rondkomen met een inkomen dat ver onder de armoedegrens ligt. Zolang niet alle inkomens en uitkeringen tot die grens verhoogd worden, zal de betaalbaarheid van ons leerplicht onderwijs problematisch blijven.
Lees meer over "Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten"
Laagste inkomenstarieven kinderopvang mogen niet verhogen

Laagste inkomenstarieven kinderopvang mogen niet verhogen

26/08/2014
Het Netwerk tegen Armoede maakt zich zorgen over de plannen van de Vlaamse regering om kinderopvang duurder te maken. Een bedrag wordt nog niet formeel naar voor geschoven, maar in de pers circuleren bedragen van €4,5 per dag voor het laagste tarief, een verdrievoudiging ten opzichte van het huidige tarief. Het Netwerk tegen Armoede wil dat zeker de laagste inkomenstarieven niet gewijzigd worden.

Momenteel ervaren mensen in armoede al veel drempels voor kinderopvang, niet alleen financiële. We vrezen dat de verhoging van de tarieven kinderopvang nog minder toegankelijk zal maken. We rekenen er op dat de voorkeurtarieven voor de laagste inkomensgroepen kunnen blijven, dat die meer automatisch toegekend worden (aan groepen zoals mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, mensen in collectieve schuldenregeling, …) en dat tegelijk andere drempels aangepakt worden, zoals administratieve drempels (inschrijven via webmodule). Wij pleiten ook voor een doorgedreven vorming van personeel over kansarmoede, … Ook het aanrekenen van te hoge kosten naast de dagprijs, bv. voor pampers, moet aangepakt worden.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees meer over "Laagste inkomenstarieven kinderopvang mogen niet verhogen"
Duurdere zorgverzekering belooft weinig goeds voor Vlaamse sociale bescherming

Duurdere zorgverzekering belooft weinig goeds voor Vlaamse sociale bescherming

26/08/2014
De plannen van de Vlaamse regering om de premie voor de zorgverzekering fors te verhogen beloven weinig goeds voor de Vlaamse sociale bescherming. Voor het Netwerk tegen Armoede moet de Vlaming volgens draagkracht bijdragen aan die sociale bescherming. Met een forfaitaire (en sterk verhoogde) bijdrage voor iedereen en een verminderd tarief (dat evenwel ook verdubbelt ten opzichte van de huidige situatie) voor een te kleine groep zitten we daar ver vanaf.
 
De Vlaamse regering zou de premies voor de zorgverzekering fors willen verhogen, blijkt vandaag. Na de berichten over duurdere kinderopvang  wordt stilaan ook duidelijk hoe de Vlaamse sociale bescherming verder vorm zal krijgen. Dit is niet de sociale bescherming die wij wensen. De gemiddelde Vlaming ziet immers zijn zorgpremie fors stijgen. Wie het moeilijk heeft, kijkt ook aan tegen een verdubbeling. Bijdragen aan sociale bescherming moeten volgens draagkracht gebeuren. Hoe hoger je inkomen, hoe meer je bijdraagt. Hoe lager, hoe minder. Dat doe je niet met een forfaitair tarief en een gunsttarief, dat verdubbeld wordt ten opzichte van de huidige situatie, voor een kleine groep. Het Netwerk tegen Armoede pleit daarom al langer om de instap in de Vlaamse sociale bescherming vanuit de algemene middelen te regelen.
 
Het Netwerk tegen Armoede vreest bovendien dat de groep met een verlaagd tarief veel te klein afgebakend is. Veel mensen met financiële problemen (schulden, laag loon, hoge medische kosten, hoge huur- of energiekosten, …) dreigen het hogere tarief van €40 of €50 te moeten betalen. Bovendien blijft onderbescherming een groot probleem. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt normaal gezien het lagere tarief, maar slechts 1/3 van de rechthebbenden vraagt het ook aan. Die onderbescherming heeft vooral te maken met te weinig bekendheid en grote administratieve drempels. Een automatische toekenning is er nog altijd niet. Hiermee komen we dus niet uit bij een sociale bescherming die herverdeelt.
 
Dringend overleg

De duurdere zorgverzekering komt nog bovenop de kinderopvang die, ook voor de laagste inkomens, de tarieven sterk zou verhogen. Mensen en gezinnen in armoede zitten mee in de hoek waar de klappen zullen vallen. Wij vragen hierover dringend overleg. 

Lees het artikel op brusselnieuws.be
Lees meer over "Duurdere zorgverzekering belooft weinig goeds voor Vlaamse sociale bescherming"
Deur op een kier voor verhoging uitkeringen tot de armoedegrens

Deur op een kier voor verhoging uitkeringen tot de armoedegrens

21/08/2014
In de formateursnota van de federale regering staat dat de uitkeringen geleidelijk verhoogd zouden worden tot het niveau van de Europese armoedegrens. Een opsteker voor het Netwerk tegen Armoede dat hierrond op 17 oktober vorig jaar een petitie-actie gelanceerd had. De nationale manifestatie in aanloop naar 17 oktober zal ook focussen op de verhoging van alle inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens.

Wat nu door de formateurs voorgesteld worden, beantwoordt echter maar gedeeltelijk aan wat wij vragen, namelijk de verhoging van alle inkomens en uitkeringen, niet alleen de uitkeringen. Werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkzoekenden zouden bijvoorbeeld nog ver onder de armoedegrens blijven.

Bovendien verzet het Netwerk tegen Armoede zich fel tegen de plannen om mensen die 2 jaar werkloos zijn een verplichte gemeenschapsdienst op te leggen. Mensen begeleiden naar werk doe je niet door hen verplicht vrijwilligerswerk op te leggen. Dat is contraproductief en vernederend voor de betrokkene en dreigt zelfs betaalde arbeid te vervangen door gedwongen vrijwilligerswerk. Als we langdurig werkzoekenden willen activeren, moeten we in de eerste plaats zoeken naar duurzame arbeid met een waardige verloning. Daarover vinden we helaas veel minder terug in de formateursnota.

Daarom is het belangrijk om onze campagne 'Geen federale regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens' extra kracht bij te zetten. Teken de petitie en maak duidelijk aan de onderhandelende partijen dat iedereen recht heeft op een inkomen boven de armoedegrens.
Lees meer over "Deur op een kier voor verhoging uitkeringen tot de armoedegrens"
Armoedebestrijding (nog) geen topprioriteit voor nieuwe Vlaamse regering

Armoedebestrijding (nog) geen topprioriteit voor nieuwe Vlaamse regering

15/08/2014
De harde besparingsplannen van de Vlaamse regering die onlangs uitlekten stemmen mensen in armoede allerminst gerust. Eerder bleek ook al uit het regeerakkoord dat de regering Bourgeois I armoedebestrijding niet als een topprioriteit behandelt. Het Netwerk tegen Armoede neemt er akte van dat er - zoals minister-president Bourgeois benadrukte - nog geen formeel budget goedgekeurd is door de regering. Wij staan nog steeds klaar voor overleg om het beleid in de juiste richting te sturen en van armoedebestrijding de absolute topprioriteit van de Vlaamse regering te maken. Wij zullen ook consequent een armoedetoets doen op het beleid van de ministers.

Momenteel leggen wij contacten om hen ons standpunt duidelijk te maken en hen kennis te laten maken met de ervaringen van mensen in armoede. Wij hopen dat de regering niet alleen een luisterend oor heeft, maar onze bekommernissen ook omzet in concreet beleid. Dat is een verantwoordelijkheid van alle ministers in de regering, ook maar niet alleen van de ministers van Armoedebestrijding en Welzijn.

Lees het opiniestuk op knack.be

Lees het artikel op DeWereldMorgen

Lees de brief aan minister-president Geert Bourgeois.

Lees de brief aan minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Lees de brief aan minister van Binnelands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Lees de brief aan minister van Begroting, Financiën en Energie Annemie Turtelboom.

Lees de brief aan minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees de brief aan minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Lees de brief aan minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters.

Lees de brief aan minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.

Lees de brief aan minister van Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Lees meer over "Armoedebestrijding (nog) geen topprioriteit voor nieuwe Vlaamse regering"
Investeren in veralgemeende derdebetalersregeling en wijkgezondheidscentra

Investeren in veralgemeende derdebetalersregeling en wijkgezondheidscentra

7/08/2014
De dramatisch slechte cijfers over uitstel van gezondheidszorg om financiële redenen, vragen om een dringende invoering van de veralgemeende derdebetalersregeling bij de huisarts. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een automatische en algemene derdebetalersregeling bij de huisarts. Daarnaast moet er federaal en Vlaams geïnvesteerd worden in meer en sterkere wijkgezondheidscentra.
 
Mensen met een Omnio-statuut hebben er al recht op, maar maken er vaak geen gebruik van, uit onwetendheid of drempelvrees. Maar liefst de helft van de gerechtigden op een Omnio-statuut vraagt dit niet aan. In de toekomst is zo'n automatische derdebetalersregeling zelfs wenselijk binnen de volledige eerstelijnszorg. Een automatische en algemene derdebetalersregeling bereikt iedereen die het nodig heeft. De groep mensen die gezondheidszorg nu uitstelt laat zich niet makkelijk afbakenen.
 
Veel drempels

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld, maar nog niet de helft van wie hier recht op heeft, vraagt dit statuut effectief aan. Onwetendheid speelt een rol. Verder vormen ook schaamte, het papierwerk, een hoofd vol andere zorgen... drempels.

Bovendien bereik je met een veralgemeende derdebetalersregeling ook mensen die net buiten de Omnio-inkomensgrenzen vallen, maar het niettemin financieel moeilijk hebben. Er zijn alleenstaande ouders, personen met hoge medische kosten en andere gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de maand. Hun inkomen lijkt niet zo laag en ze hebben geen ‘sociaal statuut’ maar het besteedbaar inkomen ligt na eventuele afbetaling van schulden, huur- en energiekosten dikwijls een flink stuk lager. Wanneer zij bij de dokter enkel het remgeld moeten betalen zijn zij dus zeker geholpen. Bovendien vermijd je stigmatisering. Iedereen, rijk of arm, betaalt enkel het (eventueel verlaagde) remgeld bij de dokter.
 
Investeren in wijkgezondheidscentra
 
Naast de veralgemeende derdebetalersregeling vraagt het Netwerk tegen Armoede nadrukkelijk om meer te investeren in wijkgezondheidscentra. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de federale en Vlaamse overheid. In Vlaanderen en Brussel zijn momenteel 23 wijkgezondheidscentra actief. Ze beantwoorden aan een reële nood aan betaalbare gezondheidszorg. Artsen en ander medisch personeel werken er volgens een forfaitair systeem. Dat zorgt ervoor dat mensen gezondheidszorg niet langer uitstellen om financiële redenen. De centra werken integraal en multidisciplinair en zijn sterk ingebed in de buurt waarin ze actief zijn. Dat garandeert laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg.

Veel steden en regio's blijven verstoken van een wijkgezondheidscentrum. De provincie West-Vlaanderen heeft er bijvoorbeeld geen enkel op haar grondgebied. Daarom roept het Netwerk tegen Armoede de nieuwe Vlaamse regering en de volgende federale regering op om veel forser te investeren in de totstandkoming van meer wijkgezondheidscentra.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Tijd.
Lees meer over "Investeren in veralgemeende derdebetalersregeling en wijkgezondheidscentra"
Voer beleid dat armoede bestrijdt in plaats van op hulpverlening te schieten

Voer beleid dat armoede bestrijdt in plaats van op hulpverlening te schieten

25/07/2014
Kersvers minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans vindt dat er teveel geld naar lonen gaat in het budget armoedebestrijding. Hulpverlening (en lonen voor hulpverleners) is vandaag helaas een bittere noodzaak. Mensen vinden geen betaalbare woning, kunnen medische kosten niet betalen en houden geen geld over voor energie of schoolkosten. "Die mensen moeten wel ergens terecht kunnen", reageert het Netwerk tegen Armoede. "Een regering die echt werk maakt van armoedebestrijding en wachtlijsten wegwerkt, mensen voldoende inkomen garandeert en gezondheidzorg toegankelijk maakt, zal de nood aan hulpverlening doen verminderen.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Voer beleid dat armoede bestrijdt in plaats van op hulpverlening te schieten"
Franse supermarkt scoort met kromme groente en lelijk fruit

Franse supermarkt scoort met kromme groente en lelijk fruit

9/07/2014
De Franse supermarktketen Internmarché lanceerde een succesvolle campagne voor De Groteske Appel, De Bizarre Aardappel, De Afschrikwekkende Sinaasappel, De Mislukte Citroen, De Misvormde Aubergine, De Lelijke Wortel en De Onfortuinlijke Mandarijn. Intermarché biedt ze aan met 30 % korting. Een initiatief dat het Netwerk tegen Armoede alleen maar kan toejuichen.

Een goed plan tegen verspilling. Groenten en fruit die men anders zou weggooien, vinden zo toch hun weg naar de consument. Mensen kiezen zelf wat ze kopen en consument en de sector zelf worden zich meer bewust van voedselverspilling.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Franse supermarkt scoort met kromme groente en lelijk fruit"
De Nieuwe Volksbond in Tongeren opent BondTuin

De Nieuwe Volksbond in Tongeren opent BondTuin

7/07/2014
Achter het ontmoetingscentrum De Nieuwe Volksbond lag een koer en een verloederde stadstuin. In 2013 kreeg de vereniging van de Nationale Loterij subsidies om deze aan te pakken. Bezoekers, vrijwilligers van De Nieuwe Volksbond  en cliënten van de sociale diensten zoals CAW Limburg en CAD hebben er met de hulp van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en sociale economiebedrijven Aksie, De Wroeter en Alternatief een pareltje van een Samen-tuin aangelegd. De BondTuin is geen gewone volkstuin, maar een voor Limburg uniek totaalproject, met aandacht voor duurzaamheid, tuinieren en gezonde voeding. De groenten en het fruit uit de BondTuin worden bv. ter plaatse samen verwerkt olv een diëtiste. Dankzij de bijzondere teeltbakken (speciaal ontworpen door vzw Alternatief in overleg met de ergotherapeute van de Thuiszorgwinkel) kunnen ook mindervaliden aan de slag.
 
Meer info vind je hier.
Lees meer over "De Nieuwe Volksbond in Tongeren opent BondTuin"
Bib zonder drempels

Bib zonder drempels

4/07/2014
In Puurs sloegen De Schakel, vereniging waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede, en de plaatselijke openbare bibliotheek vorig jaar de handen in elkaar. Ze besloten samen mensen in armoede naar de bibliotheek te leiden. En, ja, er is wel degelijk een plaats hen in de bib, als die de drempels maar laag genoeg houdt. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten, op hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses de collectie ontdekken en, niet in het minst, een gevoel van eigenwaarde terugvinden. Een leerzaam project dat uitmondde in de brochure Thuis in de bib. Bibliotheken en mensen in armoede.

In Schrap, het driemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn, verscheen een boeiend artikel over het project. U kunt het hier lezen.
Lees meer over "Bib zonder drempels"
Open brief aan Vlaamse onderhandelaars: Kinderbijslag moet herverdelen

Open brief aan Vlaamse onderhandelaars: Kinderbijslag moet herverdelen

3/07/2014
De cijfers van de Vlaamse Armoedemonitor, woensdag bekend gemaakt, spreken voor zich. De kinderarmoede in Vlaanderen blijft schrikwekkend stijgen. Daarom waarschuwt het Netwerk tegen Armoede voor een ondoordachte hervorming van de kinderbijslag. In een open brief aan de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering pleit het netwerk van 59 verenigingen waar armen het woord nemen vandaag voor minstens een ongewijzigd budget, het behoud van de rangtoeslag en de versterking van de sociale toeslagen zoals die vandaag bestaan.
 
De plannen van verschillende politieke partijen en in overlegorganen stemmen mensen in armoede niet gerust. De kinderbijslag in zijn huidige vorm werkt goed, ook al kan het op verschillende punten nog beter. De uitkering wordt quasi automatisch en aan elk kind toegekend en is daardoor een van de meest doeltreffende in ons sociaal bestel. De kinderbijslag maakt vandaag een reëel verschil in de strijd tegen armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder. Hij moet dat morgen nog meer doen.
 
Kinderen krijgen mag niet tot een verhoogd risico op financiële armoede leiden. Daarom moeten de kinderbijslag –samen met een kindvriendelijk fiscaal beleid- voor mensen met een laag inkomen de volledige meerkost voor kinderen dekken. Dit bovenop minimumlonen en uitkeringen die minstens tot boven de Europese armoedegrens opgetrokken moeten worden. De Vlaamse partijen hebben deze bevoegdheid gewild en gekregen. De Vlaamse regering heeft een eigen verantwoordelijkheid op het vlak van armoedebestrijding en moet ook de kinderbijslag daarvoor gebruiken.
 
Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor het behoud van een gemeenschappelijke sokkel en een verfijning en verdere versterking van de huidige sociale toeslagen. Het Netwerk verzet zich tegen ondoordachte plannen rond een ‘vereenvoudiging’ van de sociale toeslagen tot 1 sociale toeslag op basis van het gezinsinkomen.   De som van de gemeenschappelijke sokkel en de sociale toeslagen in de hervormde kinderbijslag moet voor gezinnen met een laag inkomen een hoger bedrag opleveren dan vandaag. Gezinnen in armoede of die –mede dankzij de kinderbijslag- nog net aan armoede ontsnappen, mogen morgen zeker niet minder kinderbijslag krijgen.
 
Elke overheid staat de komende jaren voor besparingen, ook de Vlaamse. Het Netwerk tegen Armoede eist voor de kinderbijslag alvast minstens een ongewijzigd budget. Als de volgende regering (kinder)armoedebestrijding als topprioriteit naar voor wil schuiven, zou het onbegrijpelijk zijn om hierop te besparen. Ongewijzigd betekent voor ons welvaartsvast. Bij de berekening van de dotaties in de financieringswet is dat niet voorzien. De regering zal hier dus een oplossing voor moeten vinden.
 
 
Langs verschillende kanten wordt geopperd om de rangtoeslag af te schaffen. Het Netwerk tegen Armoede is hier sterk tegen gekant. De rangtoeslag zorgt inderdaad meer dan eens voor kopbrekens bij nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe samenlevingsvormen, maar hij is vandaag nog steeds het enigeantwoord op de toenemende kost voor grote gezinnen. Een goed alternatief is er vandaag niet en de afschaffing zou tot een sociaal bloedbad leiden in grotere gezinnen met een laag inkomen.
 
Coördinator Frederic Vanhauwaert: “De uittredende Vlaamse regering had zich voorgenomen om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. Om die doelstelling te halen, of om in het koppeloton van de Europese regio’s te blijven inzake armoedebestrijding, zal de volgende regering meer budget moeten voorzien en meer concrete maatregelen moeten nemen. Deze regering kan niet om een sterkere en meer sociaal gecorrigeerde kinderbijslag heen.”
 
Lees hier de open brief van het Netwerk tegen Armoede aan de Vlaamse onderhandelaars.
 
Lees hier het uitgebreide standpunt van het Netwerk tegen Armoede over de kinderbijslag.
 
Lees hier het standpunt van Decenniumdoelen over de kinderbijslag.
Lees meer over "Open brief aan Vlaamse onderhandelaars: Kinderbijslag moet herverdelen"
Vlaanderen verarmt, maar een uitweg is mogelijk

Vlaanderen verarmt, maar een uitweg is mogelijk

2/07/2014
De armoedecijfers in Vlaanderen wijzen in vergelijking met vorig jaar allemaal de verkeerde kant uit, zo blijkt uit de jaarlijkse Vlaamse Armoedemonitor. Alarmerend, vindt ook het Netwerk tegen Armoede. De doelstelling om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren of om in het koppeloton van de Europese regio's te blijven, staan zwaar onder druk.

We mogen de ambitie om die doelstellingen te halen, niet laten varen. Hoe moet dit aangepakt worden? Enerzijds door de zaken die in de vorige legislatuur afgesproken zijn en breed gedragen zijn, nu echt te gaan uitvoeren met budget: ondermeer meer wijkgezondheidscentra creëren, de kosten in het secundair onderwijs beperken via een maximumfactuur, volwaardige werk-welzijnstrajecten voor mensen in armoede. Anderzijds heeft Vlaanderen door de staatshervorming twee cruciale dossiers in handen gekregen om een stevig verschil op vlak van armoedebestrijding te gaan maken: men kan de woonbonus, die de prijzen enkel opdreef, gaan heroriënteren naar huurmarkt: sneller tot meer sociale woningen komen, huursubsidies voor mensen die wachten op een sociale woning,…  Met de kinderbijslag pleiten wij niet voor grote hervormingen, enkel voor een grotere sociale correctie. Zo kunnen gezinnen die het nodig hebben een hogere kinderbijslag krijgen.


Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het editoriaal van Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Vlaanderen verarmt, maar een uitweg is mogelijk"
Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort vragen N-VA om Guido Meersschaut terug te fluiten

Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort vragen N-VA om Guido Meersschaut terug te fluiten

30/06/2014
Het Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort (een Gentse vereniging waar armen het woord nemen) zijn verbijsterd door de uitspraak van Gents N-VA-gemeenteraadslid Guido Meersschaut. Bij de bespreking van de beleidsnota werk en activering stelde hij dat ‘minderwaardig werk niet bestaat, alleen minderwaardige mensen’. In een beweging vergeleek hij werkonwilligen met criminelen en kindermisbruikers. Beide organisaties roepen N-VA op om zeer duidelijk afstand te nemen van deze discriminerende uitspraken.
 
In principe voelen mensen in armoede zich niet aangesproken, aangezien de mensen die wij in onze verenigingen over de vloer krijgen niets liever vragen dan aan de slag te kunnen, maar dan wel op een duurzame manier. Zij willen werk dat hen uit de armoede haalt, dus haalbaar werk aan een waardig loon en in waardige arbeidsomstandigheden. Werk op maat ook, voor mensen met gezondheidsproblemen of met sociale of psychische problemen.
 
4 keer meer werkzoekenden dan vacatures
 
Meersschaut heeft het blijkbaar zo niet begrepen. Wij lezen in zijn uitspraak dat werkzoekenden per definitie werkonwillig en ‘minderwaardig’ zijn, aangezien elke job, hoe slecht betaald ook, goed genoeg moet zijn. Bovendien willen we het gemeenteraadslid erop wijzen dat er in België 4 keer meer werkzoekenden dan vacatures zijn. Vacatures die vaak op hooggeschoolden mikken, terwijl kortgeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken.
 
In plaats van werkzoekenden te schofferen, pleiten wij voor een duurzame strijd tegen de werkloosheid, niet tegen de werkzoekenden. Dat kan onder andere door werk te maken van het individueel maatwerkdecreet, waarbij doelgroepwerknemers een ondersteuninspakket krijgen om in een reguliere job aan de slag te gaan. De uittredende Vlaamse regering (met N-VA-minister van Werk Muyters) had dat aangekondigd, maar het is er nooit van gekomen. Bovendien bespaarde de regering op de middelen voor de VDAB, waardoor heel wat Werkwinkels de deuren sloten. Het zijn net Werkwinkels die werkzoekenden op een gerichte en laagdrempelige manier terug naar de arbeidsmarkt kunnen loodsen.
 
Uitkeringen boven de armoedegrens
 
Bovendien vragen wij dat werkloosheidsuitkeringen en andere inkomens en uitkeringen verhoogd worden tot boven de armoedegrens. Menswaardige uitkeringen geven mensen de financiële en mentale ruimte om hun leven weer in handen te nemen en te investeren in hun toekomst. Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden bewijzen dat.
We merken trouwens dat het Gentse stadsbestuur mensen op een duurzame manier naar de arbeidsmarkt wil leiden. Zo neemt ze het initiatief om wijkantennes van de werkwinkel (“Werkpunten”) op te richten om de “werkwereld” zo dicht mogelijk bij de meest kwetsbaren te brengen. In het debat is ook te horen dat men de nadruk legt op kwaliteitsvolle / duurzame tewerkstelling.

Discriminatie helpt niet tegen werkloosheid
 
N-VA maakt zich sterk een sociale partij te zijn. In dat geval roepen wij hen op om zeer duidelijk afstand te nemen van de uitspraken van Guido Meersschaut. Honderdduizenden werkzoekenden, die vandaag in crisistijd met de moed der wanhoop naar een job zoeken, voelen zich eens te meer geschoffeerd. Met discriminerende uitspraken als deze zullen we de strijd tegen werkloosheid niet winnen.

Lees het artikel op knack.be
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort vragen N-VA om Guido Meersschaut terug te fluiten"
Gezinnen mogen 3 maand langer in Brusselse Troonstraat blijven

Gezinnen mogen 3 maand langer in Brusselse Troonstraat blijven

30/06/2014
Vorige vrijdag nog voerde Meeting, steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf, actie tegen de uitzetting van 30 families in de Brusselse Troonstraat; De actie kreeg de volle steun van het Netwerk tegen Armoede. De actie zorgde ervoor dat de gezinnen alsnog 3 maanden langer respijt krijgen. De zoveelste schijnoplossing waar deze mannen, vrouwen en kinderen nauwelijks mee geholpen zijn. Een echte, duurzame oplossing blijft helaas uit, net als in Gent.

Lees hier het artikel in Mo Magazine.
Lees meer over "Gezinnen mogen 3 maand langer in Brusselse Troonstraat blijven"
Middenveldorganisaties vragen aandacht voor zorg en welzijn bij Vlaamse regeringshonderhandelingen

Middenveldorganisaties vragen aandacht voor zorg en welzijn bij Vlaamse regeringshonderhandelingen

30/06/2014
De strijd tegen armoede en de aandacht voor wachtlijsten in de zorg- en welzijnssector waren niet van de lucht tijdens de verkiezingscampagne. Nu krijgt het mantra van besparingen terug de bovenhand. Verschillende middenveldorganisaties, waaronder het Netwerk tegen Armoede, vragen dat er prioritair in zorg en welzijn wordt geïnvesteerd. Armoedebestrijding moet een echte topprioriteit worden in de volgende Vlaamse regering.

De welzijns- en gezondheidszorgsectoren zijn domeinen die opbrengen in welbevinden, in kwaliteit van leven, maar ook in centen. Ze vormen geen bodemloze vaten waarin het geld verdwijnt, maar zijn net een motor voor de economie! Deze sectoren zijn een economische kracht die veel tewerkstelling en dus welvaart genereren. De uitgaven voor welzijn en gezondheid vertegenwoordigen ruim 10% van het BBP! Deze sectoren geven in België werk en werkzekerheid aan ruim 550.000 werknemers. Terwijl er op de Vlaamse arbeidsmarkt sinds de crisis in 2008 amper jobgroei was, bleef de werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnssectoren toenemen. Toch zijn er nog steeds handen tekort en zijn er tewerkstellingskansen nodig om aan de stijgende nood te voldoen. De zorgen die mensen voor elkaar dragen, hebben bovendien een belangrijke preventieve waarde om mensen actief te houden (of opnieuw te maken) in de arbeidsmarkt.

Lees hier het persbericht.
Lees meer over "Middenveldorganisaties vragen aandacht voor zorg en welzijn bij Vlaamse regeringshonderhandelingen"
Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in

Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in

29/06/2014
De boterhammentaks is een asociale maatregel die kwetsbare gezinnen verder in de armoede duwt en het aantal onbetaalde schoolfacturen nog verder zal doen oplopen. Dat stelt het Netwerk tegen Armoede. Steeds meer scholen rekenen een vergoeding aan voor middagtoezicht (soms verbloemd als stoelgeld) of trekken die vergoeding op, zo blijkt vandaag uit persberichten. Concreet krijgen kinderen die hun boterhammen meebrengen naar school toch een bijkomende factuur die kan oplopen tot 270 euro per schooljaar. Netwerk tegen Armoede kan de trend bevestigen. Wij krijgen uit verschillende van onze verenigingen waar armen het woord nemen signalen dat de kosten voor middagtoezicht oplopen.
 
Eerder bleek al dat het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt en dat steeds meer scholen een beroep doen op incassobureau’s of deurwaarders om die facturen te innen. “Oplopende kosten voor middagtoezicht zullen die trend alleen maar doen toenemen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Terwijl het ook anders kan. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt waarmee scholen aan de slag kunnen om de kosten binnen de perken te houden en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren.” Daarin pleiten we onder meer voor de mogelijkheid tot gespreide betaling, een open gesprek met ouders bij betalingsproblemen (als alternatief voor incasso) en om te vermijden kosten buiten de maximumfactuur zoveel mogelijk te beperken. De boterhammentaks is daar een schoolvoorbeeld van.”
 
De taks is een gevolg van het feit dat middagtoezicht niet meer tot het takenpakket van het onderwijzend personeel mag gerekend worden, waardoor scholen hiervoor extra personeel moeten aanwerven. Een maatregel die meer nadelen dan voordelen blijkt te hebben. Het stond in de sterren geschreven dat dit de schoolfacturen de hoogte in zou jagen. Bovendien zijn tarieven van 1,5 euro per dag (realiteit in sommige scholen) niet zomaar kostendekkend, maar genereren scholen op die manier extra inkomsten op kap van de ouders. Dat kan voor het Netwerk tegen Armoede nooit de bedoeling zijn.
 
Het stappenplan ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ is hier te downloaden.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op deredactie.be.

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1 (vanaf 36:20).

Bekijk het debat in De Zevende Dag.
Lees meer over "Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in"
Netwerk tegen Armoede roept op om families in Brusselse Troonstraat niet uit te zetten

Netwerk tegen Armoede roept op om families in Brusselse Troonstraat niet uit te zetten

27/06/2014
De opvang van de families in de Troonstraat loopt ten einde: aanstaande maandag, 30 juni 2014, worden 30 families aan de deur gezet, waaronder 66 kinderen. Meeting organiseerde vandaag een actie tegen de uitzetting, met steun van het Netwerk tegen Armoede. Het gaat over de meest kwetsbare families, de meesten zijn zonder wettig verblijf, de helft heeft kinderen jonger dan 2 jaar en 3/4 zijn alleenstaande moeders, die na de winterperiode en de verlengde periode van noodopvang nog volop op zoek zijn naar een (structurele) oplossing. Hun uitzetting bemoeilijkt hun administratieve demarches. De stabiliteit die voor hun kinderen zo belangrijk is, zien ze door het einde van de opvang in gevaar komen.

De families vragen de continuering van de opvang én een gedegen en intensieve begeleiding opdat structurele oplossing daadwerkelijk mogelijk worden. De dakloze families doen beroep op jullie solidariteit en nodigen jullie uit om tijdens deze actie samen met hen de verantwoordelijken op te roepen om families dringend oplossingen te formuleren.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede roept op om families in Brusselse Troonstraat niet uit te zetten"
Project tienerouders van Recht-Op wint Federale Prijs Armoedebestrijding

Project tienerouders van Recht-Op wint Federale Prijs Armoedebestrijding

25/06/2014
Met trots melden wij dat het project tienerouders van Recht-Op uit Antwerpen dit jaar een van de laureaten is voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Recht-Op is een van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede.  De prijs wordt elk jaar uitgereikt door staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block en de POD Maatschappelijke Integratie. Met de bekroning willen zij ocmw's, organisaties of personen bekronen die zich onderscheiden in hun inzet voor armoedebestrijding. De prijs is goed voor een bedrag van €12.500.

Het project tienerouders van Recht-Op begeleidt jonge ouders in hun eerste stappen als mama en papa. Begeleiden zonder betutteling, dat is de filosofie achter het project. Ouders worden wegwijs gemaakt in de papiermolen en het hulpverleningsaanbod dat voorhanden is, maar altijd vanuit hun eigen zorgen en verwachtingen. Begeleiders treden nooit in de plaats van de ouders, maar proberen samen met hen het meest geschikte traject af te spreken bij de opvoeding van hun kind. Zo worden de prille gezinnen versterkt. Weten dat er hulp en begeleiding bereikbaar is, maakt voor de jonge ouders al een wereld van verschil en neemt veel onzekerheid weg.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Project tienerouders van Recht-Op wint Federale Prijs Armoedebestrijding"
Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor

Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor

25/06/2014
Willen we geestelijke gezondheid beter toegankelijk en bespreekbaar maken, dan moeten psychologen veel meer ingezet worden op laagdrempelige plaatsen. Dat is een van de belangrijkste conclusie van de brochure ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar; naar een beter toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede’. De brochure kwamt tot stand uit het gelijknamige project dat in 2012 opgestart werd door Cera, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen en het Netwerk tegen Armoede.

Ze selecteerden vier pilootprojecten waarin telkens minstens een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en een vereniging waar armen het woord nemen samen aan de slag gingen. Deze projecten werden ondersteund om te werken rond toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede en rond beeldvorming.  De bevindingen en aanbevelingen voor beleidsmakers en werkveld  werden gebundeld in de gloednieuwe publicatie: ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’.

1 op 4 mensen in ons land krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Die hebben een grote impact op het individu en op de samenleving. Voor wie in armoede leeft, is die impact nog veel groter. Ze hebben veel vaker dan gemiddeld te kampen met psychische problemen en vinden (nog) veel moeilijker de weg naar geschikte zorg. De pilootprojecten ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’ tonen dat het kan; een geestelijke gezondheidszorg die ook voor mensen in armoede toegankelijk is.
Een van de belangrijkste conclusies is dat de inzet van een psycholoog op laagdrempelige plaatsen geestelijke gezondheidszorg beter toegankelijk en bespreekbaar maakt. Momenteel is er geen duidelijk aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn.  Sommige CAW’s (centra voor algemeen welzijnswerk) en huisartsenpraktijken ontwikkelen hier wel een aanbod. Dat is echter erg ongelijk gespreid en vaak moeilijk toegankelijk voor mensen in armoede. We moeten dringend werk maken van een aanbod aan psychologische zorg op meer laagdrempelige plaatsen, zoals wijkgezondheidscentra en inloopcentra.  

Het viel op dat hulpverleningsorganisaties elkaars aanbod en manier van werken onvoldoende kennen. Zicht hebben op elkaars aanbod en werking is een voorwaarde om correct te kunnen doorverwijzen en te vermijden dat mensen aan hun lot worden overgelaten.  Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede: “Veel mensen in armoede hebben het gevoel nergens echt geholpen te worden. Goedbedoelde regels en procedures – bijvoorbeeld over aanmelding – mogen niet als effect hebben dat mensen niet de nodige zorg krijgen.  Voor hulpverleners is een goede basishouding als hulpverlener en inzicht in armoede essentieel. Therapie of hulp moet aangepast zijn aan de cliënt en niet andersom. Al te vaak stellen we vast dat mensen geen zorg krijgen omdat ze niet passen ‘in het profiel van de instelling’. Investeer daarom meer in vraaggerichte hulpverlening en minder in het uitbouwen van een standaard aanbod."

Investeren in vraaggerichte hulpverlening in plaats van standaard aanbod

Verder geeft de publicatie achtergrondinformatie en inzichten mee  over geestelijke gezondheidszorg en armoede. De geestelijke gezondheidszorg is in volle evolutie. Wat zijn sterke punten en pijnpunten? Hoe kijken naar armoede en wat is de link met geestelijke gezondheid? Welke drempels spelen er met betrekking tot toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg?

De publicatie en de draaiboeken van de vier lokale projecten kan je downloaden via http://netwerktegenarmoede.be/documents/Gezondheid_dossier_publicatie-oog-voor-elkaar.pdf
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor"
Netwerk tegen Armoede wil woonbonus heroriënteren richting huurmarkt

Netwerk tegen Armoede wil woonbonus heroriënteren richting huurmarkt

24/06/2014
De resultaten van het onderzoek naar de impact van de woonbonus door de KU Leuven liegen er niet om. De woonbonus heeft de woningprijzen met 28 % (€40.000 euro per woning op 10 jaar tijd) de hoogte in gejaagd. Voor het Netwerk tegen Armoede is het al langer duidelijk. De woonbonus moet dringend anders aangewend worden, met (veel) meer aandacht voor de huurmarkt. “Wij pleiten niet voor de afschaffing van de woonbonus, wel voor een geleidelijke, maar grondige heroriëntering, waarbij een substantieel deel van het budget in de sociale en private huurmarkt geïnvesteerd wordt”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.
 
Niet alleen zijn de woningprijzen gestegen. Voor de huurmarkt bleven er nauwelijks middelen over zodat huurders vandaag maar al te vaak in een precaire woonsituatie zitten, met hoge huurprijzen voor woningen van slechte kwaliteit. Het gevolg is dat 1 op 3 private huurders op of onder de armoedegrens zit. 100.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Wij stellen vast dat ook het CIB (confederatie van immobiliënmakelaars) erkent dat de woonbonus te duur is en zich te eenzijdig op eigenaars richt.
 
Eerder voerde het Netwerk tegen Armoede al actie voor een sterker huurbeleid, samen met het Vlaams Huurdersplatform en Samenlevingsopbouw. De cijfers van de KU Leuven bevestigen dat onze voorstellen dringend moeten gerealiseerd worden:
 
 • 150.000 extra huurwoningen, waarvan minstens de helft sociale woningen
 • Substantiële huursubsidie voor elke private huurder die volgens de minimumbudgetmethode een betaalbaarheidsprobleem heeft. De subsidie moet gekoppeld zijn aan huurprijsregeling en grotere inspanningen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Hiervoor middelen vrijmaken door de woonbonus deels te heroriënteren richting huurmarkt. De woonbonus wordt onbetaalbaar en drijft de prijzen van woningen de hoogte in in plaats van de aankoop van een woning toegankelijker te maken.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil woonbonus heroriënteren richting huurmarkt"
Kinderopvang moet toegankelijker

Kinderopvang moet toegankelijker

20/06/2014
Het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters trad in werking begin april en wil zorgen voor voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang.  Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede), Christel Verhas (Gezinsbond) en Michel Vandenbroeck (UGent) vinden echter dat de ambities onvoldoende worden waargemaakt en wijzen op een aantal belangrijke knelpunten.  Na 3 maanden zien we dat het decreet op een aantal vlakken zijn doel voorbijschiet.

Lees het opiniestuk op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Kinderopvang moet toegankelijker"
Vlaamse parlementsleden, hou de strijd tegen armoede hoog op de politieke agenda

Vlaamse parlementsleden, hou de strijd tegen armoede hoog op de politieke agenda

17/06/2014
Vandaag leggen de pas verkozen Vlaamse parlementsleden de eed af. Het Netwerk tegen Armoede wenst de Vlaams parlementsleden alle succes bij het uitoefenen van hun taken de komende 5 jaar. De uitdagingen zijn immers niet min, op vlak van armoede zitten we onder andere met de sterk stijgende kinderarmoede. De afgelopen 10 jaar verdubbelde dit cijfer. Momenteel leeft 1 kind op 10 in armoede in Vlaanderen en dit blijft stijgen.
 
Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, roept de nieuwe parlementsleden dan ook op om armoedebestrijding hoog op de politieke agenda te houden. Deze agenda mag immers niet gedomineerd worden door een besparingsmantra. Er liggen belangrijke uitdagingen te wachten. Hoe langer we die laten liggen, hoe groter de problemen worden en hoe meer middelen zullen nodig zijn om ze aan te pakken. Vlaanderen beloofde in het breed gesteunde Pact 2020 om tegen 2020 de kinderarmoede te halveren en op tal van andere terreinen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden duidelijk vooruitgang te boeken. Deze doelstellingen moeten voorop blijven staan en gehaald worden.
 
Het Netwerk tegen Armoede vindt tot slot dat het Vlaams Parlement bij beslissingen en nieuwe regelgeving de impact op mensen in armoede mee moet bekijken alvorens te beslissen. Een armoedetoets dus. Zeker in de overkomende bevoegdheden als kinderbijslag en woonbonus moet dit een absolute prioriteit zijn.
Lees meer over "Vlaamse parlementsleden, hou de strijd tegen armoede hoog op de politieke agenda"
600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis

600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis

15/06/2014

Ongeveer 600 manifestanten zijn zaterdag in Sint-Gillis bijeengekomen om het tekort aan sociale woningen in Brussel aan te klagen. De betoging was het initiatief van het Platform Wonen, dat zo het probleem onder de aandacht van de Brusselse regeringsonderhandelaars wil brengen.

Lees hier het artikel op brusselnieuws.be

Lees meer over "600 mensen manifesteren tegen Brusselse wooncrisis"
Nieuwe Vlaamse regering heeft instrumenten in handen voor een sterker huurbeleid

Nieuwe Vlaamse regering heeft instrumenten in handen voor een sterker huurbeleid

13/06/2014
Deze week maakte de VVSG cijfers bekend over het aantal uithuiszettingen in Vlaanderen. Die zijn in 5 jaar tijd met 20 % gestegen tot 13.000 volgend jaar. Nog deze week kwamen de Vlaamse huurdersbonden naar buiten met cijfers over de financiële weerbaarheid van huurders. Maar liefst 1 op 3 houdt te weinig over om nog waardig te kunnen leven.

Het Netwerk tegen Armoede is niet verbaasd over de cijfers. Wie een laag inkomen heeft, staat zeer zwak op de private huurmarkt. Huizen zijn (te) duur en vaak van slechte kwaliteit. Een sociale woning kan een oplossing bieden, maar daarvoor staan inmiddels al 100.000 gezinnen op de wachtlijst. Het goede nieuws is dat de nieuwe Vlaamse regering de instrumenten in handen heeft om de situatie te keren. Wij vragen een heroriëntering van de woonbonus richting huurmarkt via de versnelde bouw van sociale woningen en een substantiële uitbreiding van de huursubsidie.
 
Begin april voerde het Netwerk tegen Armoede nog actie voor een sterker huurbeleid. We deden dat samen met het Vlaams Huurdersplatform, dat de huurdersbonden verenigt, en Samenlevingsopbouw binnen het platform 1/3 is de max). De cijfers die de VVSG en de huurdersbonden nu bekend maken, bevestigen de eisen die we toen formuleerden:
 
 • 150.000 extra huurwoningen, waarvan minstens de helft sociale woningen
 • Substantiële huursubsidie voor elke private huurder die volgens de minimumbudgetmethode een betaalbaarheidsprobleem heeft. De subsidie moet gekoppeld zijn aan huurprijsregeling en grotere inspanningen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Hiervoor middelen vrijmaken door de woonbonus te heroriënteren richting huurmarkt. De woonbonus wordt onbetaalbaar en drijft de prijzen van woningen de hoogte in in plaats van de aankoop van een woning toegankelijker te maken.
 
De nieuwe Vlaamse regering weet dus wat haar te doen staat. Wij hopen dat de partijen rond de formatietafel de cijfers over uithuiszettingen niet naast zich neerleggen.

Lees het artikel op knack.be

Lees het artikel in Het Nieuwsblad
Lees meer over "Nieuwe Vlaamse regering heeft instrumenten in handen voor een sterker huurbeleid"
Inkomen of uitkering boven de armoedegrens: geen hangmat maar een springplank

Inkomen of uitkering boven de armoedegrens: geen hangmat maar een springplank

11/06/2014
Armoede, en een gebrek aan inkomen, duwt mensen weg van de samenleving en arbeidsmarkt. Een toegankelijk toereikend inkomen is geen hangmat, maar moet net sterk genoeg zijn om als springplank te kunnen dienen, zeggen armoedeorganisaties en vakbonden in het Belgian Minimum Income Network (BMIN). BMIN onderzocht de voorbije 2 jaar het draagvlak voor een minimuminkomen in opdracht van de Europese Commissie. Het project kadert in EMIN, dat ook in Ierland, Italië, Hongarije en Denemarken en Polen liep.

BMIN organiseerde op 10 juni een conferentie als sluitstuk van het 2-jarig project.

Lees het opiniestuk van BMIN op knack.be

Lees hier het eerste deel van het opiniestuk in Le Soir

Lees hier het tweede deel van het opiniestuk in Le Soir
Lees meer over "Inkomen of uitkering boven de armoedegrens: geen hangmat maar een springplank"
Toegang tot recht staat meer dan ooit onder druk

Toegang tot recht staat meer dan ooit onder druk

11/06/2014
Fundamentele rechten, zoals recht op wonen, menselijke waardigheid, degelijke arbeidsvoorwaarden, zijn waardeloos als je ze niet kunt afdwingen. Voor een groeiend aantal mensen wordt het hoe langer hoe moeilijker om die rechten te realiseren. Voor al die mensen is de toegang tot het recht onontbeerlijk om rechten te verkrijgen.

De toegang tot het recht is een fundamenteel recht voor iedereen. Dat principe staat ingeschreven in artikel 6 van het EVRM Het wordt gegarandeerd door het recht op juridische bijstand, gefundeerd op rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten de Mens, op artikel 23 van de Grondwet en meer recent op artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Voor mensen in armoede staat dit recht enorm onder druk.Er zijn ontzettend veel drempels om het waar te maken. Wantrouwen tegenover het systeem, een te complex taalgebruik, het gebrek aan kennis van de leefwereld van mensen in armoede bij tal van juridische actoren maken dat mensen in armoede heel moeilijk hun rechten kunnen vrijwaren of zich verdedigen.
Daarbovenop komen de financiële drempels. Die zijn de afgelopen jaren steeds hoger geworden: invoering van de btw-plicht voor advocaten en deurwaarders, verhoging van de rol- en griffierechten, een slinkend budget voor pro Deo, waardoor steeds minder advocaten pro deozaken willen opnemen.

Kwaliteitsvolle en betaalbare juridische bijstand voor iedereen

Op die manier wordt de toegang tot het recht die voor kwetsbare mensen al moeilijk af te dwingen is, steeds verder uitgehold en staan mensenrechten , ook in een democratie, steeds meer onder druk.
Daarom vragen wij aan de minister van Justitie of hij of zij bereid is, ondanks de vele andere grote uitdagingen binnen dit domein, om een kwaliteitsvolle en betaalbare juridische bijstand voor iedereen, in samenspraak met àlle actoren (advocatuur, magistratuur én middenveld ) bovenaan zijn of haar agenda te plaatsen en daarvoor voldoende financiële middelen wil vrij maken.

Dit standpunt verscheen in de recentste editie van de Juristenkrant. Daar vindt u nog andere prioriteiten van advocaten, organisaties en magistraten voor de volgende minister van Justitie. Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Toegang tot recht staat meer dan ooit onder druk"
Antwerpse armoedeorganisaties protesteren tegen eenzijdige digitalisering

Antwerpse armoedeorganisaties protesteren tegen eenzijdige digitalisering

4/06/2014
Antwerpse armoedeorganisaties, verenigd in het platform Stoparmoede.nu, hebben geprotesteerd tegen de eenzijdige digitalisering van de stadsdiensten. Steeds meer loketten in deelgemeenten worden afgebouwd, waardoor burgers worden doorverwezen naar het e-loket van de stad. Voor veel mensen in armoede, kortgeschoolden en anderstaligen is die drempel veel te hoog. De armoedeorganisaties, waaronder Filet Divers en Apga, zijn niet gekant tegen digitalisering op zich, wel tegen de eenzijdige invoering ervan, zonder enige ondersteuning voor mensen die niet de middelen of de mogelijkheden hebben om van online dienstverlening gebruik te maken.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Antwerpse armoedeorganisaties protesteren tegen eenzijdige digitalisering"
Na de moeder aller verkiezingen: stevig knokken voor armoedebestrijding

Na de moeder aller verkiezingen: stevig knokken voor armoedebestrijding

26/05/2014
De kiezer heeft de kaarten ingewikkeld gelegd na de moeder aller verkiezingen van afgelopen zondag. Welke coalitie we ook krijgen, het wordt stevig knokken voor armoedebestrijding.

Lees de reactie van het Netwerk tegen Armoede op DeWereldMorgen
Lees meer over "Na de moeder aller verkiezingen: stevig knokken voor armoedebestrijding"
Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit

Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit

22/05/2014
De voorbije jaren kreeg armoede (terecht) heel veel aandacht. Diverse politici en ook de voltallige Vlaamse Regering riepen armoedebestrijding uit tot topprioriteit. Helaas zagen we weinig maatregelen waar die topprioriteit echt in omgezet werd. Meer nog, met maatregelen als het versneld degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen, het sluiten van werkwinkels, het moeilijker maken van de toegang tot justitie, … werd voor de omgekeerde weg gekozen. Nochtans is er nood aan echte herverdeling, met bijkomend in het achterhoofd de analyse van professor Cantillon dat we in de goede economische periode voor de crisis geen daling van het aantal mensen in armoede konden realiseren. Tijd dus om een aantal cruciale dossiers, voorstellen die mensen in armoede al langer vragen en die hun waarde bewezen hebben, in de partijprogramma’s onder de loep te nemen.

Lees het volledige opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede in Samenleving en Politiek.
Lees meer over "Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit"
Vlaming wil meer herverdeling via belasting op vermogens

Vlaming wil meer herverdeling via belasting op vermogens

22/05/2014
De Vlaming onderschat de kloof tussen de hoogste en laagste vermogen in ons land, maar is wel voorstander van meer herverdeling. Dat blijkt uit een enquête die Groen liet uitvoeren. De brede publieke opinie vindt dat vermogens gerust hun deel van de koek mogen bijdragen aan onze welvaart. Het Netwerk tegen Armoede stelt enerzijds vast dat Vlamingen nog onvoldoende geïnformeerd zijn over de verhouding tussen rijk en arm. Anderzijds blijkt er wel degelijk een draagvlak te zijn om de fiscaliteit rechtvaardiger te maken. De politieke partijen weten wat hen te doen staat.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Vlaming wil meer herverdeling via belasting op vermogens"
De armoedige aanpak van armoede

De armoedige aanpak van armoede

22/05/2014
Alle partijen werken zich in het zweet om zich van hun sociaalste kant te tonen. Met een lijst sterk  uiteenlopende maatregelen trekken ze ten strijde tegen armoede en willen ze de welvaarstaat vrijwaren. Apache.be sprak met specialisten ter zake (een professor, armoedeorganisaties en ja, ook mensen die armoede aan den lijve ondervonden) maar die zijn allerminst onder de indruk: zolang armoede als een individueel in plaats van maatschappelijk probleem benaderd wordt, schieten maatregelen hun doel voorbij, stellen ze.

Lees het volledige artikel op Apache.be
Lees meer over "De armoedige aanpak van armoede"
Schoolkosten swingen de pan uit

Schoolkosten swingen de pan uit

22/05/2014
Schoolkosten blijken voor steeds meer mensen zwaar door te wegen in het huishoudbudget. Een schrijnende situatie die kinderen al te vaak de kans ontzegt om hun talenten waar te maken. Maria en Nele van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst pleiten in Het Nieuwsblad voor de uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees hier de reacties van de verschillende politieke partijen.
Lees meer over "Schoolkosten swingen de pan uit"
Politiek draagvlak groeit voor inkomens boven de armoedegrens

Politiek draagvlak groeit voor inkomens boven de armoedegrens

21/05/2014
Sinds 17 oktober vorig jaar, Werelddag van Verzet tegen Armoede, voert het Netwerk tegen Armoede de campagne Geen federale regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens. 3733 personen en maar liefst 319 organisaties schaarden zich achter onze campagne. Daarmee creëerden we al een breed draagvlak. Steeds meer mensen ondervinden aan den lijve hoe moeilijk het is om pakweg met een leefloon, een minimale werkloosheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een laag pensioen te moeten rondkomen. Maar niet alleen in de publieke opinie, ook politiek groeit het draagvlak.
 
We zien bij verschillende partijen voorstellen waarin onze eis in meer of mindere mate vervat zit. “Wij hopen dat die voorstellen na de verkiezingen vertaald worden in een concrete timing en budget in de federale begroting. Tegelijk blijven we op onze hoede, want inkomens verhogen tot de Europese armoedegrens wordt niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat de verhoging van bij de start in de meerjarenbegroting moet ingeschreven worden. Frederic Vanhauwaert: “De voorbije jaren hebben we gezien, zowel in de Vlaamse als de federale regering, dat een draagvlak vinden voor herverdelende maatregelen tijdens de regeerperiode heel moeilijk is. Armoedebestrijding wordt al te makkelijk ondergesneeuwd door andere prioriteiten.”
 
Wij kanten ons bovendien tegen bijkomende voorwaarden die door sommige partijen aan de optrekking verbonden worden. Zo heeft een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd geen zin. Sommige kunnen nog bij het OCMW terecht en daar een leefloon en begeleiding naar werk ontvangen. Het probleem wordt zo niet opgelost, simpelweg verschoven (naar het lokale). Bovendien zijn er daarnaast nog vele andere werkzoekenden die niet (kunnen) aankloppen bij het OCMW. Zij dreigen geïsoleerd te geraken. Zonder uitkering en begeleiding naar werk staan zij nog verder van huis in hun zoektocht naar werk.
 
Ook gemeenschapsdienst, een soort verplicht vrijwilligerswerk, kan voor ons geen voorwaarde zijn om een menswaardige uitkering te krijgen. De Europese armoedegrens ligt op 1.000 euro voor een alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin. Dat is nog altijd maar het absolute minimum om menswaardig te kunnen leven.
 
Bovendien biedt zo’n gemeenschapsdienst geen enkele meerwaarde. Voorbeelden in Nederland bewijzen dat het systeem niet werkt. Mensen worden vernederd en geculpabiliseerd. Wij willen geen Nederlandse toestanden waar straatvegers ontslaan worden en nadien verplicht worden om ‘vrijwillig’ hun oude job te doen, bij wijze van gemeenschapsdienst. Frederic Vanhauwaert: “Wij vragen dat mensen geactiveerd worden op maat, niet vanuit een plicht maar vanuit een recht.  We zijn ervan overtuigd dat dit, in combinatie met een menswaardig inkomen, kan leiden tot echte maatschappelijke participatie die zowel voor het individu als de maatschappij een win-win is.”
 
Meer info op www.netwerktegenarmoede.be/petitie
Lees meer over "Politiek draagvlak groeit voor inkomens boven de armoedegrens"
Strijd tegen onderbescherming en voor rechtstoegang

Strijd tegen onderbescherming en voor rechtstoegang

20/05/2014
Als mensen hun sociale rechten niet kunnen uitoefenen, wordt sociale bescherming uitgehold. Wie toch zijn rechten juridisch wil verdedigen, ziet zich geconfronteerd met financiële en andere drempels in de toegang tot de rechtspraak. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle juridische bijstand, ook voor mensen met een laag inkomen.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Strijd tegen onderbescherming en voor rechtstoegang"
Steun voor wijkgezondheidscentra welkom

Steun voor wijkgezondheidscentra welkom

15/05/2014
Het Netwerkt tegen Armoede juicht toe dat Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten €148.000 investeert in de wijkgezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel. De verenigingen waar armen het woord nemen vragen dit al van bij de start van de Vlaamse regering, die een versterking en uitbreiding in zijn regeerakkoord schreef. Investeren in wijkgezondheidscentra was een van de prioriteiten uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Dit bedrag is welkom, maar te weinig voor een topprioriteit. Het was/is aan minister Vandeurzen om hier binnen zijn bevoegdheid meer middelen voor vrij te maken.

In Vlaanderen en Brussel zijn momenteel 23 wijkgezondheidscentra actief. Ze beantwoorden aan een reële nood aan betaalbare gezondheidszorg. Artsen en ander medisch personeel werken er volgens een forfaitair systeem. Dat zorgt ervoor dat mensen gezondheidszorg niet langer uitstellen om financiële redenen. De centra werken integraal en multidisciplinair en zijn sterk ingebed in de buurt waarin ze actief zijn. Dat garandeert laangdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg.

Veel steden en regio's blijven verstoken van een wijkgezondheidscentrum. De provincie West-Vlaanderen heeft er bijvoorbeeld geen enkel op haar grondgebied. Daarom roept het Netwerk tegen Armoede de volgende Vlaamse regering op om veel forser te investeren in de totstandkoming van meer wijkgezondheidscentra.
Lees meer over "Steun voor wijkgezondheidscentra welkom"
Koningin Mathildeprijs voor Leren Ondernemen

Koningin Mathildeprijs voor Leren Ondernemen

13/05/2014
Leren Ondernemen, een vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, kreeg vandaag de Koningin Mathildeprijs uitgereikt, uit handen van de koningin zelf. Dit jaar bekroonde de jury een project dat jonge en oudere generaties met elkaar verbindt. Twee generaties kunnen elkaar, maar ook de samenleving, immers veel bijbrengen.

Leren Ondernemen startte begin 2013 een project op met Woonzorgcentrum Remy. De Leuvense vereniging waar armen het woord nemen wil een plek zijn waar kwetsbare mensen samen concrete actie ondernemen. Ze heeft al 17 jaar ervaring met haar kinderwerking, waarbij ze de leefwereld van jongeren wil verbreden via kwaliteitsvolle activiteiten rond kunst en cultuur, sport en spel, en natuur.

Met het bekroonde project wilde Leren Ondernemen de brug slaan naar vereenzaamde ouderen. De kinderen ontmoeten bewoners van het woonzorgcentrum om samen dingen te doen. Daaruit groeide een vertrouwensband, vond men gezamenlijke interesses en groeiden nieuwe activiteiten: spelen van vroeger en nu, tuinieren en kookactiviteiten. "Creatief bezig zijn met materiaal dat je normaal voor andere dingen gebruikt, opent deuren. Ik vind het heel leuk. Dat is echt de sfeer doorbreken hier", zegt Joanna, een bewoonster van het Woonzorgcentrum.

Het project werd gekozen uit 89 kandidaturen na de projectoproep 'Generaties verbinden, een creatieve kracht'. "Het project is ingebed in het dagelijks leven en daarom gemakkelijk overdraagbaar. Kansarmoede krijgt even geen plaats meer dankzij gemeenschappelijke activiteiten vol vitaliteit", oordeelde de jury. Leren Ondernemen krijgt met de prijs €10.000.

Bekijk de reportage in het VTM-Nieuws.
Lees meer over "Koningin Mathildeprijs voor Leren Ondernemen"
Decenniumdoelen licht partijprogramma's door

Decenniumdoelen licht partijprogramma's door

13/05/2014
25 mei nadert met rasse schreden. Hoog tijd om de verkiezingsprogramma's in detail te bestuderen. Decenniumdoelen 2017 - het samenwerkingsplatform van dertien  organisaties (waaronder het Netwerk tegen Armoede) die de krachten bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel te verbeteren - deed de oefening.
 
De rode draad van onze werking is herverdeling, solidariteit en participatie. Deze principes vertalen  we in zes doelen: huisvesting, inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid  en participatie. Ieder jaar maken we de stand van zaken op in de Armoedebarometer. We stellen vast, dat ondanks de gestegen welvaart,  de armoede niet gedaald is en de ongelijkheid is toegenomen.
 
Vanuit de  zes decenniumdoelen werden de partijprogramma’s doorgelicht. We hebben ervoor geopteerd om algemene conclusies  naar voor te brengen.
 
 1. De partijen maakten heel wat berekeningen en stellen budgetten voor.
Maar telkens ontbreekt de  armoedetoets: in hoeverre zullen de voorgestelde maatregelen een positief of negatief effect hebben voor de mensen in armoede?
 
 1. Het is positief dat, in vergelijking met vorige kiesprogramma’s, het thema armoede meer aan bod komt. Sommige partijen hebben zelfs een apart hoofdstuk over armoede. Dit betekent echter niet dat een versterking van het sociaal beleid een thema. Integendeel, sommige plannen leiden naar een verhoging van armoede en ongelijkheid.
 
 1. Door de geplande staatshervorming krijgt Vlaanderen er een aantal bevoegdheden bij, met bijhorende budgetten. In de meeste programma’s missen we duidelijke keuzes om o.a. de kinderbijslag en de woonbonus te heroriënteren. De impact van een (on)gewijzigd beleid op de begroting wordt bovendien genegeerd. Het is onduidelijk welke richting dit uitgaat: het werk moet nog gebeuren.
 
 1. Het sociale beleid evolueert naar een doelgroepenbeleid. Daardoor verdwijnt de brede solidariteit. Herverdelingsmechanismen in de fiscaliteit en de sociale zekerheid worden in vraag gesteld of afgebouwd. Bijzondere doelgroepen krijgen daarentegen een eigen armoedeplan met bijhorende acties. Als gevolg hiervan wordt de herverdeling  bij de mensen in armoede gelegd, doelgroepen worden tegen elkaar afgewogen. Voor een kind in armoede hebben we een actieplan nodig, terwijl tegelijk het te lage gezinsinkomen verder wordt afgebouwd.
 
 1. Armoede heeft vele facetten, vele gezichten, maar wel slechts één uitkomst: uitsluiting. Deze ruimere benadering  van armoede komt weinig aan bod. Het verband tussen onderwijs, gezondheid, wonen, participatie, inkomen en arbeid wordt niet gelegd.
Na het lezen van al die programma’s stellen we ons  fundamentele vragen:
 
Weten ze het, willen ze het weten en durven ze het?
 
Weten de partijen hoe groot hun verantwoordelijkheid zal zijn in het bouwen aan een land of regio waarin het goed is om leven voor iedereen?
Weten de partijen hoeveel mensen zullen geraakt worden door sommige maatregelen?
Wat verstaan ze onder een sociaal rechtvaardige welvaartsstaat?
Weten ze het?
Weten ze wat hun plannen met de staatshervorming teweeg zal brengen,
Kennen ze de kracht van die staatshervorming om eindelijk van een welvaartsstaat voor iedereen te maken.
Willen ze in oude en nieuwe bevoegdheidsdomeinen kiezen voor solidaire en herverdelende modellen?
Willen ze het weten?
Durven ze te vertellen dat het net de rijke middenklasse is die de laatste jaren steeds meer krijgt van de sociale koek?
Durven ze te vertellen dat werkzoekenden  of mensen met een leefloon nu al aan heel wat verplichtingen moeten voldoen? Dat die hangmat van de sociale zekerheid niet bestaat? Durven ze te investeren in de toekomst van mensen ?
Lees meer over "Decenniumdoelen licht partijprogramma's door"
Een Vlaamse kinderbijslag moet wel degelijk herverdelen

Een Vlaamse kinderbijslag moet wel degelijk herverdelen

12/05/2014
Het Netwerk tegen Armoede heeft de verschillende partijvoorstellen rond de Vlaamse kinderbijslag bekeken en die getoetst aan haar eigen uitgewerkte standpunt daaromtrent. Een belangrijke prioriteit willen we alvast naar voor schuiven. Een Vlaamse kinderbijslag zal wel degelijk moeten herverdelen. Het argument van sommige partijen dat herverdeling enkel via fiscaliteit of in andere takken van de sociale zekerheid moet gebeuren, is wat ons betreft niet aan de orde.
 
“Dat is nog te verdedigen als fiscaliteit, kinderbijslag of andere onderdelen van de sociale zekerheid zich op hetzelfde bevoegdheidsniveau bevinden”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Maar nu de kinderbijslag Vlaams wordt, moet het herverdelend karakter behouden blijven en zelfs versterkt worden. Vlaanderen heeft een eigen verantwoordelijkheid op het vlak van armoedebestrijding en moet dit ook binnen de kinderbijslag zelf realiseren. Die opdracht doorschuiven naar het federale niveau kan voor ons niet. Wij wensen geen heen en weer tussen beleidsniveaus waarbij gezinnen in armoede tussen twee stoelen vallen.”
 
Voor het Netwerk tegen Armoede ligt een sterkere focus op armoedebestrijding in de eerste plaats in de versterking van de sociale toeslagen. Verhoog die voor de meest kwetsbare gezinnen en zoek daarnaast naar bijkomende oplossingen voor doelgroepen voor wie de huidige toeslagen in de kinderbijslag  nog onvoldoende bescherming bieden: werkende armen, werklozen die geschrapt zijn van hun werkloosheidsvergoeding, daklozen met kinderen, sommige tienermoeders...
 
Het streefdoel moet zijn dat kinderbijslag en fiscale lastenverminderingen samen de volledige kost voor kinderen dekken bij gezinnen in armoede of met een armoederisico. Vandaag is dit in Vlaanderen heel duidelijk niet het geval, zelfs al brengen we ook de eventuele schooltoelagen in rekening.
 
Ook het belang van het basisbedrag in de kinderbijslag, inbegrepen de leeftijds- en rangtoeslagen, in het gezinsinkomen mag daarbij niet vergeten worden. De hogere bedragen die uitgekeerd worden vanaf het 3e kind zomaar voor alle grote gezinnen wegvlakken, zoals nu in veel voorstellen lijkt gedaan te worden, kan voor ons niet. Dit zou niet meer of minder dan een sociaal bloedbad betekenen, gezien veel van de grote gezinnen net gezinnen in armoede zijn of met de armoedegrens flirten. Ook aan de leeftijdstoeslagen morrelen vinden wij geen goed idee.   Er bestaat –ook wetenschappelijk- geen discussie over dat oudere kinderen grotere kosten met zich brengen en dus moeten ook op dat vlak arme gezinnen en gezinnen met een armoederisico afdoende beschermd worden.
 
In hoeverre alle politieke partijen waarvan vandaag de ideeën rond een hervorming van de kinderbijslag in de pers vergeleken worden al hun volledige huiswerk hebben gedaan is ons niet altijd duidelijk. In elk geval durven wij hopen dat niet alles wat vandaag geponeerd wordt zomaar te nemen of te laten zal zijn en dat bij eventuele hervormingen doordacht en omzichtig te werk wordt gegaan.
 
Een kinderbijslag die daadwerkelijk bijdraagt tot een vermindering van de (kinder)armoede is mogelijk.   Hopelijk maakt de nieuwe Vlaamse regering daar een prioriteit van.

Lees ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Een Vlaamse kinderbijslag moet wel degelijk herverdelen"
Volgende regeringen moeten inzetten op hogere uitkeringen en tewerkstelling

Volgende regeringen moeten inzetten op hogere uitkeringen en tewerkstelling

12/05/2014
De volgende ministers bevoegd voor armoedebestrijding moeten inzetten op hogere uitkeringen en tewerkstelling. Dat zeggen Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede en Wim Van Lancker van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

Lees het interview op Knack.be
Lees meer over "Volgende regeringen moeten inzetten op hogere uitkeringen en tewerkstelling"
Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

6/05/2014
Waar liggen maatschappelijk kwetsbare jongeren wakker van? Waar hopen ze op na 25 mei? Jongeren in armoede zijn niet met politiek bezig? Misschien stelt u niet de juiste vragen…. In een videoboodschap doen jongeren dat wel. Op 6 mei werd hij in Gent voorgesteld aan pers en publiek.

De video is geen stoffig memorandum, maar een scherpe, heldere visie met concrete voorstellen voor onze politici waarmee ze na 25 mei aan de slag kunnen. Ze is het resultaat van een beleidsparticipatietraject, waarbij jongeren in armoede tussen 14 en 26 jaar geregeld samenkomen. Ze vertegenwoordigen 8 jeugdwerkingen voor jongeren in armoede, verspreid over Vlaanderen.
 
Dialoog
 
Ze komen samen om elkaar te leren kennen, maar vooral om hun stem te laten horen, hun standpunten te bepalen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Een paar keer per jaar gaan ze in dialoog met beleidsmakers, onderwijskoepels, ministers… rond deze thema’s.
De sterkte van dit beleidsparticipatietraject is dat het niet ad hoc en van boven af komt, maar op lange termijn wordt aangepakt, op het tempo van de jongeren, op basis van hun interesses, met veel ruimte voor groepsvorming, eigen inbreng en ontspanning.

Het volledige memorandum vindt u hier.

Bekijk hier de korte versie.

De lange versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Lees hier het artikel op DeWereldMorgen.

Bekijk hier de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview in Bonus op Radio 1.

Het videomemorandum werd mogelijk gemaakt door: 


 
 
Lees meer over "Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici"
Wooncrisis in Vlaanderen

Wooncrisis in Vlaanderen

6/05/2014
De nieuwe cijfers van het Groot Woononderzoek 2013 (uitgevoerd door Steunpunt Wonen) maken het duidelijk, het gaat slecht op de private huurmarkt én de situatie wordt er niet beter op. Maar liefst 48,6% van de huurders moet meer dan 30% van zijn inkomen besteden aan huur. In 2005, wanneer de vorige meting werd gedaan, was dit nog 39,2%. Dit zorgt er voor dat 31,6% van de private huurders na betaling van die huur niet voldoende over heeft om menswaardig te leven (t.o.v. 27,4 in 2005).

Deze cijfers (zie onder) zijn alarmerend en geven een duidelijke trend weer. Terwijl de problemen onder huurders enkel groeien, zien we dat zowel de Vlaamse als de federale overheid hun middelen inzetten op beleid dat eigenaars ondersteunt. Voor 2012 (meest recente cijfers) reserveerden beide overheden samen 1,92 miljard euro voor de ondersteuning van eigenaars, terwijl amper  344 miljoen euro naar huurbeleid ging. (Onderzoek Kristof Heylen & Sien Winters).  Terwijl het gros van de afbetalende eigenaars fiscale voordelen ontvangt, krijgt nog geen 3% van alle huurders een vorm van huursubsidie.

Het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform en Samenlevingsopbouw voerden afgelopen maand actie om deze problematiek aan te kaarten. Samen vormden ze het platform “1/3 is de max” , in alle provincies sloten verschillende organisaties zich bij de actie aan en werden onze eisen onderschreven. Tijdens de verschillende acties was de nood aan beter huurbeleid en meer kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen duidelijk voelbaar, iedereen was het erover eens, wie aangewezen is op de private huurmarkt kan nauwelijks rondkomen, dat moet anders, en snel, want de wooncrisis is in Vlaanderen bittere realiteit

Niemand bereid tot drastische veranderingen
 
Tot onze grote spijt ziet het er echter niet naar uit dat de situatie na 25 mei zal veranderen. Het platform “1/3 is de max” ondervroeg de Vlaamse lijsttrekkers naar hun plannen omtrent de huurmarkt na de verkiezingen. Hoewel alle partijen de nood erkennen, lijkt niemand echt bereid over  te gaan tot drastische veranderingen. Het blijft ook tijdens deze campagne verrassend stil omtrent dit thema. Op verschillende provinciale acties ondervonden politici nochtans zelf hoe groot de noden zijn. Een uitbreiding van huursubsidies zien verschillende partijen zitten, maar een eerlijke verdeling van middelen tussen eigenaars en huurders is voor velen een stap te ver. Hoewel het overduidelijk is dat de grootste problemen zich bij huurders bevinden, wil men dus vooral blijven inzetten op de woonbonus, het behoud van de ondersteuning van (toekomstige) eigenaars.

Voor veel mensen zal een eigen huis echter nooit een optie zijn. Deze mensen moeten overleven op een private huurmarkt, die door de massale ondersteuning van eigenaars enkel krapper en dus duurder wordt. Bovendien geven verschillende studies (zie o.a. advies Vlaamse Woonraad) aan dat die woonbonus de prijs van koopwoningen opdrijft. Politici weten dit maar al te goed, maar toch blijkt een heroriëntering van de woonbonus zo goed als onbespreekbaar.
 
 
Wat wij vragen :
 
 1. Meer subsidies voor meer huurders
 
Zelfs met verruiming van de huursubsidie en met invoering van de huurpremie voor wachtenden op een sociale woning, ontvangt momenteel nog altijd maar 2,773% van alle private huurders een huursubsidie. Momenteel houdt liefst 31,6 % van de private huurders (goed voor 148.346 huishoudens) na betaling van de huur te weinig over om menswaardig te kunnen leven . Wij vragen op korte termijn een huursubsidie toe te kennen aan 100.000 huurders en het budget voor huursubsidies substantieel op te trekken, zodat op het einde van de legislatuur alle huurders die volgens de minimumbudgetmethode te weinigoverhouden na betaling van hun huur, geholpen worden.
 
 1. Meer en betere huurwoningen
 
De Vlaamse regering voorziet 43.000 extra sociale woningen tegen 2023. Gezien de stijging van het aantal kandidaat-huurders zal dit echter nooit voldoende zijn. Deze investering zal het aandeel sociale woningen niet laten stijgen. Wij vragen inspanningen om het aandeel substantieel op te trekken, zodat de situatie niet enkel status quo blijft, maar meer dan 6% van de Vlaamse gezinnen sociaal kunnen huren. Daarnaast willen wij een overheid die private verhuurders ondersteunt & aanmoedigt tot verhuren.
 
 1. Een woonbeleid dat aandacht heeft voor de private huurmarkt, en niet enkel inzet op eigendomsverwerving
 
Vanaf 1 juni 2014 wordt Vlaanderen bevoegd voor de woonbonus. Daar zal de Vlaamse overheid bij ongewijzigd beleid 1,7 miljard aan moeten spenderen (cijfers Vlaamse Woonraad). Ter vergelijking, het huidige budget voor het Vlaamse woonbeleid bedraagt ongeveer 650 miljoen euro. Wij vragen meer evenwicht tussen het budget voorzien voor pure eigendomsverwerving en het budget dat huurders ten goede komt.
 
Reacties politici :
 
Voor CD&V  zocht Caroline Bastiaens (Antwerpen) bij wijze van experiment een huurwoning, en ontdekte zo zelf dat “de Antwerpse huurmarkt krap is, zeker voor grote gezinnen”. Minister Jo Vandeurzen liet weten vooral te willen inzetten op meer sociale woningen, maar blijft een eigen woning zien als eerste keuze voor woonzekerheid.
 
Voor Open VLD zocht Willem-Frederik Schiltz ook een woning in Antwerpen, ook tevergeefs. Bart Somers (burgemeerster Mechelen) laat weten dat hun partij wil inzetten op meer huursubsidies maar anderzijds pleit voor meer selectief en tijdelijk gebruik van sociale woningen. De woonbonus blijft behouden, initiatieven voor de bevordering van sociale en private huurmarkt moeten met andere middelen worden gefinancierd.
 
Ook SP.A vindt dat het stimuleren van de huur budgettair niet ten koste mag gaan ten opzichte van het stimuleren van eigendomsverwerving. We behouden de woonbonus, staat te lezen in de reactie van minister Lieten.
 
Voor Groen gingen zowel Freya Piryns, Kathleen De Ridder als Lies Corneillie met kwetsbare huurders op zoek naar een geschikte huurwoning. Allen zonder resultaat. Voorzitter Wouter Van Besien laat weten dat Groen ons volgt en meer sociale woningen en meer en hogere huursubsidies wil. Dit wil de partij  onder meer door een hervorming van die woonbonus, met name door die te beperken tot maximaal 15 jaar.
 
Ook voor N-VA  blijft eigendomsverwerving de absolute prioriteit. Dat staat te lezen in de reactie van Ben Weyts. Het principe van de woonbonus blijft behouden. Mensen die het echt nodig hebben moeten terecht kunnen in een sociale woning en Ben Weyts is van mening dat sociale woningen in eerste plaats moeten gaan naar mensen die het echt nodig hebben. Fraude kan niet getolereerd worden.

Lees hier het artikel in De Morgen.

Bekijk hier de reportage in het VTM-Nieuws.
 
 
Cijfers Groot Woononderzoek 2013
 
Statuut:
73,5% eigen woning
6,2% sociale woning
17,7% private woning
2,6% woont gratis (bv. via werk)
* geen significante wijziging met 2005*
 
 
 
Inkomen:

Gemiddeld besteedbaar inkomen private huurder               2 102 euro per maand
Gemiddeld besteedbaar inkomen afbetalende eigenaar   3 474 euro per maand
 
Kosten
Gemiddelde huurprijs private markt                   581 euro per maand
Gemiddelde afbetaling hypotheeklening          737 euro per maand
 
Tussen 2005 & 2013 stegen huurprijzen met 1,7% BOVEN de index
Tussen 2005 & 2013 steeg gemiddelde afbetaling hypothecaire lening met 1,2% BOVEN de index
 
Betaalbaarheid
48,6% van huurders betaalt meer dan 30% van inkomen aan huur (vs. 39,2% in 2005)
25,6% van afbetalende eigenaars betaalt meer dan 30% van inkomen aan hypotheek (vs. 21,7%  in 2005)
 
31,6% van de private huurders houdt na betaling huur niet genoeg over om menswaardig te wonen (vs. 27,4% in 2005)
10,4% van de afbetalende eigenaars houdt na betaling huur niet genoeg over om menswaardig te wonen (vs. 9,4% in 2005)
Lees meer over "Wooncrisis in Vlaanderen"
Apga brengt mensen in armoede samen rond verkiezingen

Apga brengt mensen in armoede samen rond verkiezingen

6/05/2014
Op 25 mei trekken we naar de stembus voor maar liefst drie verkiezingen (Vlaams, Belgisch en Europees). Voor veel mensen zijn de politieke debatten en discussies op die verschillende politieke niveau's een ingewikkeld en onontwarbaar kluwen. Zeker mensen in armoede hebben het soms moeilijk om klaar te zien in de verschillende partijprogramma's. Daarom bracht Apga, vereniging waar armen het woord nemen in Antwerpen, mensen samen voor een heldere toelichting over de verschillende programma's. Aan de hand van concrete voorbeelden kregen mensen te horen hoe partijen en politici de maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken. Het initiatief werd georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

Bekijk hier de reportage op ATV.
Lees meer over "Apga brengt mensen in armoede samen rond verkiezingen"
Belgische middenveldorganisaties eisen verhoging van inkomens boven de armoedegrens

Belgische middenveldorganisaties eisen verhoging van inkomens boven de armoedegrens

5/05/2014
10 Belgische middenveldorganisaties (armoedeorganisaties en vakbonden) eisen dat de volgende federale regering werk maakt van een verhoging van de inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Ze verenigden zich in de BMIN (Belgian Minimum Income Network) -coalitie. De samenwerking kadert in een Europese campagne om in alle landen van de EU zo’n minimuminkomen door te voeren[1]. Een volwaardig minimuminkomen is een grondrecht. Wij stellen echter vast dat steeds meer drempels en voorwaarden opduiken om het recht op een uitkering uit te oefenen.
 
Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse experimenten wijzen uit dat mensen met uitkeringen die hoog genoeg zijn om hun gezin de nodige stabiliteit te geven, net meer participeren aan de samenleving. Mensen krijgen opnieuw financiële onafhankelijkheid en hoeven niet alle energie te besteden aan overleven. Er komt ruimte om een job te zoeken, een opleiding te volgen, degelijke huisvesting te zoeken, gezondheidszorg wordt minder uitgesteld, … Naast een toename in koopkracht zorgen uitkeringen boven de armoedegrens er ook voor dat de maatschappelijke kost vermindert. De overheid moet bijvoorbeeld minder uitgeven aan gezondheidszorg. Doktersbezoek wordt minder uitgesteld, waardoor medische klachten sneller, efficiënter en goedkoper behandeld worden.
 
In België leven vandaag 2.356.000 mensen met een verhoogd armoede risico. In 2008 waren dat 2.194.000 mensen. België engageerde zich tegenover Europa om tegen 2020 dit cijfer met minstens 380.000 te verminderen.  We stellen vast dat er geen sprake is van een evolutie richting dit engagement, integendeel, 162.000 mensen extra bevinden zich in deze situatie !
 
Om dit engagement alsnog waar te maken, zijn volgende maatregelen nodig:
 
 • Verhoging van uitkeringen en vervangingsinkomens boven de armoedegrens (€1.003/maand voor een alleenstaande, €2.106/maand voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen jonger dan 14 jaar, normen voor 2012 en dus nog te actualiseren) Geen verdere uitholling van de index, noch direct, noch indirect
 • Bovenop de tweejaarlijkse welvaartsaanpassing van de minima met 2 % een bijkomende operatie van 2 x 3 % tegen 2018..
 • Verhoging van het interprofessioneel minimumloon om een volwaardig salaris te verzekeren en de werkloosheidsval te vermijden
 • Dit alles budgettair voorzien in het federaal regeerakkoord en in de meerjarenbegroting
 
 
Volgt de volgende regering deze piste niet, dan staat nu al vast dat de doelstelling om tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede te halen, niet gerealiseerd wordt.
 
Het Rekenhof liet de kost in 2008 ramen op ca. €1,25 miljard. Met een indexering van 20 % zou dat nu neerkomen op €1,5 miljard. Ter vergelijking, de notionele intrestaftrek kost ons land jaarlijks €6 miljard euro.
 
Het is duidelijk dat de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen net het omgekeerde is van wat we nodig hebben. Ook de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering (vroegere wachtuitkering) zal net nog meer mensen in de armoede doen belanden. Wij vragen een herziening van deze maatregelen.
 
Om de inkomensarmoede duurzaam te bestrijden, zijn bovendien volgende flankerende maatregelen nodig:
 
 • Geen uitkeringen afromen door statuut van samenwonende, maar onderzoeken in welke gevallen mensen onder hetzelfde dak toch als alleenstaanden kunnen beschouwd worden, of, in het algemeen, onderzoeken of sommige uitkeringen niet per definitie individueel toegekend kunnen worden, om zo mensen beter te beschermen tegen armoede. Vaak is samenwonen een manier om dakloosheid te vermijden. Mensen mogen daar niet financieel voor afgestraft worden.
 • Aanvullende financiële steun vanuit ocmw’s niet terugschroeven en oplossingen zoeken voor hun onderfinanciering
 • Automatische toekenning van rechten en maximale inzet op proactieve hulp- en dienstverlening. Onderbescherming blijft een acuut probleem. Alleen al het aantal rechthebbenden op een leefloon dat dit niet opneemt, wordt geraamd tussen 57 en 76 %.
 • Ook rond deze maatregelen verwachten wij engagementen in het nieuwe regeerakkoord en bijhorende begroting.

Lees het volledige BMIN-memorandum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekenende partners van het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN)
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) | ABVV-FGTB | ACLVB-CGSLB | ACV-CSC | Brussels Platform Armoede (BPA) | Dynamo International | Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté (FBLP) | Netwerk tegen Armoede | Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) | Marie-Thérèse Casman (socioloog Université de Liège) | Bérénice Storms (senior onderzoeker UA, onderzoeksleider Cebud)


[1] BMIN kadert in een project, EMIN (European Minimum Income Network), gesteund door de Europese Commissie, dat erop gericht is in alle EU-landen de mogelijkheid van een minimuminkomen te onderzoeken en stappen te zetten naar de progressieve realisatie van een adequaat minimum inkomen in Europa.
Lees meer over "Belgische middenveldorganisaties eisen verhoging van inkomens boven de armoedegrens"
Priester Alliet mag toch blijven in Brusselse Begijnhofkerk

Priester Alliet mag toch blijven in Brusselse Begijnhofkerk

5/05/2014
Priester Daniel Alliet moet dan toch niet verhuizen uit de Begijnhofkerk in centrum Brussel naar Molenbeek. Meteen kunnen ook de Afghaanse vluchtelingen die er bij hem terecht kunnen voor opvang en ondersteuning hun stek behouden. De beslissing komt er na scherp protest van veel individuele burgers en middenveldorganisaties (waaronder het Brussels Platform Armoede en het Netwerk tegen Armoede). Of hoe de kracht van een levendig middenveld het verschil kan maken.
Lees meer over "Priester Alliet mag toch blijven in Brusselse Begijnhofkerk"
Word vriend van Vlos

Word vriend van Vlos

28/04/2014
Eerder berichtten we al over de brutale razzia van de politie in de kantoren, opvangplaatsen en zelfs in privé-vertrekken van medewerkers van Vlos, een van onze verenigingen waar armen het woord nemen in Sint-Niklaas. Vlos bekommert zich specifiek om het lot van asielzoekers en mensen zonder papieren. Verschillende organisaties stellen zich vragen bij de beweegredenen van de inval. De verontwaardiging en de onrust groeien en monden nu uit in een breed gedragen solidariteitsactie met al meer dan 100 sympathisanten, de Vrienden van Vlos.

Het Netwerk tegen Armoede steunt de actie en roept organisaties en individuen op om ook Vrienden van Vlos te worden. Op 17 mei is er een bonte stoet als steunbetuiging aan Vlos en aan de mensen die werden opgepakt. Verder kun je een solidariteitsverklaring ondertekenen en de button (te koop voor 1 euro) dragen. Meer info over hoe je Vriend van Vlos kunt worden, vind je hier of door een mail te sturen naar vriendenvanvlos@gmail.com.

Lees hier het persbericht.

Lees meer over "Word vriend van Vlos"
Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs

Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs

25/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt dat binnen het Vlaams onderwijs tijdens de laatste jaren voornamelijk de kosten boven komen drijven als prioritair armoedethema. Meer en meer scholen, zeker in het secundair onderwijs, worden geconfronteerd met onbetaalde facturen. Het totaalbedrag van onbetaalde facturen loopt intussen binnen de onderwijsnetten op tot een bedrag met meerdere nullen.
 
De verhoogde inzet van incassobureaus en het niet uitdelen van rapporten –een nochtans door de wet verboden praktijk- zijn daar de veel besproken gevolgen van. Nog maar vijf jaar geleden was de inzet van incassobureaus een beperkt fenomeen. Binnen de verenigingen waar armen het woord nemen waren zulke getuigenissen toen vrij uitzonderlijk. Vandaag is het schering en inslag. Uit alle hoeken van Vlaanderen lopen de getuigenissen binnen. Recent duiken zelfs de eerste getuigenissen op dat sommige scholen samenwerken met deurwaarders. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit op de eerste plaats een teken aan de wand dat het Vlaams onderwijs langzaam maar zeker onbetaalbaar aan het worden is. Op de eerste plaats voor gezinnen in armoede.
 
In het secundair onderwijs stelt zich het probleem van de betaalbaarheid (nog) scherper. De bedragen die de gezinnen moeten betalen voor de opleiding van hun kind in een secundaire school liggen een heel stuk hoger dan die van het basisonderwijs, waar er met een maximumfactuur gewerkt wordt. De problemen zijn gekend. Niet alleen schieten de schoolfacturen in het secundair onderwijs de hoogte in, zeker nu de digitalisering van het onderwijs definitief doorgebroken lijkt, maar de verschillen tussen de studierichtingen, en zelfs tussen de scholen onderling, zijn gigantisch. Opleidingen in het beroeps- en technisch onderwijs, richtingen waarop jongeren uit gezinnen in armoede in Vlaanderen blijkbaar een abonnement op hebben –het buitengewoon onderwijs even buiten beschouwing gelaten-, zijn opvallend duurder dan het aso. Elke jongere moet kunnen studeren wat hij/zij graag wil. Hiervoor zijn meerdere maatregelen noodzakelijk die buiten het kostenverhaal vallen. Des te opvallender is het dat een structurele aanpak om de schoolkosten te beheersen volledig ontbreekt in de hervorming van het secundair onderwijs. De urgentie lijkt nog niet overal te zijn doorgedrongen. De Vlaamse regering moet dringend structurele maatregelen nemen om het secundair onderwijs terug betaalbaar te maken.

Strijd op 3 fronten
 
Het Netwerk tegen Armoede vindt dat de problematiek van de onbetaalde schoolfacturen op drie terreinen moet worden aangepakt : structureel beheersen van de schoolkosten, optrekken van het gezinsinkomen en een sociale correctie.
 
Structurele maatregelen om de kosten te beheersen zijn, volgens ons, het invoeren van een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs, voor de meerdaagse uitstappen en op maat, per studierichting in de tweede en derde graad secundair onderwijs, en het gratis ter beschikking stellen van het schoolmateriaal nodig voor het behalen van de eindtermen.

Automatische en hogere schooltoelage
 
Aan de inkomenszijde van de gezinnen moet gewerkt worden door niet alleen de schooltoelagen automatisch toe te kennen, maar ook door ze op te trekken voor de laagste inkomens en door ze afhankelijk te maken van de te verwachte kostprijs van de studierichting in de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Een hervorming van het kindergeld, nu een Vlaamse bevoegdheid, moet leiden tot het verhoogd beschikbaar inkomen voor de gezinnen met een laag inkomen.
 
Ook na het nemen van deze maatregelen zullen scholen worden geconfronteerd met, weliswaar minder, onbetaalde facturen. Hier moet ruimte zijn voor wat het Netwerk tegen Armoede een sociale correctie noemt. Voorzie in combinatie met een sociale schoolkas de mogelijkheid om voor bepaalde gezinnen delen van de schoolfactuur kwijt te schelden.
 
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs"
Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

25/04/2014
Compagnie Tartaren, het buurtgericht sociaalartistiek theatergezelschap ontstaan binnen Buurtwerk ’t Lampeke vzw, heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten gekregen voor de vernieuwende manier waarop ze begrippen als 'amateurkunst' en 'sociaalartistiek' invult. De uitreiking vond plaats tijdens de officiële opening van de Week van de Amateurkunsten in De Grote Post in Oostende. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.
 
De wortels van Compagnie Tartaren liggen in de werking van buurtwerk 't Lampeke in de Ridderbuurt, een volkse wijk in het Noordwesten van Leuven. Het gezelschap begon reeds in de jaren ’70 onder de naam De Smoelentrekkers. Ze bracht er kleine voorstellingen en animatie-acts op buurt- en andere feesten. Maar begin de jaren 2000 werd er gekozen om artistiek door te groeien en in 2004-2005 kreeg deze werking ook een nieuwe naam: Compagnie Tartaren. De samenwerking en krachtenbundeling met buurtwerk ’t Lampeke, erkend als vereniging waar armen het woord nemen, blijft behoren tot de DNA van Cie Tartaren. Zo wordt het verhaal van cultuurparticipatie een krachtig verhaal, waarin opnieuw wordt aangetoond dat jaren volgehouden inzet, ook als de financiële middelen onvoldoende waren en menselijk kapitaal het ‘enige’ was wat overschoot, kan lonen. Laat het een voorbeeld zijn voor al die verenigingen, die blijven volhouden en telkens opnieuw kleine en krachtige projecten opzetten binnen de schoot van hun werking.
 
Compagnie Tartaren geeft een eigen stem aan mensen die anders weinig of geen kansen krijgen. Dit geldt zowel voor de spelers en medewerkers als voor het publiek. Het gezelschap streeft naar een artistiek hoogstaand product en brengt tegelijk een maatschappelijk relevant en kritisch verhaal op het podium. Inclusie en gelijke rechten en kansen voor iedereen zijn hier niet weg te denken.  Zo werkt de compagnie actief mee aan de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting. Het succesverhaal op het podium geeft de speler zijn/haar menselijke waardigheid en stem terug. Daarnaast gaan de spelers met het publiek een relatie aan op voet van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving (met kans tot reflectie en dialoog achteraf).
 
Artistiek coördinator Wim Oris kan rekenen op de medewerking van professionele regisseurs en schrijvers, maar het zijn vooral ‘de compagnons’, tientallen acteurs en vrijwilligers, die de werking dragen. De compagnons zijn reisgezellen, mede-eigenaars van het avontuur. Met de Vlaamse Cultuurprijs wil de jury Compagnie Tartaren en de vele compagnons extra in de spotlights zetten.
 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: "Een organisatie met een sociaalartistieke methodiek naar voor schuiven is een sterk signaal van de jury. De evolutie van Compagnie Tartaren bewijst hoe de amateurkunsten dingen in beweging kunnen zetten. Dit is een magnifieke erkenning voor de kracht van mensen."
 
Meer informatie: www.tartaren.be en www.lampeke.be
Lees meer over "Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten"
Daklozen treden naar buiten op 7de Pispotfestival op 30 april in Brussel

Daklozen treden naar buiten op 7de Pispotfestival op 30 april in Brussel

24/04/2014
Voor de zevende keer al organiseert Bij Ons/Chez Nous het Pispotfestival. Daarmee zetten de daklozen hun vraag kracht bij naar degelijke en propere openbare sanitaire voorzieningen en treden ze naar buiten voor het grote publiek. Het festival is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste pleisterplek op de culturele agenda in Brussel.
 
Afspraak op 30 april van 13 tot 22 uur op het Sint-Katelijneplein in Brussel. Meer info vind je hier.
Lees meer over "Daklozen treden naar buiten op 7de Pispotfestival op 30 april in Brussel"
Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

24/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede verwelkomt met trots en blijdschap Arm in Arm uit Antwerpen als 59ste vereniging waar armen het woord nemen. In 2005 zag de werking het levenslicht als project van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. De doelgroep waarmee Arm in Arm werkt zijn Marokkaanse gezinnen in armoede. Arm in Arm bestaat voorlopig uit 2 deelwerkingen: een mannengroep die werkt rond het recht op huisvesting en een een vrouwengroep AVA (Allochtone Vrouwen in Armoede) die vooral rond maatschappelijke dienstverlening en verstaanbare taal werkt.

Meer info over de werking van Arm in Arm vindt u hier.
Lees meer over "Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede"
Geestelijke gezondheidszorg moet uit haar muren breken

Geestelijke gezondheidszorg moet uit haar muren breken

24/04/2014
Een op de vier Belgen krijgt vroeg of laat af te rekenen met ernstige psychische problemen. Een op de zeven wordt ooit depressief. Bij mensen in armoede liggen de cijfers, die op zich al onthutsend zijn, nog een stuk hoger. Tweeënzeventig procent van de OCMW-klanten geeft aan zich psychisch niet goed te voelen. De geestelijke gezondheidszorg moet dringend buiten haar muren treden. In het project Oog voor elkaar, ook met elkaar gingen Netwerk tegen Armoede en Cera op zoek naar recepten om de drempels voor mensen in armoede weg te werken.

Lees het artikel in Kerk en Leven.
Lees meer over "Geestelijke gezondheidszorg moet uit haar muren breken"
Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid

Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid

23/04/2014
Momenteel telt het Netwerk tegen Armoede 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Daarvan krijgen er 54 structurele steun vanuit de Vlaamse overheid als erkende vereniging. Ze zijn lokaal heel sterk ingebed en werken volgens 6 criteria die garanderen dat mensen in armoede actief betrokken worden bij de werking van de vereniging. Zij zijn er de dragende krachten van.
 
Kortom, participatie, om het met een jargonterm te zeggen. Een term die veel ladingen dekt, maar hier werkt het. Mensen komen samen, treden uit hun sociaal isolement, en, dat is het allerbelangrijkste, ze versterken elkaar. Ze bundelen bovendien hun ervaring en expertise om de strijd met armoede aan te gaan. Daarmee komen ze tot zeer concrete en effectieve beleidsaanbevelingen, op lokaal vlak en op Vlaams niveau.
 
Verenigingen bundelen hun kennis en gaan in dialoog met de organisaties in de samenleving en met diverse overheden. Het zijn mensen in armoede die precies weten waarom goedbedoelde maatregelen toch niet werken. Ze ijveren bijvoorbeeld al jaren voor een veralgemeende derdebetalersregeling, voor de automatische toekenning van de schooltoelage of de invoering van de Uitpas in heel Vlaanderen. Voorstellen die sterk onderbouwd zijn en uitgaan van de dagelijkse realiteit van een leven in armoede.
 
Het aantal verenigingen waar armen het woord nemen is de voorbije jaren gegroeid en ook hun middelen zijn toegenomen. 54 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in 36 gemeenten en steden (naast de 7 Nederlandstalige verenigingen in Brussel), het is veel en weinig. Veel mensen in armoede hebben geen laagdrempelige vereniging in hun buurt waar ze terecht kunnen, het  woord kunnen nemen, … Om (nog meer) kwetsbare mensen goed te kunnen bereiken moet de overheid meer investeren in verenigingen waar armen het woord nemen en andere laagdrempelige werkingen voor (en door) mensen in armoede. In meer verenigingen zodat wij in nog meer gemeenten, wijken en buurten mensen kunnen samenbrengen. Maar ook in meer steun voor elke vereniging. Nu ligt die op slechts 46.000 euro per jaar. Om een vereniging goed te laten draaien, nieuwe mensen te bereiken, de vele vrijwilligers te coachen en alle taken goed uit te voeren, is minstens een voltijdse beroepskracht nodig. Dat komt neer op een verhoging van de steun tot 60.000 euro per jaar.
 
Dat is broodnodig, zeker als we de moeilijkst bereikbare doelgroepen ook bij de verenigingen waar armen het woord nemen betrekken: mensen van buitenlandse afkomst, alleenstaande ouders, ex-psychiatrische patiënten, … Allemaal groepen met een zeer groot armoederisico en met nood aan bijkomende ondersteuning en begeleiding.
 
Onze verenigingen hebben in het verleden al bewezen dat ze die investering meer dan waard zijn. Kijk naar het structurele overleg met de Vlaamse overheid, de beleidsvoorstellen op lokaal en op Vlaams niveau. Vlaamse overheid, investeer dus in verenigingen waar armen het woord nemen. Het beleid en de persoonlijke situatie van elke persoon in armoede kan er  maar wel bij varen.
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid"
Netwerk tegen Armoede protesteert tegen gedwongen verhuis priester Alliet uit Begijnhofkerk

Netwerk tegen Armoede protesteert tegen gedwongen verhuis priester Alliet uit Begijnhofkerk

22/04/2014
Met verbijstering vernam het Netwerk tegen Armoede het nieuws dat priester Daniel Alliet zijn vertrouwde Begijnhofkerk zou moeten verlaten. Al meer dan 27 jaar neemt Daniel het op voor mensen in armoede en al wie in onze samenleving buitengesloten wordt. Zo zet hij geregeld de deuren van zijn kerk open voor mensen zonder papieren. Momenteel verblijft er een groep Afghaanse vluchtelingen.

We zijn des te meer teleurgesteld omdat de Belgische Kerk op dit punt altijd een sociaal standpunt heeft ingenomen. Ze nam het op voor asielzoekers en stond open voor kerkasiel. Als de Kerk vandaag nog maatschappelijk aanzien krijgt, dan is het net door het op te nemen voor de allerzwaksten.

De vluchtelingen zouden met priester Daniel Alliet nu doorverwezen worden naar een parochie 'aan de andere kant van het kanaal', in een buurt die nu al tot de allerarmste van Brussel en van ons land behoort. Daarmee worden de mensen zonder papieren letterlijk naar de rand van de samenleving geduwd. De Begijnhofkerk ligt pal in het centrum van Brussel en heeft daarmee ook een belangrijke symboolfunctie.

Het Netwerk tegen Armoede roept aartsbisschop Léonard op om het voornemen te herzien en stuurde daarvoor ook een brief met het formele verzoek om de verhuisplannen ongedaan te maken.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede protesteert tegen gedwongen verhuis priester Alliet uit Begijnhofkerk"
Verkiezingen 2014: Inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens

Verkiezingen 2014: Inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens

9/04/2014
Volgens een Europese afspraak wordt een alleenstaande met een inkomen van 1000 euro/maand in België niet meer als arm beschouwd, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen is dat het geval vanaf 2101 euro/maand. Rekent u zelf maar eens uit hoe breed u het dan heeft. Toch leeft ruim 15% van de Belgen nog steeds met een inkomen onder die armoedegrens. In Vlaanderen is dat 10%, in Wallonië 20%, in Brussel loopt dit op tot bijna 40%. Het zijn en blijven schokkende cijfers!
 
Armoede gaat over veel meer dan inkomen alleen, maar met een te laag inkomen ben je steeds gezien. Solliciteren of een job aannemen met onregelmatige uren of op enkele km van het dichtst bij zijnde station? Hoe doe je dat als je geen geld hebt voor je vervoer, de kinderopvang niet kan betalen… In de penarie met je huishuur en de hoge energierekening van je niet al te beste huurwoning? Da’s besparen op eten, school- of dokterskosten… of als dat niet meer kan: in de schulden geraken, je woning verliezen… Met een te laag inkomen ben je dag in dag uit aan het overleven, met de nodige stress, gezondheidsproblemen… van dien. Vooruit komen, voor jezelf en je familie iets opbouwen dat toelaat om definitief uit de armoede te raken is dan uiterst moeilijk en zeer vaak onmogelijk.

Minimuminkomen is geen hangmat
 
Al wie de realiteit van mensen in armoede kent, weet dat een waardig minimuminkomen geen ‘hangmat’ is, maar een absolute voorwaarde om definitief uit de armoede te kúnnen ontsnappen. Het leefloon, een groot deel van de uitkeringen voor mensen met een handicap, sinds begin dit jaar ook de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen, liggen vér onder de armoedegrens. De inkomensgarantie voor ouderen ligt –al naargelang de bril waarmee je kijkt-  net op of net onder die grens. En dan hebben we het enkel over mensen die ‘de volle pot’ krijgen, niet over mensen die het met een deeltijdse werkloosheidsuitkering moeten doen maar die om een of andere reden niet tot het leefloon krijgen aangevuld, niet over jongeren die wachten op een inschakelingsuitkering, niet over mensen met schulden die moeten terugvallen op een ‘leefgeld’ van nauwelijks enkele tientallen euro per week, niet over daklozen of mensen zonder papieren zonder enig inkomen, niet over mensen die deeltijds werken, vandaag wat interimwerk, morgen weer enkele weken zonder werk…
 
De eerste en belangrijkste stap om hier iets aan te doen is nochtans simpel. Trek alle sociale uitkeringen op tot ze minstens boven de armoedegrens uitkomen. Het Rekenhof berekende in 2008 dat dit 1,25 miljard euro zou kosten. Met een indexering van 20 % komen we dan vandaag uit bij een bedrag van om en bij de 1,5 miljard euro. Geen klein bier in budgettair krappe tijden zegt u? Het Netwerk tegen Armoede zegt: waar een wil is, is een weg. Recent nog kende de federale regering in het kader van het competitiviteitspact 1,35 miljard euro lastenverlagingen toe aan de bedrijven, de notionele interestaftrek kost de schatkist jaarlijks tot 6 miljard euro…

Kleur bekennen
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt onze politici om kleur te bekennen. Zonder het optrekken van de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens is alle armoedestrijding rommelen in de marge. En neen: wij geloven al lang niet meer in goede voornemens alleen. Beste politici, als het u menens is, dan schrijft u dit na 25 mei in uw regeerakkoord én uw meerjarenbegroting.
 
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens"
Integreer Speelpleinwerking in Uitpas

Integreer Speelpleinwerking in Uitpas

8/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust op de berichten over massale besparingen bij de Speepleinwerking. Maar liefst 4 op 10 Speepleinwerkingen zouden de tarieven verhogen. Net de kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen zullen hier het eerste slachtoffer van zijn. Coördinator Frederic Vanhauwaert: “Speelpleinwerkingen zijn voor kinderen in armoede het meest laagdrempelige aanbod: door de lage prijs, door het flexibele aanbod (je hoeft niet vooraf te reserveren) en de activiteiten die de ‘niet georganiseerde’ jeugd veel meer aanspreken.” Kinderen en jongeren vinden hier makkelijker hun weg dan in pakweg de klassieke jeugdbeweging.
 
Daarom betreurt het Netwerk tegen Armoede ten zeerste dat lokale besturen net hierop gaan besparen. Vrijetijdsparticipatie is cruciaal om het sociaal isolement bij kwetsbare jongeren te doorbreken. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede ervoor dat de Speelpleinwerking geïntegreerd wordt en blijft in de Uitpas. In de gemeenten waar de Uitpas uitgerold is, is dat al het geval. Dat is zonder meer een goede zaak. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dan ook dat ook bij de verdere uitrol van de Uitpas Speelpleinwerkingen meegenomen worden. Een verhoging van de tarieven zal de meest kwetsbare kinderen het eerst doen afhaken.

Geen stempel
 
De Uitpas is een kaartsysteem waarbij mensen punten kunnen verzamelen via hun Uitpas en zo kortingen krijgen voor deelname aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. De Uitpas biedt specifieke kortingen aan kansengroepen, zonder dat ze daarmee een stempel opgeplakt krijgen. Het Netwerk tegen Armoede vindt het belangrijk dat de speelpleinwerking daar maximaal in geïntegreerd wordt. De Uitpas, waar het Netwerk tegen Armoede actief aan meewerkte in samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen, liep als pilootproject in Aalst en omliggende gemeenten, maar zal in een volgende fase uitgerold worden in 4 bijkomende Vlaamse regio’s (Kortrijk, Oostende, Turnhout en Gent) en Brussel, waar de Uitpas Paspartoe heet.
Lees meer over "Integreer Speelpleinwerking in Uitpas"
Een stuitend voorbeeld van discriminatie op de huurmarkt

Een stuitend voorbeeld van discriminatie op de huurmarkt

7/04/2014


Immokantoren, maar ook particuliere verhuurders, bezondigen zich massaal aan discriminatie op de huurmarkt. Mensen uit de verenigingen waar armen het woord nemen worden daar heel vaak mee geconfronteerd. Jammer genoeg is het doorgaans heel moeilijk om die uitsluiting zwart op wit te bewijzen. Het Netwerk tegen Armoede kon toch de hand leggen op een mail waarin de discriminatie doodleuk op papier wordt gezet. Het verhaal van Eva*, een stuitend voorbeeld van discriminatie op de huurmarkt.
 
Eva werkte als zelfstandige toen ze na een fout gelopen investering en fraude bij een leverancier geen andere optie had dan het faillissement aan te vragen. Inmiddels is Eva schuldenvrij. Haar partner liep enkele jaren geleden een veroordeling op, maar heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Beiden hebben een vaste job en een inkomen van ca. 2.500 euro per maand.
 
Na haar faillissement werd het huurcontract ontbonden waardoor het koppel op zoek moest naar een nieuwe huurwoning. De daaropvolgende zoektocht bleek een ware calvarietocht. Na enkele bezoeken aan immokantoren was de situatie duidelijk. Keer op keer werd haar een woning geweigerd, open en bloot, vanwege haar vroegere faillissement en de gevangenisstraf van haar vriend. Daarbij werd het koppel duidelijk gemaakt dat die informatie in de sector doorgegeven wordt en dat ze dus nergens moest hopen op een huurcontract. Dat werd hen allemaal alleen maar mondeling meegedeeld. Niets werd op papier gezet, zodat ze ook geen klacht konden indienen wegens discriminatie.
 
Na veel zoeken en zwoegen stootte Eva op een huis dat te huur stond, gewoon door de eigenaar zelf, dus niet via een immo-kantoor. Na een huisbezoek werd de woning haar mondeling toegezegd. Toen ze een uur later thuis kwam en de mondelinge overeenkomst per mail wilde bevestigen, zat het antwoord al in haar mailbox: een expliciete weigering en een verwijzing naar een vermelding van het koppel op een lijst van te mijden huurders. Voor een scan van de mail (met weglating van alle persoonlijke gegevens), zie afbeelding.
 
Wat Eva mondeling te horen kreeg, stond nu zwart op wit op papier. Drie dagen voor haar contract ten einde liep en ze op straat zou belanden, kon ze in extremis een huis huren. Eva en Jonathan proberen nu terug aan hun toekomst te werken, maar de pijnlijke zoektocht naar een woning en de manier waarop ze behandeld zijn, blijft knagen.
 
Helaas is het verhaal van Eva geen alleenstaand geval. De talrijke meldingen die wij binnenkregen (op basis van mondelinge verklaringen door immokantoren) doen ons sterk vermoeden dat er zwarte lijsten circuleren met namen van kandidaat-huurders die systematisch geweigerd worden (wegens schuldenlast, faillissement, juridisch verleden, …). Die discriminatie komt nog bovenop de hardnekkige uitsluiting van mensen van buitenlandse herkomst, wat al bleek uit eerder onderzoek. Conclusie? Discriminatie op de huurmarkt is geen uitzondering, maar jammer genoeg de regel.
Lees meer over "Een stuitend voorbeeld van discriminatie op de huurmarkt"
Stadswandeling rond armoede in Brugge

Stadswandeling rond armoede in Brugge

4/04/2014
De Brugse verenigingen waar armen het woord nemen werkten een stadswandeling uit in de West-Vlaamse hoofdstad, niet met toeristische trekpleisters, maar met belangrijke plekken voor mensen in armoede, in de geschiedenis, maar ook en vooral vandaag. Daarmee is het Brugge, de andere kant, een boeiende sociale en historische wandeling geworden. Ze werd vorige week voor het eerst ingewandeld.

Bekijk de reportage op WTV-Focus
Lees meer over "Stadswandeling rond armoede in Brugge"
Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben vragen bij inval bij Vlos

Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben vragen bij inval bij Vlos

3/04/2014
Op 2 april werd op bevel van de onderzoeksrechter een inval gedaan in een aantal woningen verbonden aan Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS). VLOS is een lidorganisatie van het Netwerk tegen Armoede en van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er zou een onderzoek lopen naar ‘huisjesmelkerij’ en ‘mensensmokkel’. Ook de Wooninspectie was aanwezig om na te gaan of de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet worden nageleefd. VLOS, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Netwerk tegen Armoede hebben geen problemen met wooninspecties, maar stellen zich wel vragen bij de beweegredenen achter deze actie.

Lees hier het persbericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, mee onderschreven door het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben vragen bij inval bij Vlos"
Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep

Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep

1/04/2014
De VRT maakte in een grootschalig onderzoek de kaart van Vlaanderen. Eenoudergezinnen komen daar uit als een extra kwetsbare groep. Het armoederisico ligt er op 22 %, dubbel zo hoog als bij de gemiddelde Vlaamse bevolking. Alleenstaande ouders worden geconfronteerd met een resem problemen: moeilijke combinatie werk-gezin, te dure gezondheidszorg, hoge schoolkosten, ...

Beluister de reportage in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep"
Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben

Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede klaagt al langer de praktijk aan dat scholen incassobureaus inzetten om hun onbetaalde facturen gerecupereerd te krijgen. Een initiatief van de minister van onderwijs is noodzakelijk. Op het eerste zicht klinken ze goed, de plannen van minister van onderwijs Smet. Zeker zoals ze in de pers zijn omschreven. De concretisering van deze plannen, niet te lezen in de pers,  is een ander verhaal. Het Netwerk tegen Armoede reageert zeer ontgoocheld op die concretisering. De op te richten centrale dienst zal haar werking uitbesteden aan een incassobureau, terwijl ouders facturen zullen moeten afbetalen tot hun kind al lang het huis uit is. Wij vragen al langer een initiatief hierrond, maar met wat nu voorligt zijn gezinnen in armoede niet geholpen, wel integendeel. Volgens het Netwerk tegen Armoede rolt de minister tapijt open voor de creatie van een ‘Vlaams incassobureau’, met instemming van de Vlaamse overheid. Waardoor we nog verder van huis zijn.
 
Bij gezinnen die hun facturen niet betalen, zijn er twee groepen: zij die niet willen en zij die niet kunnen betalen. Het Netwerk tegen Armoede hoopte dat de dienst schoolfacturen scholen zou helpen bij het bepalen van een profiel voor elk gezin. Wat is de financiële situatie en in welke mate schuilen er achter de onbetaalde facturen grotere financiële problemen?

Kwijtschelding
 
Bij gezinnen die onvoldoende middelen hebben, vragen wij dat er een haalbaar afbetalingsplan afgesproken wordt van maximum 5 jaar, zoals dat ook geldt voor de collectieve schuldenregeling. Wat binnen die 5 jaar niet op een redelijke manier kan afbetaald worden, kan kwijtgescholden worden. In de plannen van minister Smet moeten gezinnen altijd de volledige factuur terugbetalen. Desnoods worden de afbetalingsplannen heel ver in de toekomst uitgesmeerd. Of zoals een ouder in armoede het verwoordt: “De schoolfacturen van mijn dochter kunnen dus gespreid worden tot wanneer ze getrouwd is en zelf kinderen heeft.”
 
Bovendien is het de bedoeling dat de nieuwe dienst haar werking uitbesteedt aan de privé-sector. Met andere woorden, het zal een incassobureau, een gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau zijn dat de facturen int. Scholen zullen een toetredingskost betalen en een deel van het geïnde geld. Een commercieel bedrijf zal dus winst maken met de onbetaalde schoolfacturen en heeft er dus alle belang bij om die zoveel mogelijk te innen, ongeacht de financiële situatie van de gezinnen met betalingsproblemen. Het Netwerk tegen Armoede vindt dat deze dienstverlening binnen de administratie Onderwijs moet gebeuren, met een stevige inbreng van ervaringsdeskundigen, en in samenwerking met de administratie Welzijn. Als men de dienst toch wil uitbesteden, waarom dat niet aan de caw’s, die veel beter geplaatst zijn om de achterliggende redenen van niet-betaling in kaart te brengen.

Geen engagement van scholen
 
Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat er van de scholen nauwelijks een engagement gevraagd wordt. Ze worden op geen enkele manier aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de schoolkosten te beperken. Scholen hoeven als het ware de facturen maar door te sturen naar het nieuw op te richten ‘Vlaams incassobureau’ en hun probleem is opgelost.
 
Nochtans kan het ook anders. In Sint-Niklaas neemt de lokale overheid een deel van de onbetaalde facturen op zich. De scholen engageren zich in ruil om de kosten in kaart te brengen en hun totale schoolkost jaarlijks stabiel te houden of kleiner te maken. Een win-win-situatie, want ouders zien de schoolkosten verminderen en scholen worden veel minder geconfronteerd met onbetaalde facturen.
Natuurlijk willen scholen hun facturen betaald zien. Daar hebben wij alle begrip voor. Er zijn meer en meer onbetaalde facturen omdat de kosten, voornamelijk van secundaire scholen, blijven stijgen.  De inzet van incassobureau’ is daar het gevolg van.

Structurele maatregelen
 
Daarom vragen wij al langer dat de Vlaamse overheid structurele maatregelen neemt om kosten te beheersen:
 
 • Maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs Maximumfactuur per studierichting in de tweede en derde graag secundair onderwijs
 • Gratis schoolmateriaal dat nodig is om de eindtermen te behalen in het secundair onderwijs.
 
Ook aan de inkomenszijde voor de gezinnen heeft de Vlaamse overheid nog veel werk voor de boeg:
 
 • Automatische toekenning schooltoelage (jaar na jaar uitgesteld, maar nu beloofd voor schooljaar 2014-2015)
 • Optrekken van de schooltoelage voor de laagste inkomens
 • Schooltoelage afhankelijk maken van de kostprijs per studierichting in tweede en derde graag secundair onderwijs
Lees meer over "Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben"
Brussels Platform Armoede eist structurele aanpak dakloosheid

Brussels Platform Armoede eist structurele aanpak dakloosheid

31/03/2014
Deze winter werden tientallen daklozen bevraagd door het Brussels Platform Armoede (BPA). De Brusselse winteropvang blijkt volgens hen nog steeds ondermaats te zijn. De armoedeorganisaties eisen daarom opnieuw een grondige aanpak van  het Brussels dakloosheidsprobleem. De nachtopvang voor Brusselse daklozen tijdens de voorbije winter was beschamend. Dat blijkt uit een bevraging bij daklozen uitgevoerd door het Brussels Platform Armoede (BPA) dat zeven Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen samen brengt. De belangrijkste bevindingen van de rondvraag werden op de laatste dag van de winteropvang (31 maart) gepresenteerd door de organisatie. Het gebrek aan een kwalitatieve dienstverlening binnen de nachtopvang en het ontbreken van een doordacht beleid rond dakloosheid zijn de belangrijkste pijnpunten die de daklozen naar voor schuiven.

Structurele aanpak

Gregory Cremmerye, de coördinator van het BPA is niet te spreken over de huidige aanpak van dakloosheid. “Deze winter hebben we meerdere malen aan de alarmbel getrokken omdat mensen voor gesloten deuren bleven staan. In een crisissituatie is het normaal dat zo snel mogelijk een oplossing wordt gezocht. Alle discussies over het aantal beschikbare bedden zijn echter naast de kwestie. Er moet een plan komen om dakloosheid terug te dringen. Zo lang mensen rond moeten komen met inkomens onder de armoedegrens en de stijgende huisvestingskost niet aan banden wordt gelegd, blijft het dweilen met de kraan open. We slagen er zelfs niet meer in om gezinnen met kinderen van straat te houden. Alle kinderarmoedeplannen ten spijt.” Het BPA wijst ook de afbouw van bedden in de psychiatrie en het vruchteloos migratiebeleid aan als oorzaken voor dakloosheid. Nu de hectiek van de winter achter de rug is hopen de armoedeorganisaties dat er grondig wordt nagedacht over een structurele aanpak van dakloosheid in de hoofdstad. Samen met de daklozen zelf hebben ze hiervoor aanbevelingen opgesteld.

Paniekvoetbal

Ook deze keer was paniekvoetbal de rode draad tijdens de winteropvang volgens Cremmerye. “Van begin tot eind werd de winteropvang getekend door geklungel en politiek gehakketak. Om  te beginnen is de opvang te laat van start gegaan. Toen bleek dat de opvangcapaciteit bij lange niet voldoende was hebben daklozen meerdere nachten buiten moeten slapen omdat de Brusselse ministers Grouwels en Huytebroeck en de federale staatssecretaris De Block geen overeenkomst bereikten over wie wat zou betalen. Tot tweemaal toe mochten we meemaken hoe de verantwoordelijken elkaar met de vinger wezen.” Om een laattijdige opstart van de volgende winteropvang te vermijden hebben de armoedeorganisaties zakagenda’s gemaakt voor de verantwoordelijke politici om hen aan hun verantwoordelijkheid te herinneren.

Vuil en onveilig

Voor het tweede jaar op rij zijn de bevraagde daklozen niet te spreken over de kwaliteit van de nachtopvang. Het BPA ziet twee positieve evoluties sinds vorig jaar. Daklozen konden deze winter al om 13u een bed reserveren. De voorbije jaren wisten ze pas om 18u of er voor hen een plaats was voor de komende nacht. Daarnaast is het uitgebreide aanbod aan dagopvang een stap vooruit. De algemene evaluatie blijft echter negatief. Problemen op vlak van hygiëne en veiligheid die al jaren aanslepen worden niet aangepakt. Daklozen kunnen nergens hun spullen opbergen en worden vaak het slachtoffer van diefstal, licht Cremmerye toe. De andere grote tekortkoming omschrijft hij als volgt: “Daklozen vrezen ook voor hun gezondheid. Ze worden in te kleine, slecht verluchte ruimtes samengepropt. Het gebrek aan een eigen bed of beddengoed doet overdraagbare ziektes welig tieren bij een bevolkingsgroep die sowieso al een zwakke weerstand heeft. Het gebouw is ook vaak smerig en het sanitair ontoereikend. Wie kan genieten van een warme douche mag zich gelukkig prijzen. Zeker in de winter zou dit geen luxe mogen zijn.” Denkt het BPA dat het er in de toekomst beter aan toe zal gaan? “We merken toch dat in de rest van de sector een besef aan het groeien is dat het zo niet verder kan.”

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Brussels Platform Armoede eist structurele aanpak dakloosheid"
Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken

Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken

31/03/2014
Morgen komt de commissie onderwijs in het Vlaams parlement samen. In het decreet OD XXIV wordt gestemd over een amendement op het inschrijvingsdecreet. Daarin wordt voorgesteld de plicht van de scholen af te schaffen om voor alle studiejaren de capaciteit te bepalen en deze voor de inschrijvingsperiode kenbaar te maken. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor het behoud van de capaciteitsbepaling. Vooral jongeren uit gezinnen waarvan de scholen weten dat er betalingsproblemen zijn en jongeren van buitenlandse afkomst krijgen nu al het makkelijkst een weigering van inschrijvng omdat er geen plaatsen meer zijn. Het Netwerk tegen Armoede vreest dat de afschaffing van de capaciteitsregel de deur helemaal open zet voor geselecteerde inschrijvingen. Wij hopen dat de commissie onderwijs dit amendement wegstemt.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken"
Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede deed in De Tijd een oproep om al in de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse en federale regering budget en maatregelen te voorzien voor armoedebestrijding. De voorbije jaren is gebleken dat het te moeilijk is om tijdens de legislatuur daarvoor een draagvlak te vinden. Prioriteiten zijn onder meer de verhoging van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens en sociale bijsturing van de bevoegdheden die naar Vlaanderen komen, zoals de kinderbijslag en de woonbonus.

Lees hier het artikel in het verkiezingsmagazine van De Tijd.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen"
Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen

Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen

29/03/2014
Op 24 april pakken de Verenigde Verenigingen uit met een lentetop van het brede middenveld in aanloop naar de verkiezingen'. Verenigingen zijn het kloppend hart van Vlaanderen. Dagelijks zetten allerhande verenigingen zich in voor de welvaart, het welzijn en geluk van mensen. Ze maken mee de samenleving, stellen mensen centraal en vragen dat andere samenlevingsmakers dat ook doen. Zo maken verenigingen het verschil in Vlaanderen en bouwen ze aan een samenleving waar 'hart boven hard' staat. Op 24 april maken vele harten voor één keer een vuist.

U vindt hier alle info.
Lees meer over "Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen"
1/3 is de max stelt voor: van 1 tot 4 april - Het huidige huurbeleid is geen cent waard

1/3 is de max stelt voor: van 1 tot 4 april - Het huidige huurbeleid is geen cent waard

28/03/2014
1/3 is de max stelt voor:
 
Van 1 tot 4 april in alle Vlaamse provincies
 
Het huidige huurbeleid is geen cent waard
 
Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en het Vlaams Huurdersplatform voeren, met de steun van heel wat andere organisaties, in de week van 31 maart tot 4 april actie voor een woonbeleid dat huurders de kans geeft op kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Het huidige huurbeleid is voor de drie organisaties geen cent waard. Een overzicht van de acties vindt u onderaan dit persbericht.
 
Een groot tekort aan sociale woningen (100.000 gezinnen op de wachtlijst), krapte op de private huurmarkt en gebrekkige toepassing van de regelgeving en controle voor verhuurders zorgt ervoor dat huurders vaak veel huur betalen voor een woning van slechte kwaliteit, met een ongezonde leefomgeving, slechte isolatie en hoge kosten voor energie. Het armoederisico voor huurders ligt daardoor veel hoger dan bij de rest van de bevolking.
 
Laagste inkomens ergst getroffen
 
Naast de huurprijzen zijn ook de energieprijzen heel hoog. Het zijn net de gezinnen met de laagste inkomens die in de slechtste woningen terecht komen: woningen die gekenmerkt worden door een slechte woon- en energiekwaliteit, wat ook de kosten voor energie en water nog sterker doet oplopen.
 
Het armoederisico voor huurders ligt daardoor veel hoger dan bij de rest van de bevolking. Uit het Groot Woononderzoek dat minister Van Den Bossche liet uitvoeren blijkt dat de helft van de huurders in de private sector meer dan één derde van hun inkomen uitgeven aan woonkosten (zowel huur als energie) en daardoor vaak niet genoeg overhouden om menswaardig te kunnen leven. Een berekening volgens de minimumbudgetmethode leert dat ruim 146.000 huishoudens op de private huurmarkt in Vlaanderen betaalbaarheidsproblemen hebben. In het laagste inkomensquintiel heeft maar liefst 92 % van de private huurders onvoldoende resterend inkomen.
 
Overheid moet ingrijpen
Daarom vraagt het platform 1/3 is de max:
 
 • Huurbeleid dat ernaar streeft om mensen niet meer dan 1/3 van hun inkomen aan wonen te laten besteden
 • 150.000 bijkomende huurwoningen, waarvan de helft sociale woningen;
 • Substantiële huursubsidie voor al wie volgens de minimumbudgetmethode betaalbaarheidsproblemen heeft. Dit moet gepaard gaan met huurprijsregulering;
 • een woonbeleid dat aandacht heeft voor de private huurmarkt, en niet alleen inzet op eigendomsverwerving. Dat kan door de middelen die nu aan de woonbonus worden besteed, anders in te zetten.
 
Om de campagne-eisen bekend te maken houdt het platform op verschillende plaatsen in Vlaanderen actiemomenten in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Een overzicht:
 
 • Dinsdag 1 april: 11 uur, Hasselt (kraakpand Helipoststraat 43B)
In een kraakpand worden politici uitgenodigd om te debatteren over het huidige en toekomstige woonbeleid en een antwoord te geven op de eisen van het platform
 
 • Woensdag 2 april: 10-12 uur, Brugge (Markt)
Sensibiliseringsactie rond een groot Lego-huis
 
 • Donderdag 3 april: 11 uur, Sint-Niklaas (Markt)
 
Marktactie met toespraken en ervaringen van huurders
 
 • Donderdag 3 april: 16.30 uur, Antwerpen (Grote Markt)
Maak kennis met het pop-up immokantoor. 5 politici gingen twee weken op zoek naar private woningen voor kwetsbare huurders. Ze vertellen hun ervaringen
 
 • Vrijdag 4 april: 10 uur (Leuven, zaal Fabota, Ridderstraat 33)
Aftrap 1/3 is de max Vlaams-Brabant. Huurders lichten toe hoe zij overleven op de private huurmarkt, de Huurdersbond duidt met cijfers en politici delen hun ervaringen nadat ze samen met kwetsbare huurders op zoek gingen naar een woning.
 
 
Alle info op www.eenderdeisdemax.be.

Bekijk de reportage op TV Oost over de actie in Wetteren.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad over de actie in Wetteren.

Lees het artikel in Kerk en Leven.

Bekijk de reportage op RTV over de actie in Turnhout.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad over de actie in Sint-Niklaas.
Lees meer over "1/3 is de max stelt voor: van 1 tot 4 april - Het huidige huurbeleid is geen cent waard"
Een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede

Een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede

27/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede, Cera en de Vlaamse overheid werken aan vier projecten ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’. Doelen: geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor mensen in armoede en werken aan de beeldvorming. Het resultaat van de projecten werd op 27 maart toegelicht op de studienamiddag Armoede en geestelijke gezondheid ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’.
 
De cijfers zijn hard: een op vier Belgen krijgt vroeg of laat af te rekenen met ernstige psychische problemen. Een op zeven wordt ooit depressief en vijftien procent van de Belgische bevolking leeft in armoede. Bovendien leven mensen in armoede voortdurend onder stress. Dit maakt hen op vlak van geestelijke gezondheid extra kwetsbaar. Maar ook de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg is voor hen een kritiek punt. Ze vinden moeilijk aansluiting bij het reguliere aanbod.
 
Het Netwerk tegen Armoede, Cera en de Vlaamse overheid werken met de vier projecten ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’ aan het toegankelijker maken van geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede en aan de beeldvorming. Twee jaar lang sloegen op vier plaatsen in Vlaanderen telkens een Vereniging waar armen het woord nemen, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en andere relevante lokale actoren, de handen in elkaar. In elk van de projecten verliet een medewerker van het CGG zijn ‘vast werkterrein’ om in de omgeving van mensen in armoede te werken. Een psycholoog werd ingezet op de nulde en eerste lijn in verschillende contexten (wijkgezondheidscentrum, OCMW, Vereniging waar armen het woord nemen). En personeelsleden uit de geestelijke gezondheidszorg werkten in een Vereniging waar armen het woord nemen in groep samen met mensen in armoede rond geestelijke gezondheid.
 
De belangrijkste conclusies uit de projecten zijn:
 
 • De inzet van een psycholoog op laagdrempelige plaatsen waarmee mensen in armoede vertrouwd zijn, werkt.
 • Groepswerk met mensen in armoede over geestelijke gezondheid, werkt. Voorwaarden zijn dat de aanpak vertrekt vanuit hun noden en sterkten, niet vasthoudt aan een vooraf bepaald stramien en dat het groepswerk samen met de mensen in armoede wordt uitgetekend.
 • Het rechtstreekse contact tussen hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg en mensen in armoede heeft een positieve invloed op de wederzijdse beeldvorming. Eenzijdige ideeën over elkaar worden bijgesteld en het helpt om beter te kunnen werken op maat.
 • Samenwerking binnen en tussen sectoren is nodig en werpt haar vruchten af. Regelmatig onderling contact, vertrouwdheid met elkaars werking, afstemming en taakafspraken, zijn de eerste stappen in een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede.
 • De projecten werken taboedoorbrekend. Geestelijke gezondheid wordt bespreekbaar en krijgt een aanvaardbare plaats in de gemeenschap.
 
Door de drempels te verlagen, een actieve aanpak van knelpunten en een reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, wordt deze toegankelijker voor mensen in armoede.

Lees het opiniestuk in De Standaard van Jozef Corveleyn (KU Leuven), Chantal Van Audenhove (KU Leuven), Paul Verhaeghe (Universiteit Gent) en Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede).

Lees het dossier in Weliswaar.

Lees het artikel in Kerk en Leven.

Lees de schema's uit de uiteenzetting van prof. Paul Verhaeghe.

Bekijk de presentatie van prof. Chantal Van Audenhove.

Bekijk de presentatie van de studienamiddag, inclusief het gedicht.
Lees meer over "Een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede"
Verkiezingen 2014: Haal de werkzoekenden uit de hoek waar de klappen vallen

Verkiezingen 2014: Haal de werkzoekenden uit de hoek waar de klappen vallen

27/03/2014
Werkzoekenden zitten met het huidige Vlaamse en federale beleid voortdurend in de hoek waar de klappen vallen. De activeringsdruk op werkzoekenden wordt verhoogd. Op federaal niveau, werden de uitkeringen beperkt in de tijd of versneld in afbouw en de controle van de beschikbaarheid van werkzoekenden werd opgedreven en verstrengd.  Op Vlaams niveau, zet de VDAB zijn deuren open, niet alleen voor werklozen, maar evenzeer voor werkende werkzoekenden, leefloners, personen op invaliditeit… Tegelijkertijd moest de VDAB besparen op zijn personeel en op zijn dienstverlening, denk aan de afbouw van de werkwinkels.

Op zich is er niets mis mee om werkzoekenden te motiveren en te begeleiden naar een job, ook niet om ze te wijzen op hun plichten en verantwoordelijkheden. Het probleem is echter dat het beleid veel minder oog heeft voor de huidige realiteit van de arbeidsmarkt, de rechten van werkzoekende en werknemer en voor de structurele problemen in onze maatschappij die de zoektocht naar werk of het behoud van een job bemoeilijken. Heel wat werkzoekenden in armoede willen een job maar stoten tijdens hun zoektocht op allerlei drempels: een tekort aan laaggeschoolde jobs, discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt, gebrek aan (betaalbare) kinderopvang, onaangepast openbaar vervoer, geen trajectbegeleiding (op maat), concurrentie met hooggeschoolde afgestudeerden, jobstudenten, gedetacheerden…

Bovendien zijn de eisen op de arbeidsmarkt er niet minder op geworden. De eis naar meer flexibiliteit vertaalt zich in de praktijk naar een opmars van uitzendwerk ( dag- of weekcontracten, tijdelijke of vervangingscontracten), deeltijdse contracten, avond- en weekendwerk…. Voor gezinnen met een lage arbeidsintensiteit ( zie alleenstaanden, invalide partner…) en dus afhankelijk van een laag inkomen, bieden dit soort jobs echter geen uitkomst. Mensen werken dan weliswaar, maar blijven arm.

Daarnaast voelen werkende mensen in armoede de prestatiedruk. Een leven in armoede wordt vaak gekenmerkt door een verwevenheid van problemen, door onvoorspelbaarheid, onzekerheid, acute crisissen… Op bepaalde momenten zet dit ook het functioneren op het werk onder druk. De prestatiedruk laat dit echter nog maar weinig toe. Wie niet mee kan, valt tegenwoordig al snel uit de boot. Uitzendkrachten zijn omwille van hun tijdelijke contracten hier vaak het eerst de pineut van maar meer en meer zien we hetzelfde gebeuren bij vaste arbeidskrachten in de reguliere en zelfs in de sociale economie.

Tegelijkertijd zien we in tijden van budgettaire krapte dat overheden besparen op personeel, via ontslagen, aanwervingsstops, uitbesteding van diensten en dus personeel… Vaak zijn laaggeschoolden hier de dupe hiervan, denk aan het personeel bij de poetsdienst, keuken, onderhoud, afvalophaling, groendiensten, …

Meer werkende armen, meer mensen zonder job, meer mensen in armoede dus. Het Netwerk tegen Armoede vraagt dan ook op de eerste plaats dat de overheid inzet op het behoud en bijkomende creatie van kwaliteitsvolle duurzame jobs voor laaggeschoolden in het reguliere-economische circuit en in de sociale economie binnen de maatwerkbedrijven. Waardig werk is de eerste stap naar een waardig leven. Daarnaast zijn mensen in armoede vragende partij voor een sterke laagdrempelige VDAB zodat mensen in armoede in hun zoektocht naar werk voor hulp en ondersteuning vlot hun weg vinden naar de VDAB. De werkwinkel moet hier een centrale rol in spelen. Dit kan niet vervangen worden door digitale dienstverlening, Mijn Loopbaan, Servicelijn… Verder vragen we de structurele verankering van de trajectbegeleiding op maat van mensen in armoede, waarbij er een integrale aanpak wordt geboden zowel op vlak van werk als welzijn. Dergelijke begeleiding biedt pas echt kansen voor mensen in armoede op een duurzame job en idealiter op een uitweg uit armoede.
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Haal de werkzoekenden uit de hoek waar de klappen vallen"
Laat de geestelijke gezondheidszorg buiten haar muren treden

Laat de geestelijke gezondheidszorg buiten haar muren treden

26/03/2014
Eén op de zeven Belgen wordt ooit depressief en één op de vier krijgt vroeg of laat af te rekenen met ernstige psychische problemen. Het zijn op zich al verontrustende cijfers, maar mensen in armoede zijn in deze statistieken oververtegenwoordigd. Liefst 72 procent van de personen die een beroep doen op een OCMW of op een CAW voelt zich psychisch niet goed. Dat cijfer ligt veel hoger dan bij personen die geen beroep doen op sociale ondersteuning. Verenigingen waar armen het woord nemen krijgen ook steeds meer mensen over de vloer met psychische problemen. Hoog tijd dat de geestelijke gezondheidszorg buiten haar muren treedt.

Lees het opiniestuk in De Standaard van Jozef Corveleyn (KU Leuven), Chantal Van Audenhove (KU Leuven), Paul Verhaeghe (Universiteit Gent) en Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede).
Lees meer over "Laat de geestelijke gezondheidszorg buiten haar muren treden"
Armoede gaat niet met pensioen

Armoede gaat niet met pensioen

25/03/2014
Als je arm bent is het niet zo eenvoudig om plannen te maken voor je oude dag. Het Netwerk tegen Armoede gaf gehoor aan een oproep van de Koning Boudewijnstichting om projecten in te dienen en uit te werken in het kader van deze campagne. Volgens de armoederapporten van de Universiteit Antwerpen kampt ongeveer 15% van de Belgische bevolking met een verhoogd armoederisico. Dit risico stijgt vanaf 65 jaar tot net boven de 20%. Duizenden ouder wordende Belgen zien hun oude dag daarom allesbehalve gerust tegemoet. Hoe stellen ze zich dit concreet voor? En hoe ervaren mensen die al oud en arm zijn dit? Nele Lenaerts van het Netwerk tegen Armoede ging hierover in gesprek met 42 mensen in armoede, waarvan een deel jonger en een deel ouder dan 65 was.

Lees het artikel in Weliswaar.
Lees meer over "Armoede gaat niet met pensioen"
Netwerk tegen Armoede steunt Benny Mee

Netwerk tegen Armoede steunt Benny Mee

25/03/2014
45 organisaties, waaronder het Netwerk tegen Armoede, sluiten een pact met politici voor heldere communicatie en volwaardige participatie, ook en vooral van kwetsbare groepen. Veel mensen vallen uit de boot bij verkiezingscampagnes, alleen al omdat de ze taal van politici niet begrijpen of omdat ze zich gewoonweg niet betrokken voelen. De Benny Mee-coalitie wil daar iets aan doen. Enerzijds zullen zij hun achterban stimuleren om zich goed te informeren over de parlementen (Vlaams, federaal en Europees) waarvoor gestemd wordt, over de standpunten van partijen en kandidaten en om ook na de verkiezingen het beleid mee te blijven opvolgen.

Omgekeerd vragen wij van politici dat ze helder en duidelijk communiceren over hun ambitie, hun overtuiging en die van hun partij, eenduidige en correctie informatie te verspreiden en om ook na de verkiezingen te blijven werken aan een betere participatie van de burger aan het beleid.

Lees er alles over op www.bennymee.be.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt Benny Mee"
Ook als je er niet meer bent, kun je nog veel betekenen in de strijd tegen armoede

Ook als je er niet meer bent, kun je nog veel betekenen in de strijd tegen armoede

24/03/2014
Netwerk tegen Armoede is toegetreden tot het samenwerkingsverband testament.be. Daardoor hebben mensen nu de kans om onze organisatie op te nemen in hun testament. Wie begaan is met de strijd tegen armoede, kan ook na zijn leven nog het verschil maken. Armoedebestrijding gaat over opkomen voor mensenrechten. Een ideaal waar duizenden vrijwilligers en donateurs zich dag in dag uit voor inzetten.
 
Door toe te treden tot testament.be wil het Netwerk tegen Armoede haar sensibilisering voor de armoedeproblematiek in ons land verderzetten en de strijd voeren tegen armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder met nog meer inzet, gedrevenheid en middelen.
 
Meer info over hoe u ons als goed doel in uw testament kunt opnemen, vindt u hier.
Lees meer over "Ook als je er niet meer bent, kun je nog veel betekenen in de strijd tegen armoede"
Balans van armoedebeleid Vlaamse en federale regering

Balans van armoedebeleid Vlaamse en federale regering

24/03/2014
Deredactie.be vroeg het Netwerk tegen Armoede om mee een balans op te maken van het armoedebeleid in Vlaanderen en België. We moeten jammer genoeg vaststellen dat er op alle niveau's meer stappen achteruit dan vooruit gezet zijn.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Balans van armoedebeleid Vlaamse en federale regering"
Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

21/03/2014
Het aantal gezinnen dat in België moeilijk rondkomt, blijft stijgen. Deze cijfers zijn gepubliceerd in het Federaal Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is 1 op 5, in Brussel 1 op 3. Staatsecretaris Maggie De Block reageert op deze schrijnende cijfers met een ware reclamecampagne voor haar 'Nationaal Kinderarmoedeplan'. Bij mensen in armoede roept dit wrange gevoelens op.


Lees het gezamelijke opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en BAPN.
Lees meer over "Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne"
Mensen in armoede willen brede dienstverlening

Mensen in armoede willen brede dienstverlening

20/03/2014
Bestaande hulpverlening is vaak zeer specialistisch georganiseerd. Men vertrekt vanuit één deeldomein en stelt het eigen aanbod aan producten en diensten centraal. Daartegenover staat dat mensen in armoede hun rechten niet kennen, niet weten wat ze van bepaalde organisaties kunnen of mogen verwachten en niet weten waar ze met hun vragen kunnen aankloppen. Recht-Op bracht in 2013 een aantal mensen in armoede samen rond het thema van toegankelijke hulp- en dienstverlening. De groep formuleerde een aantal knelpunten en aanbevelingen met als speerpunt: meer generalistisch sociaal werk.

De ervaringen en aanbevelingen werden samengebracht en gekoppeld aan de wetenschappelijke inzichten van Peter Raymaeckers, onderzoeker verbonden aan het centrum Oases van de Universiteit Antwerpen. Dat resulteerde in een boeiend artikel in Alert.

Lees hier het artikel in Alert.
Lees meer over "Mensen in armoede willen brede dienstverlening "
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen genomineerd voor Prijs voor het Vrijwilligerswerk

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen genomineerd voor Prijs voor het Vrijwilligerswerk

17/03/2014
In moeilijke dagen, bij het overlijden van Patricia, toch ook goed en bemoedigend nieuws voor Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst is met zijn medestandersgroep genomineerd voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk. Uit 174 kandidaturen werden tien nominaties geselecteerd, dus alvast een mooie bekroning!
 
De Prijs voor het Vrijwilligerswerk wil de inzet van vrijwilligers waarderen en initiatieven belonen die op een vernieuwende manier omgaan met al dat engagement. De laureaat krijgt €2.500 uit handen van Vlaams minister-president Kris Peeters. De uiteindelijke winnaar wordt bekroond op woensdag 2 april.
 
Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen genomineerd voor Prijs voor het Vrijwilligerswerk"
Verkiezingen 2014: Meer aandacht en budget voor mensen die huren

Verkiezingen 2014: Meer aandacht en budget voor mensen die huren

15/03/2014
Een geschikte woning vinden is lang niet eenvoudig. Wachten op een sociale woning duurt erg lang. Een private huurwoning vinden is vaak een heel lange en lastige weg, met onzekere uitkomst. Vele mensen in armoede overleven noodgedwongen in slechte woningen, die bovendien grote happen uit hun budget nemen. Anderen vinden dan weer geen woning.
 
De problemen aan de onderkant van de woningmarkt zijn erg groot. De vraag naar betaalbare huisvesting is veel groter dan het aanbod. Bij sociale huisvesting maken de lange wachtlijsten dit duidelijk. Momenteel wachten meer dan 107.000 kandidaat-huurders op een sociale woning. Ook sociale verhuurkantoren kampen met erg hoge wachtlijsten.
 
Huurders met beperkte inkomens moeten noodgedwongen een beroep doen op de private huurmarkt. Ook hier is de vraag naar betaalbare woningen pakken hoger dan het aanbod, met alle gevolgen van dien. Wie met een beperkt inkomen zoekt naar een huurwoning, moet vooral niet kieskeurig zijn.
 
Ongezond en onbetaalbaar
 
De woningen die worden aangeboden zijn voor vele gezinnen te duur. 24% van de huurders leeft in een huishouden waarbij de woonkosten meer dan 40% van het beschikbaar huishoudinkomen bedraagt. De gevolgen blijven niet uit, het aantal uithuiszettingen stijgt jaar na jaar. Voor huurders is een goedkopere woning vinden echter onbegonnen werk. Ook de kwaliteit van huurwoningen laat vaak te wensen over. Zeker in het laagste huursegment lopen energiekosten hoog op, omwille van gebrekkige isolatie of slechte verwarmingsinstallatie. Gezondheidsproblemen omwille van vocht of andere problemen met woonkwaliteit zijn geen uitzondering. Huurders kunnen gebrekkige woonkwaliteit aanklagen, maar blijven wegens gebrek aan alternatief toch leven in woningen die eigenlijk niet zouden mogen bewoond worden.
 
Daarnaast blijft discriminatie schering en inslag. Door de krapte op de private huurmarkt kunnen verhuurders hoge eisen stellen voor ze hun woning willen verhuren. Voor wie er net iets anders uit ziet, geen inkomen uit arbeid heeft of zijn verleden niet mee heeft, is het vaak lang zoeken.
 
Tekort
 
De vele problemen op de huurmarkt zijn geen toeval. Het tekort op de sociale huurmarkt sleept al jaren aan en de geplande inhaalbewegingen zijn nooit voldoende om wachtlijsten echt in te korten. Ondertussen werd de private huurmarkt grotendeels aan zijn lot overgelaten. De overheden in België zetten volop in op eigendomsverwerving en momenteel bezit meer dan drie vierde van de Vlaamse gezinnen een eigen woning. De problemen bij de huurders werden er hierdoor echter niet kleiner op, wel integendeel.
 
Nu belangrijke fiscale maatregelen Vlaams worden, is het hoog tijd om duidelijke keuzes te maken. Wij vragen een woonbeleid dat het recht op wonen voor iedereen garandeert. De inefficiënte woonbonus moet worden hervormd, opdat meer middelen worden vrijgemaakt voor ondersteuning van zij die het echt nodig hebben. Ook de Vlaamse Woonraad gaf in een breed gedragen advies deze marsrichting al aan
 
1/3 is de max

Het Netwerk tegen Armoede roept dan ook, samen met vele andere (huurders-)organisaties, op om echt werk te maken van degelijk huurbeleid. Wij ondersteunen dan ook volop de campagne van het platform “1/3 is de max” (www.eenderdeisdemax.be)
 
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Meer aandacht en budget voor mensen die huren"
Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

14/03/2014
Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Lieten, de armoedetoets definitief te verankeren in het Vlaams beleid.  De armoedetoets moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving. 

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Steunpunt Armoedebestrijding (VLAS) spelen hierbij een cruciale rol. Concreet wordt de input van die beide soorten ‘kennis’ bijeengebracht in een document dat bij het voorstel van beslissing wordt gevoegd, zodat de toets mee onderwerp wordt van het publieke debat.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, is blij dat deze belangrijke prioriteit uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding helemaal afgerond is.  “Met het structureel maken van de armoedetoets gaan beleidsmakers reeds voor het nemen van de beslissing weten of hun maatregel effectief armoedebestrijdend is.”

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen"
Pionier Patricia Stepman onverwachts overleden

Pionier Patricia Stepman onverwachts overleden

14/03/2014
Deze week is Patricia Stepman onverwachts overleden. Patricia stond mee aan de wieg van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst  en gold als een belangrijke pionier en een gerespecteerde stem in het Netwerk tegen Armoede, waar ze ook deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. Ze engageerde zich ook volop in de werkgroep energie en armoede en binnen het BAPN, het Belgische armoedenetwerk.

Wij kennen Patricia als een zeer betrokken persoonlijkheid, die haar eigen kennis en ervaring ten dienste wilde stellen van de strijd tegen armoede. Ze ging voorop in de strijd voor een betere wereld voor mensen in armoede. Die herinneringen aan Patricia zullen we blijven koesteren, ook door dat engagement verder te zetten. Nu laat ze een grote leegte achter. Niet alleen in Aalst, maar bij alle verenigingen waar armen het woord nemen. Ons medeleven gaat uit naar degenen die haar het dierbaarst waren, niet in het minst alle vrijwilligers en medestanders van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.
Lees meer over "Pionier Patricia Stepman onverwachts overleden"
Werk- en zorgdecreet is geen verankering van werk- en welzijnstrajecten

Werk- en zorgdecreet is geen verankering van werk- en welzijnstrajecten

12/03/2014
Vandaag organiseerde de Commissie Werk en Sociale Economie een hoorzitting over het voorstel van decreet ‘de werk-en zorgtrajecten.’ Dit decreet zou de huidige werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede structureel verankeren. Ook het Netwerk in Armoede was vertegenwoordigd op de hoorzitting om haar standpunt over dit decreet toe te lichten.

Het Netwerk tegen Armoede ziet fundamentele verschillen tussen de huidige werk- en welzijnstrajecten en de nu voorgestelde werk- en zorgtrajecten.  In die zin konden we niet anders dan besluiten dat de Vlaamse overheid zijn belofte in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding om de werk -en welzijnstrajecten voor mensen in armoede structureel te verankeren, niet waarmaakt met dit werk- en zorgdecreet.

Bovendien hebben we fundamentele bedenkingen bij de voorgestelde werk- en zorgtrajecten, die naast MMPP’s bedoeld zijn voor mensen in armoede voor wie betaalde arbeid tijdelijk niet mogelijk is. We zijn niet overtuigd dat het de meest kwaliteitsvolle en effectieve begeleiding biedt om mensen in armoede voor te bereiden op betaald werk.

Lees hier de volledige nota van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Werk- en zorgdecreet is geen verankering van werk- en welzijnstrajecten"
Ocmw's vragen optrekking leefloon tot armoedegrens

Ocmw's vragen optrekking leefloon tot armoedegrens

12/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verheugd op de oproep van alle ocmw's om het leefloon te verhogen tot de armoedegrens. Een sterk signaal. Sinds 17 oktober vorig jaar voert het Netwerk tegen Armoede campagne om alle uitkeringen en inkomens te verhogen tot de armoedegrens. Niet alleen het leefloon (€817 voor een alleenstaande, €1.089 euro voor een gezin) is veel te laag, ook heel wat andere uitkeringen en inkomens zijn ruimschoots onvoldoende om waardig van te leven (onder meer invaliditeit, werkloosheidsuitkeringen, ...). Wij willen dus nog een stap verder gaan en alle inkomens en uitkeringen verhogen tot de armoedegrens.

Teken de petitie.
Lees meer over "Ocmw's vragen optrekking leefloon tot armoedegrens"
Netwerk tegen Armoede waarschuwt voor ondoordachte hervorming van kinderbijslag

Netwerk tegen Armoede waarschuwt voor ondoordachte hervorming van kinderbijslag

12/03/2014
De kinderbijslag zal na de verkiezingen in mei hoog op de politieke agenda staan. Als gevolg van de staatshervorming komt hij naar Vlaanderen en in Brussel naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het Netwerk tegen Armoede dringt aan op een hogere kinderbijslag voor kwetsbare gezinnen, maar waarschuwt ook voor ondoordachte plannen.

Lees ons standpunt over de toekomst van de kinderbijslag in de Gids op Maatschappelijk Gebied.

Lees ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede waarschuwt voor ondoordachte hervorming van kinderbijslag"
Vlaamse Woonraad vraagt versterkt recht op wonen

Vlaamse Woonraad vraagt versterkt recht op wonen

12/03/2014
Ruim twintig jaar nadat het recht op wonen werd ingeschreven in de Belgische Grondwet, blijkt dit grondrecht lang niet voor iedereen verwezenlijkt. Denk maar aan de vele daklozen of gezinnen die leven in woningen van slechte kwaliteit. De Vlaamse Woonraad, waar het Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt, werkte een advies uit dat dat grondrecht toch meer gegarandeerd moet maken. Afgelopen dinsdag werd het advies voorgesteld tijdens een studienamiddag.

Lees hier het volledige advies en de presentaties bij de studienamiddag.
Lees meer over "Vlaamse Woonraad vraagt versterkt recht op wonen"
Jeugdwerk voor jongeren in armoede

Jeugdwerk voor jongeren in armoede

11/03/2014
Op 11 maart presenteerde Uit de Marge het boek ‘kwetsbare vrije tijd; uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid’.
Het boek schetst een beeld van de evenwichtsoefening voor jeugdwerk tussen de jongeren, hun vrije tijd en de onvrije tijd die moet worden ingevuld.
Carolien Patyn (Netwerk tegen Armoede) en Jan Deduytsche (Uit de Marge) schreven een artikel over het beleidsparticipatietraject met een 20-tal jongeren in armoede.
 
Jeugdwerk voor jongeren in armoede

Jongeren in armoede zijn meestal ondervertegenwoordigd in het mainstream jeugdwerk zoals jeugdbewegingen. Werken met jongeren in armoede vereist een andere benadering. Veel verenigingen waar armen het woord nemen, doen ook een aanbod aan kinderen en jongeren. Uit sommige van die initiatieven groeiden specifieke jongerenwerkingen voor jongeren in armoede.  
 
De jongeren hebben vaak een gelijkaardige achtergrond, en vinden en herkennen elkaar in de jongerenwerking. De meesten volgen beroeps- of buitengewoon onderwijs maar voelen zich er niet op hun plaats. Sommigen worden gepest op school. Degenen die niet meer schoolplichtig zijn, hebben het moeilijk om werk te vinden of moeten zich tevreden stellen met tijdelijke jobs. Ook thuis hebben ze het niet gemakkelijk. Enkelen moeten geregeld een ander onderkomen zoeken. Bovenal worden ze vaak geconfronteerd met vooroordelen, zowel van sommige dienst- en hulpverleners als van doorsnee mensen die ze kruisen op straat of in de winkel.

Ankerpunten
 
De specifiek op hun noden afgestemde jongerenwerking blijkt vaak één van de weinige ankerplaatsen die overblijven voor kinderen en jongeren in armoede. Er wordt niet alleen naar hen geluisterd maar ze ontmoeten er ook anderen die gelijkaardige ervaringen hebben. Ze mogen er zichzelf zijn, kunnen er op hun ritme een bijdrage leveren en zelfvertrouwen opbouwen. Deze opdracht stopt niet aan de deur van de werking of binnen de vrije tijd van de jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen zodat ze hun leefomgeving mee vorm kunnen geven, betekent ook hen helpen om bruggen te slaan naar andere diensten en organisaties. Dit is belangrijk opdat ze het aanbod mee kunnen bepalen en zich opnieuw verbonden voelen met de samenleving waarin ze opgroeien.
 
Vanaf het voorjaar 2009 tot eind 2013 ondersteunde de Vlaamse overheid een achttal jeugdwerkingen met kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Sinds 2014 zijn deze werkingen aangewezen op lokale middelen, waarvoor verwezen wordt naar de gestegen trekkingsrechten voor jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jeugd. Niet alle werkingen werden echter overgenomen door de lokale besturen, en bovendien zijn de noden veel groter dan het tiental werkingen die nu met veel moeite en engagement het hoofd boven water proberen te houden.
 
 Beleidsdialoog met jongeren in armoede?
 
Sinds 2011 gaan een 20-tal jongeren uit 6 verschillende werkingen in rechtstreekse dialoog met verschillende beleidsmakers. Dit traject wordt ondersteund door het Netwerk tegen Armoede en Uit de Marge, en kadert in het Permanent Armoede
Overleg, een opdracht van het Netwerk tegen Armoede.
 
Kinderen en jongeren vertellen jeugdwerkers die hun vertrouwen genieten verhalen over wat ze meemaken. Sommige kinderen en jongeren worden in hun vrije tijd, op school of op zoek naar werk keer op keer geconfronteerd met negatieve ervaringen, waardoor ze zich onbegrepen en uitgesloten voelen. Jongerenwerkers willen iets doen met de signalen die ze binnenkrijgen, jongeren willen hun stem laten horen.

Ontmoetingen met ministers en onderwijskoepels
 
In de loop van 2 jaar werden binnen het traject standpunten, eisen en voorstellen verzameld van jongeren in armoede over diverse thema’s die ze zelf naar voor schoven als belangrijk; onderwijs, werk, wonen, gezondheid, eenzaamheid, vrije tijd, stress.. Er vonden rechtstreekse ontmoetingen plaats met de Minister van Jeugd en Onderwijs, de onderwijskoepels. Hun eisen worden binnenkort gebundeld in een videoboodschap, waar de verschillende jongerenwerkingen mee aan de slag kunnen in hun dialoog met het beleid. 
 
Het bijzondere aan dit traject is dat de jongeren zélf nog steeds vragende partij zijn om het verder te zetten. Te vaak worden nieuwe participatietrajecten en -structuren in het leven geroepen, die ondanks goede bedoelingen een kort leven beschoren zijn. Te vaak doet men een beroep op dure theorieën en methodieken in plaats van kinderen en jongeren op te zoeken in hun leefwereld, naar hen te luisteren en met hen in gesprek te gaan. Het permanent verticaal armoede-overleg Jeugd is rechttoe rechtaan. De jongeren willen in eerste instantie ernstig genomen worden als gesprekspartner. Het bijeenbrengen van de jeugdwerkingen binnen het opzet van het permanent verticaal armoede-overleg blijkt te werken.
De jongeren vinden het belangrijk om te vertellen over hun ervaringen en standpunten. Ze zijn zich ervan bewust dat er veranderingen nodig zijn om dienst- en hulpverlening beter te laten aansluiten bij hun vragen en noden.

Van een oor bieden naar een stem geven
 
Het traject illustreert de troef van jongerenwerkingen voor jongeren in armoede, ingebed of in partnerschap met verenigingen waar armen het woord nemen. De stap van jongeren een oor bieden naar jongeren een stem geven, is dan snel gezet.
 
Meer info over het beleidsparticipatietraject: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
 
Boek ‘Kwetsbare vrije tijd’ bestellen: http://www.uitdemarge.be/p527
Lees meer over "Jeugdwerk voor jongeren in armoede"
Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsprotest tegen beperking inschakelingsuitkeringen

Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsprotest tegen beperking inschakelingsuitkeringen

10/03/2014
Maandag 10 maart voerden de drie vakbonden actie tegen de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkeringen). Het Netwerk tegen Armoede sluit zich aan bij het vakbondsprotest. Positief ook dat heel wat lokale mandatarissen van de federale regeringspartijen de actie steunen.
 
In 2012 besliste de federale regering om de inschakelingsuitkering te beperken in de tijd. Na 3 jaar wordt ze koudweg beëindigd. Wie dan nog geen job heeft, verliest zijn uitkering en valt, in het beste geval, terug op een leefloon. Vanaf 1 januari 2015 zullen de eerste mensen hun uitkering beperkt zien in de tijd. Veelal mensen die veel inspanningen gedaan hebben om een job te zoeken, want wie een inschakelingsuitkering krijgt, wordt zeer strikt opgevolgd door de RVA. Na twee negatieve evaluaties volgt al een schorsing van 6 maand. Maar zelfs wie alleen maar positieve evaluaties krijgt, maar bijvoorbeeld van de ene interimjob naar de andere doorverwezen wordt of slechts deeltijds werk vindt (en daardoor te weinig arbeidsdagen opbouwt voor een werkloosheidsuitkering) verliest toch zijn inschakelingsuitkering na 3 jaar. Het is de kortste weg richting armoede.
 
55.000 mensen dreigen in 2015 slachtoffer te worden van deze maatregel. Onder de slachtoffers vallen niet alleen jongeren die omwille van de crisis moeilijk aan de bak geraken, ook hun ouders of partner zullen het moeten rooien met minder. En niet te vergeten:  mensen die al langer werken op onze arbeidsmarkt maar veelal in precaire jobs (korte, tijdelijke, deeltijdse contracten) en alleenstaande ouders die er alleen voor staan en met de beste wil van de wereld trachten de zorg voor hun kinderen te combineren (met vaak dan deeltijds) werk. Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onbegrijpelijk.
De beperking in de tijd zal de jeugdwerkloosheid niet doen afnemen en verschuift het probleem alleen maar naar de ocmw’s. Die zien al een stijgend aantal mensen op hen afkomen voor aanvullende financiële steun (onder andere door de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen). De druk op onze lokale besturen zal door deze maatregel alleen maar groter worden. Bovendien vrezen wij dat dit de deur open zet naar de beperking in de tijd van andere uitkeringen. Een gevaarlijke evolutie die grote sociale gevolgen kan hebben.

Verstrengde toegang
 
Het Netwerk tegen Armoede verzet zich niet alleen tegen de beperking in de tijd, maar ook tegen de verstrengde toegang. Jongeren moeten een jaar wachten op hun inschakelingsuitkering, maar tijdens die periode wordt hun werkbereidheid al streng geëvalueerd. Pas na 2 positieve evaluaties (na de 7de en de 11de maand van de beroepsinschakelingstijd, de wachttijd) krijgen ze recht op een inschakelingsuitkering. Wie dat niet kan voorleggen, ziet zijn recht uitgesteld tot er wel 2 positieve evaluaties zijn. Jongeren in een kwetsbare maatschappelijke positie, die er alleen voor staan,die een moeizame zoektocht naar werk ondervinden, die minder goed zijn in het vastleggen van afspraken en bijhouden van bewijsmateriaal, die soms tijdens crisismomenten andere zaken aan hun kop hebben dan de zoektocht naar werk, die zullen  sneller, vaker en langer uitgesloten zullen worden van een uitkering. Een uitkering die net voor hen de noodzakelijke stabiliteit kan bieden, om een job te vinden.
 
Daarom zullen verenigingen waar armen het woord nemen maandag actie voeren samen met de drie vakbonden. De acties vinden plaats in Gent, Mechelen, Turnhout, Genk, Brussel en Antwerpen.
 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt vakbondsprotest tegen beperking inschakelingsuitkeringen"
Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren

Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren

9/03/2014
Youssef, Suzy, Jorg en Aldo spelen samen in een rockbandje. Ze mogen zelfs optreden op het schoolfeest! Maar wanneer de grote dag er is, komt Youssef niet opdagen. Zijn vrienden gaan naar hem op zoek. Hij lijkt spoorloos verdwenen. Ze komen in steeds vreemdere situaties terecht. Wanneer ze Youssef uiteindelijk terugvinden, blijkt dat hij een groot geheim met zich meedraagt…
 
Een spannend stripverhaal over kinderen zonder papieren. En over hoe het is om ‘illegaal’ in België te leven.
 
De strip maakt deel uit van een educatief pakket, bedoeld voor de derde graad lager onderwijs. De strip kan voor de hele klas in gedrukte vorm worden aangekocht, maar kan ook op de website of klassikaal gelezen worden.
Na het lezen van de strip kan met het educatief pakket gewerkt worden. Binnen vier thema’s wordt hier verder op de inhoud van de strip ingegaan.
·        Waarom migreren mensen?
·        Wat betekenen die ‘papieren’ nu juist?
·        Wat wil het concreet zeggen om zonder papieren in België te moeten leven?
·        En waarom komen zo veel mensen zonder papieren in de armoede terecht?
 
Hapklaar lesmateriaal, teksten en spelletjes om in de klas mee aan de slag te gaan!
 
Het educatief pakket, de strip en meer achtergrondinformatie zijn te downloaden op www.hetgeheimvanyoussef.be. U vindt er ook meer info over het bestellen van de strips.

Het geheim van Youssef is een initiatief van de Beweging voor Kinderen zonder Papieren en minderhedencentrum De8. Tekst: Dirk Nielandt. Tekeningen en kleur: Sam mampaey. Educatief pakket: Jan Tilley. Lay-out en vormgeving: Nance Buys. Met de steun van Koning Boudewijnstichting en Bond Zonder Naam.
Lees meer over "Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren"
Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen

Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen

8/03/2014

Mensen in armoede zijn er vaak van overtuigd dat cultuur ‘niets voor hen is’, dat het toch te duur is (wat vaak ook de realiteit is) en dat ze wel andere katten te geselen hebben. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien en om het sociaal isolement te doorbreken dat onvermijdelijk met een leven in armoede gepaard gaat.

Recht op vrijetijdsparticipatie is een grondrecht, eentje waar het Netwerk tegen Armoede al lang intensief rond werkt. Met succes, zo blijkt. Na jarenlang op de barricaden staan worden eindelijk stappen vooruit gezet in het recht op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

In de regio Aalst loopt sinds 2011 een pilootproject rond de Uitpas, in nauwe samenwerking met 2 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede: Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere. Cultuurnet Vlaanderen en het Netwerk zelf trokken mee dit pilootproject.

Geen stigmatisering

De Uitpas kan gebruikt worden door alle inwoners, dus niet alleen wie onder een bepaalde inkomensgrens zit, om stigmatisering te vermijden. Mensen in armoede krijgen wel kortingen met hun Uitpas, maar aan de balie van het cultureel centrum of bij de aankoop van toegangstickets voor een kindernamiddag tonen ze net dezelfde Uitpas als om het even wie.

De cijfers liegen er niet om. Na een jaar steeg het aantal pashouders aan kansentarief in de betrokken gemeenten met 15 %, terwijl de voorloper, de Kansenpas, al 15 jaar bij de doelgroep gepromoot werd. Een veralgemeend systeem werkt duidelijk veel laagdrempeliger en vergemakkelijkt de toegang.

Actieve toeleiding en begeleiding even noodzakelijk

Maar de Uitpas is slechts een instrument om de toegang tot vrijetijdsinitiatieven voor mensen in armoede te verbeteren. Daarnaast werd nauw samengewerkt met Mensen voor Mensen en Ommekeer om mensen actief naar evenementen en activiteiten te leiden. Lagere prijzen en een goed werkend passysteem zijn broodnodig, maar zullen op zich maar weinig mensen in armoede helpen om hun recht op cultuurbeleving waar te maken. Actieve toeleiding en begeleiding zijn even noodzakelijk. Mensen gaan, zeker in de beginfase, liefst in groep naar een concert, een theaterstuk of een pleinevenement en dat onder gelijken, met mensen die ze kennen en vertrouwen.

De Uitpas in de regio Aalst is onmiskenbaar een succesverhaal. Daarom eist het Netwerk tegen Armoede dat de Uitpas over heel Vlaanderen uitgerold wordt. Daarnaast moeten er middelen worden vrijgemaakt voor verenigingen waar armen het woord nemen om mensen te leiden tot vrijetijdsparticipatie. Er is ook nood aan een substantieel kortingssysteem voor mensen in armoede (maximaal 20 % van de normale toegangs- of deelnameprijs). De kostprijs wordt door KPMG geraamd tussen de €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens het Netwerk Tegen Armoede moet dat budget niet integraal van cultuur komen, maar moeten ook andere departementen (sport, jeugd, onderwijs, welzijn en toerisme) hier hun verantwoordelijkheid nemen.

Vrijetijdsparticipatie is namelijk een recht, geen luxe.

Lees meer over "Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen"
Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede

Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede

2/03/2014
3 zelforganisaties binnen het IC Oost-Vlaanderen (Internationaal Comité) werken al 1.5 jaar rond het thema gekleurde armoede, een project in samenwerking met Cera en het Netwerk tegen Armoede. Op 1 maart organiseerden ze in Sint-Niklaas een publieksmoment om hun bevindingen te delen en externe partners uit te dagen om mee na te denken. Er waren verschillende andere IC-delegaties aanwezig en verder ook heel wat diversiteitsmedewerkers en geïnteresseerden die bereid zijn zich op een zaterdagvoormiddag mee te buigen over armoede en sociale uitsluiting bij ECM (etnisch culturele minderheden).

De 3 groepen gaven een presentatie van hun project, die alle drie te maken hebben met taal en opvoeding. Zo is er Tourikia, een organisatie in Temse die getrokken wordt door twee gedreven Marokaans-Belgische vrouwen. Ze zijn al lang aan de slag en grepen het project gekleurde armoede aan om te starten met een leesgroepje voor kinderen. Ze zochten ook toenadering tot de bib en kwamen tot een dialoog die nog volop haar vruchten aan het afwerpen is (de aanschaf van tweetalige boeken, een kennismaking tussen bib en een publiek dat er van overtuigd was dat de bib niets voor hen was etc.).

Daarnaast is er de groep van Vrouwen van Albanese gewesten in St-Niklaas zelf. Aan de start van het traject stelden ze veel vragen over tweetalige opvoeding, (v)erkenning van je eigen cultuur,… uiteindelijk werkten ze toe naar een toneelstuk in samenwerking met Vorming+ over Albanië waarbij ze poëzie en muziek gebruikten samen met hun kinderen.

Tenslotte is er de Leerschakel in Zele, zij organieren huiswerkbegeleiding met vrijwilligers. Binnen dit traject zetten zij ook info en spreekavonden voor ouders over het functioneren van de scholen.

De voormiddag bleef echter niet bij een presenatie, er was ook volop tijd om uit te wisselen, ervaringen mee op tafel te leggen en vooral, om elkaar te leren kennen. Vele van de externe partners werken in dezelfde regio en zijn net op zoek naar een heel concrete insteek vanuit een groep die zij vanuit de eigen werking minder gemakkelijk bereiken.

Het publieksmoment werd afgesloten met een receptie, waar ook geklonken werd op het feestjaar van IC. Zij bestaan immers 25 jaar! Voor de groepen uit het traject was het geen afsluiter maar wel een geslaagd tussentijds toonmoment en een aanmoediging om de stap naar buiten te zetten en externe partners mee aan te spreken in de strijd tegen sociale uitsluiting.
Lees meer over "Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede"
Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen

Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen

28/02/2014
Voor ouders in armoede is de stap naar het CLB niet vanzelfsprekend. Ze ervaren drempels naar het CLB. De CLB-medewerkers van hun kant, zijn zich hier niet altijd van bewust. Waardoor beide partijen elkaar niet altijd even goed begrijpen. Ouders in armoede van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst maakten zelf cartoons over hoe ze dat ervaren. De cartoons laten CLB-medewerkers stilstaan bij de drempels die ouders in armoede moeten overwinnen. Zo hopen ouders mee de kloof te overbruggen.
 
De cartoons zijn samengebracht in een aantrekkelijke brochure. Die gaat ook gepaard met een stappenplan voor clb-medewerkers om beter te communiceren met kwetsbare ouders en hun kinderen.
 
U vindt alle info hier.
Lees meer over "Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen"
Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts

Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts

27/02/2014
De derdebetalersregeling blijft een belangrijke eis van het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Deze regeling kan een antwoord bieden voor de steeds groter wordende groep mensen die gezondheidszorg uitstelt omwille van financiële redenen.  Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform pleiten voor een automatische en algemene derdebetalersregeling bij de huisarts, om definitief komaf te maken met de discussie wie allemaal recht zou hebben op deze regeling.  In de toekomst is zo'n automatische derdebetalersregeling zelfs wenselijk zijn binnen de volledige eerstelijnszorg.
 
Geen groep proberen af te bakenen

Een automatische en algemene derdebetalersregeling bereikt iedereen die het nodig heeft. De groep mensen die gezondheidszorg nu uitstelt laat zich niet makkelijk afbakenen.

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld, maar nog niet de helft van wie hier recht op heeft, vraagt dit statuut effectief aan. Onwetendheid speelt een rol. Verder vormen ook schaamte, het papierwerk, een hoofd vol andere zorgen... drempels.

Er zijn alleenstaande ouders, personen met hoge medische kosten en andere gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de maand. Hun inkomen lijkt niet zo laag en ze hebben geen ‘sociaal statuut’ maar het besteedbaar inkomen ligt na eventuele afbetaling van schulden, huur- en energiekosten dikwijls een flink stuk lager. Wanneer zij bij de dokter enkel het remgeld moeten betalen zijn zij dus zeker geholpen.
Tenslotte zullen ook de mensen die  nu probleemloos kunnen betalen ook gebaat zijn met een eenvoudiger regeling: zo hoeven ze het terugbetaalde deel niet meer voor te schieten.

Een van de voordelen van een algemene derdebetalersregeling is dat je stigmatisering vermijdt. Iedereen betaalt dan enkel het remgeld bij de dokter. Vele mensen willen immers de stempel ‘arm' niet krijgen of willen niet dat hun zorgverstrekker weet dat ze het financieel moeilijk hebben. Dit is meteen een van de verklaringen voor het feit dat mensen nu niet naar de toepassing van het derdebetalerssysteem vragen.

Prioriteit aan een toegankelijke eerste lijn !

Iedereen moet gewoon naar de dokter kunnen gaan wanneer dat nodig is. De eerstelijnsgezondheidszorg moet voelbaar toegankelijker worden. De overheid geeft met de derdebetalersregel het signaal dat de eerstelijnsgezondheidszorg en niet de spoed of de specialist de toegangspoort is tot gezondheidszorg. België is een van de weinige landen waar de derdebetalersregeling niet algemeen wordt toegepast. Nochtans vermijd je toekomstige hogere kosten indien mensen hun eerste doktersadvies bij de huisarts krijgen, en niet noodzakelijk bij de gespecialiseerde arts die ze misschien niet nodig hebben. Voorbeelden uit onze buurlanden leren ons eveneens dat de invoering van een derdebetalerssysteem niet leidt tot overconsumptie, in tegenstelling tot wat critici beweren.

Minder administratieve rompslomp

De kritiek van artsen en gebruikers op het huidige derdebetalerssysteem  is voor een deel terecht. De artsen klagen over ‘onduidelijke regels', ‘laattijdige betaling' en ‘teveel administratief werk'. Een algemene, automatische derdebetalersregeling vermindert het administratief werk voor iedereen: artsen én gebruikers. Willekeur wordt vermeden. Patiënten zullen het klevertjes plakken en het binnenbrengen van attesten bij de mutualiteit niet missen. En voor de betaalbaarheid van het systeem maakt het geen verschil.

Opgelost op 1 januari 2015?

Vanaf 1 januari 2015 zou de federale regelgeving er voor zorgen dat alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming via de derdebetalersregeling geholpen worden.  Ook in Vlaanderen werkt men aan regelgeving om binnen de eerste lijn systematisch de derdebetalersregeling (of het forfaitair systeem) toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Bij deze roepen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform dan ook nogmaals op om in onze eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen via een automatische derdebetalersregeling te werken!

Beluister de reportage in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts"
Doucheflux mag pand in Brusselse Veeartsenstraat toch renoveren

Doucheflux mag pand in Brusselse Veeartsenstraat toch renoveren

26/02/2014
Na een ultieme oproep mag Doucheflux dan toch een pand renoveren in de Brusselse Veeartsenstraat om er douches, kastjes en andere sanitaire voorzieningen in onder te brengen. Aanvankelijk was het Anderlechtse schepencollege weigerachtig om een stedenbouwkundige vergunning toe te kennen, maar nu ging het gemeentebestuur toch overstag. Goed nieuws voor Doucheflux en ook en vooral voor de daklozen die nu iets meer mogelijkheden krijgen om spullen op te bergen en zich te wassen. De organisatie kan wel niet op enige financiële steun rekenen om de renovatie tot een goed einde te brengen.
Lees meer over "Doucheflux mag pand in Brusselse Veeartsenstraat toch renoveren"
20 jaar recht op wonen, een lege doos

20 jaar recht op wonen, een lege doos

25/02/2014

27 februari 1994 : België neemt het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet :  « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting».
Voor de verenigingen was dit een belangrijke stap die hoop gaf : de overheid engageerde zich om meer inspanningen te leveren om de woonsituatie van de Belgen te verbeteren. Het streefdoel was een degelijke,  betaalbare woning met woonzekerheid, voor iedereen.
 
25 februari 2014 : 20 jaar later moeten diezelfde verenigingen vaststellen dat de situatie op het vlak van wonen er niet beter is op geworden.  Het beleid van federale en gewestelijke regeringen slaagt er onvoldoende in om de huisvestingscrisis een einde toe te roepen..  Een huisvestingscrisis die in de eerste plaats de gezinnen met een laag inkomen treft.
 
Art. 23 van de Belgische Grondwet is voor te veel mensen een lege doos.  Het recht op wonen is voor hen onbereikbaar.
 
Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen kwamen vandaag samen, om deze belangrijke verjaardag in herinnering te brengen, maar vooral om op te roepen om dringend werk te maken van degelijk en betaalbaar wonen voor iedereen.
 
Vandaag 25 februari 2014 hebben de verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organisaties die strijden tegen armoede en experten in aanwezigheid van de 3 gewestministers van huisvesting een ijssculptuur onthuld die symbool staat voor het fragiele recht op wonen. 
De ijssculptuur staat in de koer van La Fonderie, Ransfortstraat 27 in Molenbeek.
Foto’s zijn bij ons verkrijgbaar.
 
De verenigingen hebben de drie Ministers van Huisvesting, maar ook de federale overheid opgeroepen om een sociaal woonbeleid te voeren dat prioritair aandacht heeft voor gezinnen met een laag inkomen.
Het eisenpakket vindt u op pg 2 van dit persbericht.
 
Associations signataires / partenaires de l’action :
Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat/Brusselse Bond voor het Recht op Wonen - Solidarités Nouvelles -
Vlaams HuurdersPlatform - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté - Samenlevingsopbouw - Brussels Platform Armoede - Netwerk tegen armoede.
 
 
De eisen van de verenigingen
 
Op het niveau van de Gewesten : 
 
 1. Veel meer openbare woningen van sociale aard voor gezinnen met beperkte inkomens
 
De drie Gewesten hebben een tekort aan openbare woningen van sociale aard om de vraag naar betaalbaar wonen op te vangen. Daarom roepen we de gewesten op om nog meer middelen in te zetten voor de realisatie, via nieuwbouw en renovatie, van openbare woningen van sociale aard voor de gezinnen  met beperkte inkomens.  Deze duurzame en structurele oplossing beschouwen we als prioritair.
 
 1. Betaalbaarheid en toegang tot de private huurmarkt verbeteren :
  • een omkadering van de huurprijzen via de invoering van objectieve huurprijzen en premies die verhuurders moeten aanzetten om degelijke woningen te verhuren aan een redelijke prijs, plus sancties voor wie dat niet doet.
  • de huurprijsomkadering gaat samen met een algemene huurtoelage voor gezinnen met beperkte inkomens , zodat de woonkost maximum 1/3 van het gezinsinkomen bedraagt.
  • de invoering van een centraal, publiek huurwaarborgfonds
 
 1. Een geleidelijke, maar grondige hervorming van de fiscale woonbonus die er moet toe bijdragen dat financiële ondersteuning gaat naar de gezinnen met beperkte inkomens en naar huurgezinnen.
 
Op Federaal niveau :
 
 1. Ratificatie van artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest.
Dit artikel 31 luidt: “Teneinde de onbelemmerde uitoefening te waarborgen van het recht op huisvesting, verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen te nemen die tot doel hebben:
1. de toegang tot menswaardige huisvesting te bevorderen;
2. de kans om dakloos te worden te voorkomen en te beperken, teneinde die dreiging geleidelijk aan weg te werken;
3. de huisvestingskosten haalbaar te maken voor personen die niet over voldoende middelen beschikken.”
 
Met de ratificatie geven de federale regering en de gewestregeringen het signaal dat ze het recht op menswaardige huisvesting serieus  nemen.
 
 
 1. Fiscale maatregelen die kwalitatief en betaalbaar wonen bevorderen :
  • Belasting van de reële huurinkomsten via de personenbelasting met de bedoeling verhuurders aan te moedigen om degelijke woningen te verhuren aan redelijke prijs.
  • BTW-voet van 6% voor de woningbouwprojecten van alle operatoren met een sociaal doel die als doelpubliek de gezinnen hebben met een beperkt inkomen.
 
 1. Blijvende gratis en kwaliteitsvolle toegang tot juridische bijstand voor wie zijn rechten wenst te verdedigen en daar de financiële middelen voor ontbeert. Geef huurdersorganisaties de bevoegdheid (en de nodige omkadering) om hun leden te vertegenwoordigen voor de rechtbank.
Lees meer over "20 jaar recht op wonen, een lege doos"
Doucheflux wil sanitaire voorzieningen aanbieden in Veeartsenstraat aan Brussel-Zuid

Doucheflux wil sanitaire voorzieningen aanbieden in Veeartsenstraat aan Brussel-Zuid

24/02/2014
Doucheflux is een organisatie die aan daklozen elementaire basisbehoeften wil aanbieden, zoals douches, toiletten, kleding wassen en kluisjes om waardevolle spullen in op te bergen. Momenteel bestaat daar een schrijnend gebrek aan. Dat erkent ook de overheid. Daarnaast probeert Doucheflux ook activiteiten te organiseren die mensen opnieuw eigenwaarde en zelfvertrouwen geven en proberen ze mensen door te verwijzen naar professionele hulpverlening. De vzw haalt zijn financiering volledig uit private bijdragen.

Momenteel heeft Doucheflux plannen om een gebouw te renoveren in de Veeartsenstraat, vlakbij het station Brussel-Zuid. Het is nog wachten op een stedenbouwkundige vergunning, maar daar dreigt net een probleem. De bevoegde bemiddelingscommissie heeft zich 'algemeen onthouden', waardoor de organisatie vreest dat haar plannen geen vergunning zullen krijgen. Dat zou onbegrijpelijk zijn, gezien de acute nood aan elementaire voorzieningen. In het gebouw zouden 21 douches, 35 lavabo's, 14 toiletten en 400 kluisjes komen. Bovendien zouden Dokters van de Wereld en Straatverplegers er permanentie kunnen houden. Daarnaast zou er nog ruimte zijn voor onthaal, vergaderingen, workshops en opleidingen. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit project en vraagt uitdrukkelijk aan de Brusselse overheid om dit niet te blokkeren.

Teken de petitie.
Lees meer over "Doucheflux wil sanitaire voorzieningen aanbieden in Veeartsenstraat aan Brussel-Zuid"
Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

21/02/2014
In een dialoogdag van het Netwerk tegen Armoede en De Link kregen mensen in armoede de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met politici. De stijgende armoede, ook in Vlaanderen, blijft bovenaan de politieke agenda staan. Dat vinden Netwerk tegen Armoede en De Link een goede zaak. Alleen vertaalt die aandacht zich nog veel te weinig in politieke daadkracht. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zetten beide organisaties politici en mensen in armoede rond dezelfde tafel. Voor een keer gingen politici niet in debat met elkaar, maar dwongen we hen om te luisteren naar wie dagelijks armoede aan den lijve ondervindt. Vandaag overhandigen Netwerk tegen Armoede en De Link ook hun respectievelijke memoranda voor de komende verkiezingen.
 
Aan 8 gesprekstafels maakten mensen in armoede zelf duidelijk welke prioriteiten zij naar voor schuiven voor de verkiezingen van 25 mei. Volgende thema’s kwamen aan bod: cultuur en vrije tijd, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, wonen, Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, participatie van mensen in armoede.
 
Mensen in armoede uit beide organisaties zetten een aantal concrete eisen op de agenda van de aanwezige politici:
 
 • Inkomens moeten verhoogd worden tot boven de Europese armoedegrens.
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in gezondheidszorg
 • Tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen bij overheid en diensten om de kloof met mensen in armoede te overbruggen.
 • Toeleiding naar volwaardige arbeid op maat van mensen in armoede
 • Uitpas over heel Vlaanderen
 • Maximumfactuur in het secundair onderwijs
 • Versnelde realisatie van sociale woningen om de wachtlijst van 70.000 gezinnen weg te werken
 • Meer en sterker uitgebouwde wijkgezondheidscentra
 • Voldoende hoog budget voor opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen
 • Studiebeurzen in het volwassenenonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen voor mensen met een laag inkomen
 
Panelleden in het plenaire gedeelte waren Wouter Van Besien (Groen), Karin Temmerman (SP.A), Piet De Bruyn (N-VA), Peter Gysbrechts (Open VLD) en Mie Branders (PVDA). Allemaal erkenden ze dat de gesprekken met mensen in armoede zeer verrijkend waren. Ze toonden zich tevreden dat ze voor een keer niet met elkaar in debat moesten, maar in de diepte met mensen in dialoog konden gaan.

Lees het volledige memorandum.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor"
Zwarte lijsten in psychiatrie zijn nefast voor de samenleving

Zwarte lijsten in psychiatrie zijn nefast voor de samenleving

21/02/2014
“Psychiatrie werkt met ‘zwarte lijsten’”, kopte De Morgen vrijdag. Mensen uit de sector bevestigden dat psychiatrische patiënten die tijdens een opname voor problemen zorgen of hun rekening achteraf niet kunnen betalen, nadien in sommige gevallen niet meer welkom zijn. Het gaat daarbij vaak om daklozen met een verslaving en/of psychose.

De geestelijke gezondheidszorg is in volle ontwikkeling. Er is al even een tendens bezig  van ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Bedden in psychiatrische ziekenhuizen worden afgebouwd en omgezet in ambulante hulpverlening.

Mensen een plek geven in de maatschappij is iets waar het Netwerk tegen Armoede zich achter schaart. Alleen blijkt die vermaatschappelijking in de praktijk niet altijd rozengeur en maneschijn. Het werken met zwarte lijsten is daar een voorbeeld van. Mensen die het het meest nodig hebben, worden door dergelijke praktijken aan hun lot overgelaten. Niemand zal beweren dat adequate zorg voor deze groep een eenvoudige opdracht is, maar een samenleving maar hierin haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Indien dat wel gebeurt, is het op termijn nefast voor de hele samenleving.

Ui t een recente bevraging vanuit het Netwerk tegen Armoede blijkt dat ook verenigingen waar armen het woord nemen een duidelijke stijging merken van mensen met psychische problemen en een psychiatrische problematiek. Vaak hebben deze mensen weinig of geen sociaal vangnet. Heel wat verenigingen stellen dat deze mensen op zich welkom zijn bij hen. Alleen stijgt de druk op het groepswerk en op de verenigingen omdat men niet beschikt over personeel dat opgeleid is om met deze groep van mensen om te gaan. Een aandachtspunt is dus dat plekken die er zijn voor kwetsbare groepen niet overbelast worden. Er is meer aandacht nodig voor mensen die uit de boot vallen door de afbouw van het aantal psychiatrische bedden. Zwarte lijsten voor ‘moeilijke’ patiënten zijn wat ons betreft uit den boze.

Outreach

Daar staat tegenover dat er ook inspanningen geleverd worden om over sectoren heen op zoek te gaan naar wat wel werkt. Vier verenigingen waar armen het woord nemen, nemen momenteel deel aan het project armoede en geestelijke gezondheid ‘Oog voor elkaar ook met elkaar’. Ze zijn daarin samen met een CGG, een CAW en andere relevante lokale partners op zoek naar manieren om geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen in armoede en om te werken aan beeldvorming. Het sleutelwoord in de projecten is outreach: een CGG-medewerker stapt naar mensen in armoede toe en samen proberen ze drempels weg te werken. De projecten boeken erg positieve resultaten en tonen dat samenwerken en een andere aanpak loont. Voor mensen met een extra psychische kwetsbaarheid moet er extra worden ingezet op toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. De samenwerkingsinitiatieven ‘Oog voor elkaar ook met elkaar’ zijn daarvan een goed voorbeeld en het bewijs dat het kan. Werken met zwarte lijsten is dat in geen geval.

Op donderdag 27 maart 2014 organiseren het Netwerk tegen Armoede, Cera en de Vlaamse Overheid een studienamiddag over armoede en geestelijke gezondheid. Bekijk hier het volledige programma.

Teken de petitie van de Gezinsbond voor terugbetaling van psychologische en orthopedagogische begeleiding en psychotherapie.
Lees meer over "Zwarte lijsten in psychiatrie zijn nefast voor de samenleving"
Decreet werk- en zorgtrajecten roept nog veel vragen op

Decreet werk- en zorgtrajecten roept nog veel vragen op

21/02/2014
Het Netwerk tegen Armoede leverde een bijdrage voor de armoedetoets over het aanbouwdecreet werk- en zorgtrajecten. We stellen vast dat de administratie geprobeerd heeft om een aantal bemerkingen in het decreet te integreren: doelverruiming van arbeidsmarktparticipatie naar maatschappelijke participatie, rolverduidelijking van de casemanager tav de cliënt, voorzien van nazorg, ontkoppeling onbetaalde arbeidsmatige activiteiten. Toch blijven een aantal belangrijke vragen onbeantwoord of blijven onze bekommernissen onverminderd gelden:

- vastleggen van budget, gekoppeld aan een vast aantal trajecten. De werk-en-zorg-trajecten zullen staan of vallen, afhankelijk van de tijd en ruimte die de casemanagers zullen krijgen om de clïent voldoende op te volgen(caseload). Om kwaliteitsvolle trajecten te garanderen zou een minimumbudget per traject vooropgesteld moeten worden. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen kan dan later nog beslist worden hoeveel trajecten er daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
 
- vastleggen van een minimumaantal W²-trajecten voor mensen in armoede: Om het behoud, de verderzetting en de uitbreiding van de huidige armoedetrajecten te garanderen, dient een minimumaantal activeringstrajecten voor mensen in armoede vastgelegd te worden. We pleiten voor jaarlijks 1200 W²-trajecten voor mensen in armoede. Zonder zeer bewuste en gerichte inspanningen tav mensen in armoede dreigen ze anders opnieuw uit de boot te vallen.
 
- de rechtenopbouw en -bescherming van de deelnemers in deze werk-en-zorgtrajecten: voor elk statuut van de werkzoekenden moet nog duidelijker omschreven worden, wat de rechten en plichten zijn binnen dit traject en welke gevolgen het niet nakomen van plichten heeft op de werkzoekenden, zijn statuut, zijn inkomen..
 
- gedeelte begeleiding naar en op een werkvloer. Het is onduidelijk wat die werkvloer precies kan inhouden. Zijn dit enkel werkvloeren binnen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen?  Voor ons, idealiter, kunnen dit acties zijn richting arbeidszorg, PWA, progressieve werkhervatting, werkervaring, artikel 60, IBO, beroepsopleiding….), zo kan er pas echt sprake zijn van een traject op maat. Onbetaalde arbeidsmatige activiteiten kunnen niet verplicht opgelegd worden.
 
- minimale onkostenvergoeding: de werk-en-zorgtrajecten zijn intensieve langdurige trajecten. De inspanningen die geleverd moeten worden zullen ook onkosten met zich meebrengen (cf. mobiliteit, aangepaste kledij, kinderopvang,… ). Wetend dat deze doelgroep vaak afhangt van een (te) lage uitkering, dienen minimaal hun onkosten gedekt te worden. Dit staat momenteel niet ingeschreven in het aanbouwdecreet.
 
Onze bedenkingen gaan echter ook fundamenteler dan bovenstaande zaken.  Dit kader zou de huidige werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede zogenaamd structureel verankeren. Wat een goede zaak is want uit de ervaringen van mensen in armoede bleek dat de klassieke dienstverlening van de VDAB  vaak niet resulteerde in een duurzame job. Mensen in armoede kloegen over de korte duur van de trajecten, verschillende trajecten die versnipperd waren, die niet op elkaar aansloten, met altijd een andere begeleider en/of organisatie die verantwoordelijk was voor de opvolging. Ze kloegen over de begeleiders die té veel caseload hadden, weinig tijd hadden, enkel oog hadden voor werk en instrumentele ondersteuning boden, maar weinig emotioneel expressieve steun (een luisterend oor, aanmoedigen, begrip opbrengen, steunen, helpen, geloven in de werkzoekende, zoeken naar oplossingen samen met de werkzoekende...), die geen ruimte hadden om werkzoekenden te versterken.

De werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede probeerden een antwoord te bieden op die verzuchtingen van mensen in armoede. Zo hebben de werk-en welzijnstrajecten slechts 1 ankerfiguur/begeleider. De VDAB neemt standaard deze rol op zich. Er is nu expliciete aandacht voor armoede en de begeleider heeft oog voor werk en welzijnsaspecten. De caseload van 1 VTE-begeleider is beperkt tot 30 à 45 werkzoekenden in armoede. De trajecten zijn op maat en worden samengesteld doorheen het traject en in samenspraak met de werkzoekende. Het kan leiden tot individuele begeleiding, een groepstraining, een opleiding, een werkervaring, een ibo…of een combinatie ervan. Het welzijnsluik bestaat uit het vinden van de juiste hulpverleningsdiensten samen met de werkzoekende, oplossingen zoeken, bemiddelen… We waren dan ook zeer blij dat deze trajecten uiteindelijk geïmplementeerd werden en we hebben altijd gepleit voor een structurele verankering ervan.  
 
De Vlaamse regering heeft trouwens steeds in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding gesteld dat het de werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede structureel ging verankeren. Je kan echter vaststellen uit bovenstaande omschrijving dat er duidelijke verschillen zijn tussen de huidige armoedetrajecten en de activeringstrajecten binnen het werk- en zorgdecreet en dus dat deze tekst niet tegemoet komt aan de belofte van de Vlaamse regering. Het is voor ons bovendien heel erg onduidelijk in welke mate we de oorspronkelijke werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede nog zullen terug vinden in het werk-zorgdecreet en in welke mate de toekomstige activeringstrajecten nog tegemoet zullen komen aan de verzuchtingen van mensen in armoede, of erger nog of deze trajecten de verzuchtingen van mensen in armoede niet alleen zal versterken.
Lees meer over "Decreet werk- en zorgtrajecten roept nog veel vragen op"
Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor terugbetaling psychologische zorg

Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor terugbetaling psychologische zorg

20/02/2014
Mensen in armoede moeten voortdurend vechten om het hoofd op vele fronten boven water te blijven houden. Deze opeenstapeling van stressfactoren in combinatie met een laag zelfbeeld maakt hen extra kwetsbaar voor psychische problemen. Werken aan psychische problemen is vaak een voorwaarde om ook op andere vlakken opnieuw vooruit te kunnen.

Toch blijkt de geestelijke gezondheidszorg weinig toegankelijk voor hen. Eén van de drempels zijn lange wachtlijsten voor zowel ambulante als residentiële hulpverlening. Aankloppen bij een privépraktijk is voor hen geen optie wegens (veel) te duur. Terugbetaling van psychologische en orthopedagogische begeleiding en van psychotherapie zou voor mensen in armoede alvast een goede zaak zijn. We steunen daarom de petitie die de gezinsbond hierrond opzette.

Teken de petitie.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt campagne voor terugbetaling psychologische zorg"
Loop mee de 20 kilometer met Les Gazelles de Bruxelles

Loop mee de 20 kilometer met Les Gazelles de Bruxelles

19/02/2014
Les Gazelles de Bruxelles is een loopclub die iedereen de kans wil geven de kracht van sport te ontdekken. Mensen in armoede, nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder papieren, ervaren vaak drempels die hen beletten deel te nemen aan bestaande sportinitiatieven. Bij Les Gazelles is iedereen welkom, ongeacht het sportieve niveau en zonder deelnameprijs. Via lopen leggen we bruggen tussen mensen van verschillende origine en achtergrond, scholing of sociaal-economisch milieu. We spreken allen dezelfde taal van sport!

Dit jaar gaan les Gazelles de uitdaging opnieuw aan en nemen ze deel aan de 35ste editie van de 20km door Brussel! Ze zoeken enthousiaste sponsorlopers om hun team te vervoegen.

Zij regelen jouw inschrijving en zorgen voor ontvangst en een drankje achteraf. In ruil daarvoor vragen ze een kleine bijdrage (€ 5) op jouw inschrijvingsgeld. Met jouw gift kunnen ze het voortbestaan van de club garanderen, de lopers voorzien van degelijke sportschoenen en hen de kans geven aan wedstrijden deel te nemen. 

Voel je het kriebelen? Schrijf je dan hier in en stort het inschrijvingsgeld van € 30 (of € 40*) op rekeningnummer BE41 7340 3888 7410 met de vermelding ’20 km + je naam’

Wanneer: zondag 18 mei 2014 vanaf 9u. Start om 10u.
Waar: Jubelpark Brussel
Kostprijs: € 30 (of *€ 40 met exclusief ‘Gazelles de Bruxelles t-shirt’) op rekeningnr. BE41 7340 3888 7410
Inschrijven: ten laatste 12 april
Meer info: www.lesgazellesdebruxelles.be
gazellesbruxelles@gmail.com – 0485/92.40.55
Lees meer over "Loop mee de 20 kilometer met Les Gazelles de Bruxelles"
Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede

Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede

18/02/2014
Sociaal isolement en eenzaamheid is een dagelijkse realiteit, zeker bij ouderen in armoede. Dit thema kwam bij PSC-Open Huis in Antwerpen aan bod in november 2010. De aanleiding was een artikel uit Gazet van Antwerpen over een man die 2 jaar na zijn overlijden pas gevonden werd in zijn appartement op het Kiel. Hoe kon dit gebeuren, stelde iedereen zich de vraag.
 
Daarna bracht VTM naar aanleiding van het artikel een reportage over sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen. Daarin werd de moeder van een van de deelnemers aan onze werkgroep geïnterviewd. De moeder zei voor de camera dat ze zich eenzaam voelt, nochtans krijgt ze iedere dag bezoek van haar dochter...
 
Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in armoede, het werd een projectthema bij Open Huis. 2 jaar lang bespraken ze met de groep dit thema, hadden ze het over knelpunten en aanbevelingen, maar keken ze ook naar de eigen buurt en stad en wat een vereniging als Open Huis daarin kon betekenen.

Lees hier het volledige projectverslag.
 
Lees meer over "Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede"
Ocmw's springen mee op de kar voor uitkeringen boven de armoedegrens

Ocmw's springen mee op de kar voor uitkeringen boven de armoedegrens

17/02/2014
Vorig jaar op 17 oktober lanceerde het Netwerk tegen Armoede de campagne Geen federale regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens. Veel uitkeringen duiken nog ver onder de Europese armoedegrens van 1.000 euro voor een alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin met kinderen. Het Netwerk raamt de verhoging van alle uitkeringen tot de armoedegrens op een kostprijs van ca. 1,5 miljard euro (op basis van een berekening door het Rekenhof uit 2008). Het probleem van lage uitkeringen leeft ook bij ocmw’s zo blijkt. Het Netwerk stelde een ontwerpmotie op die ocmw-raadsleden in hun eigen raad kunnen indienen. Ook de vvsg pleitte al voor een verhoging van het leefloon tot de armoedegrens.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Ocmw's springen mee op de kar voor uitkeringen boven de armoedegrens"
Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen

Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen

17/02/2014
De hoge armoedecijfers onder personen van buitenlandse herkomst waren voor het Netwerk tegen Armoede aanleiding om de lidverenigingen te bevragen over het  bereik en de betrokkenheid van personen van buitenlandse herkomst in de werking. Op verschillende fora vingen we immers veel signalen op die wijzen op een verkleuring van de basiswerking van de verenigingen.
In het najaar 2013 deed Quinten Sempels voor zijn masterstage een uitgebreid onderzoek hiernaar. De resultaten maakten alvast duidelijk dat 9 op 10 verenigingen effectief mensen van buitenlandse herkomst bereiken, waarvan 1/3de van de verenigingen zelfs meer dan 50% van het aantal bezoekers. Ook verklaarden 8 op 10 verenigingen in de loop van de voorbije vijf jaar een stijging te hebben gemerkt in het aantal mensen van buitenlandse herkomst dat deelnam aan activiteiten.
De groep mensen van buitenlandse herkomst is echter heel divers qua nationaliteiten, leeftijd, moedertaal,… De meerderheid van de deelnemers van buitenlandse herkomst bleek wel eerder laagopgeleid en na 1990 geïmmigreerd. Ook de stelling dat armoede zich over meerdere levensdomeinen uitstrekt, werd bevestigd bij deze groepen.
De verenigingen bereiken de personen van buitenlandse herkomst voornamelijk in laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting, individuele ondersteuning en dienstverlening. Een derde van de verenigingen gaf ook aan activiteiten te organiseren voor het leren en/of oefenen van het Nederlands. Dat laatste is ook noodzakelijk om met mensen rond grondrechten te praten in het kader van een themawerking.
 
De doorstroming naar het beleidswerk van personen van buitenlandse herkomst zit dan ook in stijgende lijn. Van de verenigingen die mensen van buitenlandse herkomst bereiken, geeft de helft aan ook mensen te bereiken in de themawerking. Toch blijft dit ook een grote uitdaging. Allerlei factoren spelen hierbij een rol: taal, maar ook het referentiekader dat mensen hanteren en het benoemen van armoede. Ten slotte kunnen ook drempels eigen aan de groep(swerking) en cultuurgerelateerde drempels een rol spelen. Het onderzoek focust verder ook op concurrentie en beeldvorming versus solidariteit. De verenigingen bereiken dus heel wat personen van buitenlandse herkomst. Het stem geven aan deze mensen blijft een uitdaging.
 
Een uitdaging naast vele andere trouwens: uit de bevraging blijkt immers ook dat verenigingen een stijging opmerken m.b.t. tot andere groepen: dak- en thuislozen, jongeren, alleenstaande ouders en vooral bezoekers met een psychiatrische achtergrond. De groeiende diversiteit uit zich dus in veel verschillende gedaanten. De verenigingen proberen de leefwereld en de belangen van deze verschillende groepen een plaats te geven, maar tegelijk legt dit ook heel wat druk op de verenigingen.

Lees hier de volledige studie.
Lees meer over "Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen"
Hoe denken mensen in armoede na over later?

Hoe denken mensen in armoede na over later?

17/02/2014
In het kader van de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting, ging het Netwerk tegen Armoede na hoe mensen in armoede denken over later. Uit de bevragingen kwamen een aantal duidelijke tendensen naar voren. Denken aan later of plannen voor de toekomst is iets dat niet los gezien kan worden van de armoedesituatie waarin mensen leven. Heel wat mensen in armoede zien weinig positiefs aan ouder worden en kunnen zich moeilijk een ‘geslaagde oude dag’ voorstellen.

Wie voortdurend moet overleven, kan niet plannen op middellange of op lange termijn: er is geen budget om effectief dingen te plannen voor later en ook geen ruimte omdat men dagdagelijks aan andere problemen het hoofd moet bieden. Wat niet betekent dat ‘later’ hen geen schrik aanjaagt, integendeel. Wanneer mensen wel denken aan later, maken ze zich zorgen over wonen, gezondheid, inkomen, kinderen, eenzaamheid en hun uitvaart. De meesten zijn er niet van overtuigd dat plannen voor later een betere ‘oude dag’ garandeert.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "Hoe denken mensen in armoede na over later?"
Basisinkomen? Prioriteit voor verhoging inkomens onder armoedegrens

Basisinkomen? Prioriteit voor verhoging inkomens onder armoedegrens

15/02/2014
Het oude idee van een universeel basisinkomen gaat de jongste tijd weer vaker over de tongen. Geef iedereen recht op een gelijk basisbedrag, doe dat onvoorwaardelijk en je krijgt een simpel systeem van sociale bescherming dat alleen maar voordelen heeft. In het idee van een universeel basisinkomen zitten zeker elementen die het Netwerk tegen Armoede charmeren. Maar of het de zaligemakende oplossing is in de strijd tegen armoede, daar stellen we toch ernstige vraagtekens bij.

Lees het interview in Ons Recht.
Lees meer over "Basisinkomen? Prioriteit voor verhoging inkomens onder armoedegrens"
Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken

Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken

14/02/2014
Nog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie. De Schakel Puurs bracht een aantal drempels in kaart en werkt samen met de bib in Puurs aan een lage drempel voor mensen in armoede.
 
Afgelopen zaterdag steldlen ze de brochure ‘Thuis in de bib’ officieel voor in de bibliotheek van Puurs. Hierin vertellen mensen in armoede van De Schakel, in hun eigen woorden, welke drempels ze ervaren bij een bibliotheekbezoek. Ook goede praktijken van andere bibliotheken komen aan bod in deze nieuwe brochure, die tot stand kwam in samenwerking met Locus en het Netwerk tegen Armoede.
De brochure maakt deel uit van het project ‘wARM welkom in de bib’, een spin-off van het cultuurparticipatieproject ‘omARMen’. Dit werd vorig cultuurseizoen uitgewerkt werd door vzw De Schakel Puurs, CC de Kollebloem, de bibliotheek en het OCMW van Puurs om meer mensen in armoede te laten genieten van cultuur en vrije tijd.
 
Doorheen voorstellingen, films, muziek, een sobere maaltijd, een activiteit voor studenten, een Zondagse kost en een fototentoonstelling plaatsten ze het thema armoede in de kijker tijdens het cultuurseizoen 2012-2013. Mensen in armoede gingen zelf creatief aan de slag. Hun kijk op de wereld en op armoede gaven ze in woord en beeld weer. Dit project kreeg de ‘Prijs voor de Laagste Drempel’ uitgereikt door mensen in armoede uit de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede.
 
wARM welkom in de bib
Het project ‘wARM welkom in de bib’ draait rond initiatieven om de bibliotheek nog meer toegankelijk te maken voor mensen met een ‘kleine portemonnee’. Het was initieel een samenwerkingsverband tussen vzw De Schakel Puurs en de bibliotheken van Puurs, Bornem en Sint-Amands. De Schakel bracht in een themagroep  de barrières in kaart die mensen in armoede tegenhouden om de stap naar de bib te zetten. De Schakel en de drie bibliotheken organiseerden samen aangepaste ontmoetingsmomenten met een aangepaste rondleiding.
 
Deze werking werd met de bibliotheek van Puurs actief verder gezet met de opstart van een bibclubje.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Download hier de brochure.
Lees meer over "Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken"
Superschuldencentrale? Niet het ideale wapen tegen schuldoverlast

Superschuldencentrale? Niet het ideale wapen tegen schuldoverlast

12/02/2014
Diverse kranten berichten over het feit dat de achterstand bij terugbetaling van kredieten bijna drie miljard bedraagt in België. Meteen het signaal om in te grijpen. In een nieuw wetsvoorstel van N-VA wordt gepleit om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uit te breiden naar andere schulden ( energie, huishuur, telecom,...). De bedoeling is om een soort van 'superschuldencentrale' te maken dat een ideaal wapen zou zijn tegen overmatige schuldenlast. Het Netwerk tegen Armoede houdt er een andere mening op na.

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Superschuldencentrale? Niet het ideale wapen tegen schuldoverlast"
Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?

Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?

11/02/2014

Op 6 februari verscheen een opiniestuk in De Morgen over sociaal-artistiek werk, ondertekend door 13 cultuurdragers en sociaal-artistieke makers. Het stuk verscheen naar aanleiding van het afkeuren van het project ‘Time for a Change’ van vzw Beweging van Wakkere Geesten, in de laatste ronde van sociaal-artistieke projectsubsidies.

Het opiniestuk maakt de terechte opmerking dat projecten die vertrekken van een expliciete maatschappijkritiek of de leefwereld van de deelnemers, zelden tot nooit worden ondersteund binnen het Kunstendecreet. De commissie schermt met artistieke criteria, maar heeft blijkbaar schrik om maatschappelijk kwetsbare mensen echt een platform te geven. Op die manier wordt sociaal-artistiek werk tot een veilige vorm van ‘sociaal verantwoorde kunst’.

De schrijvers van het opiniestuk hebben gelijk, maar het is opvallend dat het protest er vooral komt na afkeuring van project- of werkingsmiddelen, en dat het de makers en de academici zijn die het woord voeren. Het Netwerk tegen Armoede mist de stem van de spelers en de deelnemers, ook als het gaat over projecten die wel gesubsidieerd worden.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede op DeWereldMorgen.

Lees meer over "Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?"
Duurzaamheidstrajecten, een zoveelste valse belofte voor uitzendkrachten?

Duurzaamheidstrajecten, een zoveelste valse belofte voor uitzendkrachten?

4/02/2014
Uitzendwerk, de opstap naar vast werk! Meer en meer uitzendkrachten ervaren dat het een loze belofte is, enkel bedoeld om de schijn hoog te houden. Ook Tuur Viaene, een pas afgestudeerde jongeman met een masterdiploma en een hoge werkbereidheid, getuigt in ‘Wegwerpmensen’ over zijn talrijke interimjobs en zijn leven als wegwerpmens. Mensen in armoede ervaren het al lang zo. (zie dossier). De kritische berichten de voorbije week in De Morgen van Tuur Viaene, Paul Verhaeghe en Caroline Copers, die uitzendarbeid opnieuw op de korrel namen, kunnen we dus alleen maar steunen.

In 2011 werden mensen in armoede uit enkele verenigingen waar armen het woord nemen bevraagd over hun ervaringen met uitzendwerk. Enerzijds bleek dat niet iedereen aan de bak kon bij uitzendkantoren, anderzijds dat zij, die wel aan de slag konden, vaak in een uitzichtloze loopbaan terechtkwamen, van vaak verschillende korte interimjobs met tussenpozen van werkloosheid. De jobs waren vaak te vluchtig, te divers, te simpel om bij te dragen tot het opdoen van relevante werkervaring, maar ook te kort en te versnipperd om tot voldoende dagen te komen voor het recht op een werkloosheidsuitkering (12 maanden voltijds werken in een periode van 21 maand). Vele uitzendkrachten met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en/of maatschappelijke positie blijven hierdoor steken in uitzendarbeid/ werkloosheid en vaak ook op een inschakelingsuitkering.

In de grote drang van jonge mensen (in armoede) om iets van hun leven te maken, om op eigen benen te staan en een eigen leven op te bouwen, stellen zij zich aanvankelijk geen vragen bij uitzendwerk. Jobs zijn schaars, zeker voor kortgeschoolden, en men neemt wat men krijgen kan. Het is echter na verloop van tijd, dat jongeren zich realiseren dat uitzendwerk hen niet vooruithelpt, dat ze geen fatsoenlijke vaste job te pakken krijgen, dat zonder de zekerheid van een vast loon en/of een menswaardige uitkering het moeilijk is om op eigen benen te staan, om een huurwoning te vinden, om een gezin te onderhouden…
 
Eén van onze eisen tav de VDAB was dan ook dat de VDAB bij een opeenvolging van interimcontracten van bepaalde duur, moest onderzoeken of er binnen de dienstverlening alternatieven (opleiding, joboriëntatie, trajectbegeleiding, werkervaring…) zijn voor de werkzoekende die meer kansen biedt op duurzaam werk. Als reactie hierop, sprak de VDAB toen over de opzet van duurzaamheidstrajecten, als een mogelijk antwoord op onze eis. Caroline Copers klaagt nu echter aan dat de duurzaamheidstrajecten dode letter blijven, omdat de uitzendsector weigert mee te werken. Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onbegrijpelijk, wordt ook dit de zoveelste loze belofte voor uitzendkrachten?

Lees het dossier van het Netwerk tegen Armoede over uitzendarbeid.

Lees het opiniestuk van Paul Verhaeghe in De Morgen.

Lees het opiniestuk van Caroline Copers (ABVV) in De Morgen.
Lees meer over "Duurzaamheidstrajecten, een zoveelste valse belofte voor uitzendkrachten?"
250 extra plaatsen in winteropvang na noodkreet Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen

250 extra plaatsen in winteropvang na noodkreet Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen

31/01/2014
Nadat de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, verenigd in het Brussels Platform Armoede, alarm sloegen over het gebrek aan plaatsen in de winteropvang, is er nu toch een oplossing uit de bus gekomen. De federale regering en het Brussels Gewest investeren samen 500.000 euro in 250 extra plaatsen. Het is pas na die noodkreet dat de extra plaatsen er gekomen zijn. Het Brussels Platform Armoede eist dringend overleg zodat deze soap zich volgend jaar niet opnieuw herhaalt.
Lees meer over "250 extra plaatsen in winteropvang na noodkreet Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen"
Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen

Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen

28/01/2014
Het aantal en het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen zit in stijgende lijn. De VRT verzamelde zelf cijfermateriaal en vroeg het Netwerk tegen Armoede naar een analyse van de cijfers. Bij alle schoolnetten schieten de betalingsproblemen van ouders de hoogte in. Wij zijn niet verbaasd. Terwijl de armoede in zijn geheel niet daalt, is de kinderarmoede de voorbije jaren blijven stijgen. 1 kind op 10 in Vlaanderen leeft vandaag in een gezin met armoederisico. Tot overmaat van ramp grijpen steeds meer scholen naar het wapen van de incassobureau's. Sommige directies deinzen er zelfs niet voor terug om deurwaarders af te sturen op gezinnen in armoede. Toch kan het anders en beter. Heel wat scholen doen inspanningen om oplossingen te zoeken, samen met kwetsbare gezinnen.

Het Netwerk tegen Armoede heeft een aantal concrete voorstellen om het probleem van de onbetaalde schoolfacturen aan te pakken. De scholen, maar zeker ook de Vlaamse overheid, moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Aan de Vlaamse regering vragen wij al heel lang de automatische toekenning van de schooltoelage. Die werd ons al beloofd door de vorige regering. De voorbije jaren bleef het dossier slabakken en nu moeten we zelfs wachten op de volgende onderwijsminister om dit eindelijk in de praktijk om te zetten. De (zoveelste) nieuwe deadline is schooljaar 2014-2015.

In het basisonderwijs kennen we de maximumfactuur. Die heeft niet alle problemen opgelost, maar was wel een grote sprong voorwaarts. Het heeft scholen aangezet om bewust om te gaan met wat ze aan ouders factureren. Wij zouden die maximumfactuur graag doorgetrokken zien naar de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad pleiten we voor een schooltoelage en een maximumfactuur op maat, in functie van de studierichting. Veel technische en beroepsrichtingen brengen immers hoge kosten met zich mee, vooral voor de aankoop van materiaal voor praktijklessen. Het Netwerk Tegen Armoede eist dat structurele voorstellen - zoals de maximumfactuur in het secundair onderwijs, de automatische toekenning van de schooltoelage en een hogere toelage voor de laagste inkomens - in het volgende Vlaamse regeerakkoord staan.

In november 2012 lanceerde het Netwerk tegen Armoede de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een concrete handleiding met tips voor directies en leerkrachten over hoe je omgaat met ouders met betalingsproblemen. Daarin staan concrete aanbevelingen zoals gespreide betalingen, nadenken over hoe sommige dingen goedkoper kunnen, maar ook hoe je open en respectvol communiceert met ouders en kinderen in armoede. De brochure werd massaal aangevraagd door directies, leerkrachten en clb's, wat er op wijst dat veel mensen in het onderwijveld wel degelijk begaan zijn met kwetsbare gezinnen. Ze is nog steeds verkrijgbaar.

Beluister de reportage en het interview in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.

Download de brochure Maak je sterk tegen armoede op school.
Lees meer over "Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen"
Nog steeds daklozen 's nachts op straat in Brussel

Nog steeds daklozen 's nachts op straat in Brussel

28/01/2014
Ondanks herhaalde plechtige beloftes slapen nog steeds daklozen buiten in Brussel. De voorbije nachten stonden er telkens zo'n 250 daklozen voor een gesloten deur. Ondertussen gaan de temperaturen 's nachts richting vriespunt. Onaanvaardbaar, volgens het Brussels Platform Armoede en het Netwerk tegen Armoede. Staatssecretaris De Block en de Brusselse gewestregering blijven de zwarte piet naar elkaar doorspelen. Na de vaudeville rond de opvangsdienst Samusocial is dit alweer een triest dieptepunt in hoe de verschillende overheden in ons land omgaan met de meest kwetsbaren.

Het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede eisen dat er onmiddellijk bijkomende plaatsen opengesteld worden. Die mogelijkheid is er, de huidige toestand is het gevolg van pure politieke onwil.
Lees meer over "Nog steeds daklozen 's nachts op straat in Brussel"
Ontwerpmotie ocmw-raadsleden voor inkomens boven armoedegrens

Ontwerpmotie ocmw-raadsleden voor inkomens boven armoedegrens

27/01/2014
Meer dan 3.000 personen (online en op papier) en 260 organisaties ondertekenden onze petite Geen federale regering zonder optrekken uitkeringen en inkomens tot de armoedegrens. Op vraag van heel wat ocmw-mandatarissen werkte het Netwerk tegen Armoede een ontwerpmotie uit. Die kunnen raadsleden gebruiken om in hun eigen ocmw-raad een motie in te dienen waardoor nog meer ocmw's onze actie kunnen steunen en onze petitie ondertekenen. Ocmw's hebben er zelf veel belang bij want door te lage uitkeringen krijgen zij meer en meer vragen voor aanvullende financiële steun. Dat maakt van uitkeringen onder de armoedegrens een verkapte besparing op kap van de ocmw's.

Download hier de ontwerpmotie.
Lees meer over "Ontwerpmotie ocmw-raadsleden voor inkomens boven armoedegrens"
1/3 is de max: actie voor betaalbare huurwoningen

1/3 is de max: actie voor betaalbare huurwoningen

25/01/2014
1/3 is de max, een gezamenlijke actie van Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en de huurdersbonden, is uit de startblokken geschoten. Met de actie ijveren de organisaties voor een beleid dat huurders uitzicht biedt op betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De krapte op de markt zorgt er nu voor dat steeds meer huurders in de armoede belanden omdat ze teveel huur betalen en in woningen moeten leven van slechte kwaliteit, waardoor ze bijvoorbeeld ook nog eens een torenhoge energiefactuur hebben.

1/3 is de max heeft haar platformtekst gelanceerd. Je kunt hem hier downloaden.
Lees meer over "1/3 is de max: actie voor betaalbare huurwoningen"
Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

24/01/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de houding van het Oostendse stadsbestuur tegenover de geplande medische antennepost voor mensen zonder papieren. Dokters Van De Wereld en CAW willen in de kuststad zo'n medische post uitbouwen omdat veel mensen, vaak zonder papieren, er anders geen toegang hebben tot broodnodige medische zorg. Meerderheidspartijen SP.A en Open VLD vrezen een aanzuigeffect, maar dat is een drogreden.

Mensen zoeken medische hulp omdat ze ernstig ziek zijn en niet andersom. Mensen zonder papieren zakken niet af naar Oostende vanwege de dringende medische hulp die ze er krijgen. Ze hebben die gewoon nodig en hebben er ook recht op. Het Netwerk tegen Armoede roept het beleid in Oostende op om de antennepost te steunen in plaats van te dreigen met (financiële) sancties. Helaas is de situatie in Oostende geen alleenstaand geval. Ook in steden als Brussel en Antwerpen stellen we vast dat dringende medische zorg aan mensen ontzegd wordt of dat men onmogelijke voorwaarden oplegt, zoals de toezegging om terug te keren naar het land van herkomst. Zo leg je mensen die zwaar ziek zijn een onmenselijke keuze op.

SDV, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede die in Oostende veel werkt met mensen zonder wettig verblijf, stelde een nota op over haar werk met mensen zonder wettig verblijf. U kunt de nota hier lezen.
Lees meer over "Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren"
Blijven wachten op globale aanpak dakloosheid

Blijven wachten op globale aanpak dakloosheid

23/01/2014
In een beklijvende inleefreportage in ‘Ook getest op mensen’ verwoordde Helmut Lotti het zeer treffen. “Men mag niet aanvaarden dat mensen in deze omstandigheden leven.” Hij kwam tot die conclusie nadat hij 48 uur in de huid van een dakloze gekropen was.
 
Bij haar aantreden maakte de regering zich sterk dat er in 2014 minder daklozen zouden zijn dan in 2010. We zijn ondertussen 2014 en niemand kan zeggen dat er nu minder daklozen zijn dan 4jaar geleden. Dakloosheid heeft dan ook met veel factoren te maken. Er is het gebrek aan huisvesting, maar ook te lage inkomens die zorgen dat de huisvesting onbetaalbaar wordt. Heel wat mensen verlaten het ziekenhuis, de psychiatrie, de gevangenis of hun jeugdinstelling zonder degelijke woonbegeleiding of concreet woonplan, met dakloosheid tot gevolg. Onduidelijke verblijfsstatuten blijven dakloosheid creëren. Het is een probleem met vele gezichten, het gaat over de mensen die de nacht doorbrengen op straat maar even goed over mensen die noodgedwongen inwonen bij vrienden, of verblijven op plekken die eigenlijk niet bewoond mogen worden.

Welke oplossingen zagen wij de afgelopen jaren? Bitter weinig. Er is in Vlaanderen momenteel geen globale strategie dakloosheid, er is zelfs geen degelijke nulmeting. Er was een uitbreiding van de woonbegeleiding binnen sociale huur en de provincies kregen eenmalige extra middelen, maar zo wordt het probleem niet opgelost. Een globale strategie eist een goede samenwerking tussen vele beleidsdomeinen en blijkbaar was dit in deze Vlaamse regering niet mogelijk.
 
Ook federaal zetten we geen stappen vooruit, het aangekondigde Housing First -experiment blijft erg experimenteel en budgetten voor doorgangswoningen en winteropvang blijven ondermaats. Los daarvan zien we ook dat vele andere maatregelen onrechtstreeks de daklozenproblematiek vergroten: De besparingen binnen het straathoekwerk, het voorwaardelijk maken van maatschappelijke dienstverlening en het beperken van uitkeringen in de tijd zal deze groep zeker raken.
 
Het probleem is groot, en niet enkel tijdens de koude winternachten. Het probleem is echter niet onoplosbaar. Mits juiste beleidsbeslissingen kan al heel wat gebeuren. Als Netwerk tegen Armoede pleiten we al jaren voor meer schuldhulpverlening, laagdrempeliger gezondheidszorg en betere woonbegeleiding. De winteropvang moet structureel beter worden georganiseerd, zodat we niet jaar na jaar voor verrassingen staan. Uiteindelijk is de beste oplossing voor opvangcrisis voorkomen dat mensen moeten opgevangen worden.
Het is geen eenvoudig probleem dus is er ook geen eenvoudige oplossing, maar het kan wel.

Het is geen goede boodschap, maar op het einde van deze legislatuur kunnen we enkel vaststellen dat het beleid op dit vlak heeft gefaald. We staan echt niet verder dan vijf jaar geleden. Wij kunnen dan ook enkel hopen dat de volgende regeringen het beter doen. Het moet gewoon.

Bekijk de reportage met Helmut Lotti in Ook getest op mensen op één.
 
Lees meer over "Blijven wachten op globale aanpak dakloosheid"
Besparingsdrift: stevige meppen voor kwetsbare mensen

Besparingsdrift: stevige meppen voor kwetsbare mensen

22/01/2014
De besparingsdrift slaat steeds wilder om zich heen. De overheid sluit werkwinkels, wil minder bussen in moeilijk bereikbare regio's, straks moet je verplicht vrijwilligerswerk doen om een uitkering te krijgen,... Wie door de crisis al in de hoek zat waar de klappen vallen, kreeg er de jongste jaren van de verschillende regeringen in ons land nog enkele stevige meppen bovenop. Steeds meer mensen verliezen de band met de samenleving. Bijna letterlijk.

Lees het opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede op knack.be
Lees meer over "Besparingsdrift: stevige meppen voor kwetsbare mensen"
Mensen in armoede hebben recht op waardige uitvaart

Mensen in armoede hebben recht op waardige uitvaart

21/01/2014
De Beweging voor mensen met een laag inkomen en kinderen uit Gent en Oostende hebben een dossier samengesteld rond Waardige Uitvaart. De Beweging vindt het belangrijk om ook andere gemeenten en OCMW’s gevoelig te maken voor dit thema. Daarom heeft ze haar bevindingen voorgelegd aan VVSG. Dit resulteerde in een leidraad met kwaliteitsvoorwaarden. Op basis daarvan werd een conceptnota opgesteld en een hoorzitting georganiseerd binnen de commissie Binnenlands bestuur.

De Beweging pleitte in deze commissie voor een gelijkvormig minimumbedrag en vooral voor een gelijkvormige dienstverlening, zeker in tijden van besparingen. Mensen die in armoede sterven, moeten het recht hebben op een waardige uitvaart. Dit mag niet afhangen van het toeval of van de goede wil van een ambtenaar of een begrafenisondernemer. Via een systeem van cofinanciering zou de gemeente er kunnen voor zorgen dat familieleden zich betrokken kunnen voelen zonder dat ze in schulden raken . De Beweging pleit eveneens voor een grafrust langer dan tien jaar, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van een gezin. Voor de begravingen ten laste van de gemeenten moeten een aantal kwaliteitsvoorwaarden worden vastgelegd, decretaal of in een rondzendbrief.

De gemeenten en OCMW’s zien liever de gemeentelijke autonomie behouden en pleiten ervoor enkel een leidraad bij gemeenten en OCMW’s te verspreiden. Dit biedt echter geen enkele garantie.
Lees meer over "Mensen in armoede hebben recht op waardige uitvaart"
Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland

Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland

20/01/2014
De Lijn wil basismobiliteit ‘anders’ invullen, zeker op het platteland. Dat blijkt uit het memorandum van de vervoersmaatschappij aan de Vlaamse regering. Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust. “Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Zonder een stevig aanbod openbaar vervoer zien zij hun kansen op werk, gezondheidszorg en andere dienstverlening zwaar ingeperkt. Net op het platteland worden mensen geconfronteerd met zware mobiliteitsproblemen. Ook en vooral in de buitengebieden is net nood aan een uitgebreider aanbod.”
 
Momenteel loopt bijvoorbeeld, met steun van minister van Mobiliteit Crevits, het project Mobikansen (in samenwerking met Mobiel 21 en 5 verenigingen waar armen het woord nemen) om de mobiliteitsknoop voor mensen in armoede te ontwarren. Onder meer ’t Schoederkloptje, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede in het West-Vlaamse Zarren (deelgemeente van Kortemark) krijgt daarvoor steun. Wie vanuit Zarren in het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Roeselare moet zijn en niet over een wagen beschikt, is met de bus een halve dag onderweg. Enkele reis. Er moet niet minder, maar net meer geïnvesteerd worden in het aanbod openbaar vervoer op het platteland. In Zarren, maar ook in de rest van Vlaanderen.
 
Een ander voorbeeld. In Vlaanderen sluiten tientallen Werkwinkels de deuren, ook vaak weer in buitengebieden. Mensen moeten zich nu veel verder verplaatsen om begeleiding te krijgen in hun zoektocht naar werk. Als De Lijn nu ook nog eens beknibbelt op zijn aanbod in die plattelandsgemeenten, zijn werkzoekenden twee keer de dupe. Uit een onderzoek in het kader van het project Mobikansen bleek vorig jaar al dat maar liefst 67 % van de mensen in armoede moeilijk werk vinden door een gebrek aan mobiliteit.
 
Wel positief is het voornemen van De Lijn om gratis openbaar vervoer specifiek te richten naar mensen met een laag inkomen en niet langer naar bijvoorbeeld 65-plussers. Seniorenorganisaties zoals Okra delen dat standpunt. Maar de financiële drempel vervangen door een beperkter aanbod is helemaal geen oplossing voor mensen in armoede.
 
Vlaams minister van Mobiliteit Crevits reageerde al in De Morgen op onze kritiek met een voorstel om shuttlebussen te organiseren van en naar bedrijventerreinen.

Lees meer over "Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland"
Ga direct naar de gevangenis., u ontvangt geen geld. Integendeel

Ga direct naar de gevangenis., u ontvangt geen geld. Integendeel

16/01/2014
Als het van de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, afhangt, betalen gedetineerden er binnenkort 16 euro per dag, voor een maximum van twee jaar. Het voorstel van Teeven zwengelt ook in ons land de discussie aan. Caritas Vlaanderen, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen kanttekeningen bij dit voorstel.

Tussen criminaliteit en armoede bestaat een duidelijke correlatie. Heel wat ex-gedetineerden belanden in armoede na het uitzitten van hun straf. Daarnaast zijn er ook mensen in armoede die (kleinere) criminele feiten plegen. Zij kennen bovendien vaak de rechtsprocedures niet en kunnen evenmin een advocaat betalen. Dit maakt dat er sprake is van een groot aandeel mensen in armoede in de Belgische gevangenissen en een groot aandeel mensen die de gevangenis verlaten in armoede.
Een veroordeling tot een gevangenisstraf is zeer ingrijpend. Je wordt gestraft voor een misdrijf. Je straf bestaat uit vrijheidsberoving, eventueel samen met een boete en/of schadevergoeding. Het doel van de straf bestaat o.a. uit een na te streven herstel tussen dader en slachtoffer, de rehabilitatie van de dader en de re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de straf. Een voorstel zoals in Nederland plaatst een ernstige hypotheek op dit laatste.

Vandaag zien we al een zeer ambigue beleid: uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts een fractie van het minimumloon op en tegelijk sta je als gedetineerde in voor eigen kosten én de vergoeding die aan slachtoffers betaald moet worden.

Het aanrekenen van extra kosten aan gedetineerden of het opschorten van pensioenen of invaliditeitsuitkeringen zal er voor zorgen dat zij met een grote schuldenberg de gevangenis verlaten en nooit toekomen aan het vergoeden van hun slachtoffers. Zowel het vergoeden van het slachtoffer als de re-integratie worden met deze maatregel gehypothekeerd.

We mogen ons niet laten leiden door wrok of verbittering, hoe moeilijk dit binnen deze thematiek ook is. Een gevangenisstraf moet in de eerste plaats bedoeld zijn om mensen die een misdrijf gepleegd hebben, opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het is duidelijk dat het schorsen van uitkeringen of het laten betalen van een dagvergoeding veel ex-gedetineerden veroordeelt tot de vicieuze cirkel van armoede en het risico op mislukking van re-integratie net vergroot, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook de slachtoffers zijn niet gebaat met zo’n maatregel, integendeel, zij riskeren zo nooit de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op hebben.

 
Caritas Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk – Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede – Welzijnszorg vzw – De Rode Antraciet – Bond Zonder Naam – Tralies uit de Weg – Caritas International – Kerkwerk Multicultureel Samenleven – Broederlijk Delen – Pax Christi Vlaanderen – Liga voor de Mensenrechten – Suggnomè Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw – Metanoia vzw Katholieke Gevangenis Aalmoezeniers
Lees meer over "Ga direct naar de gevangenis., u ontvangt geen geld. Integendeel"
Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt

Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt

13/01/2014
De zoektocht naar werk is voor veel mensen een calvarietocht, of het nu gaat om mensen van Belgische of buitenlandse afkomst: heel vaak botsen mensen op gelijkaardige drempels. Het volgende filmpje van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en  Recht op vzw brengt deze drempels en de mensen die ermee geconfronteerd worden, in beeld.

Bekijk de reportage.
Lees meer over "Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt"
20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen

20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen

27/12/2013
20 % meer mensen deden in 2013 een beroep op de diensten van verenigingen waar armen het woord nemen. Mensen in armoede voelen besparingen in gemeenten en ocmw’s aan den lijve. Dat blijkt uit een rondvraag van het Netwerk tegen Armoede bij de 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel. De verenigingen zelf zien hun toelagen en subsidies dalen, maar ook de mensen die bij hen over de vloer komen worden getroffen. Ze krijgen te maken met hogere tarieven en retributies voor lokale diensten en krijgen veel moeilijker toegang tot aanvullende financiële steun.
 
Die laatste conclusie wordt bevestigd door cijfers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Ocmw’s krijgen meer steunaanvragen (van 65.000 in 2011 naar 74.800 in 2012), maar het totale bedrag aan aanvullende steun (€50,6 miljoen) is gelijk gebleven. Dat betekent dat meer mensen minder steun krijgen. Uit onze rondvraag blijkt dat die selectiviteit sindsdien nog toegenomen is. De cijfers wijzen er eens te meer op dat uitkeringen in ons land veel te laag zijn om mee rond te komen. Daardoor zien ocmw’s de aanvragen voor aanvullende steun jaar na jaar toenemen.
 
Bij heel wat ocmw’s worden bijkomende voorwaarden opgelegd voor het toekennen van aanvullende steun. Tussenkomsten voor medische kosten of huurtussenkomsten worden bijvoorbeeld een stuk strenger bekeken dan vroeger. Ook voor de toekenning van het leefloon zelf worden soms bijkomende voorwaarden opgelegd, zoals werkbereidheid aantonen, studerende ocmw-cliënten worden verplicht of sterk aangemaand om een studentenjob te zoeken, …
 
Ook andere besparingen duiken op, zoals de afschaffing van de klusjesdienst bij het ocmw, of toenemende digitale dienstverlening, gekoppeld aan verminderde loketuren.
 
Ook de gemeente voert vaak besparingen door die mensen in armoede treffen zoals hogere retributies. Opvallend is dat huisvuilzakken in veel gemeenten duurder worden (4 op 10 gemeenten waar onze verenigingen actief zijn), net als de toegang tot het containerpark (3 op 10 gemeenten). In een aantal gemeenten komt daar nog een forfaitaire afvaltaks bovenop. Vaak wordt ook gesnoeid in de stadslijnen voor het openbaar vervoer.
 
Dat maakt dat steeds meer mensen steun zoeken bij verenigingen waar armen het woord nemen. Maar gemeenten besparen ook vaak op de werking van verenigingen zelf, waardoor de meest kwetsbaren nog eens extra getroffen worden. Maar liefst de helft ziet zijn toelages en subsidies verminderen. Vaak wordt hen ook bijkomende taken opgelegd zonder bijkomende middelen.
 
Het Netwerk tegen Armoede stelt vast dat zowel federaal, Vlaams als lokaal meer en meer een beleid gevoerd wordt dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vergroot. Federaal kampen langdurig werkzoekenden nog altijd met de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen tot op het niveau van het leefloon. Dat doet heel wat mensen onder de armoedegrens duiken, waardoor ze effectief een beroep moeten op het ocmw om te kunnen overleven.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk de reportage in het VTM-nieuws.

Lees het interview met Peter Adriaenssens.
Lees meer over "20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen"
Jong en dakloos in Antwerpen

Jong en dakloos in Antwerpen

20/12/2013
Daklozen zijn lang niet altijd oudere mannen met lange baarden. Steeds meer jongeren, jongens én meisjes, belanden op straat. Hele nachten verkleumd ronddwalen om dan 's morgens op de eerste tram of bus in slaap te vallen, tot volgende gure winternacht. Bewegen is de boodschap, maar ook niet te veel, want dan begin je te zweten en krijg je nog meer kou. MNM-praatprogramma Generation M was woensdag te gast bij Betonne Jeugd, een van onze jongerenwerkingen in Antwerpen.

Zij krijgen veel jongeren over de vloer die thuisloos zijn of geweest zijn. Presentatrice  Karolien De Becker trok nadien de straat op met Sidney, die net een dak boven zijn hoofd heeft, om te zien hoe en waar daklozen in Antwerpen de nacht doorbrengen. Een cameraploeg van Terzake trok mee de nacht in.

Bekijk hier de reportage in Terzake
Lees meer over "Jong en dakloos in Antwerpen"
Armoede bestrijden: de oplossing ligt bij de mensen zelf?

Armoede bestrijden: de oplossing ligt bij de mensen zelf?

19/12/2013
Armoedebestrijding staat vandaag bovenaan de politieke agenda. Dat is hetgeen de laatste jaren echt tot stand gekomen is. Iedereen heeft er de mond van vol. Alleen lijken heel wat politici en partijen de strijd tegen armoede te verwarren met een strijd die uiteindelijk een strijd tegen mensen in armoede zelf is. We zien hierin een duidelijk patroon terugkeren met twee hoofdlijnen. Tweemaal zien we dat de verantwoordelijkheid om uit de armoede te geraken nog sterker richting de persoon zelf verschuift.

Lees het volledige opiniestuk van coördinator Frederic Vanhauwaert in Samenleving en Politiek.
Lees meer over "Armoede bestrijden: de oplossing ligt bij de mensen zelf?"
BTW-plicht advocaten: schorsing afgewezen, maar procedure voor vernietiging gaat door

BTW-plicht advocaten: schorsing afgewezen, maar procedure voor vernietiging gaat door

19/12/2013
Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de vraag afgewezen van het Netwerk tegen Armoede, ABVV en negen andere organisaties om de btw-plicht voor advocaten te schorsen. Dat betekent concreet dat de maatregel op 1 januari 2014 kan ingevoerd worden. De schorsing is afgewezen omdat er geen onherstelbare schade zou zijn. De organisaties hebben echter ook een vraag tot vernietiging ingediend. Die procedure blijft gewoon doorlopen tot er een uitspraak ten gronde is. Het Grondwettelijk Hof heeft nog geen aanwijzing gegeven hoe het over de grond van de zaak denkt. Het Netwerk tegen Armoede reageert teleurgesteld op het arrest. De invoering betekent de zoveelste drempel voor mensen met een laag inkomen om hun rechten te vrijwaren. Wij blijven wel hopen op een vernietiging. Het Grondwettelijk Hof heeft ook gesteld dat bij een vernietiging alle betaalde BTW moet terugbetaald worden.
 
De btw-plicht werd in juli van dit jaar bijna en stoemelings doorgevoerd door minister van Justitie Turtelboom. De particulier die een advocaat wil raadplegen voor een huurprobleem, een familiaal probleem, een arbeidsovereenkomst, een geschil met een aannemer, enzovoort, zal zijn factuur zien verhogen met 21% (de Europese wetgeving voorziet niet in een lager tarief ter zake)! Er is trouwens geen enkele zekerheid dat er geen BTW zal moeten betaald worden in pro deozaken.

Bovendien creëert de invoering van een BTW-verplichting een ongelijke behandeling tussen ondernemingen en particulieren. Ondernemingen die zelf BTW-plichtig zijn, kunnen de BTW eenvoudigweg aftrekken, zodat het voor hen een neutrale operatie is. Burgers hebben deze mogelijkheid niet. Een invoering van een BTW-plicht is in die zin asociaal omdat ze uitsluitend gedragen wordt door de zwakste schouders.
 
Nu is het wachten op een uitspraak ten gronde bij het Grondwettelijk Hof over onze vraag tot vernietiging van de btw-plicht. Ondertussen zal het Netwerk tegen Armoede zich ook blijven verzetten tegen de plannen van minister Turtelboom om te besparen op de rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. Nadat de beperking van het pro deo-systeem (na fel protest van armoedeorganisaties, vakbonden en advocaten) werd afgevoerd, denkt men nu blijkbaar in de richting van een verhoging (verdubbeling!) van de griffierechten, opnieuw een zeer asociale maatregel die het voor veel mensen onmogelijk maakt om hun rechten nog uit te oefenen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "BTW-plicht advocaten: schorsing afgewezen, maar procedure voor vernietiging gaat door"
Verslag Steunpunt Armoedebestrijding zet nood aan hogere uitkeringen in de verf

Verslag Steunpunt Armoedebestrijding zet nood aan hogere uitkeringen in de verf

18/12/2013
Het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding, waar het Netwerk tegen Armoede aan meewerkte, windt er geen doekjes om. De sociale bescherming in België schiet schromelijk te kort. Steeds meer mensen vallen door de mazen van het net. Met name de uitkeringen en inkomens dringen de armoede niet langer terug, maar laten mensen hooguit overleven in hun armoedesituatie. Het Netwerk tegen Armoede startte op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, een campagne om in het federaal regeerakkoord van volgend jaar een verhoging te voorzien van de laagste  uitkeringen en dit minstens tot de Europese armoedegrens.
 
Om een idee te geven: een  alleenstaande met een uitkering als invalide zou dan niet meer moeten ‘rond komen’ met €817,78 per maand, zoals nu, maar beschikken over €1.000 per maand, wat ook al niet breed is, voor een gezin gaat het al gauw over € 1000 extra per maand (€ 2100 tegenover € 1090.37 nu). Het hangt af van de gezinssituatie en het type uitkering hoe groot de verschillen zijn, maar ook bij de Inkomensgarantie voor Ouderen, het leefloon en de werkloosheidsuitkeringen gaat het over een serieuze inhaalbeweging.  “In totaal zou zo’n operatie €1,5 miljard per jaar kosten”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede Een ambitieuze, maar zeker haalbare eis en een kwestie van politieke wil. Ter vergelijking, de notionele intrestaftrek kost ons land elk jaar €6 miljard.” Wij vragen dan ook dat dit in het volgende federaal regeerakkoord (ook budgettair) ingeschreven wordt. En dat de omgekeerde beweging die men momenteel maakt –deze federale regering verlaagde bv. de uitkeringen voor langdurig werkzoekenden tot ver onder de armoedegrens- wordt teruggedraaid .
 
Uit het verslag van het Steunpunt blijkt bovendien dat er een groot probleem blijft van onderbescherming. Veel mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. Dat gebeurt om verschillende redenen: omdat ze onvoldoende informatie krijgen, omdat ze niet door de administratieve mallemolen raken, op slecht op elkaar afgestemde, onderbemande, soms klantonvriendelijke diensten en hulpverlening stuiten, de regelgeving zelf voor uitsluiting zorgt…
 
Het Netwerk tegen Armoede pleit heel nadrukkelijk voor automatische toekenning van rechten waar dat mogelijk is (waar wacht men bv. op om de Verhoogde Tegemoetkoming voor medische zorgen (OMNIO) of de Vlaamse studietoelagen op die manier toe te kennen? Men weet de rechthebbenden zitten…). Daarnaast moeten diensten zoals OCMW, vakbond, ziekenfonds, een sociale dienst van een gemeente… veel meer zelf naar de mensen stappen en hen begeleiden bij het toekennen van hun rechten. Vroeger waren bepaalde diensten daarop georganiseerd (denk aan de bode van de mutualiteit die in de wijk rond liep), nu moeten mensen de weg vinden naar een loket of kunnen ze zelfs dat niet meer en worden ze doorverwezen naar digitale dienstverlening.

Beluister het interview in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Verslag Steunpunt Armoedebestrijding zet nood aan hogere uitkeringen in de verf"
Aandachtspunten voor een toegankelijke VDAB-dienstverlening voor mensen in armoede

Aandachtspunten voor een toegankelijke VDAB-dienstverlening voor mensen in armoede

16/12/2013
In het voorjaar maakte VDAB haar plannen bekend om 44 werkwinkels te sluiten. Het Netwerk tegen Armoede tekende protest aan tegen deze plannen, zowel bij de VDAB, de Vlaamse regering, de VVSG als enkele lokale besturen. We reikten tal van argumenten aan om toch maar het behoud van de werkwinkels te verdedigen. Verschillende andere organisaties waaronder het Minderhedenforum, Uit De Marge en Welzijnszorg onderschreven dit. Hoewel de plannen zijn bijgestuurd op vraag van lokale besturen en sociale partners en hoewel er enkele actievoorstellen door de VDAB zijn opgenomen, die de afbouw van de werkwinkels moet compenseren, zullen 12 werkwinkels hun deuren moeten sluiten en 29 worden werkwinkelpunten tegen 2015.
 
Het Netwerk tegen Armoede blijft dit een spijtige zaak vinden. Tegelijkertijd heeft de VDAB ons wel verzekerd dat ze lokaal extra acties willen ondernemen opdat werkzoekenden blijvend hun weg vinden naar de dienstverlening van de VDAB. Denk aan zitdagen, huisbezoeken, samenwerking met lokale bibliotheken… Op vraag van de VDAB hebben we nu enkele van deze actievoorstellen onderzocht en hebben we enkele aandachtspunten naar voren geschoven. Hier vindt u het overzicht. Ook Welzijnszorg en het Minderhedenforum steunen dit. We hebben dit advies recent ook overhandigd aan de VDAB. We hopen dat zij, maar ook de lokale besturen, deze nota gebruiken om enkele concrete acties te ondernemen zodat de afbouw van de werkwinkels een minimale weerslag heeft op enerzijds de toegang van de VDAB voor kwetsbare werkzoekenden, anderzijds op de algemene dienstverlening van de VDAB. De afbouw van werkwinkels betekent immers een grotere toestroom in bestaande werkwinkels, maar ook een intensiever gebruik van de Servicelijn, Mijn Loopbaan…
Lees meer over "Aandachtspunten voor een toegankelijke VDAB-dienstverlening voor mensen in armoede"
Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen verdere beperking rechstoegang voor lage inkomens

Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen verdere beperking rechstoegang voor lage inkomens

11/12/2013
Het Netwerk tegen Armoede protesteert fel tegen de plannen van minister van Justitie Turtelboom om de toegang tot het recht voor lage inkomens nog verder te bemoeilijken. Nu blijkt dat zij a gesprekken voert met de Vlaamse en Franstalige advocaten over een hervorming (lees: besparing) van de rechtsbijstand, zonder de rechtszoekenden te betrekken.
 
Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede: “Btw, minder geld voor en een moeilijkere toegang tot pro deo en verdubbeling van de griffierechten. Daarmee wordt zeer duidelijk dat de toegang tot rechtspraak steeds moeilijker wordt voor mensen met een laag inkomen.” Voor wie geen of te weinig geld heeft, wordt het stilaan onmogelijk om zijn rechten nog te vrijwaren.”
 
 
Eerder al kwam de 21 % btw-plicht voor advocaten op ons af, voor mensen met een laag inkomen een zware bijkomende drempel om hun rechten nog te vrijwaren. Hiertegen loopt nog een procedure tot schorsing en vernietiging van het Netwerk tegen Armoede en 10 andere organisaties.
 
Eerder dit jaar probeerde de minister al zwaar te besparen op de pro deo rechtsbijstand. Invoering van remgeld, moeilijker toegang voor heel wat categorieën. Haar plannen werden afgeblokt, net door een solidaire actie van advocaten, vakbonden en armoedeorganisaties, waaronder het Netwerk tegen Armoede. De hervorming belandde in de koelkast, maar lijkt nu terug opgewarmd te worden.
 
De gevolgen zijn nu zo mogelijk nog drastischer voor de meest kwetsbaren. In het rapport van het Rekenhof over het budget van 2014 zien we een besparing van 5,6 miljoen op pro deo, dat betekent in de praktijk dat minder mensen er toegang toe zullen hebben. Bovendien zou men de griffierechten verdubbelen. Dat is een forfaitaire kost die elke rechtszoekende moet betalen, ongeacht het inkomen. Een verdubbeling van de griffierechten betekent een bijkomende factuur voor de burger.
 
 
Het is meer dan tijd dat ook de rechtszoekende zelf au serieux wordt genomen in dit hervormingsproces .
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen verdere beperking rechstoegang voor lage inkomens"
Documentaire Vechten voor morgen van Recht-Op Jongeren nu te koop

Documentaire Vechten voor morgen van Recht-Op Jongeren nu te koop

10/12/2013
“Vechten voor morgen” is een documentaire van Recht-Op Jongeren en anderewereldfilms.
Vijf jongeren vertellen openhartig over hun dagelijkse gevecht tegen armoede en hoe gemakkelijk ze veroordeeld worden. Ze vinden steun bij elkaar dankzij de jongerenwerking van Recht-Op.
 
Bekijk de trailer hier
 
De documentaire is te koop voor 15€. Bestellen kan via jongeren@recht-op.be of via 03/217 43 70. De documentaire is ook opgenomen in een lespakket over armoede voor het secundair onderwijs “Heb jij ze wel alle vijf?”.Meer info op  www.hebjijzewelallevijf.be.
Lees meer over "Documentaire Vechten voor morgen van Recht-Op Jongeren nu te koop"
Minimumregeling gas is geen volwaardige minimumlevering

Minimumregeling gas is geen volwaardige minimumlevering

2/12/2013
Tijdens de wintermaanden hebben OCMW’s de mogelijkheid mensen met een budgetmeter voor aardgas een extra ondersteuning te bieden voor het opladen van hun budgetmeter. Deze “minimale levering aardgas” zou op deze manier voorkomen dat mensen tijdens de wintermaanden in de kou zitten. Al van bij de lancering van dit instrument, geeft het Netwerk tegen Armoede aan dat deze maatregel niet doeltreffend zal zijn. Dit blijkt nu ook. Vandaag nog stond te lezen dat één op de drie gemeentes geen gebruik maakt van de regeling.

Maar ook op plaatsen waar men de regeling wel gebruikt zitten nog mensen in de kou. Vooreerst hangt het volledig van de vraag van de cliënt en de inschatting van de OCMW-medewerker af of de  levering wordt toegepast of niet. Van een gegarandeerd recht kan dus zeker geen sprake zijn. Bovendien zorgt de regeling voor extra financiële ondersteuning, maar niet steeds voor extra gas of warmte. Een deel van de tussenkomst gaat verloren aan schuldafbouw. Het bedrag dat wordt toegekend is bovendien niet voldoende om een winter lang voor de nodige warmte te zorgen, van een minimumlevering kan dus eigenlijk geen sprake zijn.

Geen volledige afsluiting

Dat moet en kan anders. Niemand zou volledig mogen worden afgesloten van nutsvoorzieningen als gas, water of elektriciteit. Zolang men niet kan garanderen dat met de budgetmeters gas niemand volledig wordt afgesloten, mogen die niet langer worden geplaatst. Er zijn voorstellen om naar een gegarandeerde minimumlevering gas te gaan, bijvoorbeeld via een verhoging van het hulpkrediet. Wij vragen met aandrang dat hier grondig wordt over nagedacht. De huidige regeling werkt onvoldoende, zelfs op de plaatsen waar ze wordt toegepast. 
Lees meer over "Minimumregeling gas is geen volwaardige minimumlevering"
Dag Zonder Krediet tegen agressieve marketingpraktijken

Dag Zonder Krediet tegen agressieve marketingpraktijken

30/11/2013
30 november was Dag Zonder Krediet. Het gelijknamige Platform van 19 organisaties, met het Netwerk tegen Armoede als een van de trekkende partners voerde in heel Vlaanderen en Brussel actie, onder meer tegen nieuwe, agressieve marketingpraktijken via sms en nieuwe media.

Schulden maken om te overleven
In de context van de aanhoudende gevolgen van de financiële en de economische crisis worden schuldbemiddelaars steeds vaker geconfronteerd met “onvermogende gezinnen”. Dit zijn gezinnen die de lopende uitgaven voor hun basisbehoeften amper kunnen bekostigen maar niets overhouden om hun schulden af te bouwen. Heel wat huishoudens hebben zelfs onvoldoende inkomsten om hun budget in evenwicht te houden. Zij moeten noodgedwongen schulden maken om te overleven. Uit de statistieken van de kredietcentrale van de Nationale Bank blijkt in dit verband dat meer dan een derde van de mensen die beroep doen op de procedure collectieve schuldenregeling geen betalingsachterstallen heeft in het kader van een kredietovereenkomst.
 
Gemakkelijk krediet als oplossing?
Dergelijke gezinnen met financiële moeilijkheden zijn bijzonder kwetsbaar en kunnen gemakkelijk verleid worden om kredieten af te sluiten. Bepaalde minder gewetensvolle instellingen deinzen er in de praktijk dan ook niet voor terug om kredieten aan te bieden als snelle en makkelijke oplossing voor de betaling van achterstallige facturen of om tijdens moeilijke tijden de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
 
Gerichte reclames via nieuwe marketingpraktijken
Schuldbemiddelaars stellen de laatste jaren bovendien een bijzonder verontrustende trend vast: sommige kredietverstrekkers hanteren nieuwe marketingpraktijken die heel opdringeriger zijn. De consument –die absoluut nergens om gevraagd heeft– ontvangt steeds vaker gerichte reclames voor kredieten in zijn mailbox, op zijn Facebookpagina, op private groepspagina’s waarvan hij lid is via Facebook (zoals groepen voor rommelmarkten), wanneer hij tweedehandssites (zoals www.kapaza.be of www.2dehands.be) bezoekt,... Die opdringerige praktijken hebben meer weg van leurhandel dan van reclame, want ze dringen de privésfeer van de consument binnen. De drempel om krediet aan te vragen is bovendien heel laag: een aantal muisklikken volstaan, zonder dat je de bankier zelfs hoeft te zien.
 
De aanbevelingen van het platform « Dag zonder Krediet »
19 organisaties, gegroepeerd onder het platform « Dag zonder Krediet » vragen dat de overheid de nodige maatregelen treft:
 • De bevoegde controlediensten moeten de nieuwe, laagdrempelige marketingpraktijk grondig onderzoeken en inbreuken op de Wet Consumentenkrediet consequent sanctioneren. Zij moeten hiervoor voldoende middelen ontvangen.
 • Kredieten die niet aan een aankoop in een winkel gekoppeld zijn, mogen niet door deze winkel verkocht worden.
 • In navolging van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en in verzekeringen, moeten alle kredietbemiddelaars onderworpen worden aan een verplichte en gecertificeerde opleiding zodat ze in staat zijn volledige en correcte informatie aan de consument te verschaffen.
 
De uitgebreide aanbevelingen vindt u op www.dagzonderkrediet.be.

Bekjk de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk de reportage op ATV.
Lees meer over "Dag Zonder Krediet tegen agressieve marketingpraktijken"
Huurpremie vanaf vier jaar wachten op sociale woning

Huurpremie vanaf vier jaar wachten op sociale woning

29/11/2013
Door het hervormen van de huidige huursubsidieregels en het vrijmaken van extra budget, zullen huurders die ingeschreven staan op de wachtlijst van een sociale woning voortaan na vier in plaats van vijf jaar recht hebben op de huurpremie. Voor het Netwerk tegen Armoede een stap in de goede richting. Binnen één van de prioriteiten van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding wordt een stap vooruit gezet. Het meer gelijk maken van de verschillende huurpremiesystemen is een goede zaak, de inkorting van de wachttijd ook.

Uiteraard blijft het, ook met huurpremie, schrijnend dat zovele gezinnen vele jaren moeten wachten op een sociale huurwoningen. Het wegwerken van de wachtlijsten blijft prioritair.

Daarnaast hopen wij dat zo veel mogelijk rechthebbenden ook effectief gebruik maken van de premie. Eerste signalen rond de nieuwe huurpremie geven aan dat uiteindelijk slechts een minderheid van de mensen die vijf jaar wachtten ook effectief de premie kreeg. Het Netwerk vraagt de Vlaamse overheid de huurpremies grondig te evalueren en bij te sturen opdat de premie zo veel mogelijk huurders zou bereiken. 
Lees meer over "Huurpremie vanaf vier jaar wachten op sociale woning"
Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede eisen onmiddellijke opstart federaal winterplan

Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede eisen onmiddellijke opstart federaal winterplan

28/11/2013
Een week na de opstart van de winteropvang door Samusocial in Brussel worden alweer daklozen de straat op gestuurd. De opvangplaatsen zijn nacht na nacht volzet terwijl veel mensen geen overnachting vinden. Normaal gezien moet staatssecretaris voor Armoedebestrijding De Block dan haar federale winterplan opstarten en bijkomende opvangplaatsen voorzien. De staatssecretaris geeft echter niet thuis. Zij eist eerst een oplossing voor de uitgezetten uit het Gesù-klooster.

Onaanvaardbaar, vinden het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede. Nadat Samusocial al een week te laat van start ging met de winteropvang na politiek gekissebis tussen het Brusselse OCMW en de Brusselse gewestregering worden de daklozen alweer het slachtoffer van een politieke soap. 's Nachts worden ze geconfronteerd met winterse temperaturen, maar dat zet politici blijkbaar niet aan tot actie. Wij eisen dat de staatssecretaris zonder dralen haar verantwoordelijkheid neemt en niet langer mensen veroordeelt tot een nacht  in de bijna vrieskou. Volgende week daalt het kwik zelfs onder het vriespunt. Dit is niet het moment voor alweer een politiek spelletje op kap van de daklozen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede eisen onmiddellijke opstart federaal winterplan"
Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie

Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie

27/11/2013
Arm maakt ziek, ziek maakt arm. Veel mensen in armoede kampen op een bepaald moment in hun leven wel met gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen en/of psychologische problemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een beduidend deel van mensen in armoede uit de verenigingen ooit op invaliditeit hebben gestaan of er nog op staan. Hoewel een invaliditeitsuitkering mensen verzekert van een inkomen, plaatsen mensen in armoede kanttekeningen tegenover invaliditeit.

Mensen op invaliditeit[1] geven immers aan zich actief te willen inzetten voor zichzelf maar ook voor de maatschappij. Dit blijkt echter niet altijd zonder slag of stoot te gaan. De overleggroep werk en sociale economie heeft dit daarom verder onderzocht en is tot een advies gekomen met aanbevelingen die de maatschappelijke participatie van mensen in armoede met een invaliditeitsstatuut kunnen ondersteunen en bevorderen. Voor meer info kunt u terecht bij Samira Castermans.

Lees hier het volledige advies.


[1] We beperken ons in deze nota enkel tot personen met een invaliditeitsuitkering.  Naast een invaliditeitsuitkering, bestaat er immers ook nog inkomensvervangende tegemoetkoming. Dit is bedoeld voor personen die ook erkend zijn als ‘arbeidsongeschikt’, maar geen recht hebben op een invaliditeitsuitkering.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie"
30 november: Dag Zonder Krediet

30 november: Dag Zonder Krediet

27/11/2013
Naar vaste gewoonte, hebben de 19 verenigingen die lid zijn van het platform ter gelegenheid van de Dag Zonder Krediet de wetgeving inzake krediet geanalyseerd en de marktpraktijken onder de loep genomen. Op basis van die elementen hebben de betrokken verenigingen 10 aanbevelingen geformuleerd :
 
1.      Controles en sancties versterken met het oog op de strijd tegen gemakkelijk krediet
 
2.      Verbeterde toepassing van de nulstellingstermijn
 
3.      Verbod op leurhandel en handel op openbare plaatsen
 
4.      Verbod op opdringerige marketingtechnieken
 
5.      Een aparte ruimte verplichten voor kredietverlening in handelszaken
 
6.      Verplichte vorming voor kredietverleners
 
7.      Verbod op krediet in handelszaken dat niet gelinkt is aan een aankoop
 
8.      Verduidelijking van de kost voor een schuldsaldoverzekering
 
9.      Optimaliseren van de Kredietcentrale voor particulieren van de Nationale Bank zonder ze uit te breiden naar andere soorten schulden
 
10.   Meer geld voor preventie en schuldhulpverlening
 
Hier vindt u uitgebreide info over onze aanbevelingen.
Lees meer over "30 november: Dag Zonder Krediet"
Grondwettelijk Hof houdt vonnis over btw-plicht voor advocaten in beraad

Grondwettelijk Hof houdt vonnis over btw-plicht voor advocaten in beraad

26/11/2013
Dinsdag kwam het Grondwettelijk Hof samen in een eerste zitting over de procedure die het Netwerk tegen Armoede samen met het ABVV en negen andere organisaties aangespannen had tegen de btw-plicht voor advocaten. De pleidooien werden gehouden, maar het Hof houdt zijn beslissing nog in beraad. Uitspraak over de schorsing valt binnen enkele weken.

De elf organisaties hebben ook de vernietiging gevraagd. Die uitspraak volgt nog later. Normaal gezien wordt de btw-plicht van 21 % voor advocaten van kracht vanaf 1 januari 2014. Dat zou de zoveelste beperking zijn van het recht op rechtsbijstand voor mensen met  een laag inkomen. Zij moeten dan immers plots 21 % extra betalen om van rechtsbijstand te kunnen genieten, als ze net boven de inkomensgrens (€928 per maand) voor gratis bijstand komen.

Die gratis bijstand wilde minister van Justitie Turtelboom eerder al inperken, maar na fel protest, onder meer van het Netwerk tegen Armoede, werd die maatregel naar de koelkast verwezen.

Bekijk de reportage op Kanaal Z.
Lees meer over "Grondwettelijk Hof houdt vonnis over btw-plicht voor advocaten in beraad"
20 jaar Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst: Verhalen uit de generatiearmoede

20 jaar Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst: Verhalen uit de generatiearmoede

25/11/2013
Afgelopen weekend vierde Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst haar 20ste verjaardag. Het werd een feestelijk gebeuren waarin - hoe kan het ook anders - mensen in armoede centraal stonden. Aalst is een typische centrumstad waar (generatie)armoede een hardnekkig probleem blijft. Mensen voor Mensen geeft die mensen al 20 jaar een stem. Naar aanleiding van het jubileum tekende journaliste Goele Geeraert tien verhalen uit de generatiearmoede op in een beklijvend boek. Nele Delvoye verzorgde de foto's.

Enkele citaten:

Maria herinnert zich nog die eerste keer in het Vierdewereldhuis. Ze wilde ongemerkt naar buiten sluipen, maar botste plots op vrijwilligster Annick. Die wilde horen hoe het met haar ging. Maria lacht: “Ik ben nochtans héél goed in vluchten. Maar die keer was Annick te snel. Ze heeft de gave om je te laten vertellen. En nee, het moet niet allemaal prima lopen. Goed of slecht, de deur van de vereniging staat steeds voor je open.

Volgens Dirk moet de Vierdewereldgroep als voorbeeld voor andere diensten worden gezien. “Zij luisteren naar wat je te vertellen hebt en plaatsen je verhaal in perspectief. Hoe voel je je in een huis zonder meubels, met een lege koelkast, en zonder bankkaart? Dat is wat mensen in armoede elke dag ervaren.” Dirk hoopt dat de middenklasse zich dat beeld eens voor de geest probeert te halen. Misschien zouden ze nadien anders naar arme mensen kijken, doordat ze de binnenkant van armoede beter begrijpen.

Nog elke week kloppen er nieuwe mensen bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen aan. Terwijl de vereniging eigenlijk niet meer zou mogen bestaan.” Het is crisis, dat weet Elza. “Maar is dat een argument? Het is elke dag crisis als je armoede kent.” Daarom is Elza blij dat zij en Patricia de eerste stappen voor de Vierdewereldgroep hebben gezet. “We hebben het niet alleen voor onszelf gedaan, maar als een lichtpuntje in de permanente crisis voor alle armen van Aalst.”

“De Vierdewereldgroep is en blijft mijn tweede thuis.”, vertelt Vanessa. “Ik ben er open gebloeid en iemand anders geworden. Ik heb er kunnen praten over mijn diepste wonden, ik ben er mezelf tegengekomen en heb geleerd vooruit te kijken. Ik wil er mee voor zorgen dat die boodschap zoveel mogelijk andere mensen bereikt.”


Europees president Herman Van Rompuy was bereid om speciaal voor dit boek een Haiku te schrijven:
Kalende takken
Lijken op open armen,
Vragende handen

Het boek kunt u bestellen via de website van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Het kost €20 (gewoon tarief, aan deze prijs ook verkrijgbaar in Standaard Boekhandel), €5 (voor mensen met een laag inkomen) of €50 (steuntarief).
Lees meer over "20 jaar Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst: Verhalen uit de generatiearmoede"
Tijd om winteropvang Brussel van nul te herdenken

Tijd om winteropvang Brussel van nul te herdenken

21/11/2013
Het Netwerk tegen Armoede steunt het Brussels Platform Armoede volmondig in haar vlijmscherpe kritiek op de winteropvang voor daklozen in onze hoofdstad. Normaal gezien moest die winteropvang vorige vrijdag, 15 november, van start gaan, maar uiteindelijk werden daklozen bijna een week langer in het gure winterweer de straat op gestuurd. Zonder meer wraakroepend.
 
Eerder kloegen de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen al de zeer gebrekkige kwaliteit van de opvang die Samusocial biedt. Het systeem om een plaats te reserveren is kafkaiaans, de sanitaire voorzieningen beneden alle peil en wie er verblijft, vreest voor zijn gezondheid. Dat wordt al jaren aangekaart, maar de diensten van Samusocial blijven doof voor de kritiek van de daklozen.
 
Daarom roepen wij op om, met het oog op de winter van 2014-2015, de opvang in Brussel volledig te herdenken. Waarom moet dit in handen blijven van een organisatie die zo inefficiënt omgaat met de middelen die ze krijgt, terwijl tal van organisaties in Brussel wel goed werk leveren, maar onvoldoende middelen krijgen. Het wordt hoog tijd om de opvang in het algemeen en de winteropvang van daklozen in het bijzonder te organiseren vanuit de visie van de daklozen zelf.


Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het opiniestuk van het Brussels Platform Armoede in Brussel Deze Week.

Bekijk het interview met het Brussels Platform Armoede in Terzake.

Lees meer over "Tijd om winteropvang Brussel van nul te herdenken"
Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede

Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede

20/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies uitgebracht over kinderen in armoede (in het basisonderwijs). Het Netwerk tegen Armoede heeft aan dit advies meegewerkt en staat achter de inhoud.
Enkele belangrijke adviezen:
 • Sterker inspelen op leer- en leefklimaat op school
 • Kennis van armoede in de lerarenopleiding en nascholing verbeteren
 • Inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen
 • Schooltoelage optrekken voor de laagste inkomens
 • Prijs van voor-, na- en buitenschoolse opvang van middagopvang aan het inkomen van de ouders koppelen
 • Betere samenwerking tussen welzijn en onderwijs, bijvoorbeeld bij het voorzien van goedkope maaltijden
Lees hier het volledige advies.

Lees hier de uitgebreide bijlage met praktijkvoorbeelden.
Lees meer over "Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede"
Onbetaalde arbeid voor leefloners is kortzichtig en onrechtvaardig

Onbetaalde arbeid voor leefloners is kortzichtig en onrechtvaardig

19/11/2013
De Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil mensen die een leefloon trekken, verplicht aan het werk zetten als tegenprestatie voor het geld dat ze van de staat ontvangen. Wie weigert, moet volgens Homans zijn uitkering verliezen. Volgens haar komt 95 % van de leefloners in aanmerking voor een job. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Monica De Coninck, federaal minister van Werk, veefde in De Ochtend op Radio 1 het voorstel al van tafel. Terecht, volgens het Netwerk tegen Armoede. Leefloners verplichten om onbetaalde arbeid te leveren, als tegenprestatie voor een leefloon is kortzichtig en onrechtvaardig.

Ten eerste laat het pleidooi van Homans uitschijnen dat leefloners tot op heden niet geactiveerd worden. Dat klopt niet. Sinds 2002, met de wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) zetten de meeste OCMW's maximaal in op activering. Artikel 60 &7 is daarbij een vele gebruikte maatregel om leefloners voor een jaar tot 18maanden te werk te stellen, met daarbij de nodige begeleiding en opleiding. De RMI-wet is bovendien niet vrijblijvend, iedereen die geacht wordt te kunnen werken, moet zijn werkbereidheid aantonen bij het OCMW. Zoniet, kunnen OCMW-cliënten geschrapt worden van hun leefloon.

Homans pleit echter om nog een stapje verder te gaan. Zij wil leefloners verplicht 'onbetaalde' arbeid laten uitvoeren. Wie weigert, verliest zijn leefloon. In het kader van de recente besparingen bij Antwerpen-stad en het snoeien in het personeelsbestand, begrijpen we het voorstel van de Antwerpse OCMW-voorzitter. Schrap in het personeelsbestand van de groendienst, poetsdienst, afvaldienst, keuken, ... en zet er leefloners op. Een goedkoop alternatief en het werk blijft gedaan. De ene ziet zijn job verdwijnen, de andere krijgt werk maar krijgt geen loon, bouwt geen rechten op voor een werkloosheidsuitkering, een pensioen, wordt niet beschermd, ... De leefloner blijft dus vastzitten in het leefloon.

Daarbij moet ook de kanttekening geplaatst worden, dat niet alle leefloners te activeren zijn naar werk. Onder de leefloners zijn veel zieken, invaliden, thuislozen, ouderen, analfabeten, ... die zo ver vewijderd zijn van de arbeidsmarkt, dat een job (voor een langere tijd of voorgoed) uitgesloten is. Het leefloon is voor hen hun laatste vangnet. Maar zelfs de leefloners die door het OCMW succesvol artikel 60 afmaken, die bewezen hebben te kunnen werken, blijken nadien nog altijd moeilijk door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Hun afstand tot de arbeidsmarkt blijft, ondanks intensieve begeleiding, te hoog of misschien vanuit een ander perspectief gezien, de arbeidsmarkt is te veeleisend. De overtuiging dus van Homans dat 95 % van de leefloners aan het werk kan gezet worden, is dwaas, ...

Of lasterlijk ten aanzien van mensen met een leefloon. Telkens opnieuw wekt Homans in haar communicatie de indruk dat mensen met een leefloon niet willen werken, dat ze niets doen, dat ze profiteren. Zeer veel mensen met een leefloon willen hun situatie verbeteren, vaak is het geen kwestie van niet willen, maar niet kunnen. De eisen op de arbeidsmarkt zijn hoog, velen vallen uit de boot. Het leefloon is trouwens op zich veel te laag om mensen te vrijwaren van armoede, marginaliteit, ... Met 817 euro per maand voor een alleenstaande duikt het ver onder de Europese armoedegrens.

Toch blijven, ondanks dit onrecht op de arbeidsmarkt en het gebrek aan inkomensbescherming, heel wat leefloners zich actief inzetten, via vrijwilligerswerk in het verenigingsleven, via PWA, via LETS-krijgen, ... Anderen dragen zorg voor familieleden, kinderen, ouders, ... Wanneer worden eens deze zinvolle en nuttige activiteiten die leefloners wel doen onder de aandacht gebracht?

Tot slot stelt Homans: "Het werkt in Nederland, dus moet het ook bij ons kunnen." Ook hier gaat Homans kort door de bocht. Zo leren we uit het Zwartboek 'Werken in de bijstand' van het FNV dat er tal van wantoestanden zijn voor de Nederlandse leefloners die werken in de bijstand. Klachten zijn de slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan arbeidsbescherming (want officieel is het geen arbeid), het gebrek aan perspectief op een betaalde job (de werkervaring is niet relevant en slorpt tijd op ten koste van de zoektocht naar betaald werk). Het werken gebeurt ver onder het minimumloon, waardoor er ook verdringng ontstaat met bestaande arbeidskrachten. Daarbij zijn er zelfs situaties van bijstanders die eerst een betaalde baan hadden en na ontslag hetzelfde werk moesten, maar dan in ruil voor een uitkering, ... Is dit de weg waar we naartoe willen?

Conclusie: OCMW's hebben verschillende vormen van dienstverlening en instrumenten die burgers op weg moeten helpen naar maatschappelijke integratie en een menswaardig leven. Leefloners die kunnen werken, worden daarbij ten volle geactiveerd naar een job. (Activeren naar) werk blijkt voor een grote groep leeflonders echter niet een oplossing te vormen, het Netwerk tegen Armoede ziet niet in waarom onbetaald werk dat dan wel zou zijn. Bovendien vormt het leefloon voor burgers, voor wie het recht op betaalde arbeid niet gegarandeerd kan worden, het allerlaatste vangnet. Dit koppelen aan een plicht tot onbetaalde arbeid (zonder verloning, arbeidscontract, bescherming, rechtenopbouw, ...) is simpelweg laag bij de grond.
Lees meer over "Onbetaalde arbeid voor leefloners is kortzichtig en onrechtvaardig"
Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage

Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage

8/11/2013
Wie recht heeft op een schooltoelage, krijgt voortaan zelf een aanvraag toegestuurd. Een stap vooruit, maar nog altijd geen automatische toekenning. In mei voerde het Netwerk tegen Armoede nog actie voor een versnelde automatische toekenning. Die werd al beloofd door de vorige Vlaamse regering, maar jaar na jaar uitgesteld, ook door huidig onderwijsminister Pascal Smet. “Het is onaanvaardbaar dat dit dossier al twee regeringen in behandeling is en nog steeds niet af is”, aldus Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. Zo’n 3.000 ouders liepen vorig schooljaar hun toelage mis omdat ze hun aanvraag te laat indienden. Zij zijn het slachtoffer van het uitblijven van een automatische toekenning.
 
Dat de administratie mensen nu zelf zal aanschrijven is een stap vooruit, maar nog altijd geen automatische toekenning. Mensen moeten zelf de gegevens controleren en de aanvraag alsnog indienen. Wie voor het eerst een aanvraag moet indienen, kan dus nog steeds uit de boot vallen.
 
De automatische toekenning is nu voorzien voor schooljaar 2014-2015. Met andere woorden, het dossier wordt over de verkiezingen getild. Dit is zonder meer teleurstellend van een Vlaamse regering die armoedebestrijding als topprioriteit naar voor schuift, met automatische toekenning van rechten als één van de speerpunten.
 
Het Netwerk tegen Armoede  eist dat de volgende regering de automatische toekenning van de schooltoelage direct invoert.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage"
Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs

Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs

4/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin ook het Netwerk tegen Armoede vertegenwoordigd is, heeft een advies voorbereid over het masterplan hervorming secundair onderwijs. Dit advies lekte voortijdig uit in de pers, maar op basis van een oude versie. Het advies is ook een stuk genuanceerder dan in de pers verscheen en de Vlor kant zich dus niet zomaar tegen de hervorming. Ook het Netwerk tegen Armoede doet dat niet. Enkele aandachtspunten uit het advies:

 • In het advies hernemen we ons minderheidsstandpunt dat we in de ‘Visietekst over algemene vorming’ hebben ingenomen. Het Netwerk pleit voor een minimumpakket dat alle leerlingen op het einde van de tweede graad moeten bereiken. Dat minimumpakket bestaat uit die elementen die nodig zijn om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren. In andere woorden : leerlingen die tijdens het verloop van de derde graad de school al dan niet met een diploma verlaten, hebben tenminste die vaardigheden en kennis om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren.
 • Op meerdere plekken in het advies wijzen we erop aandacht dat er geen meerkost voor de ouders mag gecreëerd worden, bijvoorbeeld als het gaat over werkplekleren.
 • Volgens het Masterplan wordt de doorstroom vanuit het basisonderwijs naar de A-stroom en de B-stroom in het secundair onderwijs strikter geregelementeerd. Leerlingen zonder diploma basisonderwijs gaan naar de B-stroom. Leerlingen met diploma gaan naar de A-stroom. Hierdoor zou de toestroom naar de B-stroom kleiner worden en de leerlingengroepen in de A-stroom gedifferentieerder. Het Netwerk hoopt dat deze regeling niet leidt tot een grotere terughoudendheid bij de basisscholen om een diploma basisonderwijs te geven. Bijvoorbeeld omdat ze volgende de eindtermen onvoldoende Nederlands kennen. Deze leerlingen moeten zeker extra opgevolgd worden, maar automatisch laten doorstromen naar de B-stroom is een stap te ver.
 • Het Netwerk tegen Armoede neemt, samen met anderen, positie in over de brede eerste graad. Het Netwerk vindt dat alle scholen die de eerste graad organiseren, alle inhoudelijke pakketten moeten aanbieden, net om er voor te zorgen dat alle leerlingen van alle pakketten kunnen proeven en dat er geen voorafname is van de keuze in de tweede graad.
 • In dezelfde lijn vinden we ook dat alle scholen een B-stroom moeten organiseren.
 • We pleiten voor transparantie en helderheid van de potentiële leertrajecten. Zodat ouders goed geïnformeerd zijn.
 • In het advies is het Netwerk als enige voorstander om deelaspecten van een (beroeps)opleiding apart te certificeren. Concreet verwoordt het Masterplan het voorstel om afgeronde beroepskwalificaties te certificeren. Het Netwerk vindt dit een goede maatregel in het licht van de ongekwalificeerde uitstroom. Door deze aparte certificaten hebben deze leerlingen alsnog iets in handen. Dit verhoogt hun eigenwaarde, ze kunnen beter op de arbeidsmarkt tonen wat ze kunnen en de aansluiting bij het tweedekansonderwijs wordt makkelijker. Het Netwerk heeft hieromtrent een eigen standpunt ingenomen.
Lees hier het volledige Vlor-advies.
Lees meer over "Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs"
Versnelde afbouw werkloosheidsuitkeringen leidt niet tot activering, wel tot armoede

Versnelde afbouw werkloosheidsuitkeringen leidt niet tot activering, wel tot armoede

1/11/2013
Het is een jaar geleden dat de versterkte afbouw van de werkloosheidsuitkeringen van start ging. Werkzoekenden zien daardoor langzaam maar zeker hun werkloosheidsuitkering dalen tot een minimumbedrag dat tot ver onder de armoedegrens zakt. Dit was een beslissing van de federale regering ‘om langdurig werkzoekenden te activeren’ naar werk. Daarbij ging de federale overheid volledig voorbij aan de realiteit: de economische crisis, faillissementen, en massale ontslagen, de mismatch op de arbeidsmarkt met een hoge vraag naar hooggeschoolden maar een hoog aanbod van kortgeschoolden…

Of deze activeringsmaatregel ook effectief leidt tot meer tewerkstelling is dus maar de vraag. De recente portretten reeks in de Wereldmorgen Werkloos: weerloos, waardeloos? (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/19/werkloos-weerloos-waardeloos-het-verhaal-achter-de-verhalen ) waar verschillende werklozen aan het woord komen over hun moeilijke zoektocht naar werk bevestigt onze twijfel. Zeker is wel dat meer en meer langdurig werkzoekenden in armoede zullen terecht komen. Onbegrijpelijk, dat net de meest kwetsbaren, zij die net de grootste slachtoffers zijn van uitstoting en uitsluiting op de arbeidsmarkt, nu ook veroordeeld worden tot een mensonwaardige uitkering.

Voor het Netwerk tegen Armoede is dit onaanvaardbaar. We hebben dan ook het voorbije jaar een campagne opgezet om de maatregel aan te klagen, steun gezocht en gekregen van een 80-tal middenveldorganisaties waaronder armoedeorganisaties, vakbonden, vrouwenorganisaties, etnisch culturele minderhedenorganisaties, maar ook in de media de publieke opinie proberen bewust te maken van de impact van deze maatregel.

Om de versterkte degressiviteit tegen te houden, is het Netwerk ook naar de Raad van State getrokken om het besluit in eerste instantie te schorsen en uiteindelijk te laten vernietigen. We zijn nog steeds in procedure wat betreft ons verzoek tot vernietiging van de maatregel. De kans om dit te winnen is klein, we hopen echter dat we een duidelijk signaal hebben kunnen geven naar de federale regering en naar de publieke opinie: de minimum (werkloosheids)uitkeringen drijven mensen in armoede. Het Netwerk tegen Armoede pikt dit niet. De minimumuitkeringen moeten naar omhoog!
Lees meer over "Versnelde afbouw werkloosheidsuitkeringen leidt niet tot activering, wel tot armoede"
Netwerk tegen Armoede stapt naar Grondwettelijk Hof tegen btw-plicht voor advocaten

Netwerk tegen Armoede stapt naar Grondwettelijk Hof tegen btw-plicht voor advocaten

31/10/2013
Het Netwerk tegen Armoede stapt samen met het ABVV en acht andere organisaties* naar het Grondwettelijk Hof om de schorsing en annulatie te vragen van de invoering van de BTW voor advocaten. Toegang tot het recht is één van de grondrechten, maar ligt al langer onder vuur. Na decennialang geijverd te hebben voor een gelijke toegang tot het recht, is men de laatste jaren volop bezig om dit grondrecht stapsgewijs terug te schroeven. De btw-plicht verhoogt de factuur voor particulieren met 21 %. Niet voor ondernemingen, want die kunnen de betaalde btw gewoon aftrekken. Daarmee verwordt de rechtspraak in ons land tot regelrechte klassejustitie.
 
In 2007 voerde men de rechtsplegingsvergoedingen in waarbij de verliezende partij een som gekoppeld aan de waarde van het geschil moet betalen. Hier wordt geen uitzondering tussen vermogenden en minvermogenden gemaakt, behalve voor pro deo.
In 2011 werd de BTW-plicht ingevoerd voor deurwaarders en notarissen, zodat veel mensen met betalingsproblemen er nog extra kosten bovenop krijgen.
En begin dit jaar de geplande afbouw van het pro deo systeem. De inkomensgrenzen voor een pro deo advocaat liggen al erg laag (een alleenstaande heeft slechts recht op volledige kosteloosheid als hij maximaal 928 euro netto per maand aan inkomsten heeft). Heel wat mensen met een laag inkomen vallen op die manier al uit de boot. Bovendien wil minister van Justitie Turtelboom nog een remgeld invoeren, per procedure en per advocaat. Voorlopig zijn die plannen van de minister on hold gezet, na fel protest van armoedeverenigingen, vakbonden én advocaten. Maar een hervorming van het systeem is zeker nog niet van de baan.
Bij al deze hervormingen is op geen enkel manier rekening gehouden met de gebruikers van het systeem, vooral niet met degenen die het al moeilijk hebben. Er heerst sowieso al een groot wantrouwen bij kwetsbare mensen tegenover justitie en alles wat daar mee te maken heeft. De drempels zijn al ontzettend hoog om rechten af te dwingen of zich te verdedigen.
Bovendien heeft men nooit werk gemaakt van onze vraag om de groei naar pro deozaken grondig te onderzoeken , om de eerstelijns juridische bijstand grondig te hervormen en er genoeg middelen tegenover te zetten en om alternatieve manieren van financiering te zoeken voor het systeem.
Nu gooit men hier de invoering van de BTW-plicht van 21 % voor advocaten bovenop. Deze werd in juli van dit jaar bijna en stoemelings doorgevoerd. De particulier die een advocaat wil raadplegen voor een huurprobleem, een familiaal probleem, een arbeidsovereenkomst, een geschil met een aannemer, enzovoort, zal zijn factuur zien verhogen met 21% (de Europese wetgeving voorziet niet in een lager tarief ter zake)! Er is trouwens geen enkele zekerheid dat er geen BTW zal moeten betaald worden in pro deozaken.
Bovendien creëert de invoering van een BTW-verplichting een ongelijke behandeling tussen ondernemingen en particulieren. Ondernemingen die zelf BTW-plichtig zijn, kunnen de BTW eenvoudigweg aftrekken, zodat het voor hen een neutrale operatie is. Burgers hebben deze mogelijkheid niet. Een invoering van een BTW-plicht is in die zin asociaal omdat ze uitsluitend gedragen wordt door de zwakste schouders. Maakt de regering opnieuw de keuze om de sterkste schouders te ontzien?
 
Het Netwerk tegen Armoede kan niet aan de zijlijn blijven staan kijken als het gaat over de fundamentele aantasting van een grondrecht en daarom dienden we vandaag samen met 9 andere organisaties  een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof met de vraag tot schorsing en annulatie van de invoering van BTW-plicht voor advocaten.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede stapt naar Grondwettelijk Hof tegen btw-plicht voor advocaten"
Daklozen slachtoffer van wanbeleid Samusocial

Daklozen slachtoffer van wanbeleid Samusocial

29/10/2013
De wantoestanden die nu aan het licht komen bij Samusocial, de dienst voor winteropvang van daklozen in Brussel, komen bij de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen niet als een verrassing. De monopoliepositie van de dienst zorgt voor een gebrek aan kwaliteit en respect in de winteropvang. Niet alleen het financieel beleid stelt dus problemen, ook het beleid inzake kwaliteit van de opvang. Vier verenigingen hebben vorige winter 50 gebruikers hierrond bevraagd. De resultaten zijn bedroevend.

Lees ons standpunt.

Bekijk de reportage in TerZake.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.

Lees de resultaten van de bevraging door de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen.
Lees meer over "Daklozen slachtoffer van wanbeleid Samusocial"
Iedereen heeft recht op een waardige uitvaart

Iedereen heeft recht op een waardige uitvaart

28/10/2013
Steden en gemeenten moeten iedereen een waardige uitvaart aanbieden, ook wie daar de middelen niet voor heeft. De VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) maakte een leidraad voor alle gemeenten en ocmw's. De richtlijnen komen er nadat de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen uit Gent een jaar geleden uitpakte met een dossier rond uitvaart voor mensen in armoede.

Al te vaak worden mensen eenzaam en alleen, soms zelfs zonder bloemen of bidprentjes, ten grave gedragen. In andere gevallen moeten familieleden hun dierbare in erbarmelijke omstandigheden begraven omdat er geen geld is. Uit schrik voor zo'n scenario sluiten mensen soms toch een uitvaartverzekering af, waardoor ze (nog meer) in financiële problemen komen.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Iedereen heeft recht op een waardige uitvaart"
Basisinkomen: wondermiddel of paard van Troje?

Basisinkomen: wondermiddel of paard van Troje?

25/10/2013
Het basisinkomen is helemaal terug van weggeweest. In Zwitserland gaan ze er over stemmen. In Canada liep vroeger al een experiment en nu houden zelfs hot shot bankiers een warm pleidooi voor het basisinkomen. Het zou plots het wondermiddel zijn om de armoede de wereld uit te helpen. Eigenaardig, want waarom is men er dan niet al lang mee begonnen?
 
In Canada hebben ze het al uitgeprobeerd, in 2 kleinere steden. Een basisinkomen boven de armoedegrens. Het experiment had zeker verdiensten. Zo kon men aantonen dat mensen met een hogere uitkering niet minder, maar net sneller en gemakkelijker aan het werk geraken en blijven. Onze federale regering doet vandaag net het omgekeerde. Door de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkzoekenden ver onder de armoedegrens te laten duiken, zouden mensen als vanzelf een job beginnen zoeken. Lees, een hogere uitkering is een hangmat waarin al die luie werklozen rustig blijven liggen.
 
Een interessant experiment dus, al blijft het afwachten of dit recept ook zou werken als men het op landelijk niveau zou invoeren. Volstaat zo’n basisinkomen om de armoede te bestrijden? Waar haalt men het geld om dat te financieren? Wat neemt men af in de plaats?
 
Met andere woorden, het ene basisinkomen is het andere niet. Gisteren lanceerde hoofdeconoom Peter De Keyzer van BNP Paribas Fortis zijn versie van het basisinkomen. Iedereen zou 900 à 1.000 euro toegestopt krijgen. Bedrijven zouden minder loon moeten betalen en de sociale zekerheid zou plots perfect betaalbaar zijn. Want, en daar komt de aap uit de mouw, die 1.000 euro zou alle andere uitkeringen vervangen. Pensioen, invaliditeit, ziekte, leefloon, het komt allemaal te vervallen. Je krijgt gewoon 1.000 en voor de rest heb je maar je eigen boontjes te doppen. Chronisch ziek? Een handicap? Financiële tegenslag? Geboren in armoede? Sorry, doe het maar met je basisinkomen. De Keyzer wil hiermee de armoede bestrijden en in een beweging een gigantische administratieve vereenvoudiging en besparing realiseren. De man lijkt het nog te menen ook.
 
Deze topbankier heeft blijkbaar geen idee met welke problemen mensen in armoede geconfronteerd worden. Betaal met je 1.000 euro maar je huur op de privé-markt, vaak 500 tot 600 euro. Betaal maar de energiekosten in je slecht geïsoleerde woning. Zorg maar voor brood op de plank. Dan hebben we het nog niet over gezinnen met kinderen. Die zouden dan, in het beste geval, 2.000 euro krijgen en verder niets. De Europese armoedegrens voor gezinnen ligt op 2.100 euro. Maar een alleenstaande moeder zou het dan moeten doen met 1.000 euro (of 900, waarom niet?). Kort gezegd, zo’n basisinkomen is lang geen wondermiddel en kan, als het verkeerd gebruikt wordt, zelfs leiden tot een gigantisch sociaal bloedbad.
 
Over een ding lijkt er ondertussen wel een consensus te groeien. Heel wat inkomens en uitkeringen zijn in ons land te laag. Leefloon, werkloosheidsuitkeringen, invaliditeitsuitkering, ziekte-uitkering, vaak komen ze nog niet eens in de buurt van de Europese armoedegrens (1.000 euro voor een alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin). Het Netwerk tegen Armoede lanceerde op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, de eis om alle inkomens en uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens. Wij vragen dat politieke partijen na de verkiezingen van volgend jaar dat, ook budgettair, inschrijven in het nieuwe federaal regeerakkoord. Tot 25 mei zullen we hen daarover duidelijk bevragen en kleur doen bekennen. Is de armoede daarmee opgelost? Verre van, maar het zou wel een grote sprong voorwaarts zijn.
 
Armoede is immers veel meer dan een gebrek aan inkomen. 70.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Mensen in armoede stellen doktersbezoek uit omdat ze het niet kunnen betalen. Energiekosten zijn veel hoger bij wie onder de armoedegrens leeft door de slechte kwaliteit van veel (huur)woningen. En ga zo maar door. Armoede bestrijden doe je niet met een hogere uitkering alleen, maar het is wel de noodzakelijke, eerste stap.
Lees meer over "Basisinkomen: wondermiddel of paard van Troje?"
Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

24/10/2013
Vorige week organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid een hoorzitting over het decreet preventieve gezinsondersteuning.  Dit nieuwe decreet schetst het kader voor de Huizen van het Kind.  Ook het Netwerk in Armoede was vertegenwoordigd op de hoorzitting.  Het Netwerk vindt het een gemiste kans dat men niet vertrekt vanuit de vragen en noden van ouders, maar gewoon het bestaande hulpverleningslandschap subsidieert en vraagt om samen te werken. Het decreet blijft erg algemeen, dus er blijven vele vragen onbeantwoord.

Lees onze volledige reactie.
Lees meer over "Huizen van het Kind zijn een gemiste kans"
Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede

Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede

22/10/2013
Met de nota 'Doorgroeien in cultuur' schetsen de Vlaamse ministers Pascal Smet (onderwijs) en Joke Schauvliege (cultuur) een het beleid rond cultuureducatie voor volwassenen (18+). De nota kwam tot stand met actieve inbreng van verenigingen waar armen het woord nemen. De nota focust op de maatschappelijke meerwaarde van cultuureducatie voor kansengroepen. Mensen in armoede leverden hiervoor een belangrijke bijdrage. Dat vindt het Netwerk tegen Armoede een stap vooruit.

Lees hier de nota.
Lees meer over "Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede"
Meer huurders met uithuiszetting bedreigd

Meer huurders met uithuiszetting bedreigd

21/10/2013
Volgens de nieuwste cijfers van VVSG werden in 2012 13.571 huurders in Vlaanderen met uithuiszetting bedreigd, 800 meer dan vorig jaar. Vaak gaat het om huurders die er niet in slagen hun huur te betalen, waarna de verhuurder naar de vrederechter stapt. Deze cijfers zijn onthutsend, maar helaas geen verrassing voor het Netwerk tegen Armoede.

Elke uithuiszetting gaat gepaard met menselijke drama's. Op deze manier wordt verhuren bovendien minder aantrekkelijk,
Waardoor de problemen voor de huurders alleen maar groter worden. De cijfers over uithuiszettingen zijn het zoveelste signaal van de groeiende problemen op de privé-huurmarkt. Problemen die de Vlaamse regering kan verhelpen, als ze de juiste beleidskeuzes maakt.
 
Voor het specifieke probleem van de uithuiszetting kan het huurgarantiefonds deels een antwoord bieden, als dit fonds er snel komt en voor alle huurders. Maar er is meer nodig. Nu de bevoegdheden rond de woonbonus naar Vlaanderen komen, moet gekozen worden voor een systeem dat ook die huurmarkt ondersteunt, en niet enkel het verwerven van eigendom.

Bovendien blijft het aanbod sociale woningen veel te laag, waardoor te veel gezinnen die recht hebben op een sociale huurwoning, moeten overleven op de privé-huurmarkt. Gezinnen die wachten op een sociale huurwoning, moeten ook financieel ondersteund worden. Ook een hervorming van het systeem van huurwaarborg (via een huurwaarborgfonds) kan ervoor zorgen dat de huurder zich in een minder kwetsbare positie bevindt.

De regering weet dus perfect wat haar te doen staat. Minder dan een jaar voor de verkiezingen wordt het hoog tijd om er eindelijk werk van te maken.
Lees meer over "Meer huurders met uithuiszetting bedreigd"
Kinderarmoedefonds uit de startblokken

Kinderarmoedefonds uit de startblokken

15/10/2013
Vandaag werd het Kinderarmoedefonds officieel gelanceerd. Het Netwerk tegen Armoede is een van de partners. Daar hebben we verschillende goede redenen voor:
 • Het Kinderarmoedefonds is een uitgelezen kanaal om breed te mobiliseren rond de problematiek van de snel stijgende kinderarmoede. Het is noodzakelijk om meer draagvlak rond kinderarmoedebestrijding te creëren bij iedereen in deze samenleving.
 • Het fonds zal projecten voor een langere termijn steunen en kiest resoluut voor innovatieve projecten. Goed werkende projecten moeten nadien structureel in het beleid verankerd kunnen worden.
 • Verenigingen waar armen het woord nemen zullen een essentiële partner zijn in de gesteunde projecten.
 • Het Kinderarmoedefonds biedt de kans om een dialoog rond armoede op te starten met bedrijven.
Burgers, organisaties en ondernemingen worden opgeroepen om het fonds te steunen. Het Netwerk tegen Armoede is meegestapt in dit initiatief, maar blijft kritisch voor het beleid van de Vlaamse regering inzake armoedebestrijding. "Dit fonds is aanvullend op wat de overheid moet doen", benadrukt coördinator Frederic Vanhauwaert. "De uitvoering van de afgesproken prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met een duidelijk en stevig budget blijft essentieel. Wij vragen bovendien dat ook de federale en lokale overheden hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen kinderarmoede."

Steun het Kinderarmoedefonds via rekeningnummer BE39 7333 0000 0519.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Kinderarmoedefonds uit de startblokken"
Koningin Mathilde toont zich enthousiast over Heb jij ze wel alle vijf

Koningin Mathilde toont zich enthousiast over Heb jij ze wel alle vijf

14/10/2013
Een theaterproductie, een boek en een stevig uitgewerkt pedagogisch dossier. Daarmee toert het multimediaproject Heb jij ze wel alle vijf de komende drie jaar langs Vlaamse scholen. De makers willen met dit project, waar het Netwerk tegen Armoede actief aan meewerkte, het probleem van jongerenarmoede tastbaar maken voor 12- tot 18-jarigen. Koningin Mathilde toonde zich bij de lancering vandaag bijzonder enthousiast.

Chelsea zingt hemels. Volgens sommigen in jeugdwerking De Klok zingt ze ‘minstens zo goed als Adele’. Studeren gaat haar veel minder af. Hoe zal het gaan op haar nieuwe school? Ook Yassim komt naar de jeugdwerking. Hij kan lekker koken en voetbalt graag. Het jaarlijkse free podium op school wordt een tweestrijd tussen Chelsea en haar knappe mede-leerlinge Phaedra. Dan is er groot nieuws: op televisie start een nieuwe talentenjacht, gepresenteerd door Sean Dhondt. Phaedra doet zeker mee. En Chelsea? Terwijl de meisjes zich opmaken voor de strijd, jaagt ook Yassim zijn droom na. Wie zal slagen? Wie faalt? In boek- en theatervorm brengt Heb jij ze wel alle vijf? een hedendaags verhaal over en voor jongeren.

De bedoeling

Heb jij ze wel alle vijf? wil – voor het eerst in dit land – duizenden jongeren laten kennis maken met de problematiek van generatiearmoede en nieuwe armoede. Jongeren waarvan de ouders door de crisis of een andere tegenslag in de armoede beland zijn, hebben het veel moeilijker om hun dromen waar te maken. Zij die opgroeien in een gezin in generatiearmoede staan er nog een pak slechter voor.

Net deze jongeren zijn vaak ook nog het slachtoffer van pesterij en uitsluiting, want zij ‘horen er niet bij’. Heb jij ze wel alle vijf? is zowel de titel van de talentenjacht in het verhaal, als de conclusie ervan. Heb je ze wel alle vijf als je andere jongeren pest of uitsluit omdat ze arm zijn? Arm zijn mag niet beschouwd worden als een schande. Volgens de meest optimistische ramingen groeit meer dan 1 jongere op 10 in ons land op in armoede. Andere cijfers spreken van 1,5 tot 2 op 10. Steeds meer gezinnen krijgen het moeilijk. Jeugdwerkloosheid piekt.

Heb jij ze wel alle vijf? start met een lanceringstournee langs 16 steden. Verantwoordelijken van culturele centra, directieleden en leerkrachten of mensen actief in sociale organisaties kunnen bij die gelegenheid kennis maken
met het project. Vervolgens zal het minstens drie schooljaren lang beschikbaar zijn.

Hier vindt u meer info.
Lees meer over "Koningin Mathilde toont zich enthousiast over Heb jij ze wel alle vijf"
500 mensen in armoede manifesteren voor een inkomen boven de armoedegrens

500 mensen in armoede manifesteren voor een inkomen boven de armoedegrens

13/10/2013
Het Netwerk tegen Armoede bracht vandaag, aan de vooravond van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, 500 mensen samen uit verenigingen waar armen het woord nemen op het Sint-Katelijneplein in Brussel om zijn eis kracht bij te zetten: Geen federale regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen boven de Europese armoedegrens. Tienduizenden mensen moeten in ons land rondkomen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt (€1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101 voor een gezin). Een leefloon bijvoorbeeld duikt daar ver onder (€817,34/maand voor een alleenstaande en €1.089,82/maand) voor een gezin. Langdurig werkzoekenden vallen terug op een inkomen dat nauwelijks hoger ligt en ook chronisch zieken en mensen met een handicap duiken vaak onder de armoedegrens.
 
Het Netwerk tegen Armoede, een netwerk van 58 verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel, zal hierrond campagne blijven voeren tot aan de moeder aller verkiezingen op 25 mei 2013. Het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens kost om en bij de €1,5 miljard. Ter vergelijking, de notionele intrestaftrek kost de federale overheid elk jaar €6 miljard.
 
Ambitieus, maar haalbaar
 
“Onze eis is ambitieus, maar haalbaar. En noodzakelijk, want de armoede blijft stijgen, in Vlaanderen en in België. Het is vooral een kwestie van politieke wil. Wij vragen dat een nieuwe federale regering dat realiseert tijdens de volgende bestuursperiode”, zei coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Na de verkiezingen is er een periode van 5 jaar zonder electorale koorts, een mooie kans om duidelijke keuzes te maken voor een sociaal beleid. De komende maanden zullen we aan de verschillende politieke partijen vragen om kleur te bekennen. Het is een heel concrete eis waarop we een duidelijk antwoord verwachten. Gaan jullie dit realiseren of niet?”
 
Vandaag protesteerden de verenigingen ook tegen de vele asociale maatregelen die vooral de meest kwetsbaren treffen:
 
 • De versnelde daling in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen duwt meer mensen verder de armoede in. Dat staat in schril contrast met het voornemen van de regering om tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede te halen.
 • De geplande besparingen van de pro-deo-rechtsbijstand gooien de deur dicht naar rechtspraak voor mensen in armoede en openen de poort wagenwijd voor een klassejustitie. Voorlopig zijn die plannen opgeborgen na fel protest van armoedeorganisaties, advocaten, vakbonden en sociale bewegingen.
 • Steeds meer lokale besturen draaien de duimschroef aan. Mensen in armoede zijn het eerste slachtoffer: leefgeld dat niet of minder uitbetaald wordt, moeilijker toegang tot leefloon, organisaties en diensten voor de meest kwetsbaren die (veel) minder middelen krijgen, …
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat het beleid snel in een meer sociale richting gestuurd wordt, op lokaal, Vlaams én federaal niveau.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws van 18 uur gisteren.

Lees het artikel in La Dernière Heure.

Lees meer over "500 mensen in armoede manifesteren voor een inkomen boven de armoedegrens"
Geestelijke gezondheid verdient een plaats in de eerste lijn

Geestelijke gezondheid verdient een plaats in de eerste lijn

10/10/2013
Er duiken steeds meer onheilsberichten op over het stijgend aantal mensen met psychische problemen in onze maatschappij. Geestelijke gezondheid verdient meer aandacht van het beleid en in het bijzonder groepen met een verhoogd risico.. Mensen in armoede vormen zo’n risicogroep. Leven in armoede brengt voortdurend ‘kopzorgen’ met zich mee: dag in dag uit geconfronteerd worden met onbetaalbare rekeningen, zorgen over (de toekomst van) de kinderen, uitsluiting en het gevoel er niet bij te horen, …

Mensen in armoede moeten voortdurend vechten om het hoofd op vele fronten boven water te blijven houden. Deze opeenstapeling van stressfactoren in combinatie met een laag ) zelfbeeld  maken mensen in armoede extra kwetsbaar voor psychische problemen. Schrijnend is dat net voor hen de geestelijke gezondheidszorg weinig toegankelijk blijkt. Nochtans is werken aan psychische problemen een voorwaarde om ook op andere vlakken opnieuw vooruit te kunnen. Met een hoofd vol zorgen worden de zoektocht naar werk, de zorg voor de kinderen, de stap zetten naar schuldbemiddeling, ...  al snel een loodzware opdracht. De samenhang tussen geestelijke en fysieke gezondheid werd intussen ook al veelvuldig aangetoond.

Rechtstreeks toegankelijke, betaalbare en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg

Wil men van geestelijke gezondheid ook voor mensen in armoede de topprioriteit maken die ze hoort te zijn, dan hebben we in ons land naast algemene armoedebestrijding nood aan een rechtstreeks toegankelijke, betaalbare en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede ervoor om geestelijke gezondheidszorg een duidelijke plaats op de eerste lijn te geven.. Een eerstelijnspsycholoog in een Wijkgezondheidscentrum, in een huisartsenpraktijk of andere toegankelijke diensten voor mensen in armoede,zou een enorme stap vooruit zijn. Door geestelijke gezondheidszorg duidelijker aan bod te laten komen in de eerstelijnszorg, wordt er indirect ook gewerkt aan het taboe dat nog steeds rust op psychische problemen.

Op die manier kan veel meer aandacht gaan naar preventie. Door alert te zijn voor problemen op geestelijk vlak en mensen tijdig te ondersteunen, hoeven problemen niet te escaleren. Iets wat op dit moment vaak wel nog gebeurt en waardoor mensen in armoede vaker terecht komen in psychiatrische ziekenhuizen of te maken krijgen met andere drastische ingrepen. Op een laagdrempelige manier terecht kunnen bij een hulpverlener en zich ‘gehoord’ voelen, heeft een grote meerwaarde, zeker voor mensen met een beperkt netwerk.  Mensen in armoede voelen een groot wantrouwen tegenover hulpverlening, vaak door vroegere negatieve ervaringen. Het Netwerk stel bovendien vast dat de nazorg er vaak bij in schiet. Een sterke eerstelijnszorg voor geestelijke gezondheid kan hier deels een antwoord op geven.

Zorg op maat

Naast een geestelijke gezondheidszorg op de eerste lijn en aandacht voor preventie, is er nood aan een geestelijke gezondheidszorg op maat. Veel mensen in armoede vinden niet de geschikte ondersteuning wanneer ze psychische problemen ondervinden en op zoek gaan naar hulp. Ze worden geconfronteerd met dubbeldiagnoses die hen uitsluiten van gepaste ondersteuning, botsen op hulpverleners die tot de middenklasse behoren en (te) weinig voeling hebben met leven in armoede en op ‘hokjes’ die binnen de geestelijke gezondheidszorg worden gecreëerd en waarin zij niet passen. Therapie of hulp dient te worden aangepast aan de cliënt, niet andersom.

Er is in dit opzicht nood aan een voldoende uitgebouwd en gevarieerd aanbod van ambulante hulpverlening waar het kan en mogelijkheden tot residentiële hulpverlening waar nodig. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt er momenteel sterk ingezet op de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg..  Het idee om mensen te integreren in de samenleving, daar kan je op zich niet tegen zijn. Alleen mag het niet de bedoeling zijn om het ‘sociaal kader’ (ondersteunende voorzieningen ed) weg te nemen omdat dit nefast zou zijn voor mensen met een beperkt netwerk.

Toestroom van mensen met psychische en psychiatrische problemen

In heel wat verenigingen waar armen het woord nemen wordt men nu reeds geconfronteerd met de gevolgen: de toestroom van mensen met psychische en psychiatrische problemen neemt duidelijk toe. In de verenigingen voelt men de noodzaak  van een specifieke aanpak voor deze mensen, waarvoor men niet is opgeleid. Dit zet de reguliere werking in een vereniging danig onder druk. De afbouw van een residentieel aanbod mag niet als gevolg hebben dat mensen zonder netwerk aan hun lot worden overgelaten.

Tot slot kampt de geestelijke gezondheidszorg met lange wachtlijsten voor zowel ambulante als residentiële hulpverlening. Zolang dit probleem niet wordt opgelost, blijven mensen in armoede in de kou staan. Aankloppen bij een privépraktijk is voor hen immers geen optie wegens (veel) te duur. Terugbetaling van de psychotherapie door de sociale zekerheid (ook buiten de CGG) en de uitbouw van een geestelijke gezondheidszorg op de eerste lijn, zijn stappen die dringend moeten gezet worden.
Lees meer over "Geestelijke gezondheid verdient een plaats in de eerste lijn"
Uitzendarbeid, een opstap naar vast werk?

Uitzendarbeid, een opstap naar vast werk?

9/10/2013
9 oktober was de dag van de uitzendkracht. Verschillende organisaties brachten de uitzendkracht in beeld en gaven hem het woord. Daaruit bleek net zoals uit ons dossier Uitzendarbeid, een opstap naar vast werk? dat uitzendwerk niet voor iedereen rozengeur en maneschijn is. Zo klagen jongeren in het Zwartboek Interim van de KAJ verschillende knelpunten in het uitzendwerk aan: misbruik van dagcontracten, valse vacatures, uitbetalingsproblemen, de onzekerheid… Ook het ABVV bevroeg via een enquête 3000 uitzendkrachten over hun werk: Maar liefst 35% werkte reeds 2 tot 5 jaar in uitzendwerk en zelfs 30% meer dan 5 jaar.

Voor het Netwerk tegen Armoede is het een bevestiging van onze eigen aanklacht. Uitzendwerk vormt niet voor iedereen een opstap naar vast werk, integendeel voor mensen met een kwetsbare (arbeidsmarkt)positie is uitzendwerk eerder een val, vol met onzekerheid en grote flexibiliteit, waar ze noodgedwongen in terechtkomen maar nog moeilijk uit geraken. U kunt ons volledig dossier hier lezen. Bij deze doen we ook een warme oproep naar de andere aanklagers om de krachten te bundelen en samen de strijd aan te gaan tegen de uitbreiding van het uitzendwerk, de uitzendsector… Iedereen verdient waardig werk.
Lees meer over "Uitzendarbeid, een opstap naar vast werk?"
Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

8/10/2013
Het Brussels OCMW geeft alleenstaanden zonder papieren dringende medische zorg. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen. Het probleem beperkt zich niet tot de hoofdstad. Wij krijgen geregeld gelijkaardige signalen vanuit onze verenigingen, verspreid over Vlaanderen. Er is dringend nood aan een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid vooropstelt.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en Pigment op knack.be
Lees meer over "Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's"
Rechtvaardigheid vs. Klassejustitie: 1-0

Rechtvaardigheid vs. Klassejustitie: 1-0

8/10/2013
Het Platform Recht voor Iedereen, een unieke coalitie van armoedeorganisaties, vakbonden, sociale bewegingen en advocaten, voerde de voorbije maanden met succes actie tegen de hervorming (lees: drastische inperking) van de gratis rechtsbijstand. Minister van Jusitite Turtelboom wilde de toegang tot pro deo zwaar beperken door onder andere remgeld in te voeren. De actie van het Platform Recht voor Iedereen, gesteund door een negatief advies van de Raad van State, deed de besparingsplannen in de koelkast belanden. Een succesvolle actie, die deze zomer bekroond werd met de jaarlijkse prijs van het weekblad Solidair, uitgereikt op Manifiesta.

Lees het interview naar aanleiding van de bekroning in het weekblad Solidair.
Lees meer over "Rechtvaardigheid vs. Klassejustitie: 1-0"
Verplicht vrijwilligerswerk is bedreiging voor werkzoekenden én voor kwetsbare werknemers

Verplicht vrijwilligerswerk is bedreiging voor werkzoekenden én voor kwetsbare werknemers

7/10/2013
Vanochtend was Ides Nicaise van het Hoger Instituut voor de Arbeid aan het woord in De Ochtend. http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/voor-wat-hoort-wat Hij gaf er zijn mening over de trend in verschillende Europese landen om werklozen verplicht vrijwilligerswerk te laten doen. Zo kunnen in Groot-Brittannië langdurig werklozen vanaf volgend jaar verplicht worden klussen op te knappen. En in Nederland gaan ze zorgbehoevenden aansporen om in ruil voor hun hulp misschien wat vrijwilligerswerk te doen. Sociale activering, in de zin van  mensen, ver verwijderd van de arbeidsmarkt de kans geven om actief te zijn en te participeren aan de maatschappij, is een positieve zaak.Verplicht vrijwilligerswerk is een stap te ver, dan schend je het recht op arbeid, dan ben je eigenlijk op de rand van slavenarbeid aan het werken. aldus Nicaise.

Bovendien wijst de onderzoeker ook op het feit dat zulke maatregelen economisch gezien het omgekeerd effect kunnen hebben. Dergelijke activering in Groot-Brittannië blijkt niet de uitstroomkansen van werkzoekenden te verhogen. Wel tast het de arbeidskwaliteit aan van bestaande jobs (die in lijn liggen met het verplicht vrijwilligerswerk). Doordat werknemers in concurrentie worden geplaatst met werkloze vrijwilligers, wordt er geknaagd aan de arbeidsvoorwaarden en het loon van de bestaande werknemers. Verplicht vrijwilligerswerk, het is een gevaarlijke trend dus, zowel voor werklozen als werkenden. Ook het Netwerk tegen Armoede heeft in zijn beleidswerk al gewaarschuwd over deze trend.

Waakzaam

In Vlaanderen is het gelukkig nog niet overgenomen, maar soms wordt het wel al gelanceerd in plannen en voorstellen. Het Netwerk tegen Armoede verzet zich hier tegen en blijft dus waakzaam.

Lees hier het dossier van het Netwerk tegen Armoede over vrijwilligerswerk en activering.

Lees hier het artikel over activering binnen het ocmw in vakblad TerZake.
Lees meer over "Verplicht vrijwilligerswerk is bedreiging voor werkzoekenden én voor kwetsbare werknemers"
Sociale huurder mag waarborg gespreid betalen

Sociale huurder mag waarborg gespreid betalen

7/10/2013
Door een nieuwe aanpassing binnen het kaderbesluit Sociale Huur, hebben sociaal huurders voortaan het recht hun waarborg gespreid te betalen. Het Netwerk tegen Armoede steunt deze nieuwe regel. Verhuizen brengt vaak veel (financiële) risico’s met zich mee, spreiding van de waarborglast kan hier deels een oplossing voor bieden. Ook op de private huurmarkt stellen zich nog heel wat problemen met huurwaarborg. Wij vragen dat ook deze problemen worden aangepakt, en herhalen onze vraag naar een centraal huurwaarborgfonds!
Lees meer over "Sociale huurder mag waarborg gespreid betalen"
Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe

Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe

4/10/2013
Vandaag keurde de Vlaamse regering het voorstel goed van minister van cultuur Joke Schauvliege over de verderzetting van het proefproject Uitpas. De UiTpas is een algemene vrijetijdskaart met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Momenteel loopt hierrond een proefproject in de regio Aalst, onder meer in samenwerking met de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer uit Erpe-Mere, twee verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede. Eind dit jaar wordt dit project geëvalueerd en onderzocht of de pas kan uitgerold worden in de rest van Vlaanderen.
De ambitie is dat tegen 2019 minstens de helft van de Vlamingen kan gebruik maken van een UiTpas. Het Netwerk tegen Armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen verrichtten zelf heel wat denkwerk rond de Uitpas. Het Netwerk stelt tevreden vast dat de Uitpas grotendeels beantwoordt aan de behoefte van mensen in armoede.
 
De UiTpas is een van de 12 prioriteiten van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, en bij deze ook een van de weinige actiepunten die effectief in de uitvoeringsfase zitten. Het Netwerk tegen Armoede ijvert al jaren naar een niet-stigmatiserend instrument dat een einde maakt aan de zoektocht van gezinnen in armoede naar hun recht om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Momenteel hanteert elke gemeente een eigen systeem van kortingen, criteria, doelgroepen, passen of bonnen.. en is het bijna onbegonnen werk om aan de juiste informatie te geraken. Een algemene UiTpas die geldt in heel Vlaanderen aan dezelfde voorwaarden, geeft gezinnen in armoede een vanzelfsprekend recht op vrije tijd.
 
Bijkomende regio’s
 
Vandaag gaf de regering haar goedkeuring, aan een ‘testcase’ in een 10-tal extra regio’s, waar de mogelijke uitrol reeds wordt voorbereid. De regio’s zullen moeten voldoen aan 6 verplichte en 2 bijkomende criteria, om ondersteund te worden in de uitrol van de UiTpas. Uit onderzoek bleek reeds dat het voorgestelde organisatiemodel haalbaar is voor steden en gemeenten die dit willen.  Belangrijk is dat steden die nu al inspanningen leveren in participatie van mensen in armoede, een integrale benadering van het vrijetijdsbeleid, afstemming en samenwerking tussen beleidsdomeinen en gemeenten… duidelijk een streepje voor hebben. Dit zijn zaken die het Netwerk ook al lang naar voor schuift als elementen van een goed armoedebeleid.
 
Addertje onder het gras is dat niet alleen de participatie van mensen in armoede moet bekostigd worden eens ze deelnemen, maar vooral het proces en de begeleiding om mensen toe te leiden. Om deze toeleiding te verzekeren, moeten steden en gemeenten ook hier budgetten en personeel voorzien. In de meeste nieuwe uitrolregio’s zitten gelukkig verenigingen waar armen het woord nemen mee aan tafel om dit mee te bewaken.
 
Meer uitleg vindt u op http://www.cjsm.be/cultuur/nieuws/uitpas-project-breidt-uit
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe"
Housing First is stapje vooruit in strijd tegen dakloosheid

Housing First is stapje vooruit in strijd tegen dakloosheid

27/09/2013
Afgelopen week kondigde staatsecretaris Maggie De Block de start van Housing First projecten aan. De staatssecretaris maakte haar plannen in verband met deze projecten al enkele maanden geleden bekend, maar nu zouden ze ook effectief van start gaan in Gent, Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik. Het Netwerk tegen Armoede is blij dat met deze werkvorm wordt geëxperimenteerd, bij het housing first- principe staat het recht op wonen voorop. Mensen krijgen de mogelijkheid een woning te huren, ongeacht hun gezondheidstoestand, arbeidssituatie, ...

Wij vragen wel dat deze experimenten complementair zijn op wat reeds bestaat. Ze mogen niet in de plaats komen van bestaande, lokale initiatieven. Als ze initiatieven inderdaad succesvol blijken te zijn, lijken meer middelen sowieso aangewezen, want de daklozenproblematiek blijft groot.

Meer info via http://www.steunpunt.be/public/news/370
Lees meer over "Housing First is stapje vooruit in strijd tegen dakloosheid"
Platform Recht voor Iedereen wint Prijs Solidair

Platform Recht voor Iedereen wint Prijs Solidair

23/09/2013
Op het druk bijgewoonde Manifiesta-festival, een organisatie van het weekblad Solidair en Geneeskunde voor het Volk, werd de jaarlijkse prijs Solidair uitgereikt aan het Platform Recht voor Iedereen. Deze unieke coalitie van armoedeorganisaties (met het Netwerk tegen Armoede als een van de trekkers), advocaten en vakbonden voerden de voorbije maanden succesvol actie tegen de besparingen die minister van Justitie wil doorvoeren in de pro deo rechtsbijstand. Dankzij de acties van deze brede coalitie zijn de plannen nu terug naar af.

Het Netwerk tegen Armoede reageert blij en trots op deze erkenning. Eerder dit jaar werden wij als armoedeorganisatie ook al bekroond met de Prijs voor de Democratie. Een mooie bekroning van een werkjaar waarin we ook onze tiende verjaardag vierden in het bijzijn van bijna 1.000 vrijwilligers en sympathisanten.
Lees meer over "Platform Recht voor Iedereen wint Prijs Solidair"
Grijp problemen met woonbonus aan om ander woonbeleid te voeren

Grijp problemen met woonbonus aan om ander woonbeleid te voeren

18/09/2013

De Vlaamse overheid heeft niet genoeg budget om het huidige systeem van de woonbonus (fiscale aftrek voor hypothecaire leningen) in stand te houden. De Vlaamse administratie, belast met de voorbereiding van de zesde staatshervorming, treedt daarmee het standpunt bij van de Vlaamse Woonraad. Daaruit blijkt duidelijk dat de woonbonus niet alleen onbetaalbaar, maar ook inefficiënt is. Nu de woonbonus Vlaamse bevoegheid wordt (vanaf midden 2014), biedt dit een unieke kans om een ander woonbeleid te voeren, met gerichte steun voor huurders en de huurmarkt. Zij zitten vandaag in een precaire situatie, terwijl de woonbonus de woningprijzen verder doet stijgen en net die gezinnen helpt die het ook zonder fiscale aftrek kunnen redden.

Lees het opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Huurdersplatform op tijd.be

.
Lees meer over "Grijp problemen met woonbonus aan om ander woonbeleid te voeren"
Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

16/09/2013
Het Netwerk tegen Armoede zet de zaken op scherp in aanloop naar de nieuwe Vlaamse begroting. De uitkomst zal bepalend zijn voor de topprioriteit armoede van deze Vlaamse Regering

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?"
Hervorming Pro Deo terug naar af

Hervorming Pro Deo terug naar af

15/09/2013
Na een mooie zomer vroegen wij ons af : hoe zit het nu met het wetsontwerp tot hervorming van de juridische bijstand ? De zon heeft de politici blijkbaar goed gedaan nu het ontwerp terug naar af zou zijn, ten gevolge van de onmogelijkheid om een akkoord te vinden binnen de regering. Meerdere partijen zouden zich nu toch verzetten tegen het voorgestelde remgeld!

Het advies van de Raad van State en bovenal de steun en mobilisatie van vele organisaties en mensen die de petitie ondertekenden, hebben hier zeker toe bijgedragen. Volgens onze informatie zou het dossier uitgesteld zijn tot na de verkiezingen van mei volgend jaar. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er geen enkele zekerheid is over de toekomst van het systeem en ook geen oplossing voor de huidige onderfinanciering. Maar dit uitstel geeft ons wel de mogelijkheid om een discussie ten gronde te lanceren over hoe het systeem kan verbeterd worden in plaats van afgebroken. We houden jullie hier zeker van op de hoogte.

Het "Platform Recht voor Iedereen" , waar het Netwerk tegen Armoede aan Nederlandstalige kant trekker van is, werd genomineerd voor de prijs Solidair. Deze prijs zet elk jaar een opgemerkte daad van solidariteit in de bloemetjes.  Er zijn 11 genomineerden. De prijsuitrijking heeft plaats in het kader van het solidariteitsfeest Manifiesta(http://manifiesta.be).
Aarzel niet om deze nominatie te ondersteunen. Stemmen kan via  http://www.manifiesta.be/nl/prijs-solidair
Lees meer over "Hervorming Pro Deo terug naar af"
Gezocht: 100 sterke schouders voor het recht op wonen in Gent

Gezocht: 100 sterke schouders voor het recht op wonen in Gent

14/09/2013
De Beweging Recht op Wonen is op zoek naar 100 sterke schouders om 54 mensen, onder wie 30 kinderen, de kans te geven op stabiele huisvesting. In een voormalig kloostergebouw, dat klaar is voor de sloop, vinden ze nu opvang. CAW Visserij, dat het gebouw in erfpacht heeft, wil er een nieuw opvangcentrum bouwen. De bewoners van het pand waren de voorbije jaren afwisselend dakloos of overleefden in gekraakte panden.

Het stadsbestuur, bij monder van burgemeester Termont en schepen Decruynaere, werken nu samen met het CAW en vier organisaties (Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, Netwerk Vluchtelingen Gent, vzw Rocsa) om de bewoners te begeleiden naar een duurzame huisvesting. De 54 mensen mogen tot eind juni volgend jaar in het pand van CAW Visserij verblijven. Om het gebouw brandveilig te maken en de energiekosten te financieren is 25.000 euro nodig. De bewoners hebben weinig of geen inkomen. Daarom zoeken de organisaties 100 mensen (sterke schouders) die een jaar lang 10 euro per maand willen geven, waardoor al de helft van het benodigde bedrag voorzien is. Sterke schouders kunnen hun maandelijkse gift storten op het rekeningnummer van de Beweging Recht op Wonen: BE87 973 0928059 94.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Gezocht: 100 sterke schouders voor het recht op wonen in Gent"
Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire

Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire

13/09/2013
Betonne Jeugd, de Antwerpse jeugdwerking voor en door jongeren in kansarmoede, viert binnenkort zijn tiende verjaardag. Om dat te vieren pakt ze op 11 oktober uit met een pakkende documentaire over de leefwereld van haar jongeren, geregisseerd door Joke Nyssen. Meteen gooit de jongerenwerking ook haar deuren open.

De filmvoorstelling vindt plaats op 11 oktober om 20 uur in Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen. De toegang is gratis, maar u moet wel inschrijven via famke@betonnejeugd.be.
Lees meer over "Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire"
Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen

Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen

6/09/2013
De reportage in Koppen van gisteren over discriminatie door schooldirecties bij de inschrijving van leerlingen leidde tot verraste en verontwaardigde reactie. Netwerk tegen Armoede en het Minderhedenforum zijn wel verontwaardigd, maar niet verrast.
De twee organisaties weten dat de wanpraktijken in de twee scholen niet op zichzelf staan. Wij krijgen geregeld meldingen van ouders die niet weten of hun kind nu effectief ingeschreven is en welke plaats het heeft op de wachtlijst, klinkt het. Voor ouders is het zo goed als onmogelijk om dit eigenhandig na te gaan. Het gebrek aan transparantie zet de deur open voor discriminatie. Beide organisaties vragen dat zowel directies, inrichtende machten als minister van Onderwijs Smet hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Steeds meer gemeentebesturen proberen de inschrijvingen te centraliseren, vaak elektronisch. Een goede zaak, vinden Netwerk tegen Armoede en Minderhedenforum. Dat verkleint de kans op willekeur aanzienlijk. Alleen dreigen die elektronische inschrijvingen nieuwe drempels op te werpen. “Het zijn net de meest kwetsbare ouders die vaak moeilijk om kunnen met online of elektronische inschrijvingen, waardoor ze alsnog uit de boot vallen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Elektronisch inschrijven is zeker een stap vooruit, maar alleen als er voldoende begeleiding is  en tijd. Lokale overheden moeten meer investeren in intermediairs die mensen kunnen bijstaan bij hun inschrijving. Vaak zijn inschrijvingsperiodes voor kansengroepen heel kort (1 tot 2 weken). Best valt de einddatum voor inschrijvingen zo dicht mogelijk bij het einde van het schooljaar. Dat is logischer en voorkomt misverstanden.”
 
Daarnaast moet veel strenger opgetreden worden tegen deze vormen van discriminatie.
Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum, pleit ervoor om scholen met strafbare feiten niet financieel te straffen. ‘Wij vragen dat inrichtende machten hier hun verantwoordelijkheid nemen en hun directies op het matje roepen en sanctioneren als discriminatie vastgesteld wordt. Een deel van de werkingsmiddelen wegnemen, raakt de school en de leerlingen. Niet de directie.  Leerlingen moeten niet de prijs betalen voor het wangedrag van hun directies,’ vindt ze.

Vrije schoolkeuze is fundamenteel recht
 
De vrije schoolkeuze is een fundamenteel recht in ons land. Onderwijs moet net helpen om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Door leerlingen te selecteren op basis van hun sociale status of etnische achtergrond, werk je die sociale ongelijkheid net in de hand. Elk kind heeft recht op degelijk onderwijs en een vrije schoolkeuze.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen"
Leefloon maakt mensen ziek

Leefloon maakt mensen ziek

5/09/2013
Studie CM toont duidelijk aan dat onze vraag naar meer wijkgezondheidscentra en veralgemening derdebetalersregeling terecht is
 
Vandaag pakte de Christelijke Mutualiteit uit met cijfers over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een leefloon. Een verhelderende studie die de groeiende ongelijkheid in gezondheidszorg blootlegt tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. “Wij zijn niet verrast door de cijfers”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Maar het is goed dat de gezondheidskloof zwart op wit aangetoond wordt. Het beleid kan deze cijfers onmogelijk naast zich neerleggen.” Een aantal dringende beleidsaanbevelingen dringen zich op:
 
 • De studie toont duidelijk aan dat wijkgezondheidscentra de gezondheidskloof aanzienlijk terugdringen. Waar er zo’n centrum is, gaan mensen  naar de huisarts wanneer het nodig is en hebben ze ook vaker een globaal medisch dossier. Laagdrempelige, gratis gezondheidszorg vanuit een wijkgezondheidscentrum zorgt ervoor dat mensen sneller de medische hulp zoeken die ze nodig hebben, waardoor de kosten voor patiënt en ziekteverzekering dalen.
 • Alleen zijn er nog veel te weinig van die centra. Ook buiten de centrumsteden is grote behoefte aan de gezondheidszorg die zij aanbieden. De Vlaamse regering beloofde hierin te investeren (het is ook een van de prioriteiten uit het Vlaams actieplan armoedebestrijding), maar na 4 jaar blijft die belofte dode letter. CM pleit in haar studie expliciet voor ‘de automatische toepassing van het recht op verhoogde tegemoetkoming’.. Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor de automatische toekenning van het Omnio-statuut, waardoor mensen die verhoogde tegemoetkoming krijgen. Nu blijven nog veel mensen van dat recht verstoken: uit onwetendheid of door de ingewikkelde procedure om het statuut aan te vragen. Wij juichen het pleidooi van CM voor een automatische meer proactieve toekenning toe. Zelf willen we nog een stap verder gaan en streven we naar een automatische toekenning en een veralgemeende derdebetalersregeling.
Die wordt in sommige gemeenten (bvb. Mol) al toegepast, nadat verenigingen waar armen het woord nemen dat bepleit hebben bij de lokale huisartsen. In Mol voerde Ons Huis daar campagne voor. Met succes. Het systeem werkt. Mensen zetten sneller de stap naar de huisarts, wat de kosten voor patiënt en ziekteverzekering doet dalen. Er wordt immers meer aan preventie gedaan en patiënten doen minder een beroep op de spoeddiensten.
 • Sensibilisering op maat. Ook in de preventieve gezondheidszorg gaapt een grote kloof. Klassieke sensibiliseringscampagnes (bvb. voor borstkankerscreening, controle op baarmoederhalskanker of tandzorg) bereiken mensen met een leefloon onvoldoende. Gerichte campagnes, aangepast aan de realiteit waarin mensen in armoede leven, zijn broodnodig. Het Netwerk tegen Armoede werkt hierrond al samen met ziekenfondsen en andere actoren in de gezondheidszorg.
 
Het Netwerk tegen Armoede wijst erop dat, naast specifieke drempels in de gezondheidszorg, het leefloon veel te laag is en ver onder de armoedegrens duikt. Het leefloon bedraagt (recentste cijfers, sinds 1 september 2013) €817,36 euro voor een alleenstaande en €1.089,82 voor een gezin. De Europese armoedegrens (60 % van het mediaaninkomen) bedraagt €1.000 voor een alleenstaande en 2.101€ voor een gezin.
 
De Budgetstandaard, ontwikkeld door Bérénice Storms (UA, Thomas More), berekent wat iemand op de private huurmarkt (geldt voor de meerderheid van de leefloongerechtigden) en in goede gezondheid nodig heeft om waardig te kunnen leven. Voor een alleenstaande man is dat €1.032, voor een vrouw 1.028 euro, voor een alleenstaande moeder met een kind van 8 en 15 wordt dat al gauw 2001 euro, fors meer dan het leefloon. Zelfs zonder gezondheidsproblemen leven mensen met een leefloon dus al in bittere armoede.
 
Daar komt nog bij dat veel mensen geen leefloon krijgen hoewel ze er recht op hebben. Volgens onderzoek van Schokkaert en Bouckaert (KUL) uit 2011 krijgen tussen 57 % en 76 % van de leefloongerechtigden geen leefloon (uit schaamte, onwetendheid, weigering, …). Deze groep is er uiteraard nog veel slechter aan toe.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het opiniestuk in De Morgen.
Lees meer over "Leefloon maakt mensen ziek"
Lokale projecten gekleurde armoede blazen hun eerste kaarsje uit. Tijd voor een tussentijdse balans

Lokale projecten gekleurde armoede blazen hun eerste kaarsje uit. Tijd voor een tussentijdse balans

4/09/2013
Dat de armoedecijfers bij etnisch-culturele minderheden enorm hoog liggen, weten we al langer. Bij bepaalde groepen leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en wellicht is zelfs dat een onderschatting. Tegelijk merken we dat de stem van deze mensen heel erg afwezig is in het maatschappelijke debat: er wordt vooral over hen gesproken, zelden of nooit met hen. Om etnisch-culturele minderheden in armoede een stem te geven, startte het Netwerk tegen armoede in december 2011 met het project Armoede Gekleurd, een project in partnerschap met Cera, de Vlaamse Overheid en het Minderhedenforum.
 
Centraal staat de vraag hoe we etnisch-culturele minderheden kunnen ondersteunen om hun problemen en de oplossingen die zij aandragen een plaats te geven in het (armoede)beleid. Op zijn beurt roept dit heel wat vragen op: Wordt er op dezelfde manier over armoede gesproken? Hoe overwinnen we de taalbarrière?  Hoe verbinden we heel diverse groepen met elkaar ? Welk model van dialoog past bij deze groep? Kunnen we dezelfde manier van werken toepassen als in andere verenigingen waar armen het woord nemen? En…hoe beginnen we eraan? Het stilstaan bij deze vragen en er vanuit de praktijk een antwoord op geven, krijgt vorm in de methodiekontwikkeling.
 
Ook willen we met dit project een en ander in beweging zetten: her en der zetten verschillende lokale verenigingen en werkingen reeds de eerste stappen om die stem naar boven te krijgen. Maar vooral de stap van basiswerk naar beleidswerk vergt heel wat creativiteit. We wisselen ervaringen uit met organisaties over verschillende sectoren en waar mogelijk slaan we ook bruggen naar het beleid. Tegelijk ondersteunen we werkingen die experimenten willen opzetten om beleidsparticipatie mogelijk te maken met mensen in armoede van buitenlandse herkomst.
 
Om deze experimenten mogelijk te maken werden in 2012 zeven lokale werkingen geselecteerd die we van naderbij opvolgen: drie verenigingen waar armen het woord nemen, drie etnisch-culturele federaties en één project van Samenlevingsopbouw. We geven hen advies, denken mee na over uitdagingen, wonen activiteiten bij  en waar nodig geven we praktische ondersteuning. Maar we halen uiteraard zelf ook heel wat nuttige info uit de verschillende werkingen.
 
Eén vereniging:  SIVI uit Gent, heeft intussen helaas moeten afhaken wegens het vertrek van een personeelslid. De zes andere werkingen stellen we u graag kort voor:  
 
 • Arm in Arm, een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad werkt al sinds 2005 met Marokkaanse oudkomers rond thema’s als inkomen, wonen en maatschappelijke dienstverlening. De groep streeft nu naar een erkenning als vereniging waar armen het woord nemen. Lees hier uitgebreide info.
 • De Turkse Unie, een etnisch-culturele federatie, doorbreekt het taboe rond armoede met haar moedercafés. Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden om een sterke basis te leggen voor het structureel werken rond armoede en de relatie met opvoeding en onderwijs. Lees hier uitgebreide info.
 • Welzijnsschakels is een landelijke vereniging waar armen het woord nemen die te maken krijgt met heel veel nieuwkomers. De vereniging zoekt hoe ze verbondenheid kan creëren tussen generatiearme autochtonen en nieuwkomers en zet experimenten op om die laatste groep een stem te geven in het lokale beleid. Lees hier uitgebreide info.
 • Het Platform Afrikaanse Gemeenschappen is een etnisch-culturele federatie die maandelijks thematische groepsbijeenkomsten houdt om verschillende aspecten van armoede bespreekbaar te maken. Lees hier uitgebreide info.
 • Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen waarvan de deelnemers een  Marokkaanse organisatie coachen om aan armoedebestrijding te doen en zo de eigen aanpak op maat aanbieden. Lees hier uitgebreide info.
 • Internationaal Comité is een etnisch-culturele federatie die 3 zelforganisaties in het Waasland begeleidt om rond armoede te werken en rond de link met onderwijs en opvoeding. Lees hier uitgebreide info.
 
Wilt u meer info over het volledige project “Armoede Gekleurd”, contacteer dan Bart Ketelslegers: bart.ketelslegers@netwerktegenarmoede.be


Lees meer over "Lokale projecten gekleurde armoede blazen hun eerste kaarsje uit. Tijd voor een tussentijdse balans"
Een leerling op 10 start schooljaar in armoede

Een leerling op 10 start schooljaar in armoede

30/08/2013
Niet voor elk kind staat maandag een splinternieuwe boekentas en dito spullen klaar. Eén op tien kinderen in België leeft in armoede. Scholen kunnen hier echt het verschil maken. Netwerk tegen Armoede lanceerde in november vorig jaar al  de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een concrete handleiding met tips voor directies en leerkrachten om de schoolkosten binnen de perken te houden en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. De brochure kende veel bijval en is inmiddels aan haar tweede druk toe.

Lees het artikel in Visie.
Lees meer over "Een leerling op 10 start schooljaar in armoede"
Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren

Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren

29/08/2013
PWO Wetteren lanceert een gloednieuwe jongerenwerking, waar jongeren met en zonder armoede-ervaring welkom zijn.De organisatie wordt gedragen door jonge vrijwilligers. Iedereen jonger dan 35 is welkom.

Samen ontspannen, gezellig babbelen, spelletjes spelen, nieuwe vrienden maken, eventuele problemen vergeten of er net over praten met iemand die geen vooroordelen heeft, op een aangename manier nieuwe vaardigheden aanleren,… Kortom positieve ervaringen opdoen in een veilige omgeving.

Grote opening

Op vrijdag 6 september is het de grote opening, vanaf 19u is iedereen welkom voor een hapje en een drankje. Op deze avond worden ook de winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd op de markt.

Wie wil meewerken, kan contact opnemen via chillax@pwo-wetteren.be of via de Facebook-pagina van de vereniging.
Lees meer over "Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren"

10 richtlijnen voor een correcte beeldvorming van mensen in armoede

6/11/2012
Het Netwerk tegen Armoede stelde samen met verschillende Vlaamse mediaorganisaties tien richtlijnen op om mensen in armoede op een correcte manier in beeld te brengen. De richtlijnen zijn het resultaat van het project Mediawijsheid en Armoede, dat het Netwerk organiseerde met steun van Vlaams minister van Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
Naast overleg omvatte het project ook drie andere grote luiken: workshops voor mediaprofessionals, mediatraining voor mensen in armoede en de uitbreiding van de Vlaamse expertendatabank. De richtlijnen rond beeldvorming en armoede sluiten het project Mediawijsheid en Armoede af en willen bijdragen tot een meer genuanceerde en correcte beeldvorming over mensen in armoede.“Het opzetten van een correcte beeldvorming is een belangrijke stap om armoede bevattelijk te maken. Het gebrek aan juiste kennis ligt immers mee aan de basis van verschillende extra problemen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden. Wat je niet kent, is vaak moeilijk te begrijpen”, zegt minister van Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
 
Lees hier het persbericht.

Lees hier de 10 richtlijnen.
Lees meer over "10 richtlijnen voor een correcte beeldvorming van mensen in armoede"

Agenda

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter